Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

74. Ухвали суду першої інстанції.


При розгляді та вирішенні справи судом першої інстанції постановляється значна кількість ухвал. Якщо цивільна екрана може не закінчуватися рішенням, то без ухвал суду відкриття провадження у справі та його розвиток неможливі.
Така чисельність підстав винесеній ухвал та їх зміст робить можливим і потрібним проведення їх класифікації за різноманітними критеріями.
За стадіями, в яких постановляються ухвали у суді першої інстанції, їх слід поділити на ухвали, які виносяться при відкритті провадженні у справі (зокрема і і, які можуть постановлятися до подання заяви, наприклад, про забезпечення доклші -і» позову); ухвали на стадії підготовки справи до судового розгляду, у ході судового засідання; ухвали, які постановляю-гься після ухвалення рішення суду.
За процесуальною формою ухвали бувають самостійні та протокольні. Самостійні ухвали - цс документи, встановлеаоі форми, в яких зазначаються владні вказівки суду щодо розпитку процесу у справі, вони постановляються в нарадчіЯ кімнаті, підписуються всім складом суду, а за одноособового розгляду справи - суддею, і приєднуються до справи. Протокольні ухвали мають місце у судових засіданнях з нескладних питань без ниходу до нарадчої кімнати із занесенням її змісту до журналу судового засідання (ст. 209 ЦПК).
Ухв;іла, як і рішення суду, мас складатися з чотирьох частин, у ній зазначають:
час і місце її постановления; прізвище та ініціали судді (суддів - за колегіального розгляду); прізвище та ініціали секретаря судового засідання; імена (найменування) сторін та інших осіб, які брали учасгь у справі; предмет позовних вимог (вступна частина);
суть питання, що вирішується ухвалою (описова);
мошви, з яких суд дійшов висновків, і закон, яким керував ся суд, постановляючи ухвалу (мотивувальна);
висновки суду; строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження (резолютивна).
До протокольних ухвал ставляться вимоги тільки щодо наявності мотивувальної та резолютивної частин, оскільки інша інформація міститься у самому журналі судового засідання, до якого й заносяться такі ухвали.
Ухвала, яка мас силу виконавчого документа (наприклад, про визнання мирової угоди, про забезпечення позову та ін.), повинна відповідати додатковим вимогам, встановленим ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження".
Особливим видом ухвал суду с окремі ухвали (ст. 211 ЦПК), що постановляються у випадках, якщо суд під час розгляду справи виявив порушення закону і встановив причини та умови, що сприяли вчиненню порушення. Окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.
Про вжиті заходи мас бути повідомлено суд, який постами вив окрему ухвалу протягом місяця і дня її надходження Ча-пншення окремої ухвали суду без розі ляду відповідною службовою особою або невжиття чаходін і подо усунення зазначених у ній порушень икону, а також несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу тягнуть за собою відповідальність згідно зі ,,1856 КпАП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "74. Ухвали суду першої інстанції."
 1. 93. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.
  ухвали) суду першої інстанції, що не набрало законної сили та с предметом перевірки за апеляційною скаргою За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд маг право (ст. 307 ЦПК): відхилити апеляційну скаріу і залишити рішення без змін; скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог; змінити рішення: скасувати
 2. Тема 21. Провадження в апеляційній інстанції
  ухвали; апеляційна перевірка правильності рішень досить ефективна, оскільки суд не зв'язаний волею осіб, які оскаржили рішення (ухвалу). При розгляді справи суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції і в неоскарженій частині, а також стосовно осіб, які не подали скаргу. Суд не зв'язаний доводами касаційних скарг, а зобов'язаний перевірити скаргу в повному обсязі;
 3. Тема 21. Провадження справ у апеляційній інстанції
  ухвали та внесення на нього подання. 3. Строки і процесуальний порядок апеляційного оскарження. 4. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Визначити коло осіб, які мають право апеляційного оскарження рішення, ухвали суду першої інстанції. Скласти апеляційну скаргу до суду другої інстанції: - на рішення суду першої інстанції про виселення; - на ухвалу суду про
 4. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  ухвали суду першої інстанції (статті 292, 295 ЦПК України); подання касаційної скарги на рішення і ухвалу суду першої і апеляційної інстанції (ст. 324 ЦПК України); подання скарги про перегляд судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами після перегляду у касаційному порядку (ст. 353 ЦПК України); подання заяви про перегляд рішень або ухвал суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими
 5. 91. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.
  ухвали суду першої інстанції, що не набрали законної сили, їх може бути оскаржено як повністю, так і частково. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду лише у випадках, чітко передбачених ст. 293 ЦПК. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо ніл рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення сулу. Реалізація права
 6. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  ухвалив (статті 219-221 ЦПК України); права апеляційного, касаційного оскарження судових рішень і ухвал(статті 292, 324 ЦПК України), про перегляд рішення, ухвали, що набрали законної сили, за винятковими і нововиявле-ними обставинами (статті 353, 362 ЦПК України), на пред'явлення вимоги про поворот виконання (ст. 381 ЦПК України); Права на зміни у позовному спорі - права позивача назміну
 7. 44. Поняття та види підсудності.
  ухвалив судове рішення, що оскаржується (гг. 291 ЦПК). Судом, який переглядає справу за винятковими обставинами, є Верховний Суд України (ст. 353 ЦПК). Судом, який переглядає справу за нововиявленими обставинами, - суд, який ухвалив рішення, постановив ухвалу чи видав судовий наказ (ст. 363 ЦПК). Судом, який здійснює контроль за виконанням судових рішень та вирішує питання у ході виконання
 8. 45. Функціональна підсудність, її характеристика.
  ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами (ст. 363 ЦПК України). Апеляційні суди Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, військові суди регіонів, Військово-Морських Сил: 1) перевіряють у апеляційному порядку законність і обґрунтованість рішень, ухвал суду першої інстанції (ст. 292 ЦПК України; ст. 25 Закону України «Про судоустрій України»); 2)
 9. 92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.
  ухвали), яке оскаржено; доводи апеляційної скарги; межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ух вали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази. Після доповіді головуючий має з'ясувати, чи підтримує особа, яка подала апеляційну скаргу, свої вимога, чи не відмовляється вона від поданої апеляційної скарги та чи не бажають сторони закінчити справу мировою угодою. В суді
 10. 94. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.
  ухвали суду апеляційної інстанції. При цьому самостійним об'єктом оскарження може бути як рішення в цілому, так і його частина. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а іакож постановлені за результатами їх перегляду ухвали апеляційного суду можуть бути оскаржені у касаційному порядку, тільки якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі. Підставами
© 2014-2022  ibib.ltd.ua