Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

75. Заочний розгляд цивільної справи: поняття та особливості.


В деяких випадках, якщо відповідач не з'являється у судове засідання, суду необхідно вирішити питання про відкладення розгляду справи або розгляд справи ta його відсутності. Це шкодить оперативності розгляду справи, а також формуванню повної доказової бази та встановленню дійсних обставин справи.
Для уникнення таких негативних явищ цивільний процесуальний закон допускає заочний розгляд справи. Найменування цієї форми судового розпишу вказує на заочність для відповідача, оскільки позивач у такій справі мас бути присутній у судовому засіданні. Положення про можливість ухвалення заочного рішення та його виконання повинні спонукати відповідача до з'явлення до суду й недопущення зловживання правом брати участь у судових засіданнях.
Закон передбачає дві умови для заочного розгляду справи. По-перше, якщо відповідач не з'явився у судове засідання, причому він був належним чином повідомлений про це, або не з'явився з причин, які визнані судом неповажними (ст. 169 ЦПК). Якщо у справі бере участь декілька відповідачів, то заочний розгляд справи можливий тільки у випадку нез'явлення усіх співвідповідачів. За відсутності у справі відомостей при кручення повідомлення про судове засідання заочний судовий розгляд також відбутися не може. Заочний розгляд справи може відбуватися також, якщо відповідач залишить залу судового засідання до ухвалення рішення у справі. Другою умовою є позивача (усіх співпозивачів) на заочний розгляд справи. Процесуальний порядок розгляду справи визначений ст.ст. 224-233 ЩІК.
Отже, точний розгляд справи - це форма судового роз-
ітсііиппї справи іа відсутності відповідача, який не
Ґніт > і пі і повелених причин, і наданням йому права
звернутися h заявою про перегляд рішення по справі судам
який а ті;
Заочний розгляд справи не є самостійною формою розгляду та вирішення спору про прано цивільне, адже пі ія іі>
го іастосування з'ясовуються, як правило, у підготовчій частині судового засідання. Тому головуючий, у випадку нсянки відповідача, запитавши згоди позивача та вислухавши думку інших осіб, які беруть участь у справі, з приводу заочного розгляду справи, постановляє і цього питання ухвалу.
Безпосередній розгляд спраші та ухвалення рішення відбуваються за загальнії ми правилами з винятками і доповненнями, встановленими законом на випадок відсутності у судовому засіданні відповідача. Суд заслуховує пояснення позивача та інших осіб, які беруть участь у справі, досліджує усі докази, в тому числі може заслуховувані і досліджувати письмові пояснення відповідача щодо заявлених вимог відповідно до ч. 2 ст. 173 ЦІЖ
За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення, виходячи із заявлених позовних вимог та на підставі доказів, які подані чи повідомлення про які були подані до або під час попереднього судовою засідання.
Особливість заочного розгляду цивільної справи поляг» в тому, що в його рамках неможливою с зміна позивачем предмета або підстави позову, розміру позовних вимог (ст. 224 ЦІІК) Неможливим видасться також прийняття та дослідження судом інших доказів, незважаючи main на поважні причини несвос масності їх подання до суду. Цс не означає, що права позивача обмежені, адже якщо він бажає скористатися такими правами, суд зобов'язаний відкласти розгляд у справі для забезпечення явки відповідача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "75. Заочний розгляд цивільної справи: поняття та особливості."
 1. 76. Поняття та особливості наказного провадження. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.
  розглядати відмінним від загальної цивільної процесуальної форми шляхом. Справи, які належать до наказного провадження, порядок їх розгляду, видачі та скасування судового наказу визначені ст.ст. 95-106 ЦПК. Предметом розгляду у справах наказного провадження є вимоги: які грунтуються на пракочиїи, вчиненому у письмовій формі; про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми
 2. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  розгляду справи. Питания про те, чи є істотними обставини, які виявлено, вирішується у кожному конкретному випадку. Проте об'єктивним критерієм віднесення пововиявлених обставин до істотних можна вважати їх спроможність вплинути на кінцевий результат вирішення справи Умовно можна виділити такі характерні риси новішими іе-ннх обставин: вони є істотними ;иія справи, тобто такими, що можуть
 3. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  розгляд безпосередньо поняття господарського законодавства, наведемо його показові визначення відомих учених-господарників. В. К. Мамутов зазначає, що як галузь законодавства господарське законодавство являє собою визначену нормативну системно-структурну організацію. Поєднання господарсько-правових норм у галузеву систему законодавства ґрунтується на єдності предмета господарсько-правового
 4. ВСТУП
  заочне) У тому числі лекції семінари самостійна робота індивідуальна робота д в з д в д в з д в 2 2 1 1 1 3 3 5 - - 2 2 - 1 1 3 3 6 - - 2 2 - 2 2 2 2 6 - - 2 2 1 2 2 - - 5 - - 2 2 1 2 2 - - 5 - - 2 2 - - - 1 1 3 1 1 - - - - - 3 3 3 1 1 2 2 - 2 2 - - 4 - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 2 2 3 - - 2 2 1 2 2 - - 3 - - 2 2 - 1 1 - - 3 1 1 - - - - - 3 3 3 - - 2 2 2 2 - 6 6 8 - -
 5. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  розгляді справи суд дійшов висновку, що належним відповідачем є не Міняйло, а власник автомобіля (ДАІ), і оголосив Дайнезі про необхідність заміни неналежного відповідача належним, на що Дайнега згоди не дав. Суд закрив провадження по справі за відсутністю у позивача права на позов. Чи є порушення закону при розгляді справи? Яким має бути процесуальне становище сторін по справі? Задача 3
 6. Виклик до суду
  розгляду - закінчення провадження у справі без постановлення судового рішення за наявності точно встановлених у законі обставин, які свідчать про недодержання умов реалізації права на звернення до суду за захистом і можливість застосування яких не втрачена й при повторній неявці сторін. Підстави залишення заяви без розгляду визначені ст. 229 ЦПК. Заінтересовані особи - це особи, взаємовідносини
 7. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  цивільної авіації та ін. Стосовно адміністративної відповідальності колективних суб'єктів необхідно мати на увазі, що вона передбачається не в КпАП а тільки окремими законами: "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про виключну (морську) економічну зону України", "Про цінні папери та
 8. Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві
  розгляд дисциплінарної справи і винесення рішення; виконання прийнятого рішення; перегляд рішення за скаргою; перегляд рішення в порядку нагляду. При вивченні даної теми слід звернутися до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук І. О. Картузо-вої "Дисциплінарна відповідальність державних службовців", яка є в читальному залі бібліотеки академії.
 9. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  розглядати спра ви про адміністративні проступки. Література: 1,9,17,48,49, 50, 71, 72, 76,82,88,95,122,123,189, 217, 251,257,281, 375,378,385, 389, 396,417,449, 505, 512, 531, 537, 547таін. --л Тема 13. Режим законності і дисципліни у державному управлінні 1. Поняття режиму законності і дисципліни у державному уп равлінні. 2. Поняття контролю, його види. 3. Характеристика
 10. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  розгляду звернень громадян. 63. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. 64. Провадження щодо виконання постанов про адміністративний арешт, накладення штрафу. 65. Провадження щодо виконання постанов про конфіскацію, вип равні роботи, позбавлення спеціальних прав. > ? 66. Правові засади управління економічною сферою. і 67. Система
© 2014-2022  ibib.ltd.ua