Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

73. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.


За загальним правилом, після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не має права його скасовувати або змінювати (ч. 2 ст. 218 ЦПК). Суд може скасувати тільки заочне рішення (ст. 231 ЦПК), а також рішення у ряді справ окремого провадження (ст.ст. 241, 250, 255 ЦПК).
Допущені у рішенні помилки, внаслідок яких воно є незаконним та (або) необгрунтованим, с підставою для його зміни та скасунання судом апеляційної, касаційної інстанції, у зв'язку з винятковими та иозовияиленпмн oik і .шипами
Однак в окремих випадках, чи ко шппачеппх ПШОНОМ, суд, якиіі ухвалив рішення, може, не змінюючи вирішення справи по суті, усунути деякі ного вади, які мають несут: гшпі характер, однак не дозволяють сторонам отримані іамісг я цим рішенням. До цих способів слід відиосіїг
виправлення описки чи явної арифметичної помилки (ст. 219 ЦПК);
ухвалення додаткового рішення (ст 220 ЦІІК):
роз'яснення рішення суду (ст. 221 ЦІІК)
lUmjHu, it-nun описки чи явної арифметичної помилки (ст. 219 ЦПК) - це спосіб усунення, якиіі спрямований на усунення недоліку рішення суду у ході викладу його і.місіу. У цьому разі такті недолік повинен мати очевидніш характер і не може полягати у зміні ухваленого рішення. Описка полягас у неправильному зазначенні у тексті рішення of> ' < ста, сторони, певної дати чи строку тошо. Поміткою ж може бути обчислення розміру присудженого, його частки тощо. Причому помилка повинна мати елементарний (арифметичний) та очевидний характер.
Цей недолік суд може виправити з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі, шляхом постановления ухвали Питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, неявка яких не перешкоджає розглядові. На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга.
Ухвалення додаткового рішення (ст. 220 ЦПК) застосовується у тому разі, якщо рішення суду мас ваду повноти та вичерпності. Ухвалюється такс рішення за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи якщо: І) стосовно якої-нсбудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;
суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної су ми ірошових коштів, які під'їяі.нон. стягненню, майно, яке підлягає передачі, або дії, які треба виконати;
суд не допустив негайного виконання рішення у вішалках ного обов'язковості;
судом не вирішене питання про судові витраті.
Суд не мас права під виглядом додаткового рішення іміню-впя іми і основного або вирішувати нові питання, які не були досліджені и судовому засіданні.
Питання про ухвалення додаткового рішення може бути порушене протягом строку виконання рішення. Суд ухвалюг додагконе рішенні після розгляду питання в судовому часідли-ні з повідомленням сторін. Па додаткове рішення іа ухвалу суду про відмову в його ухваленні може бумі подано скаргу
Роз'яснення рішення суі)у (її -II ЦІІК) провадиться у ю-му випадку, якщо воно ие відповідає вимогам чіткоси шікла-ду, що зумовлюс труднощі або неможливість виконання.
Якщо рішення незрозуміле, суд, що вирішив скрапу, на прохання осіб, які брали участь у справі, а також державною виконавця, роз'ясню сво < рішення, не змінюючи при цьому його змісту. Подання заяви іцю роз'яснення рішення допускається, якщо ноно ще не виконане чи не шгінчився строк, про-
іом якого рішення може бути пред'явлене до виконання.
Слід іашачити, що у цьому раті ніким правом мають бути наділені не тільки держанні виконавці, а іі усі інші органи державної влади, юридичні і а посадові особи, що попиши виконувати рішення (органи опіки та піклування, органи реєстрації актів цивільного стану та ін.).
Питання про роз'яснення рішення розглядається судом у десятиденний строк. Неявка державного виконавця чи осіб, які брали участь у справі, не перешкоджає розглядові питання (ст. 221 ЦПК). На ухвалу суду про роз'яснення рішення може бути подано скаргу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "73. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив."
 1. 69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
  усунення перешкод, які стали підставою для припинення провадження і може мати форми: перерви в судовому засіданні, відкладення розгляду справи або зупинення провадження у справі. Перерва в судовому засіданні - це відстрочка продовження судового засідання на відносно короткий час у зв'язку з необхідністю відпочинку суду та учасників процесу в нічний час, обідню перерву, святкові та вихідні дні, а
 2. 91. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.
  усунення виявлених недоліків. У випадку, якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, в установлений строк виправить усі недоліки, то скарга вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше скарга вважається нсиоданою і повертається особі. Про прийняття апеляційної скарги до розгляду або повернення скарги суддя-допо-відач постановляє ухвалу. Ухвала судді про повернення апеляційної
 3. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
  усунення недоліків, про що постановляється відповідна ухвала. Якщо в межах встановленого строку недоліки будуть виправлені, касаційна скарга вважатиметься поданою в день її первісного подання до суду Інакше скарга вважасгься нсподаною і повертається позивачеві. Обсяг повноважень суду касаційної інсіаншї на стадії проведення необхідних підготовчих дій визначено ст.ст. 331, 332 ЦПК. Протягом десяти
 4. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  усунення виявлених судом порушень або недоліків. Той, кому адресована ухвала, зобов'язаний протягом місяця повідомити суд про вжиті заходи. В той самий час суд зобов'язаний забезпечити належний контроль за виконанням своїх ухвал. Окрема ухвала додається до справи. Вона може бути оскаржена на загальних підставах особою, щодо якої вона постановлена, незалежно від участі її у справі. Література
 5. Виклик до суду
  усунення або виконання зацікавленими особами необхідних дій. Зустрічний позов - це самостійні матеріально-правові вимоги відповідача до позивача, що розглядаються разом із початковим позовом. Мирова угода - взаємоприйнятний договір про умови припинення спору про право між сторонами. Належність доказів - це прийняття судом до розгляду тих доказів, які можуть підтвердити чи заперечити юридичні
 6. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  недоліків рішення судом,який його ухвалив (статті 219-221 ЦПК України); права апеляційного, касаційного оскарження судових рішень і ухвал(статті 292, 324 ЦПК України), про перегляд рішення, ухвали, що набрали законної сили, за винятковими і нововиявле-ними обставинами (статті 353, 362 ЦПК України), на пред'явлення вимоги про поворот виконання (ст. 381 ЦПК України); Права на зміни у позовному
 7. 63. Пред'явлення позову. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.
  усунення недоліків, про що постановляється ухвала. Значення дії суду щодо відкриття провадження у справи надзвичайно важливе, оскільки саме з цього моменту настають матеріально-правові наслідки, шо випливають із порушення цивільної справи. Ухвала про відкриття провадження у справі, як правило, не може бути об'єктом апеляційного оскарження, за винятком випадку, коли провадження у справі відкрито з
 8. 74. Ухвали суду першої інстанції.
  усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи мас бути повідомлено суд, який постами вив окрему ухвалу протягом місяця і дня її надходження Ча-пншення окремої ухвали суду без розі ляду відповідною службовою особою або невжиття чаходін і подо усунення зазначених у ній порушень икону, а також несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу тягнуть за собою відповідальність згідно зі ,,1856
 9. 77. Розгляд справи у порядку наказного провадження.
  недоліків у строк, встановлений судом у порядку ст. 121 ЦПК. Така ухвала відповідно до ст. 101 ЦПК не перешкоджає повторному зверненню до суду із такою самою заявою. Суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо вимога, що міститься у заяві, не належить до таких, за якими може бути видано судовий наказ. Підставою для відмови у прийнятті заяви с також наявність спору про
 10. 87. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
  усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмова від її прийняття). Таку спадщину може бути визнано відумер-лою (ст. 1277 ЦК). Предметом судової діяльності в даному разі є визначення підстав для визнання спадщини відумерлою. Процесуальний порядок розгляду та вирішення регулюється ст. 1277 ЦК та ст.ст. 274-278 ЦПК. Право на зверненні маг орган місцевого
© 2014-2021  ibib.ltd.ua