Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по адвокатському праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

11. Діяльність адвокатури згідно з Положеннями про адвокатуру 1962-80 року


Відповідно до Закону про судоустрій УРСР Міністерством юстиції республіки був розроблений проект Положення про адвокатуру, яке Верховна Рада затвердила 25 вересня 1962 р. Стаття 1. Положення підтверджувала, що колегії адвокатів є добровільними об'єднаннями осіб, які здійснюють захист на попередньому слідстві і в суді, представництво в цивільних справах у суді і арбітражі, а також подають іншу юридичну допомогу громадянам, підприємствам, установам, організаціям та колгоспам.Проте нове Положення про адвокатуру вже незабаром зазнало значних змін. Так, 21 березня 1963 р. Міністерство юстиції республіки було ліквідовано і на його основі 23 березня 1963 р. створено Юридичну комісію при Раді Міністрів УРСР, на яку покладалося методичне керівництво роботою обласних колегій адвокатів. За її поданням 15 червня 1965 р. до Положення про адвокатуру УРСР були внесені зміни і доповненя. Зміст їх зводився до того, що контроль і керівництво за діяльністю колегій адвокатів знову покладалися на Юридичну комісію.
8 грудня 1965 р. Радою Міністрів Української РСР було затверджено нову Інструкцію про порядок оплати юридичної допомоги, яка подавалася адвокатами громадянам, підприємствам, установам, радгоспам, колгоспам та іншим організаціям республіки та нове Положення про оплату праці адвокатів в Український РСР.У 1970 р. було ліквідовано Юридичну комісію при Раді Міністрів УРСР і на її основі відновлено Міністерство юстиції республіки, на яке знову було покладено контроль за діяльністю колегій адвокатів.Необхідно зазначити, що в серпні 1972 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР "Про внесення змін і доповнень до Кримінально - процесуального кодексу Української РСР" була розширена участь захисника на попередньому слідстві.25 квітня 1975 р. було прийняте нове Положення про оплату праці адвокатів, яке в основному берегло порядок оплати, встановлений Положенням 1965 р. Подальший розвиток законодавства про адвокатуру в Україні був зумовлений прийняттям 20 квітня 1978 р. Верховною Радою Конституції УРСР, яка закріпила конституційні основи діяльності адвокатури республіки.Нове Положення про адвокатуру УРСР, затвердженні Верховною Радою України 1 жовтня 1980 р., більш детально регламентувало діяльність колегій адвокатів республіки та розширило види юридичної допомоги, що надається адвокатами громадянам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11. Діяльність адвокатури згідно з Положеннями про адвокатуру 1962-80 року"
 1. 8.Організація адвокатури України згідно з Положення про адвокатуру 1922 року.
  діяльність адвокатури в Україні регламентується Законом України "Про адвокатуру" від 9 грудня 1992 року, перша стаття якого дає визначення адвокатури як добровільного професійного громадського об'єднання, покликаного згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод й представляти законні інтереси громадян України та інших країн, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу
 2. 9. Організація адвокатури України згідно з Положення про адвокатуру 1939 року.
  діяльністю, структура та порядок прийому і виключення із колегії адвокатів, дисциплінарна відповідальність. Насамперед слід звернути увагу на відсутність в Положенні слова "захисник" та введення терміну "адвокатура", "адвокат".Велика Вітчизняна війна внесла суттєві корективи в характер діяльності адвокатів. Аналізуючи період діяльності адвокатури України в роки Великої Вітчізняної війни, можна
 3. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  діяльність. Частина особлива. - Харків, 2000. 132 16. Бахрах Д.Н., Состав административного проступка: Учеб. по- соб. _ Свердловск, 1987. 17. Бахрах Д.Н. Административное право. Общая часть. - М., 1993. 18. Бахрах Д.Н., Кивалов С.В. Таможенное право России. - Екате ринбург, 1995. 19. Бантышаев А.Ф., Василина М.М. Ответственность за контрабан ду // Таможенное дело в вопросах и ответах. - Ужгород,
 4. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  діяльність. Ряд право-мочностей здійснювався владою держав-переможниць. Угоду 1971 року було доповнено рядом угод між НДР, сенатом Західного Берліна і ФРН з різноманітних питань. Так, такими угодами був урегульований порядок зовнішніх зносин цього утворення (насамперед із НДР і ФРН), процедура представництва його інтересів у міжнародних зносинах. Інтереси населення Західного Берліна в
 5. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  діяльність особи (представника, повіреного), спрямована на захист суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів іншої особи, яка бере участь у справі, державних і громадських інтересів, а також сприяння судові у всебічному, повному і об'єктивному з'ясуванні обставин справи, в поста-новленні законного і обгрунтованого рішення. Процесуальний представник діє в цивільному процесі від імені і в
 6. § 2. Криміналістика України в ХІХ - поч. ХХ століття
  діяльність сискного відділення київської міської поліції за 1902, 1903 ? 1904 рр.", автором якого був завідуючий сискним відділенням колежський секретар Г. М. Рудой. Ім'я цього українського криміналіста-практика, як ? його праця, до недавнього часу залишалися невідомими для вчених, незважаючи на те, що він зробив значний внесок в розвиток не тільки української, але e російської криміналістики.
 7. Судові витрати
  діяльність із застосування норм права. В теорії та практиці переважає другий підхід. 2. Кримінальний процес як діяльність складається із таких елементів: мета, завдання, функції, суб'єкти (учасники), засоби, спосіб, структура (стадії), форма і гарантії. 3. В Україні кримінальний процес може бути сполучений із цивільним процесом. ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 1. Належне опанування сутності кримінального
 8. Принцип законності.
  діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, основи організації та Діяльності адвокатури. ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше, якна підставах і в порядку, встановлених законом (ст. 5 КПК); ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, атакож підданий кримінальному покаранню інакше як за вирокомсуду й відповідно до закону (ч. 2 ст. 15 КПК); - істотне порушення
 9. 3.3. Інші види правової допомоги
  діяльність яких спрямована на співробітництво у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Видача (екстрадиція) організаторів, підбурювачів, учасників та пособників міжнародних злочинних терористичних організацій, знарядь злочину, зброї, документів та грошових коштів проводиться відповідно до міжнародних угод за дорученням зацікавленої країни. 4. Виклик обвинуваченого або
 10. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  діяльність установ, підприємств і організацій, роботу транспорту або пов'язані з явною непокорою законним вимогам представників влади.' Можна зрозуміти спробу Пленуму Верховного Суду України розмежувати ці злочини, але дуже сумнівно, що порушення громадського порядку, нормальної діяльності установ, підприємств і організацій, роботи транспорту або непокора законним вимогам представників влади може
© 2014-2021  ibib.ltd.ua