Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

7. Дочірні та залежні суспільстваУчасть у суспільствах інших товариств і товариств може призвести до того, що останні, володіючи контрольним пакетом акцій (або більшістю часток) і, по суті, визначаючи в силу цього всі дії контрольованого суспільства , формально залишаються осторонь від можливих негативних результатів свого керівництва, наприклад від наслідків невдало скоєних контрольованим товариством угод. Адже якщо така ризикована або завідомо невигідна угода нав'язується контрольованому суспільству основний, "материнською" компанією, остання в результаті або отримає більшу частину доходу, або надасть кредиторам майно дочірньої компанії, усунувшись від усякої відповідальності за завдані збитки як звичайний учасник юридичної особи (компанії). При цьому в програші можуть опинитися не тільки потенційні контрагенти дочірнього суспільства, а й інші його учасники, які не контролюючі його діяльність (зокрема, залишилися в меншості акціонери).
У розвинутому ринковому господарстві все більшого поширення набули своєрідні об'єднання компаній, в яких одна ("материнська") компанія так чи інакше контролює діяльність пов'язаних з нею дочірніх компаній або навіть спеціально створює їх. У німецькому праві такі об'єднання отримали назву концернів, а в англо-американському - холдингів (від англ, holder - тримач, бо такі "держательские" компанії є власниками великих пакетів акцій або часток у статутному капіталі численних дочірніх корпорацій). Знаходяться в їх складі компанії в більшості випадків, по суті, не мають або не виражають власної волі, хоча є формально незалежними і самостійними учасниками майнового обороту.
І тут, таким чином, виникають традиційні для корпоративного, у тому числі для акціонерного, права завдання - захист інтересів кредиторів і меншості акціонерів (інших учасників контрольованих товариств). Цієї проблеми не встає стосовно діяльності товариств, бо беруть участь у них повні товариші завжди несуть необмежену особисту відповідальність за їх боргами (що знімає питання про захист інтересів кредиторів) і перебувають один з одним у особисто-довірчих
відносинах (що знімає питання про захист їх особистих інтересів). Тому в ролі контрольованих, дочірніх компаній можуть виступати тільки господарські суспільства. У ролі ж контролюючих, основних ("материнських") компаній можуть виступати як суспільства, так і товариства.
Рішення даної проблеми розвинені правопорядки знайшли у визнанні за певних умов можливість покладання майнової відповідальності за угодами дочірніх компаній не тільки на вчинила їх юридична особа, а й на його учасників, реально визначали його дії. Оскільки при цьому закон нехтує оболонкою юридичної особи, покликаної не допустити кредиторів до майна його учасників (засновників), дана можливість отримала найменування "зняття корпоративних покривів" 1.
Дочірнім визнається господарське товариство, дії якого визначаються іншим (основним) господарським товариством чи товариством або в силу переважної участі в статутному капіталі, або відповідно до укладеного між ними договором, або іншим чином (п. 1 ст. 105 ЦК; п. 2 ст. 6 Закону про акціонерні товариства; п. 2 ст. 6 Закону про товариства з обмеженою відповідальністю).
У силу цього взаємини двох компаній можуть бути визнані взаємовідносинами "материнської" і дочірньої компаній при наявності хоча б однієї з трьох умов.
По-перше, мова йде про переважне участю однієї компанії в статутному капіталі іншого, що дає їй вирішальний голос в управлінні справами. Закон не вимагає при цьому наявності завідомо контрольного пакета акцій (наприклад, 50% плюс одна акція) або часток участі, оскільки переважання - питання факту. Відомо, що в деяких великих компаніях з великою кількістю акціонерів для контролю може виявитися достатнім і 5 - 10% акцій.
1 Сама термінологія "piercing the corporate veil" ("зняття корпоративної маски") прийшла з практики американських судів стосовно "компаній однієї особи", іноді недобросовісно приховували майно засновника (єдиного учасника) від його кредиторів . У більш широкому плані ця проблема стала предметом вивчення і отримала відображення в законодавстві лише в 70-х рр.. (Докладніше див: Кулагін М. І. Указ. Соч. С. 132-143).
По-друге, можливо наявність договору про підпорядкування однієї компанії іншою, наприклад, у вигляді угоди з керуючою компанією, якій передаються повноваження виконавчого органу товариства. По-третє, мається на увазі будь-яка можливість однієї компанії іншим чином визначати рішення іншої компанії, наприклад нав'язати їй свою волю на вчинення однієї конкретної угоди.
Вже з цього видно, що дочірнє товариство не є будь-якої особливої організаційно-правовою формою або різновидом господарських товариств. Усяке господарське товариство може бути визнано дочірнім при доведеності хоча б однієї з названих вище ситуацій, у тому числі тільки щодо конкретної угоди, тобто навіть в єдиному правовідносинах. Дочірні суспільства не можна ототожнювати і з дочірніми підприємствами, які є різновидом унітарних підприємств (п. 7 ст. 114 ЦК), а не господарських товариств.
Наслідки визнання суспільства дочірнім (і "материнським") двоякі.
По-перше, суспільство, яке має право давати дочірньому суспільству обов'язкові вказівки, відповідає солідарно з дочірнім суспільством за угодами, укладеними на виконання таких вказівок (що дає можливість кредиторам звернути стягнення відразу на майно "материнської" компанії). Таке право, безумовно, належить як компанії з переважаючим участю в статутному капіталі, так і компанії, що управляє другий (дочірньої) компанією за договором. Не виключена, однак, і можливість докази наявності такого права в інших ситуаціях.
По-друге, за доведеності вини основного суспільства в банкрутстві дочірнього виникає його субсидіарну відповідальність перед кредиторами дочірньої компанії. Дочірнє ж суспільство ні за яких умов не відповідає за борги "материнської" компанії, бо воно не може зробити впливу на формування її волі1.
1 Пункт 3 ст. 6 Закону про акціонерні товариства в суперечності з правилами п. 2 ст. 105 ГК практично усунув відповідальність акціонерної "материнської" компанії вимогами прямого запису в статуті чи договорі дочірнього товариства про наявність права "материнської" компанії давати обов'язкові вказівки, а також наявність умислу "материнської" компанії на доведення дочірньої до банкрутства.
Закон про фінансово-промислових групах (ФПГ) (СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4697), що розглядає "сукупність юридичних осіб, що діють як основне і дочірнє суспільства" як такої групи (ст. 2), а основне товариство - як "центральну компанію" ФПГ (п. 1 ст. 11), вводить солідарну відповідальність учасників ФПГ за боргами її "центральної компанії" (ст. 14), тобто встановлює відповідальність дочірньої компанії по боргах "материнської", що суперечить суті розглянутих відносин.
Що стосується захисту інтересів меншості учасників дочірньої компанії, то чинне російське законодавство обмежується наданням їм можливості вимагати безпосередньо від основного товариства відшкодування збитків, завданих з його вини дочірньої компанії (оскільки в результаті цього у них, зокрема , може знизитися розмір дивіденду) 1. У розвинених правопорядках акціонерам дочірніх товариств надаються й інші можливості, наприклад право обміну (конвертації) своїх акцій на акції "материнської" компаніі2. У міру розвитку і ускладнення ринкового обороту можна очікувати появи аналогічних правил і у вітчизняному законодавстві.
Залежним визнається господарське товариство, у статутному капіталі якого інше (переважна, бере участь) товариство має більше 20% участі (голосуючих акцій або часток) (п. 1 ст. 106 ГК; п. 4 ст. 6 Закону про акціонерні товариства; п. 4 ст. 6 Закону про товариства з обмеженою відповідальністю).
Участь товариств в капіталах один одного може бути і взаємним, і навіть рівним, що виключає можливість одностороннього впливу. Така ситуація сама по собі не веде до контролю однієї компанії над іншою (якщо тільки дана участь не є переважаючим в порівнянні з частками інших учасників товариства), а тому й не виникає відповідальності переважного суспільства за боргами залежного.
Закон встановлює два наслідки такої залежності. По-перше, переважна суспільство має публічно оголосити про свою участь у залежному суспільстві для відома всіх інших учасників майнового обороту. Це, зокрема, може означати публічну інформацію про засновників того чи іншого суспільства і про розмір їх участі в його статутному капіталі. По-друге, антимонопольне законодавство, а також законодавство про банки, страхових та інвестиційних компаніях може передбачати обмеження (межі) такої участі, в тому числі взаємного, зокрема для того, щоб не допустити відсторонення дрібних учасників товариств від реальної участі в управлінні їх справами .
1 ср п. 3 ст. 105 ЦК та абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону про акціонерні товариства, який практично виключив і цю можливість вимогою обов'язкової наявності умислу в діях "материнської" компанії при заподіянні її діями шкоди дочірньому суспільству.
2 Див, наприклад: Німецьке право. Частина II. Торговельне укладення та інші закони. М, 1994. С. 275 і слід.
Залежними (і переважаючими) в даному сенсі можуть бути тільки господарські товариства, але не товариства. Як і дочірні товариства, вони також не становлять будь-якої самостійної організаційно-правової форми або різновиду господарських товариств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Дочірні та залежні суспільства "
 1. 31. Комерційні юридичні особи.
  Дочірнім, якщо інше (основне) господарське товариство або спілку в силу переважної участі в його статутному капіталі, або відповідно до укладеного між ними договором, або іншим чином має можливість визначати рішення, що приймаються таким суспільством. Дочірнє товариство не відповідає за борги основного суспільства (товариства). Господарське товариство визнається залежним, якщо
 2. Проведення відкритої підписки на акції може складатися з наступних основних етапів:
  дочірні і залежні господарські товариства не є самостійними організаційно-правовими формами юридичних осіб . Їх виділення має на меті захистити інтереси кредиторів та учасників товариств (акціонерних і з обмеженою відповідальністю), що опинилися під впливом інших підприємницьких організацій. Товариство або спілку (іменоване основним), що вплинуло на рішення іншого
 3. § 2. Право власності окремих видів юридичних осіб
  дочірні і залежні товариства, за Цивільним кодексом визнаються власниками. Навпаки, за раніше діяв російським законодавством власниками визнавалися лише акціонерні товариства відкритого типу. Що ж до повних товариств, товариств на вірі, товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств закритого типу, то їх майно відносилося до спільної часткової
 4. § 10. Дочірні та залежні суспільства
  дочірнім, якщо інше (основне) господарське товариство або спілку в силу переважної участі в його статутному капіталі або відповідно до укладеного між ними договором, або іншим чином має можливість визначати рішення, прийняті таким суспільством (п. 1 ст. 105 ГК РФ, п. 2 ст. 6 Федерального закону "Про акціонерні товариства"). Дочірні господарські товариства не можуть
 5. Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство
  залежні суспільства 7. Відкриті та закриті акціонерні товариства Дані положення містяться у статтях 1 - 7 глави I Закону. У ній розкриваються найбільш суттєві особливості організаційно-правової форми акціонерного товариства, в тому числі принципово відрізняють його від інших господарських товариств. Разом з тим у цій главі визначається його правове положення, що закріплює за
 6. 6. Дочірні та залежні суспільства
    дочірні і залежні товариства з правом юридичної особи на території Російської Федерації, створені відповідно до цього Федеральним Законом та іншими федеральними законами, а за межами території Російської Федерації - відповідно до законодавства іноземної держави за місцем знаходження дочірнього і залежного товариства, якщо інше не передбачено міжнародним договором
 7. Закрите акціонерне товариство
    дочірніх і залежних товариств. На наведеному прикладі наочно видно, як законодавчі акти, в даному випадку Закон про акціонерні товариства, можна ефективно використовувати в інтересах певних груп осіб, одночасно обмежуючи права громадян, а також різко скоротити можливості цілого сектора економіки. До речі, в історії вітчизняного законодавства відомий, зокрема, і другий
 8. 68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній
    дочірніх підприємств), б) шляхом об'єднання контрольних пакетів акцій кількох юридично самостійних підприємств, Особливості антимонопольного контролю за створенням промислово-фінансових груп проявляються в кількох аспектах: - контроль полягає не в попередньому отриманні дозволу на створення ПФГ (надання такого дозволу є компетенцією Уряду в
 9. § 4. Здійснення права державної і муніципальної власності
    дочірнього підприємства виникає вторинне право господарського відання щодо переданого йому майна. На відповідальність материнського та дочірнього підприємства за зобов'язаннями один одного поширюються правила п. 3 ст. 56 ГК. Зокрема, материнське підприємство несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями дочірнього при недостатності його майна, якщо неспроможність
 10. Зміст
    залежні суспільства 105 § II. Виробничі кооперативи 106 § 12. Державні і муніципальні унітарні підприємства 109 § 13. Некомерційні організації 110 Глава 7. Держава, державні та муніципальні освіти як суб'єкти цивільного права 123 Глава 8 Об'єкти цивільних прав 126 § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав 127 § 2. Інші
© 2014-2022  ibib.ltd.ua