Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / під ред. Ж.Т. Тощенко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Фрустрація

Фрустрація (від лат. frustratio - обман, невдача) порівняно новий об'єкт наукового дослідження. Окремі сторони цього явища раніше висвітлювалися в ході вивчення феномена людської агресії (3. Фрейд, У. Мак-Дуголл, Д. Доллард, Д. Міллер, А. Бандура, А. Бертковіц, К. Лоренц та ін.), стресу (Г. Сельє, Р. Лазарус, Н. Браун, С. Сілсбергерд, Л. Леві та ін.)

Звернення до терміну «фрустрація» або до понять, по суті відображає її, зустрічається в теоріях, концепціях, гіпотезах, що стосуються проблем мотивації, емоцій, поведінки, діяльності індивіда.

У сучасній науці фрустрація визначається як гостро критичний стан, що виявляється в гнітючому напрузі, тривожності, почутті агресії як форми протесту проти сформованої ситуації. Такий стан суспільної свідомості та поведінки можливо в будь-якому суспільстві, але воно особливо заявляє про себе в періоди переломних, трансформаційних змін, коли суспільство охоплює розчарування, породжене неосуществимостью значущої мети, обумовлене крахом надій, відчуттям неминучості біди, невпевненістю в завтрашньому дні. Знаходження людини в екстремальній життєвій ситуації породжує стан активно-го або пасивного протесту проти неможливості задоволення значущої життєвої потреби, реалізації мотиву діяльності. Цей протест за своєю суттю представляє прагнення подолати розрив між мотивом діяльності та його результатом, що не може не супроводжуватися появою акцій, що мають не так творчу, скільки асоціальну реакцію. Ці акції (дії) виникають на межі сповідання колишніх цінностей і усвідомлення неможливості їх здійснення, на межі протистояння сформованих орієнтирів життя і знову формуються, з причини руйнування і втрати колишніх не тільки політичних, а й цивільних ідеалів і відсутність нових.

До поняття «фрустрація» і дослідженню окремих сторін цієї проблеми в останні роки стали звертатися і у вітчизняній літературі. З'явилися перші спеціальні дослідження, присвячені цьому питанню. Якщо підсумувати всі наявні підходи, то можна виділити важливі характеристики фрустрації взагалі і соціальної фрустрації зокрема, під якою розуміється факт агресивного, деформованого і асоціальної подолання перешкоди, перешкод на шляху реалізації мотиву як відповідна реакція на вплив травмуючого фактора.

Але так як фрустрація з'являється в результаті переходу людини (групи людей) з врівноваженого, збалансованого, нормального стану в дискомфортний, дезорганізовані, її необхідно розглядати як феномен, який об'єднує в своєму предметному змісті взаємообумовлені, взаємопов'язані і взаємодіючі елементи зовнішнього світу (умови середовища, фрустратор) і стан суб'єкта (внутрішнє соціально-психічний, зафіксоване свідомістю та підсвідомістю відчуття дискомфорту й неблагополуччя), і зовні спостерігається - емоційні реакції, дії, поведінку.

Аналіз цього феномена стосовно російському суспільству показує, що блокують задоволення значущих життєвих потреб певні умови і фактори (фрустратор). Що стосується умов, то вони виявляються в тому, що відбулося різке погіршення соціально-економічного становища людей, обумовлений втратою соціального статусу, зниженням соціального престижу багатьох професій, масовим «звільненням від праці», що виявилися в зростанні всіх форм відкритої і прихованої безробіття, зниженням життєвого рівня більшості населення. Чимале вплив на розвиток фрустрації надає відсутність чітких світоглядних орієнтирів - неясністю того, в якій країні живемо, втратою національної ідеї, яка асоціювалася б із піднімає людину ідеологією, недовірою до тих, хто керує країною, так само як і до тих, хто прагне отримати владу. Все це створює дуже несприятливий фон для самопочуття людей, для їх впевненості в завтрашньому дні, в майбутньому, для відчуття гарантій їх безпеки і захищеності. До них можна додати чинники (фрустратор), які активно впливають на настрій, на самовідчуття, на можливість задовольнити корінні інтереси і потреби. Це проявляється в тому, що людина не може забезпечити гарантію упорядкованій життя ні собі, ні близьким, наявність професії знецінене і зводиться до офіційним становищем, яке далеко не завжди узгоджується з особистими і професійними потребами, скорочуються можливості для організації вільного часу, відпочинку, для задоволення культурних, освітніх, спортивних та інших потреб.

У цих умовах нерідко відбувається примітивізація потреб і зосередження людей тільки на самому життєво важливому, без чого неможливо і саме подальше існування нормального людського життя. І вихід з цього положення бачиться в основному в двох варіантах: нанесення збитку собі під впливом стресових ситуацій (самогубство, бродяжництво, розрив з колишнім життям, у тому числі і з найближчим оточенням) або нанесення збитку навколишньому світу, що проявляється в різних видах агресії, в девіації (деліквінтності).

Реальними соціальними проявами фрустрації в сучасній Росії є спалахи насильства на національному чи конфесійної основі, заклики до погромів, розправи над інакодумцями. До її крайніх форм можна віднести деякі види злочинності, які викликані протестом проти несправедливостей сучасного світу.

Основна література

Психологія. Словник / За ред. AB Петровського, М. Г. Ярошевського. М., Политиздат, 1990. С. 433-434.

Психологічна енциклопедія / За ред. Р. Корсіні, А. Ауербаха. СПб.: Питер, 2006. С. 181 -215.

Тощенко Ж.Т. Фрустрація / / Соціологічна енциклопедія. М., 2003. Т. 2. С. 726-727.

Додаткова література

Лтоян А.І. Соціальна маргіналістіка / / Політ, дослід. 1993. № 6.

Василюк Ф.Е. Психологія переживання. Аналіз подолання критичних ситуацій. М. , 1984.

Нетерпимість у Росії: старі і нові фобії / Под ред. Г. Вітковська і А. Малашенко. М., 1999.

Попова І.П . Маргінальність / / Соціологічна енциклопедія. М., 2003. Т. 1. С. 592-594.

Пузанова Ж. В. Самотність (Досвід філософ-сько-соціологічного аналізу). М., 1998.

Тощенко Ж.Т Фрустрація і парадоксальність / / Ж.Т. Тощенко. Парадоксальний чоловік. М., 2001. С. 92-104.

Тощенко Ж.Т, Харченко С. Соціальне настрій. М., 1996.

Ж.Т. Тощенко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Фрустрація "
 1. ? 7. Соціальний біхевіоризм
  фрустрації (фрустрація - дезорганізація поведінки, викликана неможливістю впоратися з важко стями). Теорія Долларда стверджує, що стриму вання слабких проявів агресивності (що були результатом минулих фрустрацій) мо же призвести до додаванню і створити дуже мощ ную агресивність. Згідно цієї думки, можливо, що це фрустрації, які пережива ються в дитячому віці,
 2. Глосарій
  фрустрації є напружений негативне емоційне переживання гнітючого напруги, тривоги, відчаю, безвиході, гніву, люті і
 3. Метод дослідження фрустраційної толерантності
  фрустраційної толерантності вперше описаний S. Rosenzweig (1954) під назвою «Метод малюнкова фрустрації» (frustratio - марні очікування, провал , невдача). Пізніше було видано спеціальне керівництво з використання цього методу з відповідними стандартизованими нормами (S. Rosenzweig, Е. Hemming, H. Clark, 1947), яке і нині залишається основним. Дорослий варіант
 4. § 4. Класифікація психічних явищ
  фрустрація ВОЛЬОВІ: ініціативність, рішучість, цілеспрямованість, наполегливість та ін РІВНІ організованості ПСИХИЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ (УВАГА) МЕЖОВІ СТАНУ: психопатії, неврози, акцентраціі характеру та ін Психічні властивості особистості (типове для індивіда своєрідність його психічної діяльності): ТЕМПЕРАМЕНТ - індивідуальні здібності психічної діяльності,
 5. Резюме
  фрустрацію, на переживання нездоланності несподіваних бар'єрів або недоступність чогось бажаного. Такий стан може виникати як реакція на ту фрустрацію, яку викликає терор. Апатія або смиренність - третій вид масових реакцій на терор. Більше того: в тій чи іншій мірі, але всі реакції на терор, і страх, і жах, і паніка , і агресія, якщо не дають швидкого результату,
 6. 6.1 ЕМОЦІЙНЕ НАСИЛЬСТВО
  фрустрації; - надмірно суворо карає дитини; - надзвичайно критичний по відношенню до дитини, звинувачує його; - злиться і поводиться страхітливо. Наявність емоційного насильства можна припускати і на основі ряду ознак у дитини, наприклад, якщо він: - емоційно несприйнятливий, байдужий; - сумний, субдепрессівен або у нього виражена депресія;
 7. Ведення бесіди
  фрустрацію. Розуміючи, як протікає розмова, і отримуючи користь з його динаміки, ми можемо навчитися краще вести бесіди. У цьому розділі ми дамо визначення бесіди і обговоримо її основні характеристики, типи, структуру та правила, яким підпорядковується бесіда. Ми також розглянемо навички ефективного ведення бесіди і принцип співпраці, що пояснює динаміку розмови. Наприкінці глави ми
 8. 10.3. Форми прояву почуттів
  фрустрації. Настрій - це одна з форм емоційного життя людини. Так називається стійке емоційний стан середньої сили, яке триває досить довго. Настрій забарвлює всі психічні процеси і викликається конкретною причиною, тобто подією або фактом. Настрій характеризується емоційною забарвленістю (веселий, сумний, підвищене, знижене). У нього є динаміка:
 9. § 3. Приводи необов'язкового призначення судово-психологічної експертизи
  фрустрації, пов'язаних з особистісно-аварійною ситуацією. Суїцид може бути викликаний і тривалим нагромадженням негативних емоцій при вкрай несприятливих умовах життя. Вивчення психічного стану особистості у випадках завершеного самогубства вкрай утруднено. Висновок психологічної експертизи в цих випадках має зазвичай імовірнісний характер. Однак ця експертиза істотна
 10. Не потрапляйте в проблемні ситуації
  фрустрацію і часто з цієї причини говоримо слова і робимо речі, які налаштовують оточуючих проти нас. Свого часу американці справедливо зауважили: «З огляду злочинів за цю педелю ясно видно, що, хоча в місті завжди є небезпека піддатися пограбуванню або навіть отримати тілесні ушкодження на вулиці, а також існує значна загроза квартирних грабежів, все ж перше,
 11. § 4. Приводи факультативного (необов'язкового) призначення судово-психологічної експертизи
  фрустрації, пов'язаних з особистісно-аварійною ситуацією. Суїцид може бути викликаний і тривалим нагромадженням негативних емоцій у вкрай несприятливих умовах життя, в результаті психопатизации особистості (у цих випадках призначається комплексна психолого-психіатрична експертиза). Вивчення психічного стану особистості у випадках завершеного самогубства вкрай утруднено. Висновок
 12. Висновки і огляд
  фрустрація не є єдиною або найбільш сильною причиною агресії. Прямі провокації з боку інших людей також є важливими причинами агресії, особливо коли подібні дії грунтується на не-I доброзичливому намір. Демонстрація жорстокості у ЗМІ (у фільмах чи телевізійних програмах) може посилити агрес-I сю частини глядачів. 396 Глава 9. Надання допомоги і
 13. § 2. Взаємодія слідчого з потерпілим. Психологія потерпілого
  фрустрація), викликають суттєві зрушення в його відбивної-регуляційної сфері. У конфліктних ситуаціях звужується свідомість потерпілого, обмежуються його адаптивні можливості. Іррадіація збудження призводить до генералізованим (надмірно розширеним) узагальнень, зрушень у взаємодії сигнальних систем. Травмуючий вплив подій призводить до перебільшення потерпілими
 14. 2.5.3. Оцінка рівня тривожності за допомогою тесту шкільної тривожності Філліпса
  Мета дослідження - вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаної зі школою у дітей молодшого та середнього шкільного віку. 133 Тест складається з 58 питань, які можуть зачитуватися школярами, а можуть і пропонуватися в письмовому вигляді. На кожне питання потрібно однозначно відповісти «Так» або «Ні». Інструкція: «Хлопці, зараз Вам буде запропонований опитувальник, який складається з питань
 15. § 1. Спілкування зі старшими і з однолітками: загальні тенденції
  фрустраціі1. Толерантний тип спілкування характеризується проявом підвищеної стійкості до депрівірующім факторам, терпимістю до нелояльних судженням і демонстрируемому поведінки. Розрізняють толерантний тип спілкування першого і другого порядку. Толерантний тип спілкування першого порядку: активно включається, адекватно лояльний, який прагне до подолання фрустрації тип поведінки - адаптивна (вища
 16. § 2. Взаємодія слідчого з потерпілим. Психологія потерпілого
  фрустрація), що викликає суттєві сдві-0 у його відбивної-регуляційної сфері. У конфліктних ситуаціях звужується свідомість потерпілого, обмежуються його адаптивні можливості. Іррадіація збудження призводить до генералізованим (надмірно розширеним) узагальнень, зрушень у взаємодії сигнальних систем. Травмуючий вплив подій призводить до перебільшення потерпілими
 17. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ
    фрустрацію й розгубленість. Виникає "синдром неповноцінності", відчуття того, що національній ідентичності загрожує смертельна небезпека бути знищеною не в результаті вторгнення або захоплення, а мирно, шляхом впровадження "західної отрути" - так в арабському світі і в Ірані іменують ринкову економіку, світські ідеали, консюмеризм. Інтелігенція, духовенство, політики та ідеологи "незахідного" світу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua