Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М., Алетнева В.А.. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§ 2. Дієздатність громадянПоняття дієздатності. Закон визначає дієздатність як здатність особи своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх (ч. 1 ст. 21 ЦК). Дієздатність, як і правоздатність, є спільною правовою передумовою до придбання особою своїми діями прав і обов'язків, реалізації їх і несення відповідальності.
Правоздатність і дієздатність, володіючи відомими рисами спільності, в той же час є різними правовими категоріями. Якщо одна з них окреслює коло того, що може мати, то інша, насамперед, що може створювати для себе своїми діями суб'єкт права. В силу ст. 8 ЦК це можуть бути дії, прямо зазначені в законі, а також не передбачені законом або іншими правовими актами.
За допомогою дієздатності забезпечується як участь у цивільному обороті, в господарській діяльності, так і захист прав та інтересів учасників цивільного обороту будь-якими передбаченими законом способами.
Дієздатність тісно пов'язана з правоздатністю, як би заснована на ній. Правоздатність громадян передує "придбання" дієздатності. Так, якщо в об'ємі (змісті) правоздатності міститься можливість права власності на майно, вилучене з цивільного обороту (надра, води, нафторозробки і т. п.), то, природно, громадянин, не може стати його власником. Наявність або відсутність дієздатності не впливає на обсяг правоздатності. Наприклад, особи, визнані недієздатними, повністю зберігають правоздатність.
Зміст дієздатності визначається у ч. 1 ст. 21 ГК, а також комплексом різних за своїм характером і значенням нормативних актів, в яких передбачається можливість здійснення громадянами тих чи інших дій.
Найбільш істотним елементом у змісті дієздатності є можливість громадян своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки. Вона може виражатися у вчиненні особою різних угод, спрямованих на відчуження або придбання майна, надання послуг, виконання робіт і т. д. Наприклад, в силу двосторонніх договорів особа набуває певні права і покладає на себе обов'язки.
Придбання прав, як відомо, не є самоціллю. Тому істотні і здатність особи до реалізації набутих прав і виконання покладених обов'язків, здійснення власником прав володіння, користування та розпорядження своїм майном, виконання боржником обов'язку за укладеним договором.
Нарешті, настільки ж істотним елементом дієздатності громадянина є можливість нести майнову відповідальність за допущені ним правопорушення.
Таким чином, у змісті дієздатності слід розрізняти елементи: а) здатність своїми діями набувати права і створювати для себе обов'язки (сделкоспособность), б) здатність своїми діями здійснювати належні даній особі права і лежать на ньому обов'язки ; в) здатність нести цивільно-правову відповідальність за скоєні правопорушення (деліктоздатність).
Диференціація громадян за ступенем дієздатності. Не всі громадяни дієздатні в однаковій мірі. Різниця обсягу дієздатності визначається законодавцем з урахуванням (або виходячи) вікових чи медичних основ (критеріїв).
Відповідно до цивільного законодавства за обсягом дієздатності різняться такі групи громадян: повністю дієздатні (які досягли 18-річного віку і прирівняні до них законом); неповнолітні у віці до 14 років (малолітні); неповнолітні у віці від 14 до 18 років; громадяни, обмежені в дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, громадяни, визнані недієздатними внаслідок психічного розладу.
Повністю дієздатні громадяни. Встановлення законодавцем віку громадянського повноліття, тобто визначення моменту, з якого настає повна дієздатність, залежить від ряду соціальних і психологічних обставин.
Дієздатні громадяни можуть самостійно набувати і здійснювати всі передбачені законодавством права, покладати на себе і виконувати відповідні обов'язки, а також самостійно нести відповідальність за свої дії.
Особливу групу повністю дієздатних громадян становлять особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.
Відповідно до ст. 37 Конституції РФ громадянин має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності і професію.
Цивільно-правовою формою реалізації цього права може бути діяльність як індивідуального підприємця.
Поняття підприємницької діяльності визначено п. 1 ст. 2 ГК: це самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів,
виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку.
Отже, істотними ознаками підприємницької діяльності є:
1) комерційна спрямованість діяльності;
2) систематичний характер діяльності;
3) державна реєстрація громадянина як індивідуального підприємця;
4) самостійна майнова відповідальність. Індивідуальний підприємець, таким чином, виступає на однакових правах з юридичними особами в сфері споживчого ринку та послуг.
На відміну від цього голова селянського (фермерського) господарства, здійснює діяльність без утворення юридичної особи, визнається підприємцем з державної реєстрації селянського (фермерського) господарства, тобто окремої реєстрації голови господарства не потрібно.
У зміст дієздатності громадян-підприємців включені додаткові правові можливості та обов'язки. Вони мають право займатися такою діяльністю, яку здійснюють юридичні особи - комерційні організації і якій не можуть займатися інші громадяни.
Виходячи з цього збільшується обсяг можливих угод для громадян-підприємців. Водночас коло операцій, що здійснюються главою селянського (фермерського) господарства як підприємцем, обмежений цілями діяльності цього господарства: виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції.
Громадяни-підприємці відповідно до п. Зет. 401 ГК відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у даній сфері незалежно від вини.
Якщо громадянин займається підприємницькою діяльністю з порушенням встановленого порядку державної реєстрації, то до скоєних ним при цьому операціях суд може застосувати правило про зобов'язання, пов'язаних з підприємницькою діяльністю (п. Зет. 401, ст. 426 ЦК).
Відповідно до ст. 25 ГК громадянин може втратити статус підприємця внаслідок оголошення їм про своє банкрутство або в результаті визнання його судом неспроможним (банкрутом). З моменту виключення громадянина з реєстру або винесення судового рішення її реєстрація як індивідуальний підприємець втрачає силу.
Вимоги кредиторів, як пов'язані, так і не пов'язані із здійсненням таким боржником підприємницької діяльності, задовольняються в порядку, встановленому ст. 25 ГК.
Пункт Зет. 25 ЦК встановлює черговість задоволення вимог кредиторів за рахунок звернення стягнення на майно підприємця.
У першу чергу задовольняються вимоги громадян, життю або здоров'ю яких підприємець заподіяв шкоду, а також вимоги про стягнення аліментів; в другу - вихідні допомоги, зарплата, винагорода за авторськими договорами; в третю - вимоги кредиторів - заставодержателів майна підприємця; в четверту - заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету і в позабюджетні фонди і в п'яту - розрахунки з іншими кредиторами.
Після завершення розрахунків з кредиторами підприємець-банкрут звільняється від виконання решти зобов'язань, однак вимоги особистого характеру та вимоги громадян, життю або здоров'ю яких підприємець заподіяв шкоду, зберігають силу і після завершення розрахунків.
Із загального правила про настання повної дієздатності у віці 18 років є два винятки (вилучення).
Згідно сімейному законодавству орган місцевого самоврядування може дозволити вступ у шлюб по досягненні 16 років. Такі особи, в силу п. 2 ст. 21 ГК, набувають повної дієздатності з часу вступу в шлюб. Навіть у разі його розірвання придбана дієздатність зберігається за неповнолітнім в повному обсязі.
Кілька інше наслідок може наступити у разі визнання шлюбу недійсним, оскільки суд має право прийняти рішення про втрату неповнолітнім чоловіком повної дієздатності з моменту, що визначається судом (абз. 3 п. 2 ст. 21 ЦК).
Друге вилучення - можливість оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (емансипація). Правило про емансипацію представляє новелу в нашому цивільному законодавстві (ст. 27 ЦК). Можливість його застосування заснована на наступних фактах: досягнення 16-річного віку, участь у трудових відносинах за договором або контрактом або заняття підприємницькою діяльністю за згодою батьків, усиновителів або піклувальника.
Вікова межа для оголошення неповнолітнього дієздатним (16 років) збігається з віком, передбаченим для укладення трудового договору або контракту. Також з 16 років неповнолітній має право бути членом кооперативу.
Встановлення емансипації неповнолітніх відповідає новій економічній обстановці, оскільки у них виникає необхідність і можливість більш вільного участі в цивільному обороті, розпорядженні придбаним майном, доходами і пр. Подальше залучення до праці не зайнятих навчанням неповнолітніх людей може розцінюватися тільки з позитивного боку.
Законом не встановлено термін, протягом якого неповнолітній повинен займатися трудовою або підприємницькою діяльністю для можливість оголошення його повністю дієздатним. Але значення повинен мати трудовий договір (контракт), який свідчить про прийом його на постійну (а не на тимчасову) роботу. Заняття ж підприємницькою діяльністю при емансипації може бути враховано, якщо воно носило систематичний характер і неповнолітній зареєстрований як індивідуального підприємця. При емансипації в кожному окремому випадку повинні з'ясовуватися і розміри доходів, розумність їх витрати та ін
Згідно абз. 2 п. 1 ст. 27 ГК за наявності згоди обох батьків, усиновителів або піклувальника оголошення неповнолітнього повністю дієздатним проводиться органами опіки та піклування. Цією нормою не визначена форма вираження їхньої згоди, але, мабуть, вона повинна бути ідентична формі згоди на угоди неповнолітніх, тобто письмовій.
За відсутності згоди обох або одного з батьків, усиновителів або піклувальника емансипація проводиться за рішенням суду. У суд оскаржується і відмова органу опіки та піклування. Із заявою про емансипацію в суд вправі звернутися сам неповнолітній, його законні представники, орган опіки та піклування.
З моменту прийняття відповідного рішення встановлене раніше піклування над неповнолітнім скасовується.
Дієздатність малолітніх. До неповнолітніх, за загальним правилом, відносяться всі громадяни з моменту народження до настання 18-річного віку. Проте стосовно можливості володіти певними елементами дієздатності чинне законодавство (так само як і за нормами ЦК 1964 р.) ділить громадян на дві вікові групи: малолітні у віці до 14 років і неповнолітні у віці від 14 до 18 років. На відміну від раніше діючого законодавства знижено віковий рубіж малолітства.
Згідно п. 1 ст. 28 ГК за неповнолітніх, які не досягли 14 років (малолітніх), всі угоди, за винятком зазначених у п. 2 цієї статті, можуть укладати від їх імені тільки батьки, усиновителі та опікуни. Органи опіки та піклування контролюють дії законних представників малолітнього щодо розпорядження його майном.
 Діти у віці до 6 років можливості здійснення яких-небудь юридичних дій не мають.
 Навпаки, обсяг дієздатності малолітніх у віці від 6 до 14 років у порівнянні з ЦК 1964 р. розширений, до нього включені такі правові можливості.
 Насамперед, за малолітніми закріплено право на самостійне вчинення дрібних побутових угод. Це незначні за сумою угоди, спрямовані на задоволення їх особистих, культурних потреб, моменти укладення та виконання яких, за загальним правилом, збігаються або слідують один за іншим. Загальна згода батьків на побутові угоди презюміруется в момент надання дитині необхідних для цього коштів.
 Крім дрібних побутових за малолітніми закріплено право здійснення угод, спрямованих на безоплатне отримання вигоди, якщо тільки вони не вимагають нотаріального посвідчення або державної реєстрації. Наприклад, малолітні вправі прийняти речі, гроші в дар, але не таке майно, як будинок, квартиру, земельну ділянку та іншу нерухомість, автомобіль, оскільки такі операції вимагають обов'язкової державної реєстрації (ст. 164 ЦК). Від імені малолітнього їх можуть здійснювати лише його законні представники.
 Нарешті, до переліку правових можливостей малолітніх включені і угоди з розпорядження коштами, наданими йому законним представником або за його згодою третьою особою для певної мети або для вільного розпорядження. Наприклад, в період екскурсії в інше місто 13-річний школяр оплачує пов'язані з поїздкою послуги, здійснює покупки спортивного одягу і взуття на гроші, якими за згодою батьків його забезпечив дідусь.
 Важливе значення має правило п. 3 ст. 28 ЦК про те, що по операціях малолітнього, в тому числі здійсненим ним самостійно, відповідають його батьки, усиновителі, опікун, якщо не доведуть, що зобов'язання було порушене не з їх вини. Самі неповнолітні до 14 років не можуть мати провини, отже, не несуть цивільно-правової відповідальності за зобов'язаннями, в тому числі по деліктам. Відшкодування заподіяної діями малолітнього майнової шкоди покладається на їхніх батьків, усиновителів, опікуна.
 Дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років. Вчинки неповнолітнього з 14 років у порівнянні з діями малолітніх отримують іншу юридичну забарвлення. Одним із проявів нового положення підлітка є, зокрема, те, що його дії перестають бути байдужими з точки зору закону, вони тягнуть певні юридичні наслідки, оскільки закон визнає молодої людини вже в певній мірі дієздатним. Так, кримінальна відповідальність, за загальним правилом, встановлюється з 16, а за особливо небезпечні злочини-з 14 років. З 16 років громадяни стають повноправними учасниками трудових відносин, можуть бути членами кооперативів і т. д. Певним комплексом можливостей наділяє неповнолітнього і цивільне законодавство.
 Відповідно до п. 1 ст. 26 ГК неповнолітні у віці від 14 до 18 років самі роблять угоди, але з письмової згоди батьків, усиновителів, піклувальника, отриманого до або, у вигляді схвалення,. Після угоди. . Згода законних представників на укладення угоди не усуває неповнолітнього з числа учасників правовідносини, він не замінюється батьками, усиновителями, піклувальником, проте його діям надається відповідне юридичне значення лише в тому випадку, якщо вони схвалені. Таким чином, згода є юридичним фактом, необхідним для дійсності укладеної неповнолітнім угоди.
 У той же час законом (п. 2 ст. 26 ЦК) передбачено і ряд інших елементів дієздатності, які дають неповнолітньому можливість діяти цілком самостійно.
 Насамперед йдеться про право розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами, у тому числі і від підприємницької діяльності.
 У практиці застосування дана можливість розглядається як право неповнолітнього самостійно розпоряджатися вже отриманим заробітком, стипендією, доходами.
 Однак це право не слід ототожнювати з можливістю вільно розпоряджатися майном, придбаним на
 зазначені кошти. Угоди з приводу такого майна вони здійснюють за згодою або схвалення своїх законних представників.
 Правила ст. 26 ГК передбачають також можливість неповнолітнього самостійно здійснювати права автора творів науки, літератури, мистецтва, винаходів чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності.
 Видається, що перелік правочинів неповнолітнього не є вичерпним. Він може самостійно володіти і користуватися своїм майном, бути наймачем житлового приміщення та ін
 Неповнолітні вправі вносити вклади у кредитні установи і самостійно розпоряджатися ними. Під розпорядженням вкладами слід розуміти здачу грошей на зберігання, отримання доходів за вкладами, операції по частковому 'або повного отримання вкладу та пр.
 Вклади на ім'я неповнолітнього можуть бути внесені в кредитні установи та іншими особами (батьками, родичами). У цих випадках після досягнення 14 років він може розпоряджатися вкладами, але з письмової згоди батьків, усиновителів, піклувальника.
 В обсязі самостійних юридичних дій неповнолітніх у віці від 14 до 18 років законодавець називає дрібні побутові та інші угоди, передбачені пунктом 2 ст. 28 ГК, що має важливе практичне значення. Їм, також по досягненні 16 років, гарантується право бути членами кооперативів, відповідно до законів про кооперативи.
 Неповнолітні у віці від 14 до 18 років самі несуть майнову відповідальність за угодами, укладеними ними як з письмової згоди законних представників, так і (у передбачених законом межах) самостійно.
 Відповідальність за заподіяння шкоди неповнолітніми (деліктоздатність), подібно іншим елементам їх дієздатності, специфічна.
 За законом вони самостійно несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну їх діями іншим особам. Водночас до відшкодування цієї шкоди можуть бути залучені і батьки, усиновителі, піклувальник неповнолітнього, якщо в останнього немає або не вистачає коштів для повного відшкодування шкоди, тобто їх обов'язок носить суб-сідіарний характер.
 Неповнолітні у віці від 14 до 18 років можуть бути обмежені або позбавлені права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. За клопотанням законних представників або органу опіки та піклування суд приймає таке рішення за наявності достатніх підстав. Це можуть бути нерозсудливим трата грошей, розтринькування (захоплення оплатним азартними іграми), придбання алкогольних напоїв, наркотичних засобів та ін
 Рішення суду повинно бути доведено до всіх зацікавлених осіб. З моменту його винесення всі угоди неповнолітнього за розпорядженням заробітком і іншими доходами вимагають письмової згоди або наступної письмової схвалення законних представників.
 Ця норма не може бути застосована до осіб, які до настання повноліття придбали повну дієздатність.
 Обмеження дієздатності громадянина (ст. 30 ЦК) встановлює межі дієздатності громадянина, який внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами ставить свою сім'ю в тяжке матеріальне становище.
 Обмеження дієздатності особи, яка зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, встановлюється в інтересах сім'ї та осіб, що перебувають на його утриманні. У зв'язку з цим підставою до обмеження дієздатності громадянина служить сукупність двох фактів: а) зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами; б) вказане зловживання ставить сім'ю у важке матеріальне становище.
 Зловживанням спиртними напоями або наркотичними засобами слід вважати таке надмірне або систематичне їх вживання, яке знаходиться в протиріччі з інтересами сім'ї, тягне за собою непомірні витрати. Якщо сім'я не отримує необхідних коштів від особи, яка зловживає спиртними напоями, або змушена його утримувати, то дане особа може бути обмежена у дієздатності, хоча б інші члени його сім'ї і мали самостійний заробіток.
 Обмеження дієздатності, так само як і його скасування, здійснюється судом.
 Обмежено дієздатний вправі здійснювати самостійно лише дрібні побутові угоди. Укладати всі інші угоди по
 розпорядженню своїм майном (купівля-продаж, міна, дарування), а також отримувати свій заробіток, пенсію та інші доходи та розпоряджатися ними він може лише за згодою піклувальника.
 Враховуючи встановлений законом обсяг правових можливостей інших осіб, що не мають повної дієздатності (неповнолітніх і навіть малолітніх, за якими крім дрібних побутових угод закріплено право здійснювати самостійно ще ряд юридичних дій), можна відзначити, що дієздатність таких громадян може виявитися меншою навіть порівняно з малолітніми .
 Однак обмежений у дієздатності громадянин самостійно відповідає як по дрібних побутових, так і за угодами, здійсненим ним за згодою піклувальника. Крім того, він повністю деліктоспособен, тобто самостійно несе цивільно-правову відповідальність за заподіяну його діями шкоду
 Правові наслідки обмеження дієздатності осіб, що зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами, не вичерпуються ст. 30 ГК. За нормами Сімейного кодексу вони не мають права бути усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, можуть бути позбавлені батьківських прав або обмежені в батьківських правах або дитина може бути у них відібрано.
 Обмеження дієздатності скасовується, якщо відпадуть обов'язкові умови застосування ст. 30 ГК - зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами (наприклад, у разі лікування від алкогольної залежності); важке матеріальне становище сім'ї і обов'язок доставляти родині кошти на її утримання (наприклад, у разі смерті чоловіка, розлучення, поділу сім'ї). На підставі рішення суду відміняється і піклування. Дієздатність громадян, визнаних недієздатними. Громадянин, що страждає психічним розладом, визнається недієздатним, якщо внаслідок цього недоліку він не може розуміти значення своїх дій або керувати ними (ст. 29 ЦК). Для визнання особи недієздатною необхідне поєднання юридичного і медичного критеріїв: відсутність у особи здатності розуміти значення своїх дій та керувати ними (юридичний критерій) має бути обумовлено психічним розладом (медичний критерій).
 Законом встановлено судовий порядок визнання недієздатним. Цьому повинна передувати судово-психіатрична експертиза, яка дає висновок про можливість даної особи розуміти сенс своїх дій або розумно керувати ними. У компетенцію судово-психіатричної експертизи не входить обов'язок давати висновок про відсутність дієздатності; це питання дозволяється тільки судом.
 Угоди за недієздатного в його інтересах і від його імені здійснює призначений органами опіки та піклування опікун. Відповідальність за цими угодами також несе опікун.
 Дії особи, визнаної недієздатною, не тягнуть для нього ніяких юридичних наслідків. Вчинені ним угоди нікчемні. Однак на вимогу опікуна суд може визнати угоду недієздатного громадянина дійсною, якщо вона зроблена їм для своєї вигоди (ст. 171 ЦК). В силу ст. 177 ЦК недійсною може бути визнана угода психічно хворого громадянина до визнання її недієздатною в тому випадку, коли при її здійсненні він не розумів значення своїх дій або не міг ними керувати, і цей факт судом встановлений. У разі заподіяння майнової шкоди діями особи, визнаної недієздатною, обов'язок відшкодування повністю покладається на опікуна.
 Якщо громадянин видужав і. Відпали підстави, в силу яких він був визнаний недієздатним, суд визнає його дієздатним при наявності про це відповідного висновку судово-психіатричної експертизи. З такою вимогою зобов'язаний звернутися його опікун (п. 5 ст. 36 ЦК); його можуть заявити і особи, за клопотанням яких громадянин був визнаний недієздатним (члени сім'ї, прокурор, орган опіки та піклування, психіатричного закладу та ін.)
 Опіка, встановлена над недієздатним, скасовується в цьому випадку також за рішенням суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Дієздатність громадян"
 1. Поняття судового представництва
    дієздатним особам - судовим представникам. Судові представники - це особи, які за правилами, визначеними процесуальним законодавством, у межах повноважень, наданих законом і довірителем, здійснюють від імені та в інтересах представленого особи процесуальні права та обов'язки з метою створення, зміни або припинення для останнього прав та обов'язків. Як вказується
 2. 20. Адміністративно-правовий статус громадян: адміністративна правоздатність та дієздатність.
    дієздатність. Адміністративна правоздатність - це визнання законом за громадянином фактичної можливості бути суб'єктом адміністративного права, мати права та обов'язки адміністративно-правового характеру. Адміністративна правоздатність виникає з моменту народження людини. Її обсяг встановлюється і змінюється за допомогою адміністративно-правових норм. Вона підтверджується
 3. 14. Поняття цивільної дієздатності. Обсяги дієздатності громадян.
    дієздатності: сделкоспособность - здатність самостійно укладати угоди і деліктоздатність - можливість нести самостійну майнову відповідальність. Проте виділення окремих елементів дієздатності не має практичної значущості, а тому дроблення дієздатності на окремі можливості здійснення яких-небудь дій не виправдано. На відміну від правоздатності
 4. ЗМІСТ:
    дієздатність громадян 86 § 2. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану 100 § 3. Безвісна відсутність 103 Глава 7. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 107 § 1. Поняття юридичної особи 107 § 2. Освіта та припинення юридичних осіб 119 § 3. Види юридичних осіб 124 § 4. Господарські товариства і суспільства 127 § 5. Виробничі кооперативи 140 § 6. Державні і муніципальні
 5. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
    дієздатність. Майнові відносини, ретуліруемие цивільним правом, супроводжують людину протягом всього його життя: з моменту народження і до його смерті. Природно, важко уявити новонародженої дитини, наприклад, укладає договір, однак новонароджена дитина вже може володіти певним комплексом цивільних прав та обов'язків (успадковувати заповідане йому майно, стати
 6. Вимоги, що пред'являються до довіреності.
    дієздатних громадян, які перебувають у закладах соціального захисту населення, засвідчені адміністрацією цієї установи або керівником (його заступником) відповідного органу соціального захисту населення. Довіреність на одержання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, вкладів
 7. Зміст
    цивільного права. Предмет і метод регулювання 4 § 2. Принципи цивільного права 14 § 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права 16 § 4. Наука цивільного права 19 Глава 2. Джерела цивільного права 21 § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права 21 § 2. Дія цивільного законодавства. Застосування цивільного
 8. § 3. Опіка та піклування
    дієздатності громадян. Крім того, опіка та піклування є формою виховання дітей, що залишилися без батьківського піклування. Відповідно розмежовується і правове регулювання відносин з опіки та піклування за новим цивільному і сімейному законодавству: права і обов'язки опікунів та піклувальників, встановлені з метою виховання неповнолітніх дітей, переданих під опіку
 9. 1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
    дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати, а також здійснювати права і обов'язки, передбачені нормами адміністративного права, і нести відпові-дальність згідно з адміністративними нормами. (Як суб'єктів адміністративного права можна розглядає-вать РФ, суб'єктів РФ,
 10. Види адміністративної дієздатності:
    дієздатність впливає наявність у громадян певних захворювань - душевна хвороба, слабоумство. В силу зазначений-них обставин громадяни можуть бути визнані частково або повно-стю недієздатними. Ст. 20 Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної дії чи бездіяльності знаходь-лось в стані неосудності, тобто не могло віддавати собі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua