Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСвітова філософія → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев. Філософія Півночі: корінні нечисленні народи Півночі в сценаріях світоустрою. - Салехард; К.: Сибірське наукове видавництво. - 376 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 2. Еволюціонізм Г. Спенсера про фактори суспільного прогресу на нижчих стадіях суспільного розвитку

Ядром синтетичної філософії Г. Спенсера є еволюціонізм, тобто вчення про загальносвітовий прогрес, що протікає на основі безлічі найдрібніших змін, диференціації однорідного і інтеграції різнорідного в зв'язкові сукупності. Еволюційний процес продовжується до досягнення рівноваги, але безперервне перерозподіл матерії і руху в світі стимулюють розкладання організованих сукупностей і створюють матеріал для подальшої еволюції. § 2. Еволюціонізм Г. Спенсера про фактори суспільного прогресу ...

Основоположення свого вчення Г. Спенсер застосовує і для оцінки змін у житті первісних народів, що стикаються з цивілізацією. Так, наприклад, він зауважує: «Духовна і тілесна організації, пристосовані для дикого життя, повинні лише поступово пристосовуватися для осілого життя. Раптові переходи від дикого життя до життя цивілізованої - фатальні. Дикуни Парагваю, яких хотіли відразу призвести до промислового життя, почали страждати безпліддям. Правильний працю ненависний дикуну; передбачливість, властива більш високорозвиненого життя, набувається лише поступово »125.

Разом з тим у громадській організації племен, провідних привласнює господарство, він вбачає внутрішні передумови суспільного прогресу.

Одним з таких факторів є суспільний поділ праці, що виникає в тому числі і під впливом географічних умов. «Вже на самих нижчих стадіях суспільного розвитку помічається поділ заняття під впливом цих умов. Так, Остяк діляться на дві групи: мисливці і рибалки; рибалки живуть на березі Обі, а мисливці в інших частинах території »126, - пише Г. Спенсер.

Поділ праці створює умови для суспільного прогресу, але поділ територіальних груп стримує соціальну інтеграцію. Він констатує наступний факт: «Мешканці пустель, так само як і мешканці гірських місцевостей, нелегко гуртуються: легкість, з якою можна врятуватися від переслідування, поєднана зі здатністю жити в безлюдних областях, сильно заважає соціальної субординації» 127.

У контексті універсального еволюціонізму Г. Спенсера розвиток корінних нечисленних народів Півночі представляється неминучістю. Безліч малопомітних різноспрямованих найдрібніших змін складають буття архаїчних соціумів, для яких не характерно застійне існування.

Так, у спеціальному дослідженні з проблеми співвідношення традицій та інновацій Г.П. Харючі приходить до наступного висновку: «Ненецька культура, як і будь-яка інша, відчуває потребу в інноваціях, завдяки яким вона підвищує ефективність своєї основної функції - адаптації до природного і соціального середовища.

У ненців досліджуваного періоду фіксуються три основні трансформації культури - спонтанна, стимульована й запозичена. Важливим чинником введення інновацій була і залишається тяга до нового, що виражається в швидкому впровадженні нових знарядь праці, продуктів харчування, в заміні традиційних матеріалів новими »128.

Традиціоналізм корінних народів Півночі є, безумовно, відносним. Природне людська цікавість, міграції, міжетнічні контакти, дифузія досягнень культури неминуче трансформують суспільне життя. Наприклад, в силу дії табу на згадування імен знищених предметів практично повне оновлення словника мови локальної групи могло відбуватися протягом декількох десятків років. При цьому етномовна спільність не рахувала, що змінила язик129. Таким чином, еволюційні зміни, будучи непомітними і безболісними, можуть призводити до якісної трансформації культури.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Еволюціонізм Г. Спенсера про фактори суспільного прогресу на нижчих стадіях суспільного розвитку "
 1. Додаток до глави VII
  фактори історичного процесу. Форми і способи освоєння історичної необхідності людиною. Сенс історії. Філософські дискусії про сенс історії. Історія суспільства як єдність загальної логіки і різноманіття історичного розвитку. Народ, країна, регіон, світова спільнота як суб'єкти історичних процесів. Перманентно-сутнісна єдність історії суспільства. Єдність всесвітньої історії як
 2. § 2. Міжнародні громадські рухи в другій половині ХХ в.
  Громадські рухи. Особливо широкий розмах вони отримали в 70-80-і роки. Ряд із них виник поза рамками політичних партій, відображаючи криза політичних партій як інституту демократичного суспільства. Провідні громадські рухи виступали на захист миру, демократії і соціального прогресу, проти всіх проявів реакції і неофашизму. Громадські рухи сучасності вносять великий вклад в
 3. Класи суспільні
  суспільного виробництва, по їх відношенню до засобів виробництва, за їх ролі в громадській організації праці, а отже, за способами отримання і розмірами тієї частки суспільного багатства, якою вони володіють. Класи, це такі групи людей, з яких одна може привласнювати собі працю інший, завдяки відмінності їх місця в певному укладі суспільного господарства "(Л., 39,
 4. Додаток до глави IX
  фактор, що сприяє і що перешкоджає людині в праці. Природне в соціальній сфері суспільства. Сім'я і її природні складові. Зростання народонаселення як природно-природний процес. Расове розподіл суспільства як прояв природних диференціацій людей. Природні аспекти національно-етнічних спільнот. Мальтузіанство і неомальтузіанство, соціобіологія, соціальна фізіологія. Природне в
 5. § 8. Правопорядок і громадський порядок
  громадського порядку, який, як і правопорядок, характеризується організованістю, впорядкованістю громадських відносин . Однак на відміну від правопорядку громадський порядок утворюється під впливом не тільки правових, а й інших соціальних норм: норм моралі, звичаїв, корпоративних норм і т.д. Отже, громадський порядок є стан урегульованості суспільних відносин,
 6. Розділ IX. Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку
  громадської безпеки та громадського
 7. 38. Види методів управління, закон необхідної розмежування та розумного поєднання.
  факторів, інших умов, способи впливу суб'єкта на об'єкт повинні бути не ізольованими акціями, а єдиним процесом взаємозалежних і взаємообумовлених способів правління. Методи становлять єдину систему способів впливу, пов'язані один з одним, переплітаються. Так, адміністративний і економічний методи повинні застосовуватися в єдності, оскільки це дає можливість державним
 8. Додаток до глави VIII
  фактори суспільного життя. Суспільне життя як єдність самоорганізації і цілеспрямованого впливу. Політика як рушійна сила суспільства і як початок консерватизму. Інститути громадського управління як фактори організації та дезорганізації суспільного життя. Політичні партії та політичні лідери як рушійні сили суспільного розвитку. Культ особистості, вождизм як вираз
 9. по взаємодії з громадськістю ФОРМУВАННЯМИ З ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ
  громадськими формуваннями з охорони правопорядку та сприяти в здійсненні покладених на них завдань щодо забезпечення порядку на вулицях і в громадських місцях; при спільному несенні служби навчати представників громадських формувань з охорони правопорядку прийомів і методів роботи по попередження, виявлення та припинення найбільш поширених видів правопорушень,
 10. 1. Правотворчество і процес утворення права. Види правотворчості
  факторами, що визначають формування права, є матеріальні умови життя суспільства, зумовлені рівноправним існуванням різних форм власності, свободою підприємництва (економічні фактори). Під політичними факторами розуміють вплив на формування права політичної обстановки в країні, характеру взаємовідносин різних верств суспільства і груп населення, рівня
 11. § 1. Правотворчество і процес утворення права
  факторами, що визначають формування права, є матеріальні умови життя суспільства, обумовлені рівноправним існуванням різних форм власності, свободою підприємництва (економічні фактори). Під політичними факторами розуміють вплив на формування права політичної 178 Види правотворчості обстановки в країні, характеру взаємовідносин різних верств суспільства
 12. Надбудова
  чинників - передісторія, географічними і клі-6 автоматичними особливостями, взаємовідносинами класів і суспільних груп всередині суспільства і його зовнішнім оточенням. Виростаючи на економічному базисі конкретної суспільно-економічної формації, надбудова впливає на його формування та зміну, прискорюючи або сповільнюючи розвиток суспільства. В класово-антагоністичному суспільстві існують
 13. 22. Предмет і метод правового регулювання . Складові методу правового регулювання.
  факторів.
 14. 21. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  суспільних відносин, пов'язаних з управлінням справами суспільства. Суб'єктами політичної системи є громадяни, що володіють політичними правами, громадські об'єднання (насамперед політичні партії), держава. Конституційно закріплені такі принципи реіулі-вання політичної системи, як ідеологічне різноманіття (ч. 1 і 2 ст. 13 Конституції РФ) , політичний плюралізм (ч.
 15. Громадське виробництво
  громадським внаслідок поділу праці між членами суспільства. Виробництво організується з метою задоволення потреб людей Виробництво предметів споживання здійснюється трудящими за допомогою засобів виробництва . Суспільне виробництво складається з трьох основних елементів: трудящих; засобів виробництва; предметів споживання, Ступінь усуспільнення елементів виробництва
 16. Праця
  суспільно-корисну працю "традиційно називається суспільно корисна діяльність , ведуча до зміцнення суспільства. Діяльність, наносящая суспільству або іншим людям збиток, ведуча до відчуження власності, ослаблення або руйнування суспільства суспільно-корисною працею не
© 2014-2022  ibib.ltd.ua