Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ГАРАНТІЇ ПРАВ УЧАСНИКІВ І ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПФДПМ


Питання про гарантії прав учасників ПФДПМ виникає у зв'язку зі спрощеннями форми. Як відомо, кримінально-процесуальна форма є однією із гарантій не тільки ефективності кримінального процесу, а й дотримання прав всіх його учасників. Гарантіями прав учасників провадження, здійснюваного у протокольній формі, є:
доволі докладна регламентація діяльності органів дізнання,прокурора, суду;
заборона застосування ПФДПМ про злочини, вчинені неповнолітніми та особами, які через свої психічні чи фізичні недолікине можуть самі здійснювати право на захист;
відомчий контроль;
прокурорський нагляд;
право правопорушника заявляти клопотання і подавати скаргина дії працівників органів дізнання;
право правопорушника на ознайомлення з матеріалами провадження;
право прокурора повернути матеріали для провадження досудового слідства в разі, якщо залишилися нез'ясованими істотніобставини справи.
Загальні умови застосування ПФДПМ визначено як вимогами кримінально-процесуального закону, так і практики діяльності органів дізнання з підготовки матеріалів у протокольній формі:
протокольна форма застосовується тільки у справах про злочини, що не становлять великої суспільної небезпеки (покаранняза які до 5 років позбавлення волі). Перелік таких злочинів регламентовано у ст. 425 КПК (22 склади);
провадження у протокольній формі здійснюється тільки усправах про очевидні злочини. Правопорушники (зазвичай це ті,кого затримали з поличним на місці вчинення злочину або на когопрямо вказали очевидці) визнають свою вину і докладно розповідають про вчинене. Під час судового розгляду у більшості таких справзалишається без зміни юридична оцінка (кваліфікація) злочину. Узв'язку з цим вироки, як правило, набирають чинності із закінченням строку на апеляційне оскарження;
у ході підготовки матеріалів у протокольній формі заборонено провадити слідчі дії (винятком є ті, які законом дозволенопровадити в стадії порушення кримінальної справи);
заборонено застосування запобіжних та інших примусовихзаходів, за винятком відібрання зобов'язання з'являтися за викликом органів дізнання і суду і повідомляти їм про зміну місця проживання;
провадження у протокольній формі є виключною компетенцією органу дізнання;
незалежність прийняття прокурором рішення про порушеннякримінальної справи і направлення її до суду від того, чи визнаєправопорушник себе винним у вчиненні злочину;
термін провадження становить до 10 днів (у разі неможливості закінчити провадження у цей термін, його може продовжитивідповідний прокурор до 20 днів). У цей строк зараховується час ізмоменту прийняття і реєстрації первинної інформації про злочиндо моменту складання прокурором обвинувального висновку інаправлення справи до суду.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Спрощення порядку провадження, здійснюваного у протокольній формі, не виключають гарантій прав її учасників.
Протокольну форму підготовки матеріалів застосовують тількив певній категорії злочинів, перелік яких визначено процесуальнимзаконом.
Строк провадження у протокольній формі становить до 10 днів,але може бути продовжений прокурором до 20 днів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ГАРАНТІЇ ПРАВ УЧАСНИКІВ І ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПФДПМ"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого удосконалення правового врегулювання
 2. 61. Регіональні міжнародні організації
  права є регіоналізація міжнародних відносин, що дозволяє більш ефективно вирішувати насущні проблеми держав, розташованих у певних географічних регіонах планети. Тому представляється необхідним розглянути основні аспекти діяльності і структурної організації найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних організацій. Ліга арабських держав (ЛАД) - Початок створенню ЛАД поклало прийняття
 3. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  правових актів, що регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. У Популярній юридичній енциклопедії наводиться таке визначення законодавства : законодавство - сукупність чинних нормативно-правових актів: законів, постанов, декретів, указів, наказів, інструкцій правотворчих органів, що регулюють правовідносини в державі. Іноді під законодавством розуміють
 4. § 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи
  прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів. При цьому згідно з ч. 4 ст. 13 Конституції України такий захист поширюється на всіх суб'єктів господарювання. Слід зазначити, що в підґрунтя цього питання покладено приватні (автономні) інтереси суб'єктів, а посягання на такі інтереси можуть бути з боку як контрагентів за договору, так і вповноважених державних органів та їх
 5. Поняття екологічного права України
  правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
  права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які виникають з приводу
 7. Поняття екологічного права України
  правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву "лісної землі", ліси
 8. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. Поняття джерел адміністративного права, їх види та система. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація.
 9. 16. Джерела міжнародного права.
  права» вживається в двох значеннях - матеріальному і формальному. Під матеріальними джерелами розуміються матеріальні умови життя суспільства. Під формальними ж джерелами розуміють ті форми, у яких знаходять своє вираження і закріплення норми права. Тільки формальні джерела права є юридичною категорією і складають предмет вивчення юридичних наук, у тому числі міжнародного права. Норми
 10. 33. Види міжнародних договорів
  права, що, правда, викликає юридичні наслідки тільки для цього суб'єкта. До таких односторонніх юридичних актів належать: - Нотифікація - повідомлення в установленій формі факту, із якого можуть випливати юридичні наслідки (вони з'являються в тому випадку, якщо держава, котра нотифікує, бере на себе одностороннє зобов'язання, наприклад відшкодувати збиток, вивести війська); - Визнання - може
© 2014-2022  ibib.ltd.ua