Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності

Юридична відповідальність - це обов'язок особи зазнати певні позбавлення державно-владного характеру за скоєне правопорушення.

Ознаки юридичної відповідальності:

- нерозривний зв'язок з державним примусом;

- фактичною підставою може бути тільки правопорушення;

- поєднується з державним осудом, осудженням;

- пов'язана із заподіянням правопорушнику певних негативних наслідків.

Юридична відповідальність нерозривно пов'язана з державою. Для особи того, хто несе юридичну відповідальність, вона полягає в тому, що воно має дати звіт державним органам у скоєному ним вчинку, а також нести позбавлення, передбачені санкціями правових норм. Юридична відповідальність являє собою реалізацію санкції норми права. Для держави юридична відповідальність являє собою застосування до порушника санкції, тобто державний примус порушника до виконання норм права, державна кара порушника або примусове відновлення порушеного права.

Якщо за змістом юридична відповідальність завжди являє собою державний примус до виконання закону, то за формою вона може бути лише опосередковано пов'язаної з державою. Наприклад, можливо добровільне виконання обов'язків, пов'язаних з відновленням порушеного права (добровільне повернення боргу, відшкодування заподіяної шкоди).

Юридична відповідальність заснована на ряді принципів, серед яких основними є: відповідальність лише за поведінку, а не за думки і т. п.; відповідальність лише за винні, протиправні діяння; законність; справедливість; доцільність, невідворотність, швидкість.

Розглянемо деякі принципи юридичної відповідальності.

175

Тема 13. Правомірна поведінка, порушення

Законність юридичної відповідальності полягає в тому, щоб відповідальність мала місце лише за діяння, передбачені законом і тільки в межах закону.

Справедливість юридичної відповідальності складається з таких вимог: а) не можна за провини застосовувати кримінальні покарання; б) не можна вводити міри покарання, що принижують людську гідність; в) закон, що встановлює юридичну відповідальність або посилює її, не може мати зворотної сили; г) якщо шкоду, заподіяну правопорушенням, має оборотний характер, юридична відповідальність повинна забезпечувати його відновлення; д) якщо шкода незворотній, каральна відповідальність має відповідати тяжкості вчиненого правопорушення; е) за одне правопорушення можливе лише одне покарання; ж) відповідальність несе той, хто скоїв правопорушення.

Доцільність відповідальності - це відповідність обирається відносно порушника заходи впливу цілям юридичної відповідальності в даному суспільстві і державі. Доцільність передбачає сувору індивідуалізацію каральних заходів залежно від тяжкості вчиненого правопорушення, властивостей особистості правопорушника, обставин вчинення правопорушення. Даний принцип передбачає, що якщо цілі відповідальності досягнуті раніше, ніж передбачалося, може бути пом'якшена (наприклад, умовно-дострокове звільнення).

Види відповідальності можуть бути виділені залежно від того, на норми якої галузі права, зазіхає правопорушення: а) кримінально-правова, б) адміністративна; в) цивільно-правова; г) матеріальна відповідальність робітників і службовців; д) дисциплінарна.

Перераховані види юридичної відповідальності розглянуті в розділах даного посібника, які висвітлюють відповідні галузі права.

За мети і способу реалізації розрізняють штрафну (каральну) і правовосстановительную відповідальність.

Штрафна юридична відповідальність застосовується за дисциплінарні та адміністративні проступки, а також за злочини. Виникнення, здійснення

176

Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності

177

цієї відповідальності відбувається з неодмінною участю органів державної влади, має чіткі процесуальні форми, що встановлюються нормативними актами. Крім того, ні за яких обставин правопорушник не може сам здійснити дану форму відповідальності.

Інший характер носить правовосстановительная відповідальність. Цей вид відповідальності полягає у відновленні порушеного права, у виконанні невиконаного обов'язку. На відміну від каральної, даний вид відповідальності може бути здійснений і без участі органів державної влади. Досить, що правопорушник виконав свої обов'язки, припинив протиправне стан. Процесуальні норми регулюють порядок здійснення правовосстановітельние відповідальності тільки в разі спору між сторонами. Прикладом правовосстановительной відповідальності є цивільно-правова відповідальність.

Контрольні питання

- Які види правомірної поведінки Ви знаєте?

- Назвіть ознаки протиправної поведінки.

- Назвіть елементи складу правопорушення.

- За якими ознаками виділяється юридична відповідальність з інших видів соціальної відповідальності?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності "
 1. Методи здійснення виконавчої влади
  види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів
 2. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 3. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 4. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  юридичної відповідальності вищих посадових осіб держави. Поділ державної влади на судову, законодавчу, виконавчу і взаємодію всіх гілок влади. Ознаки республік: Президентська - в руках президента повноваження глави держави і глави уряду. Відсутність посади прем'єр-міністра, тому що президент сам очолює виконавчу владу. Президент формує
 5. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  Поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з
 6. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Ознаки правопорядку: закладається в правових нормах у процесі правотворчості; спирається на принцип верховенства права і панування закону в галузі правових відносин; встановлюється в результаті реалізації правових норм, тобто здійснення законності в правореалізаціонной діяльності; створює сприятливі умови для використання суб'єктивних прав; припускає своєчасне і повне
 7. 57. Акти застосування права: структура та види.
  Понятих); 3) конклюденлгний акт - акт дії (наприклад, застосування працівниками міліції табельної зброї або застосування жестів міліціонером-регулювальником дорожнього руху). За способом прийняття: 1) колегіальні; 2) одноосібні. За суб'єктам прийняття: - акти парламенту; - акти глави держави; - акти виконавчих органів; - рішення загальних судів; - акти арбітражу; - акти нотаріату; - акти
 8. 61. Поняття і види правової поведінки.
  Ознаками: 1. Має соціальне значення як соціально корисне (правомірна поведінка) або як соціально шкідливе (правопорушення), що позначається на стані суспільних відносин у ході соціального розвитку; 2. Має зовні виражений характер у вигляді дії або бездіяльності. Дія безпосередньо впливає на відносини між суб'єктами. Бездіяльність, як правило, є вербальним
 9. 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
  Ознак складу злочину. Дисциплінарні проступок - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в невиконанні робітником, службовцем, солдатом, студентом виробничих, службових, військових або учбових обов'язків, порушенні правил внутрішнього трудового розпорядку. Адніністратівние проступки - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в винному
 10. Введення.
  Поняття і ознаки організованої економічної злочинності через аналіз автономних явищ економічної злочинності і організованої злочинності, це пов'язано з тим, що явище організованої економічної злочинності-явище комплексне і визначення його ознак, так само як і його поняття, на мій погляд, не можливо без розгляду й аналізу окремих явищ його складових. У роботі
© 2014-2021  ibib.ltd.ua