Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по адвокатському праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

10. Діяльність адвокатури на західноукраїнських землях


Організація та діяльність адвокатури на західноукраїнських землях мала свою специфіку розвитку. Це пояснюються їхньою історичною відокремленістю від України, їх входженням до складу Австро-Угорщини, Польщі, Молдавського князівства, Туреччини. Об'єднання українських земель відбулося лише в першій половині ХХ ст.
У 1781 р. в західноукраїнських землях було утворено інститут адвокатури, для управління якою у Львові, Станіславові і Чернівцях були створені палати (колегії) адвокатів. Наприкінці 18 ст. сільські громади отримали право обирати своїх захисників на суді - пленопотентів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10. Діяльність адвокатури на західноукраїнських землях"
 1. Ощадна справа
  діяльність" Ощадний банк України набув спеціального статусу. 31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України Державний спецiалiзований комерцiйний ощадний банк України". Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 1999 р. на виконання роэпорядження Президента України вiд 20 травня 1999 р. державний спецiалiзований комерцiйний
 2. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  діяльність. Частина особлива. - Харків, 2000. 132 16. Бахрах Д.Н., Состав административного проступка: Учеб. по- соб. _ Свердловск, 1987. 17. Бахрах Д.Н. Административное право. Общая часть. - М., 1993. 18. Бахрах Д.Н., Кивалов С.В. Таможенное право России. - Екате ринбург, 1995. 19. Бантышаев А.Ф., Василина М.М. Ответственность за контрабан ду // Таможенное дело в вопросах и ответах. - Ужгород,
 3. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  діяльність. Ряд право-мочностей здійснювався владою держав-переможниць. Угоду 1971 року було доповнено рядом угод між НДР, сенатом Західного Берліна і ФРН з різноманітних питань. Так, такими угодами був урегульований порядок зовнішніх зносин цього утворення (насамперед із НДР і ФРН), процедура представництва його інтересів у міжнародних зносинах. Інтереси населення Західного Берліна в
 4. 15. Право комунальної власності на землю.
  діяльність, яка суперечить їх призначенню або може негативно вплинути на здоров'я населення, яке проживає на цих територіях. З мстою забезпечення ефективного використання земель, сприятливих санітарних і екологічних умов проживання населення на землях права комунальної власності здійснюється зонування правового режиму їх використання. Порядок зонування і використання цих земель визначається
 5. 49. Землі оздоровчого призначення.
  діяльність, яка суперечить їх цільовому призначенню або може негативно вплинути на природні лікувальні властивості цих земель. 2. На територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів встановлюються округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони. 3. У межах округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони забороняються передача земельних ділянок у власність і надання у користування
 6. 50. Землі рекреаційного призначення.
  діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. 3. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається
 7. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  діяльність особи (представника, повіреного), спрямована на захист суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів іншої особи, яка бере участь у справі, державних і громадських інтересів, а також сприяння судові у всебічному, повному і об'єктивному з'ясуванні обставин справи, в поста-новленні законного і обгрунтованого рішення. Процесуальний представник діє в цивільному процесі від імені і в
 8. § 2. Криміналістика України в ХІХ - поч. ХХ століття
  діяльність сискного відділення київської міської поліції за 1902, 1903 ? 1904 рр.", автором якого був завідуючий сискним відділенням колежський секретар Г. М. Рудой. Ім'я цього українського криміналіста-практика, як ? його праця, до недавнього часу залишалися невідомими для вчених, незважаючи на те, що він зробив значний внесок в розвиток не тільки української, але e російської криміналістики.
 9. Судові витрати
  діяльність із застосування норм права. В теорії та практиці переважає другий підхід. 2. Кримінальний процес як діяльність складається із таких елементів: мета, завдання, функції, суб'єкти (учасники), засоби, спосіб, структура (стадії), форма і гарантії. 3. В Україні кримінальний процес може бути сполучений із цивільним процесом. ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 1. Належне опанування сутності кримінального
 10. Принцип законності.
  діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, основи організації та Діяльності адвокатури. ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше, якна підставах і в порядку, встановлених законом (ст. 5 КПК); ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, атакож підданий кримінальному покаранню інакше як за вирокомсуду й відповідно до закону (ч. 2 ст. 15 КПК); - істотне порушення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua