Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Правотворчість і процес утворення права

Правотворчество є форма державної діяльності, спрямована на створення правових норм, а також на їх подальше вдосконалення, зміну або скасування. Це процес створення та розвитку чинного права як єдиної і внутрішньо узгодженої системи загальнообов'язкових норм, що регулює суспільні відносини. Правотворчість - це спеціальна, що має офіційне значення діяльність по встановленню правового регулювання. Правотворчість здійснюється на основі наступних принципів: демократизм, законність, гуманізм, науковий характер, професіоналізм, ретельність і скрупульозність підготовки проектів, технічна досконалість прийнятих актів.

Необхідно розрізняти правотворчість і процес утворення права. Правообразование включає в себе науковий аналіз, оцінку дійсності, вироблення поглядів і концепцій про майбутнє правовому регулюванні, максимальне врахування пропозицій і зауважень партій, громадських рухів, окремих громадян та їх об'єднань, фахівців-практиків і вчених.

Правообразова-ня - це процес формування державної волі в законі, правотворчість ж охоплює діяльність компетентних органів з розробки та прийняття нормативних актів.

Основними факторами, що визначають формування права, є матеріальні умови життя суспільства, обумовлені рівноправним існуванням різних форм власності, свободою підприємництва (економічні фактори). Під політичними факторами розуміють вплив на формування права політичної

178

Види правотворчості

обстановки в країні, характеру взаємовідносин різних верств суспільства і груп населення, рівня активності політичних партій, рухів та громадських об'єднань. Принципове значення при створенні нових юридичних норм має ступінь турботи суспільства і держави про особистості, її інтереси та потреби, про охорону та забезпеченні її прав і свобод (соціальні фактори).

Велика роль національних чинників, під якими розуміються взаємини, форми співпраці між націями і народностями. Міжнародне становище держави, рівень взаємовідносин з іншими державами та міжнародними організаціями також робить істотний вплив на правотворчість (зовнішньополітичні фактори). Ідеологічна база права, правосвідомість громадян і суспільства в цілому, ступінь його впровадження в суспільну свідомість, правові ідеї, спрямовані на подальший розвиток законодавства (ідеологічні фактори) також мають істотний вплив на формування права. Під організаційно-вольовими чинниками розуміють юридичне оформлення державної волі через діяльність органів, правомочних видавати нормативні акти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Правотворчество і процес утворення права "
 1. 1. Правотворчість і процес утворення права. Види правотворчості
  процес створення та розвитку чинного права як єдиної і внутрішньо узгодженої системи загальнообов'язкових норм, що регулює суспільні відносини. Правотворчість-це спеціальна, що має офіційне значення діяльність по встановленню правового регулювання. Воно здійснюється на основі принципів демократизму, законності, гуманізму, наукового характеру, професіоналізму, ретельності і
 2. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  правотворчість, правозастосування, правопорушення, юридична відповідальність, правоздатність, дієздатність і т.п., виступає теоретичною базою інших юридичних наук, в тому числі науки кримінального права, дає цим наукам ряд теоретичних відправних положень. У свою чергу знання про багатьох сторонах державно-правових явищ і процесів теорія держави і права черпає з
 3. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  правотворчеством, яке здійснюють певні органи держави з визнанням державою тих чи інших виниклих самоорганізаційних правил поведінки (звичаїв) правовими, з діяльністю уповноважених на це суден (прецедент). Об'єктивність. Ця ознака характеризує закономірний характер появи права на етапі переходу суспільства до виробляє економіці, природний результат
 4. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  правотворчість, управління, судова діяльність і т.д. Відбувається, на їхню думку, змішання функцій держави та державної влади. Функції ж держави - це діяльність держави, взятого у своїй цілісності, з єдиної політичної, структурної, територіальною організацією. Тому в теорії держави найбільш поширене і признаваемо членування функцій на внутрішні і зовнішні,
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  правотворчості (зрозуміло, знову ж тільки там і тоді, де і коли це можливо і доцільно), особливо враховуючи хиткість народжується правової системи нової Росії. Втім, формули деяких указів Президента Російської Федерації «до прийняття відповідного закону» дають можливість експериментальної перевірки «указної» правового рішення, врахування його виконання при підготовці та прийнятті
 6. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
  правотворчості. І в результаті з'являється «страва», іменоване нормою права. Всі ці перераховані вище ознаки вдало кореспондують і зі структурами правової норми, зосереджені в цих структурах, до рас-смотренію яких ми переходимо. Структури (а їх кілька) у правової норми склалися ис-торичні, поступово, і теж становлять велику соціальну цінність. Їх походження йде з
 7. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  правотворчості. Право-творча і законодавча ініціативи. Органи правотворчості. Законодавчий процес. Порядок опублікування і набрання чинності нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі і по колу осіб. Систематизація нормативно-правових актів. Юридична техніка і її значення для правотворчості. Мова правових ак-тов. Використання
 8. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  правотворчість, - це два особливих напрямки функціонування правової системи. Відповідно розрізняють правозастосовні та правотворчі акти. Яскравий приклад правозастосування - діяльність судів. Виносячи вирок або прийнявши судове рішення у цивільній справі, суд здійснює застосування права, реалізує споі владні повноваження, вторгається в сферу прав і обов'язків громадянина або
 9. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  правотворчості і правозастосуванні теорія права формулює тему правосвідомості та правової культури. Дійсно, в якій мірі осмислене, свідоме ставлення суспільства та індивідів до права веде до необхідного правовому стану суспільства, до появи нових правових норм, в якій мірі емоційне ставлення впливає на правомірне або правонарушітельное поведінку? Уже в розділі про
 10. 2. Види форм права
  правотворчості вони повністю або частково закріпилися в статтях нормативних правових актів, прецедентах, договорах. Вважаємо, що при подібному поглинанні звичай поступається місцем відповідними формами права. Правовим звичаєм як формою права є лише ті норми, керуватися якими дозволено в інших джерелах. У правовій системі Російської Федерації ця модель здійснюється шляхом
© 2014-2022  ibib.ltd.ua