Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

§ 3. Приводи обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи та постановка питань перед судово-психологічної експертизою

Перед призначенням судово-психологічної експертизи слід чітко встановити привід для її призначення, т. Е. виявити факти, що свідчать про необхідність цієї експертизи. Розглянемо спочатку приводи для обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи.

1. Судово-психологічна експертиза призначається з приводу розумової відсталості неповнолітнього обвинуваченого. Ця експертиза може бути призначена тільки після судово-психіатричної експертизи і за наявності в поведінці особи окремих психічних відхилень, що свідчать про можливе його відставанні в психічному розвитку. При цьому ні педагогічна занедбаність, ні низька успішність не є показниками відставання в психічному розвитку неповнолітнього.

Ознаками відставання в психічному розвитку неповнолітнього служать: 1)

інфантильність поведінки і мислення (невідповідність вчинків і суджень віковому рівню особи, їх дитячість), нездатність до самостійних умовиводів; 2)

невідповідність мотивів змістом та цілями дій; 3)

порушення в цілеспрямованості і критичності поведінки; 4)

нездатність до соціальної корекції поведінки.

За наявності всіх цих ознак або одного з них

може бути винесена постанова про проведення судово-психологічної експертизи, в якому мають бути поставлені конкретні питання, приблизно в такому формулюванні :

1) чи є в даної особи відхилення від нормального для даного віку рівня психічного розвитку і в чому вони виражаються, 2)

чи можна на основі даних психології зробити висновок про те, що наявні у даної особи відхилення в психічному розвитку перешкоджали усвідомленню ним повністю (або частково) значення своїх суспільно небезпечних дій; 3)

якою мірою особа могла керувати своїми діями;

Перед судово-психологічної експертизою не можна ставити питання:

нормальному рівню розвитку якого віку відповідає фактичний розвиток даної особи? Психічний розвиток розумово відсталого неповнолітнього принципово відрізняється від нормального рівня.

2. Судово-психологічна експертиза призначається для виявлення здатності особи правильно сприймати істотні для справи обставини і давати про них правильні показання. Слідчий (суддя) повинен знати можливості судово-психологічної експертизи в цій галузі.

Судово-психологічна експертиза може встановити індивідуальні особливості психіки: рівень абсолютної і різницевої чутливості, особливості кольоровідчуттів, обсяг сприйняття, особливості сприйняття часу, руху і просторових якостей предметів і явищ (пропорції частин предметів, їх просторову орієнтацію , розміри, форму, віддаленість, особливості рельєфу і т. п.).

Широкий діапазон індивідуальних відмінностей мають і пам'ять, і мислення, і уява людини, такі особливості особистості, як сугестивність, схильність до фантазування.

Люди з підвищеною сугестивністю схильні до помилкового впізнавання, різним навіюваною доповненнями до своїх уявлень.

До компетенції судово-психологічної експертизи не входить встановлення впливу конкретних умов на можливості воспріятія4.

Перед судово-психологічної експертизою повинні бути поставлені питання, пов'язані з виявленням в осіб конкретних психічних аномалій, істотних для кримінальної справи. Наприклад: чи є у даної особи різко виражені відхилення в сприйнятті і розумінні певних явищ, чи володіє особа підвищеною сугестивністю, чи може його слабке розумовий розвиток бути причиною спотворення переданої інформації і т. п.

Перед судово -психологічної експертизою не можна ставити питання, пов'язані з діагностикою хибності показань. (Наприклад: упізнав чи людина насправді пред'являється об'єкт або не впізнав; чи відповідають його свідчення дійсним подіям?) Судово-психологічна експертиза не є експертизою достовірності показань. (Встановлення істинності або помилкових показань - професійне завдання слідчого, але при цьому він, звичайно, повинен володіти відповідними психологічними знаннями.)

3. При розслідуванні злочинів, пов'язаних. Із згвалтуванням, експерту-психологу можуть бути поставлені питання, пов'язані з встановленням безпорадного стану потерпілої. (Це - кваліфікуючу ознаку даного складу злочину). Стан безпорадності має різні прояви і може бути викликано різними причинами: загальна фізична слабкість, хвороба, алкогольне сп'яніння, відсутність можливості вільного волевиявлення, малолітній вік, нездатність правильно оцінювати ситуацію та ін

Перед судово-психологічної експертизою в таких випадках можуть бути поставлені два питання: 1) перебувала чи потерпіла у відповідній ситуації в стані безпорадності; 2) чи могла потерпіла, перебуваючи в такому стані, усвідомлювати характер і значення скоєних з нею дій.

Не слід ставити питання: чи могла потерпіла чинити опір винному? Несопротівляемость обставинами не означає згоди з цими обставинами, їх прийняття. Безпорадність - стан, який виключає можливість чинити опір. Нерозуміння характеру скоєних дій - один із проявів безпорадності. Воно може бути обумовлено рядом обставин: 1) хронічним психічним захворюванням; 2) вре-менним аномальним станом психіки в момент здійснення статевого акту з потерпілою (у зв'язку з соматичним захворюванням, станом фрустрації, афекту, стресу); 3) відставанням психічного розвитку; 4) віковими та особистісними особливостями потерпілої.

Обставини першого виду встановлюються судово-психіатричною експертизою, а обставини другого виду - медико-психологічної експертизою.

Обставини третього і четвертого виду - судово-психологічної експертизою.

Статева зрілість потерпілої повинна встановлюватися комплексної медико-психологічної експертизою (поняття статевої зрілості включає в себе соціально-психологічні компоненти). Експертиза з статевим злочинам - найпоширеніший вид судово-психологічних експертиз.

4. Приводом для проведення судово-психологічної експертизи у зв'язку з афектом є наявність ознак несподіваної емоційного перезбудження, що виразилося в імпульсивному злочинній дії безпосередньо за протиправними діями потерпілого.

Як вже зазначалося, стан афекту - раптово виникає короткочасне стан крайнього психічного перезбудження, що характеризується дезорганізацією свідомості. Афект виникає в результаті впливу надсильних подразників або в результат тривалого накопичення травмуючих впливів. Афект виникає в гостро конфліктних ситуаціях, і при цьому відбувається дезінтеграція, "розпад" свідомості. Але, як зазначав відомий психіатр П. Б. Ганнушкіна, «щоб почуття взяли верх над розумом, потрібно, щоб розум був слабкий.»

Звуження свідомості при афекті пов'язано з різкий зниженням здатності людини свідомо керує своїми діями. Закон, враховуючи це, визнає сильне душевне хвилювання обставиною, що пом'якшує відповідальність, або обставиною, що впливає на кваліфікацію складу злочину.

Психологічна структура афекту - звуження свідомості, різка активізація підсвідомих, Імпульс-IV. Психологія попереднього слідства

них дій, блокада вольового контролю поведінки. Кінцева мета залишається поза сферою ясного свідомості - вона виникає спонтанно, є малоосознанной.

Перед судово-психологічної експертизою ставиться одне питання:

знаходилося чи особа в момент вчинення протиправної дії в стані фізіологічного афекту, спровокованого неправомірними діями потерпілого? Оскільки фізіологічний афект не можна відтворити повторно, його експертне дослідження здійснюється ретроспективним аналізом - аналізом залишкових, слідових явищ.

Представляються експерту-психологу матеріали кримінальної справи повинні бути достатніми: 1) для аналізу особистісних особливостей обвинуваченого, 2) для визначення причин виникнення афекту, 3) для визначення початкового моменту виникнення даного емоційного стану в ситуації взаємодії обвинуваченого з потерпілим, 4) для реконструкції динаміки розвитку та згасання даного стану.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Приводи обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи та постановка питань перед судово-психологічної експертизою "
 1. Поняття вікової неосудності.
  Приводу даного терміну зроблено невипадково, оскільки на практиці при розслідуванні справ неповнолітніх нерідко ще використовується, як показало вивчення, застаріла психіатрична термінологія ("психічні хвороби, стану"), що могло вплинути на результат експертного обстеження, приводиться по переважній більшості справ, де була застосована ст. 20.3 КК РФ. У зв'язку з необхідністю
 2. Призначення експертизи при вирішенні питання про віковий осудності.
  Приводу їх осудності ». Безумовно дана норма відноситься до будь випадкам сумнівів в осудності, чи пов'язана вона з психічним розладом або з відставанням у психічному розвитку, обумовленому соціальними факторами. Прийнявши рішення про необхідність призначення експертизи, слідчому доцільно підготувати для неї матеріали справи таким чином, щоб вони містили максимум психологічної
 3. Запитання, поставлені на вирішення експертів при застосуванні ст. 20 ч. 3 КК РФ.
  Приводу відставання в психічному розвитку, що, в свою чергу, внесе коригування в практику правозастосування. Остання група питань, на які слід звернути увагу, - це так звані безглузді, що свідчать про нерозуміння судово-слідчими працівниками значення використовуваних термінів і, більше того, відсутність у них елементарної логіки при оперуванні цими термінами. В
 4. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Обов'язкову стадію судового контролю. Слідчий звільняє від кримінальної відповідальності за згодою прокурора. Рішення проходить стадію судового контролю, тому що застосування примусових заходів виховного впливу належить суду. Наведені в таблиці дані дозволяють зробити висновок, що звільнити від кримінальної відповідальності при вікової неосудності можливо за злочини
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  приводу реалізації права громадян на інформацію: з приводу виробництва інформації, її збору, зберігання, розповсюдження, з'являється новий інститут - свободи масової інформації, а не лише свободи слова, друку. Тут же зловісно виникає антипод свободи масової інформації - зловживання свободою масової інформації, наприклад, розпалювання національної ворожнечі, пропаганда фашизму і т.п. в засобах
 6. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  приводу однорідних випадків, у міру того, як ці рішення набували характеру зразка, прикладу, отримували обов'язкову силу, ставали своєрідним судовим звичаєм, виникала така форма права як судовий прецедент. Зрозуміло, в діяльності конкретного суду окремі рішення не створюють обов'язкових норм не тільки для всіх інших судів, але й для суду, їх сформулював. Але в деяких
 7. ПЕРЕХІД ДО НОВОЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМ. [ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ І ГЛАСНІСТЬ. 1987-1988
  приводу перебудови, що отримало назву «бунт Б. М. Єльцина». Його виступ було тісно пов'язане зі спадом суспільної ейфорії, викликаної очікуванням швидких позитивних змін. Причини цього Єльцин бачив у проведеної Є. К. Лігачовим «консервативної лінії». У своєму листі Горбачову від 12 вересня 1987 р. писав: «Між апаратом ЦК і партійними комітетами (вважаю з вини тов. Лігачова Є. К.) немає
 8. 17. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 14 квітня 1988 № 2 «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» (зі змінами від 22 грудня 1992 р., в редакції від 21 грудня 1993 р., із змінами від 26 грудня 1995 р., 25 жовтня 1996)
  приводу одноосібного розгляду справи, якщо воно відноситься до категорії справ, які в силу ч. 3 cm. 6 ЦПК можуть бути розглянуті як одноосібно, так і колегіально. 5. При опитуванні позивача по суті позовних вимог (п. 1 ст. 142 ЦПК) суддя повинен встановити наявність у нього інших пов'язаних між собою вимог до того ж відповідача або до інших відповідачів з метою їх з'єднання для спільного
 9. Особи, які підлягають кримінальної відповідальності
    приводу їх осудності або здатності до моменту виробництва в справі віддавати звіт у своїх діях або керувати ними. Однак цей висновок, як і будь-який висновок експерта взагалі, не є обов'язковим для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду. Вони можуть не погодитися з висновком судово-психіатричної експертизи, але така незгода має бути мотивовано.
 10. Злочини проти правосуддя
    приводу виконавчого провадження та їх клопотань, винесення з цього приводу відповідних постанов, роз'яснення термінів і порядку їх оскарження; примусове виконання постанов податкових органів про стягнення податку, збору та (або) пені за рахунок майна боржника-організації та інших виконавчих документів. Судовий пристав-виконавець має широкі права: при здійсненні
 11. § 4. Приводи факультативного (необов'язкового) призначення судово-психологічної експертизи
    приводів обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи виділяються три групи факультативних (необов'язкових) приводів призначення даної експертизи. 1. Призначення судово-психологічної експертизи для встановлення авторства письмового документа по психологічним особливостям (психолого-лінгвістична експертиза). Письмові документи - один з істотних об'єктів
 12. Виявлення в процесі попереднього розслідування (судового слідства) обставин, що свідчать про відставання в психічному розвитку обвинуваченого (підозрюваного) неповнолітнього.
    обов'язкових елементів предмета доказування у справах неповнолітніх. Виявлення можливих ознак відставання в психічному розвитку має входити до переліку таких елементів поряд з встановленням точного віку неповнолітнього, наявності дорослих підбурювачів і т.п. Стаття 392 чинного КПК РРФСР встановлює необхідність виявлення, наскільки повно підліток усвідомлював значення
 13. Вирішення питання про призначення додаткової і повторної експертизи.
    призначена додаткова експертиза, доручається тим же або іншим експертам (ст.81 і 194 КПК). У разі ж незгоди слідчого або суду з висновком експертизи та визнання її висновків необгрунтованими або неправильними, у справі може бути призначена повторна експертиза, доручається новому експерту або експертної комісії. Приводом для призначення повторної експертизи можуть служити також
 14. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
    приводу психологів і юристів минулого, зокрема В. Д. Спасович, що порівняв кримінальну справу, в якій не встановлено мотив злочину, зі статуєю без голови, або без рук, або без тулуба ^ Слід, однак, відзначити, що на відміну від теорії, нерідко недооцінюють значення мотиву, Верховний Суп постійно вказував на необхідність оцінки мотиву прг ступления. Але, у зв'язку з нерозробленістю
 15. § 1. Загальні початку призначення покарання
    приводу того, які саме ідеї мають бути віднесені до цих принципів (в літературі до їх числа найчастіше пропонується відносити ідеї законності, справедливості, гуманізму, економії репресії, індивідуалізації, невідворотності), але і з приводу того, яке їх відміну від самих загальних почав призначення покарання. Відзначаючи, що в юридичній літературі досить часто аналізу загальних почав предпосилаєтся
 16. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
    обов'язковим і одночасним зняттям судимості. Дострокова скасування можлива після закінчення не менше половини випробувального терміну і за наявності подання контролюючого органу. Якщо ж умовно засуджений систематично (більше трьох разів) або злісно не виконує покладених на нього обов'язків, суд за поданням того ж органу може скасувати умовне засудження, визначивши реальне виконання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua