Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

§ 4. Приводи факультативного (необов'язкового) призначення судово-психологічної експертизи

Поряд з розглянутими чотирма групами приводів обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи виділяються три групи факультативних (необов'язкових) приводів призначення даної експертизи. 1. Призначення судово-психологічної експертизи для встановлення

авторства письмового документа по психологічним особливостям

(психолого-лінгвістична експертиза).

Письмові документи - один з істотних об'єктів дослідження в судочинстві. Може бути призначена не тільки почеркознавча, а й психолого-лінгвістична експертиза. Письмовий документ може бути складений особою не по своїй волі, а з примусу - під диктовку іншої особи. При цьому документ несе в собі "сліди психіки" цієї особи, ознаки її особистісних мовних особливостей. Експертиза цих ознак проводиться експертами-психолінгвіст (або спільно психологами і філологами). Виявляються позиції, орієнтації, домінуючі спрямованість автора письмового тексту, його емоційно-виразні й семантико-стилістичні особливості (характер змісту тексту, його лексичні, стилістичні та конструктивні особливості, соціальні, вікові, національні, релігійні ознаки).

У промові проявляється унікальний, індивідуально своєрідний комплекс психічних особливостей індивіда - вербальний стереотип. Перед психолингвистической експертизою можуть бути поставлені питання про авторство не тільки письмового документа, але й мови, записаної на магнітну плівку.

Ознаки мови в цьому виді експертизи групуються по ряду підстав: семантико-граматичним (вибір слів і конструкцій, виразність, правильність і організованість тексту), категоріальним (професійні, соціальні, територіальні, національні та вікові особливості) . При аналізі усного мовлення - і по звуковим підстав.

Психолого-лінгвістична експертиза орієнтується також на ціннісні орієнтації та ряд інших особистісних якостей виконавця тексту. Враховуються й прояви аномальних психічних станів: безперервність мови при логорее, деформованість - при розладі мислення, персевераціі5, нав'язливість образів - при психозах.

2. Призначення судово-психологічної експертизи "встановлення непатологічного психічного стану особи, предрасполагающего до самогубства.

Відповідно до кримінальним законом замах людини на позбавлення життя самого себе не тягне кримінальної відповідальності. Але особи, винні у доведенні людини до самогубства, несуть сувору кримінальну відповідальність. Основні ознаки складу цього злочину - залежність потерпілого від обвинуваченого (підозрюваного), жорстоке поводження з ним, систематичне приниження її людської гідності, систематична цькування, наклеп.

Самогубство (суїцид) - надзвичайний, трагічний акт в житті людини, при якому травмують психіку обставини за своєю силою перевершують найсильніший людський інстинкт - інстинкт самозбереження.

Самогубства відбуваються на тлі двох різновидів гостроконфліктних психічних станів - глибокої депресії, зумовленої крахом основних особистісних цінностей, втратою сенсу життя, суб'єктивно трактованої безвихідністю становища або в результаті раптово виниклого афекту, фрустрації, пов'язаних з особистісно-аварійною ситуацією. Суїцид може бути викликаний і тривалим нагромадженням негативних емоцій у вкрай несприятливих умовах життя, в результаті психопатизации особистості (у цих випадках призначається комплексна психолого-психіатрична експертиза).

Вивчення психічного стану особистості у випадках завершеного самогубства вкрай утруднено. Висновок психологічної експертизи в цих випадках має зазвичай імовірнісний характер. Однак ця експертиза істотна для перевірки версії про інсценування самогубства .

Так, велося слідство по складному справі пана М., якому було пред'явлено звинувачення в отруєнні дружини. Обвинувачений категорично заперечував вчинення злочину і пояснив смерть дружини самогубством. Він говорив, що дружина, дізнавшись про його намір піти до іншої жінки, була приголомшена, перебувала у важкому стані і неодноразово погрожувала покінчити життя самогубством у разі відходу М. з сім'ї. Більше того, обвинувачений стверджував, що його дружина двічі робила замах на своє життя.

Слідство цікавило питання про те, чи було насправді психічний стан померлої в останні перед смертю тижні і дні привертає до самогубства.

Було відомо, що дружина М. ніколи психічними захворюваннями не страждала, дивацтв в її поведінці ніхто не відзначав. Тому сумнівів у психічному здоров'ї померлої не виникало, і була призначена посмертна судово-психологічна експертиза.

Згідно з висновком експерта стан померлої в останній період житті не привертало до самогубства. Висновок експерта був заснований на результатах аналізу великого фактичного матеріалу. Була розкрита динаміка розвитку психічного стану померлої, поступове його зміна, зокрема подолання внутрішньої кризи, що мав місце в певний період Експерт показав залежність психічного стану від змісту потреб і мотивів діяльності дружини М., визначив місце мотиву збереження сім'ї в загальній структурі мотиваційної сфери цієї жінки.

Висновок експерта-психолога було використано в обвинувальному висновку як одне з вагомих доказів, що спростовували версію обвинуваченого про те, що його дружина покінчила життя самогубством.

3. Судово-психологічна експертиза при розслідуванні пригод, пов'язаних з використанням техніки.

При розслідуванні пригод, пов'язаних з використанням техніки (автотранспортних, авіаційних, залізничних, воднотранспортних пригод, аварії на виробництві), в ряді випадків призначається інженерно-психологічна (техніко-психологічна) експертиза.

Слідчому (судді) необхідні деякі інженерно-психологічні пізнання. Тільки на їх основі можна поставити конкретні питання експерту.

До компетенції судово-психологічної експертизи у справах про катастрофи та аварії на виробництві та транспорті відносяться: 1)

встановлення наявності або відсутності у суб'єкта в момент події проявлений крайнього психічної напруги; 2) встановлення меж психофізіологічних можливостей людини, їх відповідності вимогам, що виникли в момент події; 3) встановлення порушень інженерно-психологічних і ергономічних вимог до засобів індикації (відображення інформації) і механізмам управління технічною системою.

Приводом до призначенням судово-психологічної експертизи у справах про транспортні і виробничих пригодах можуть служити виникли в процесі розслідування припущення про те, що вимоги ава-рійной ситуації перевищували індивідуально-психологічні та професійні можливості осіб, які керують технікою. У зв'язку з цим експертам-психологам можуть бути задані наступні питання: 1) чи перебував суб'єкт в момент вчинення конкретних дій у конфліктному психічному стані (стрес, фрустрація тощо)?; 2) як могло вплинути на виконання професійних функцій даний стан?; 3) чи відповідають психічні можливості обстежуваного особи вимогам ситуації події?; 4) чи були у відповідних технічних засобах ергономічні недоліки, що зумовили помилковість дій оператора6?

Тільки кваліфіковане експертне дослідження "людського фактора" при взаємодії людини з технікою може забезпечити реалізацію принципу відповідальності за винна поведінка і принципу справедливості покарання.

4. Судово-психологічна експертиза може бути призначена для виявлення обгрунтованості ризикованих дій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Приводи факультативного (необов'язкового) призначення судово-психологічної експертизи "
 1. Поняття вікової неосудності.
  Приводу даного терміну зроблено невипадково, оскільки на практиці при розслідуванні справ неповнолітніх нерідко ще використовується, як показало вивчення, застаріла психіатрична термінологія ("психічні хвороби, стану"), що могло вплинути на результат експертного обстеження, що приводиться по переважній більшості справ, де була застосована ст. 20.3 КК РФ. У зв'язку з необхідністю
 2. Призначення експертизи при вирішенні питання про віковий осудності.
  приводу їх осудності ». Безумовно дана норма відноситься до будь випадкам сумнівів в осудності, чи пов'язана вона з психічним розладом або з відставанням у психічному розвитку, обумовленому соціальними факторами. Прийнявши рішення про необхідність призначення експертизи, слідчому доцільно підготувати для неї матеріали справи таким чином, щоб вони містили максимум психологічної
 3. Запитання, поставлені на вирішення експертів при застосуванні ст. 20 ч. 3 КК РФ .
  приводу відставання в психічному розвитку, що, в свою чергу, внесе коригування в практику правозастосування. Остання група питань, на які слід звернути увагу, - це так звані безглузді, що свідчать про нерозуміння судово-слідчими працівниками значення використовуваних термінів і, більше того, відсутність у них елементарної логіки при оперуванні цими термінами. В
 4. Вирішення питання про призначення додаткової і повторної експертизи.
  призначена додаткова експертиза , доручається тим же або іншим експертам (ст.81 і 194 КПК). У разі ж незгоди слідчого або суду з висновком експертизи та визнання її висновків необгрунтованими або неправильними, у справі може бути призначена повторна експертиза, доручається новому експерту або експертної комісії. Приводом для призначення повторної експертизи можуть служити також
 5. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  приводу психологів і юристів минулого, зокрема В. Д. Спасович, що порівняв кримінальну справа, в якій не встановлено мотив злочину, зі статуєю без голови, або без рук, або без тулуба ^ Слід, однак, відзначити, що на відміну від теорії, нерідко недооцінюють значення мотиву, Верховний Суп постійно вказував на необхідність оцінки мотиву прг ступления. Але, у зв'язку з нерозробленістю
 6. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  факультативно на розсуд суду. При цьому враховуються характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особу винного, в тому числі пом'якшують і обтяжують провину обставини. Іншими словами, суть умовного засудження полягає в неприведення до виконання вироку (повною або відповідної його частини) під умовою, що засуджений протягом встановленого судом
 7. § 2. Дієздатність громадян
  приводу такого майна вони здійснюють за згодою або схвалення своїх законних представників. Правила ст. 26 ГК передбачають також можливість неповнолітнього самостійно здійснювати права автора творів науки, літератури, мистецтва, винаходів чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності. Видається, що перелік правочинів неповнолітнього
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  приводу реалізації права громадян на інформацію: з приводу виробництва інформації, її збору, зберігання, розповсюдження, з'являється новий інститут - свободи масової інформації, а не лише свободи слова, друку. Тут же зловісно виникає антипод свободи масової інформації - зловживання свободою масової інформації, наприклад, розпалювання національної ворожнечі, пропаганда фашизму і т.п. в засобах
 9. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  приводу аттракторов треба зробити кілька зауважень. Так в синергетики позначаються фактори, які притягують, формують навколо себе більш-менш однорідні стану, групи явищ, причому відбувається це на самоорганізаційної основі, мимовільно. Процеси ці виникають у всіх середовищах - соціальної, фізичної, біологічної. Їх тільки почали вивчати, але вже ясно, що сама їх наявність
 10. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  приводу однорідних випадків, у міру того, як ці рішення набували характеру зразка, прикладу, отримували обов'язкову силу, ставали своєрідним судовим звичаєм, виникала така форма права як судовий прецедент. Зрозуміло, у діяльності конкретного суду окремі рішення не створюють обов'язкових норм не тільки для всіх інших судів, але й для суду, їх сформулював. Але в деяких
 11. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  необов'язковою стає у всіх випадках посилання на інший закон, якого мо-же і не бути в сучасний перехідний період. Якщо норма Конституції заповнює цей пробіл, годиться для вирішення того чи іншого спору, то цього достатньо: правовий фундамент під будівлю соціального рішення підведений. Вказана властивість нинішньої Конституції незвично, утворює в політичній, правової, психологічної
 12. ТЕНДЕНЦІЇ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ СЕРПНЯ 1991
    приводу еволюції «Живого кільця». На їх думку, це об'єднання «ветеранів барикад» перетворюється на «загони, віддані особисто вождю». Автори звернення вважали, що «Живе кільце» повинне залишатися чисто меморіальної організацією, складатися в якій мають право лише учасники серпневих собитій22. Наприкінці серпня - початку вересня 1991 р. у пресі неодноразово стверджувалося, що під час «путчу»
 13. III. Умови цивільно-правової відповідальності
    приводу роз'яснив, що відповідно до закону постачальник несе відповідальність за недопоставку продукції лише перед покупцем, з яким перебуває у договірних відносинах. Збуту-постачальна організація має право стягнути з постачальника неустойку за недопоставку продукції лише в тому випадку, якщо вона полягає у договірних відносинах з постачальником [442]. Випадки, коли відсутність відповідних прав
 14. Особи, які підлягають кримінальної відповідальності
    приводу їх осудності або здатності до моменту виробництва в справі віддавати звіт у своїх діях або керувати ними. Однак цей висновок, як і будь-який висновок експерта взагалі, не є обов'язковим для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду. Вони можуть не погодитися з висновком судово-психіатричної експертизи, але така незгода має бути мотивовано.
 15. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві
    призначена комплексна судова медико-психологічна експертиза. Судово-психологічна експертиза призначається постановою судді, вмотивованим визначенням суду, в яких вказуються особа, яка підлягає експертному обстеженню, його процесуальний статус, коротко описуються обставини справи, мотивується необхідність призначення судово-психологічної експертизи, вказуються
© 2014-2022  ibib.ltd.ua