Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

Порядок розгляду справи в третейському суді


Для того щоб суперечка був розглянутий у третейському суді, позивач повинен подати позовну заяву, копія якого передається відповідачу.
У позовній заяві згідно зі ст. 23 Закону мають бути зазначені:
1) дата позовної заяви;
2) найменування та місця знаходження організацій, яв-ляющая сторонами третейського розгляду; прізвища, імена, по батькові , дати і місця народження, місця проживання та місця роботи громадян - підприємців та громадян, є-ющихся сторонами третейського розгляду;
обгрунтування компетенції третейського суду;
вимоги позивача;
обставини, на яких позивач обгрунтовує свої вимоги;
докази, що підтверджують підстави позовних вимог;
7) ціна позову;
8) перелік доданих до позовної заяви документів та інших матеріалів.
Позовна заява повинна бути підписана позивачем або його представником. У разі якщо позовну заяву підписано представником позивача, до позовної заяви повинні бути додані довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
Правилами третейського розгляду можуть бути пре-чено додаткові вимоги до змісту позовної заяви. Ці вимоги практично ідентичні положенням ст. 131 ЦПК РФ і ст. 125 АПК РФ. Виняток становить положення про компетенцію третейського суду, що відображає специфіку самого третейського суду.
Відповідач вправі подати позивачу та до третейського суду відгук на позовну заяву, виклавши в ньому свої заперечення проти позову (ст. 23 Закону). Відгук на позовну заяву представляється позивачу та до третейського суду в порядку і строки, які передбачені правилами третейського розгляду. Якщо пра-вилами третейського розгляду строк подання відзиву на позовну заяву не визначений, то зазначений відгук представляється до першого засідання третейського суду.
У ході третейського розгляду сторона має право змінити або доповнити свої позовні вимоги або заперечення проти позову (п. 5 ст. 23 Закону).
Відповідач згідно зі ст. 24 Закону про третейські суди вправі пред'явити позивачеві зустрічний позов за умови, що існує взаємний зв'язок зустрічної вимоги З вимогами позивача, а також за умови, що зустрічний позов може бути розглянутий третейським судом відповідно З третейським угодою. Зустрічний позов може бути пред'явлений в ході третейського розгляду до прийняття рішення третейським судом, якщо сторонами не погоджено інший строк для пред'явлення зустрічного позову.
Позивач має право подати заперечення проти зустрічного позову в порядку і строки, які передбачені правилами третейського розгляду.
Якщо сторони не домовилися про інше, то відповідач має право відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації зажадати заліку зустрічної вимоги.
Стаття 25 Закону «Повноваження третейського суду давати розпорядження про вжиття забезпечувальних заходів» встановлює, що якщо сторони не домовилися про інше, то третейський суд може на прохання будь-якої сторони розпорядитися про вжиття якою-небудь стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними. Це повторює відповідним положенням ЦПК РФ і АПК РФ у вирішенні питання про забезпечення позову.
Третейський суд може зажадати від будь-якої сторони пре-доставити належне забезпечення у зв'язку з такими заходами.
Звернення сторони до компетентного суду із заявою про забезпечення позову і прийняття компетентним судом забезпечувальних заходів не можуть розглядатися як несумісні з угодою про передачу спору до третейського суду або як відмова від такої угоди.
Заява про забезпечення позову подається стороною до компетентного суду за місцем провадження третейського разбира-тва або місцем знаходження майна, щодо якого можуть бути прийняті забезпечувальні заходи. До заяви про забезпечення позову додаються докази пред'явлення позову до третейського суду, визначення третейського суду про вжиття забезпечувальних заходів, а також докази сплати державного мита у порядку і розмірі, що встановлені федеральним законом.
Розгляд компетентним судом заяви про забезпечення позову, розглянутого у третейському суді, і винесення ним ухвали про забезпечення позову або про відмову в його забезпеченні здійснюються у порядку, встановленому арбітражним процесуальним або цивільним процесуальним законодавством Російської Федерації (ст . 139-146 ЦПК РФ; ст. 91 АПК РФ).
Визначення про забезпечення позову, розглянутого у третейському суді, може бути скасоване компетентним судом, який виніс це визначення, за заявою однієї із сторін. Рішення третейського суду про відмову в задоволенні позовних вимог є підставою для скасування компетентним судом забезпечувальних заходів.
Крім прав у сторін є і обов'язки. Так, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на обгрунтування своїх вимог і заперечень. Третейський суд вправі, якщо визнає представлені докази недостатніми, запропонувати сторонам подати додаткові докази.
Якщо сторони не домовилися про інше, то третейський розгляд здійснюється у засіданні третейського суду за участю сторін або їх представників. Сторонам має бути завчасно направлено повідомлення про час і місце засідання третейського суду. Копії всіх документів та інших матеріалів, а також інша інформація, які представляються третейському суду однієї зі сторін, повинні бути передані третейським судом іншій стороні, якщо інше не передбачено угодою сторін. Експертні висновки, на яких третейський суд засновує своє рішення, повинні бути передані третейським судом сторонам.
Важливо, що неподання документів та інших матеріалів, в тому числі неявка на засідання третейського суду сторін або їхніх представників, належним чином повідомлених про час і місце засідання третейського суду, не є перешкодою для третейського розгляду і прийняття рішення третейським судом, якщо причина ненадання документів та інших матеріалів або неявки сторін на засідання третейського суду визнано ним неповажною.
Неподання відповідачем заперечень проти позову не може розглядатися як визнання вимог позивача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок розгляду справи в третейському суді "
 1. ЗМІСТ
  порядок доарбітражного врегулювання спорів 50 Поняття підвідомчості, її види 51 Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних
 2. Тема 17. Третейські суди У РФ
  розгляду справи в третейському суді. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду. Нормативні акти ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 / / Російська газета. 2002. 27 липня. Література Виноградова Е. Альтернативне вирішення спорів / / Вісник ВАС РФ. 1997. № 8. Виноградова Е. Законодавство про третейські суди / / Господарство право. 1992. № 10. Виноградова Е. До питання про так
 3. 1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
  порядок розгляду справ у третейському суді був різним в залежності від суб'єктного складу учасників. Справи між громадянами розглядалися за правилами додатку № 3 до ЦПК РРФСР, між організаціями - на основі Тимчасового положення про третейський суд для вирішення економічних суперечок від 24.06.92. З прийняттям ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 порядок розгляду справ став єдиним і
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  порядок доарбітражного врегулювання суперечок. Поняття підвідомчості, її види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам Поняття підсудності, її види. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу. Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд
 5. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство
 6. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  порядок розгляду справи, його перегляду), а в тому, що саме арбітражна процесуальна форма в силу специфіки матеріальних правовідносин, які є об'єктом судового розгляду і вирішення в арбітражному суді - це правовідносини, що регулюють підприємницьку та іншу економічну діяльність - дозволяє ефективно захистити порушені чи оспорювані права і законні інтереси осіб,
 7. 2 . Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  порядок розгляду справ судом забезпечено численними специфічними процесуальними гарантіями прав беруть участь у справі. Водночас вони є і гарантіями законного і обгрунтованого вирішення спору про право чи іншого юридичного питання. Подібний порядок характерний тільки для функціонування суду, що здійснює особливий вид державної діяльності. З цього випливає два висновки:
 8. Правила і порядок заяви відводів
  розгляду конкретної арбітражної справи враховується вимога про незацікавленість відповідних суддів у кінець судового розгляду. Якщо є підстави сумніватися в об'єктивності та неупередженості судді, то такий суддя не може розглядати справу і підлягає відводу. В якості загальних підстав для відводу судді (помічника судді, секретаря судового засідання, експерта,
 9. відзиву на позовну заяву
  порядок спрямований на виключення випадків необгрунтованих відмов у прийнятті заяви і вирішення питання про наявність у позивача права на судовий захист не на стадії прийняття заяви, а тільки в ході судового розгляду. Практика покаже, наскільки це нововведення у регулюванні, безумовно, цікаве з точки зору доктрини і відповідне сучасному розумінню судового захисту, виявиться
 10. 8. залишення позовної заяви без РОЗГЛЯДУ
  порядок врегулювання спору з відповідачем, якщо це передбачено федеральним законом або договором; при розгляді заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з'ясовується, що виник спір про право; заявлено вимогу, яка відповідно З федеральним законом має бути розглянуто у справі про банкрутство; є угода сторін про розгляд даного спору третейським
© 2014-2022  ibib.ltd.ua