Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПЩГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ЗА ПРОТОКОЛЬНОЮ ФОРМОЮ


Кримінально-процесуальним законом не врегульовано порядок прийняття начальником органу дізнання рішення про підготовку матеріалів у протокольній формі. На практиці це рішення оформлюється дорученням начальника на ім'я певного працівника органу дізнання.
Процесуальний порядок підготовки матеріалів у протокольній формі полягає в тому, що орган дізнання і прокурор виконують певну сукупність дій, метою яких є забезпечення нормального судового розгляду справи в суді. Залежно від того, хто здійснює ці дії, їх поділяють на два етапи.
На першому етапі діє орган дізнання, який:
встановлює:
обставини вчиненого злочину;
особу правопорушника;
очевидців; ,
інших осіб;витребує:
1) пояснення від громадян (правопорушника, очевидців, інших осіб);
398
довідку про наявність чи відсутність судимості;
характеристику на правопорушника;
інші матеріали, що мають значення для розгляду справи усуді, наприклад:
у справі про крадіжку - протокол вилучення викраденого,довідку про вартість викраденого, акт інвентаризації чи ревізії тощо;
у справі про угон транспортного засобу - копію технічногопаспорта цього транспортного засобу, протокол огляду засобу тощо;
у справі про хуліганство - акт судово-медичного освідуванняпостраждалого, довідку про вартість пошкодженого майна тощо;
відбирає:
- від правопорушника - зобов'язання з'являтися за викликамиоргану дізнання і суду та повідомляти про зміну місця проживання.
Після виконання цих дій орган дізнання діє в такому порядку:
1) про обставини вчиненого злочину складає протокол. Змістцього процесуального документа регламентовано ч. З ст. 426 КПК.До протоколу додають:
усі зібрані матеріали;
список осіб, яких належить викликати до суду;
протокол затверджує начальник органу дізнання;
пред'являє правопорушникові всі матеріали, в т. ч. і протокол,у прошитому та пронумерованому вигляді. Про ознайомлення зматеріалами роблять відмітку у протоколі, яку засвідчує своїм підписом правопорушник;
протокол з усіма матеріалами направляє прокуророві.
На другому етапі прокурор, отримавши від органу дізнання матеріали, підготовлені у протокольній формі, діє в такому порядку:
порушує кримінальну справу (за наявності достатніх підставдля розгляду матеріалів у судовому засіданні);
обирає щодо правопорушника в необхідних випадках запобіжний захід;
складає обвинувальний висновок;
направляє справу до суду.
Прокурор може прийняти й такі рішення:
- про повернення матеріалів для провадження досудового слідства;
- про відмову в порушенні кримінальної справи.Провадження у суді особливостей не має, за винятком того, що
справу має бути розглянуто протягом 10 днів із моменту надходження її до суду.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3:
1. Досудове провадження у протокольній формі здійснюється в два етапи, на першому з яких його веде орган дізнання, а на другому - прокурор.

/І-
2. Судовий розгляд кримінальної справи, порушеної прокурором за матеріалами протокольної форми, не має особливостей, за винятком скороченого (10-денного) строку провадження.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Призначенням протокольної форми досудової підготовки матеріалів є наближення моменту покарання до моменту вчиненнязлочину.
При вирішенні питання про здійснення підготовки матеріалів у протокольній формі беруть до уваги не тільки кримінально-правові (характеристики злочину), а й кримінально-процесуальні(дані, що свідчать про очевидність злочину; відсутність необхідності провадження складних дій тощо) підстави.
Підготовка матеріалів у протокольній формі є виключноюкомпетенцією органів дізнання, а порушення за цими матеріаламикримінальної справи - виключною компетенцією прокурора.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 червня 1986 р. № 6 "Про застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів" // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-1998). - К., 1998.
Наукові та навчально-методичні джерела
Абдрахманов Р. С, Очередин В. Г. Протокольная форма досудебнойподготовки материалов. - Волгоград, 1986.
Басков В. И. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. - М., 1989.
Баулін О. В., Карпов Н. С, Поповченко О. І., Савицькш Д. О. Спрощене провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи: Навч. по-сіб. - К., 2004.
Баулін О. В., Поповченко О. І. Процесуальний порядок оформленняпротокольної форми досудової підготовки матеріалів міліцією. - К., 2002.
Белозеров Ю. Н., Карнеева Л. М. Протокольная форма досудебнойподготовки материалов органами дознания в советском уголовном про-цессе. - М., 1987.
Денисюк А. М. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів. -К., 1993.
Захарова Т. П., Тищенко И. Н. Досудебное производство в прото-кольной форме. - Н. Новгород, 1991.
Малько А. Теоретические подходьі к ускорению судопроизводства //Сов. юстиция. - 1989. - № 23.
Рзаев А. А., Ташибаев К. У. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. - Караганда, 1989.
10. Шиян А. Г., Черненко А. П. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів у кримінальному судочинстві України. - Дніпропетровськ,2002.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПЩГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ЗА ПРОТОКОЛЬНОЮ ФОРМОЮ"
 1. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  процесуального закону здійснюється діяльність спеціально уповноважених осіб органів дізнання і досудового слідства із всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи з метою повного і швидкого розкриття злочинів (суспільно небезпечних діянь), викриття винних, вжиття заходів до запобігання і припинення злочинів та забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди і
 2. 1. ПОНЯТТЯ ПРОТОКОЛЬНОЇ ФОРМИ ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ (ПФДПМ)
  процесуальній літературі застосовують такі терміни. 1. Спрощена форма провадження: застосовують спрощені процесуальні пізнавальні дії (відібранняпояснень, витребування документів тощо); не застосовують запобіжні заходи; не застосовують заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна тощо. Спрощення стосуються досудової діяльності. В суді провадження відбувається без спрощень.
 3. 74. Ухвали суду першої інстанції.
  процесуальною формою ухвали бувають самостійні та протокольні. Самостійні ухвали - цс документи, встановлеаоі форми, в яких зазначаються владні вказівки суду щодо розпитку процесу у справі, вони постановляються в нарадчіЯ кімнаті, підписуються всім складом суду, а за одноособового розгляду справи - суддею, і приєднуються до справи. Протокольні ухвали мають місце у судових засіданнях з нескладних
 4. процесуальні засоби
  процесуальної діяльності, що також є специфічними для кожної стадії. Найчастіше стадії розмежовують на підставі аналізу засобів діяльності, що спрямовані на одержання нового знання, - пізнавальних засобів. Наприклад, для стадії порушення кримінальної справи є характерними такі пізнавальні засоби, як відібрання пояснень від окремих громадян і посадових осіб та витребування необхідних документів
 5. 5. Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів
  процесуального режиму, встановленого законом для речових доказів. ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2: , Процесуальні джерела доказів є формою збереження фактичних даних. Докази встановлюються: показаннями свідка, потерпілого,підозрюваного, обвинуваченого; висновком експерта; речовимидоказами; протоколами слідчих і судових дій; протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за
 6. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  процесуальну, профілактичну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції (див. закони "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" та ін.). Служба в органах внутрішніх справ є державною службою, яка характеризується цілим рядом особливостей. При вивченні даного питання слід звернутися до Закону
 7. V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  процесуальним кодексом України. 4. Ефективне правове, супроводження адміністративної, реформи передбачає подальшу систематизацію адміністративного законодавства, насамперед шляхом його кодифікації. Оскільки здійснити кодифікацію норм адміністративного законодавства одночасно і в одному акті об'єктивно неможливо, доцільно здійснити поетапну кодифікацію за окремими сферами та інститутами
 8. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  процесуального механізму оскарження громадя нами та іншими суб'єктами порушених прав як у межах системи органів виконавчої влади, так і судовим шляхом. Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права У вітчизняному правознавстві традиційно вважалося, що адміністративне право є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава регулює однорідні суспільні відносини в сфері
 9. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  процесуальнім аспекті більшість міжнародно-правових норм створюється в два етапи: 1) узгодження воль суб'єктів міжнародного права щодо правила поведінки; 2) надання суб'єктами міжнародного права згоди на юридичну обов'язковість узгоджених правил поведінки. Вони можуть збігатися хронологічно, якщо міжнародний договір набирає сили з моменту його підписання - тоді підписання договору означає
 10. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  процесуальні; 4) по способі створення й за формою існування - звичайної, договірні, норми рішень міжнародних організацій Універсальні норми призначені для регулювання відносин між всіма суб"єктами міжнародного права й утворять у сукупності загальне міжнародне право. Устав ООН може бути яскравим прикладом універсальних норм. Слід зазначити, що Міжнародний Суд ООН часто посилається у своїх рішеннях
© 2014-2022  ibib.ltd.ua