Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура Росії → 
« Попередня Наступна »
Бойков А.Д., Капінус Н.І.. Адвокатура Росії: Навчальний посібник. - М.: Інститут міжнародного права та економіки імені А.С. Грибоєдова -. 376 с., 2000 - перейти до змісту підручника

24. ІНСТРУКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ РФ ВІД 15 ТРАВНЯ 1996 Р. № 42 «З ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ« ПРО ДЕРЖАВНЕ МИТО »(ЗІ ЗМІНАМИ ВІД 7 ЖОВТНЯ 1996 Р., 6 ЛИПНЯ 1998, 19 ЛЮТОГО, 16 ЛИСТОПАДА 1999 Р.) (ВИТЯГ).

Ця інструкція видана на виконання Закону Російської Федерації від 9 грудня 1991 р. № 2005-1 «Про державне мито» в редакції Федерального закону від 31 грудня 1995 р. № 226-ФЗ «Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації «Про державне мито».

I. Загальні положення

1. Під державним митом розуміється встановлений Законом Російської Федерації «Про державне мито» обов'язковий і чинний на всій території Російської Федерації платіж, що стягується за вчинення юридично значущих дій або видачу документів уповноваженими на те органами або посадовими особами.

2. Платниками державного мита є громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - громадяни) та юридичні особи, незалежно від форм власності, які звертаються за здійсненням юридично значущих дій або видачею документів.

Якщо за здійсненням юридично значущої дії або за видачею документа одночасно звернулися кілька осіб, які не мають права на пільги, державне мито сплачується в повному розмірі в рівних частках або частках, узгоджених між ними.

У випадку, якщо серед осіб, які звернулися за вчиненням юридично значущої дії або за видачею документа, одна особа (кілька осіб) у відповідно до законодавства звільнено (звільнені) від сплати державного мита, то розмір державного мита, що підлягає сплаті до відповідного бюджету, зменшується пропорційно кількості осіб, які мають право на пільги, і в цьому випадку державне мито сплачується однією особою (кількома особами), які не мають (не мають) права на пільги.

Наприклад, за посвідченням договору дарування квартири звернулися три особи, одна з яких - учасник Великої Вітчизняної війни. Особи, які не мають права на пільгу, повинні сплатити за посвідчення цього договору державне мито в розмірі 2/3 від суми мита, що підлягає сплаті.

3. Державне мито справляється:

з позовних та інших заяв і скарг, що подаються до судів загальної юрисдикції, арбітражні суди і Конституційний Суд Російської Федерації;

за вчинення нотаріальних дій нотаріусами державних нотаріальних контор або уповноваженими на те посадовими особами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та консульських установ Російської Федерації;

за державну реєстрацію актів цивільного стану та інші юридично значимі дії, що здійснюються органами записи актів громадянського стану;

за видачу документів вищевказаними судами, установами та органами;

за розгляд і видачу документів, пов'язаних з набуттям громадянства Російської Федерації або виходом з громадянства Російської Федерації, в'їздом в Російську Федерацію і виїздом з Російської Федерації, а також за вчинення інших юридично значимих дій, визначених Законом Російської Федерації «Про державне мито».

4. Якщо міжнародним договором Російської Федерації, що містить положення, що стосуються оподаткування і зборів, встановлено інші правила і норми, ніж передбачені Податковим кодексом Російської Федерації та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами про податки і (або) збори, то застосовуються правила і норми міжнародних договорів Російської Федерації. 6.

Здійснення податковими органами контролю за дотриманням положень Закону Російської Федерації «Про державне мито», а також відповідальність платників державного мита регулюються Податковим кодексом Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами.

II. Порядок обчислення та сплати державного мита

6. Державне мито сплачується в рублях в банки (їх філії), а також шляхом перерахування сум державного мита з рахунку платника через банки (їх філії). Прийом банками (їх філіями) державного мита готівкою здійснюється у всіх випадках з видачею квитанції встановленої форми.

7. При визначенні розміру державної мита, встановленого в кратному розмірі від мінімального розміру оплати праці, враховується встановлений законом мінімальний розмір оплати праці на день сплати державного мита.

8. Державне мито зараховується в доход федерального бюджету за місцем знаходження банку, що прийняв платіж по справах, що розглядаються арбітражними судами, Конституційним Судом Російської Федерації і Верховним Судом Російської Федерації.

Державне мито зараховується в доход місцевого бюджету за місцем знаходження банку, що прийняв платіж:

- по справах, що розглядаються судами загальної юрисдикції;

- за вчинення нотаріальних дій державними нотаріусами або уповноваженими на те посадовими особами органів виконавчої влади та консульських установ;

- за вчинення дій, пов'язаних з оформленням актів цивільного стану;

- за вчинення дій, пов'язаних з набуттям громадянства Російської Федерації або виходом з громадянства Російської Федерації, а також з виїздом з Російської Федерації або в'їздом в Російську Федерацію;

- за оформлення інших юридично значимих дій.

9. Платіжні доручення та квитанції представляються тільки з справжньої відміткою банку. Ксерокопії і фотокопії платіжних доручень та квитанцій про сплату державного мита не можуть бути прийняті як докази її сплати.

Оформлення платіжного доручення має відповідати формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції.

10. Іноземні особи можуть сплачувати державне мито через належно уповноважених представників у Росії, що мають рублеві і валютні рахунки.

11. Платіжні доручення на перерахування державного мита, квитанції банку про зарахування державного мита долучаються до відповідних матеріалів про вчинення юридично значимих дій або про видачу документів і залишаються у справах установ, які стягують державне мито.

У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зазначаються сума внесеної мита, дата і номер банківського документа.

12. Сплата державного мита за нотаріальні дії, за реєстрацію актів цивільного стану, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування в сільських поселеннях, проводиться готівкою за квитанцією встановленої форми. При цьому посадові особи у відповідних реєстрах, книгах роблять відмітку про суму стягнутого мита із зазначенням номера квитанції встановленої форми.

У випадках звільнення платників від сплати державного мита робиться відмітка у відповідних документах (реєстрах, книгах тощо).

13. Керівники установ, які стягують державне мито, несуть відповідальність за правильність її справляння, а також за своєчасність і повноту внесення мита до бюджету відповідно до чинного законодавства.

III. Порядок повернення державного мита

14. Сплачена державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:

- внесення державного мита в більшому розмірі, ніж це потрібно за Законом Російської Федерації «Про державне мито». Не підлягає поверненню сплачена держмито, якщо позивач після прийняття позовної заяви до провадження зменшив ціну позову;

- повернення або відмови у прийнятті позовної заяви, скарги та іншого звернення судами, а також відмови у вчиненні нотаріальних дій уповноваженими на те органами;

- припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду, якщо спір не підлягає розгляду в суді загальної юрисдикції або арбітражному суді, а також коли позивачем не дотримано встановлений досудовий (претензійний) порядок врегулювання спору з відповідачем або коли позов пред'явлено недієздатною особою;

- задоволення позовних вимог арбітражним судом про повернення податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів з відповідного бюджету, якщо відповідач - податковий, фінансовий, митний органи та орган по валютному й експортного контролю, не на користь якого відбулося рішення.

При добровільному задоволенні відповідачем вимог позивача після звернення останнього до арбітражного суду і винесення ухвали про прийняття позовної заяви до провадження державне мито поверненню не підлягає;

- відмови осіб, які сплатили державне мито, від вчинення юридично значущої дії або від отримання документа до звернення до органу, який здійснює дане юридично значима дія;

- відмови у видачі закордонного (загальногромадянського) паспорта.

15. Державне мито, внесена за виправлення і зміна акта цивільного стану, за державну реєстрацію шлюбу або державну реєстрацію розірвання шлюбу за рішенням суду, за переміну прізвища, імені, по батькові, якщо акт згодом не був зареєстрований, поверненню не підлягає .

16. Повернення державного мита, сплаченого у федеральний бюджет, проводиться за заявами, що подаються до податкового органу:

протягом року з дня прийняття відповідного рішення суду про повернення державного мита з бюджету;

сплаченої до місцевого бюджету - протягом року з дня надходження суми в бюджет.

До заяви про повернення державного мита додаються рішення, ухвали, довідки суду про обставини, які є підставою для повного або часткового повернення мита, а також платіжні доручення або квитанції з справжньої відміткою банку, що підтверджують сплату державного мита, якщо мито підлягає поверненню в повному розмірі. У разі повернення частини сплаченого державного мита до довідки організації додаються копії платіжних документів.

За заявами, апеляційним чи касаційним скаргам, оплаченим державної митом, але не надійшли до суду або їм повернутим, і за судовими актах, які передбачають повне або часткове повернення мита, її повернення здійснюється на підставі виданої судом довідки.

Після перевірки надійшли до податкових органів заяв та документів на повернення держмита податковий орган протягом 30 днів з дня їх надходження виносить рішення.

Державне мито, що підлягає поверненню, повинна бути видана громадянину або юридичній особі протягом одного місяця з дня прийняття рішення про її повернення відповідним фінансовим або податковим органом.

Повернення державного мита по справах, що розглядаються арбітражними судами. Конституційним Судом Російської Федерації та Верховним Судом Російської Федерації, - органами федерального казначейства, а де вони відсутні - податковими органами. Повернення державного мита, сплаченого до місцевого бюджету, проводиться фінансовими органами.

IV. Державне мито по справах, що розглядаються в судах загальної юрисдикції

17. По справах, що розглядаються судами загальної юрисдикції, державне мито сплачується до подання відповідної заяви (скарги) або касаційної скарги, а також при видачі судом копій документів у таких розмірах:

1) з позовних заяв майнового характеру при ціні позову:

до 1 млн. рублів

понад 1 млн. рублів до 10 млн. рублів

5% від ціни позову

50 тис. рублів + 4% від суми понад 1 млн. рублів

понад 10 млн. рублів до 50 млн. рублів

понад 50 млн. рублів до 100 млн. рублів

понад 100 млн. рублів до 500 млн. рублів

понад 500 млн. рублів

410 тис. рублів + 3% від суми понад 10 млн. рублів

1 млн. 610 тис. рублів + 2% від суми понад 50 млн. рублів

 2 млн. 610 тис. рублів + 1% від суми понад 100 млн. рублів 

 1,5% від ціни позову 

  Примітка. Відповідно до статті 83 Цивільного процесуального кодексу РРФСР ціна позову визначається: 

 у позовах про стягнення грошей - сумою, що стягується; 

 у позовах про витребування майна - вартістю відшукуємо майна; 

 у позовах про стягнення аліментів - сукупністю платежів за один рік; 

 в ісках.о строкові платежі і видачі - сукупністю всіх платежів або видач, але не більше ніж за три роки; 

 у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі - сукупністю платежів або видач за три роки; 

 у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач - сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік; 

 у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю платежів, що залишилися або видач, але не більше ніж за один рік; 

 у позовах про дострокове розірвання договору майнового найму - сукупністю платежів за користування майном протягом строку, що залишився дії договору, але не більше ніж за три роки; 

 у позовах про право власності на будівлі, що належать громадянам на праві особистої власності, - вартістю будови, але не нижче інвентаризаційної оцінки, при відсутності її - не нижче оцінки з обов'язкового окладному страхуванню, а для будівель, що належать підприємствам, установам і організаціям - не нижче балансової оцінки будови; 

 у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог; 

  2) з заяв про повторну видачу судового наказу 

 3) з наглядових скарг у справах, що не були оскаржені в касаційному порядку 

  50% від розміру державного мита, яке справляється при подачі позовних заяв майнового характеру; 

 50% від розміру державного мита, яке справляється при подачі позовних заяв (скарг) немайнового характеру, а по спорах майнового характеру - від розміру державного мита, обчисленої із суми, оспорюваної стороною чи іншою особою, бере участі у справі; 

 У разі відмови у прийнятті заяви або видачу судового наказу внесена стягувачем державне мито при пред'явленні стягувачем позову до боржника у порядку позовного провадження зараховується в рахунок сплати державного мита; 

  4) із позовних заяв про розірвання шлюбу 

  одноразовий розмір мінімального розміру оплати праці 

  5) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому 

 порядку безвісно відсутньою або недієздатною внаслідок психічного розладу, або з особою, засудженою до позбавлення волі на термін понад три роки 

  20% від мінімального розміру оплати праці 

  6) із позовних заяв про поділ майна, що перебуває у спільній власності (виділ частки із нього) 

  розмір державного мита визначається відповідно до підпункту 1 цього пункту, 

 якщо спір про визнання права власності на це майно що раніше не дозволявся судом, або відповідно до підпункту 5 цього пункту, якщо спір про визнання права власності на це майно судом раніше був дозволений 

  7) із позовних заяв немайнового характеру, а також з позовних заяв 

 майнового характеру, що не підлягають оцінці праці 

  10% від мінімального розміру оплати праці - для громадян, десятикратний розмір мінімального розміру оплати - для юридичних осіб 

  Наприклад, громадянин 15 травня 1997 звернувся до суду з позовною заявою немайнового характеру, сплативши державне мито у розмірі 10 відсотків від мінімального розміру оплати праці -8349 руб., І виграв справу. Відповідачем у справі виступало юридична особа. Відповідно до ст. 90 Цивільного процесуального кодексу РРФСР стороні, на користь якої відбулося рішення, суд присуджує з другої сторони понесені у справі судові витрати, до яких належить і держмито. У такому випадку юридична особа повинна буде сплатити держмито в розмірі 8349 руб. У разі, якщо позивач був би звільнений від сплати держмита, то відповідач при задоволенні судом позовних вимог повинен був внести держмито до бюджету в розмірі, в якому вона підлягала б стягненню з позивача, у нашому прикладі - у розмірі 8349 руб. 

  8) з скарг на рішення і дії 15% від мінімального розміру оплати праці 

 (Або бездіяльність) органів 

 державної влади, органів місцевого 

 самоврядування, громадських об'єднань, 

 інших організацій, посадових осіб, 

 порушують права і свободи громадян 

 9) з заяв, з скарг у справах окремого 10% від мінімального розміру оплати праці 

 виробництва 

  Примітка. Відповідно до статті 245 Цивільного процесуального кодексу РРФСР до справ, що розглядаються судами загальної юрисдикції в порядку окремого провадження, відносяться справи: 

 про встановлення фактів, що мають юридичне значення; 

 про визнання громадянина безвісно відсутнім і про оголошення громадянина померлим; 

 про визнання громадянина обмежено дієздатним і недієздатним; 

 про визнання майна безхазяйне; 

 про встановлення неправильностей записів у книгах актів громадянського стану; 

 за скаргами на нотаріальні дії або на відмову в їх вчиненні; 

 про відновлення прав по втрачених документів на пред'явника (викличний виробництво); 

  10) з касаційних скарг на рішення суду 

  50% від розміру державного мита, яке справляється при подачі позовних заяв (скарг) 

 немайнового характеру, а по спорах майнового характеру - від розміру державного мита, обчисленої із сум 

 оспорюваної стороною чи іншою особою, бере участі у справі 

  11) за повторну видачу копій (дублікатів) рішень, вироків, ухвал, постанов суду, копій (дублікатів) інших документів зі справи, які видаються судом на прохання сторін або інших осіб, що у справі, а також за видачу копій 

 (Дублікатів) названих документів, які видаються судом на прохання зацікавлених осіб 

  1% від мінімального розміру оплати праці за сторінку документа 

 18. За позовні заяви, що містять одночасно вимоги майнового і немайнового характеру, стягується одночасно державне мито, встановлена для позовних заяв майнового характеру і для позовних заяв немайнового характеру. 

 19. Зі зустрічних позовних заяв, а також із заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами мито справляється на загальних підставах, 

 При заміні судом первісного позивача за його згодою іншою особою це особа повинна сплатити мито на загальних підставах. 

 Відповідно до статті 40 ЦПК РРФСР у випадках вибуття однієї зі сторін у спірному або встановленому рішенням правовідносинах (смерть громадянина, припинення існування юридичної особи, поступка вимоги, переведення боргу) суд допускає заміну цієї сторони її правонаступником. Правонаступництво можливе в будь-якій стадії процесу. 

 Для правонаступника всі дії, вчинені в процесі до його вступу, обов'язкові в тій мірі, в якій вони були б обов'язкові для особи, яка правонаступник замінив. Держмито стягується з правонаступника, якщо вона не була сплачена первісним позивачем. 

 20. У разі виділення суддею одного або декількох з з'єднаних позовних вимог в окреме провадження мито, сплачена при пред'явленні позову, не перераховується і не повертається. По виділеному окремо виробництву мито вдруге не сплачується. 

 За повторно пред'явленими позовами, які раніше були залишені без розгляду, мито сплачується знову на загальних підставах. При залишенні позовів без розгляду (якщо спір не підлягає розгляду в суді загальної юрисдикції) мито підлягає поверненню. У разі її неповернення до повторно висунутій позовом може бути прикладений первісний документ про сплату держмита, якщо не минув річний термін після винесення рішення. 

 21. Ціна позову, за якою обчислюється мито, вказується позивачем, а у відповідних випадках - суддею за правилами, встановленими цивільно-процесуальним законодавством. 

 У справах про стягнення аліментів на утримання дітей мито визначається виходячи з сукупної суми платежів аліментів за 12 місяців. 

 Стягнення аліментів здійснюється з нарахованої суми заробітку (доходу), що належить особі, що сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) прибуткового податку. Якщо судом виноситься рішення про стягнення аліментів на утримання дітей та на утримання позивача, держмито обчислюється виходячи з сукупної суми цих платежів за рік. У разі подання позивачем заяви про припинення розгляду у справі про стягнення аліментів до його розгляду в суді мито з відповідача не стягувалися. 

 22. При звільненні позивача від сплати державного мита в разі задоволення позову мито стягується з відповідача (якщо він не звільнений від сплати мита) в дохід держави відповідно до присудженої сумою позову. 

 23. При затруднительности визначення ціни позову в момент його пред'явлення розмір державного мита попередньо встановлюється суддею з подальшим довзисканном мита по ціні позову, визначеної судом при вирішенні справи. 

 При збільшенні позивачем позовних вимог відсутня сума мита доплачується відповідно до збільшеної ціни позову. 

 У такому ж порядку обчислюється мито, коли суд залежно від обставин справи виходить за межі заявлених позивачем вимог. 

 При частковому задоволенні позову мито стягується з відповідача пропорційно до задоволеної частини, а інша частина мита не підлягає поверненню позивачеві. 

 24. З позовних заяв про право власності на майно, про визнання права на частку в майні, про виділ частки із спільного майна, якщо спір про визнання права власності на це майно не вирішувалося судом; держмито стягується як із заяв майнового характеру, що підлягають оцінці. 

 З позовних заяв про витребування спадкоємцями належної їм частки майна, якщо спір про визнання права власності на це майно судом раніше був дозволений, держмито стягується як з позовних заяв майнового характеру, що не підлягають оцінці. 

 25. З позовних заяв про розірвання шлюбу з одночасним розділом майна мито стягується як за розірвання шлюбу, так і за розділ майна. 

 26. З подаються клопотань про скасування рішень Морський Арбітражної Комісії при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації, держмито стягується в порядку і розмірах, встановлених з касаційних скарг на рішення суду. 

 27. Від сплати держмита по справах, що розглядаються в судах загальної юрисдикції, звільняються: 

 1) Герої Радянського Союзу, Герої Російської Федерації, повні кавалери ордена Слави. 

 Підставою для надання пільги є книжка Героя Радянського Союзу або Російської Федерації, орденська книжка; 

 2) учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни. Підставою для надання пільги є посвідчення учасника чи інваліда Великої Вітчизняної війни; 

 3) особи, які мають право на цю пільгу відповідно до Закону Російської Федерації «Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС», в тому числі переселилися з території України, Республіки Білорусь та інших держав на територію Російської Федерації для постійного проживання незалежно від того, чи є вони її громадянами відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації. До них відносяться: 

 а) громадяни, які отримали або перенесли променеву хворобу й інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок чорнобильської катастрофи або з роботами по ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; 

 б) інваліди внаслідок чорнобильської катастрофи з числа: 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), що брали участь у ліквідації наслідків катастрофи в межах зони відчуження або зайнятих на експлуатації або інших роботах на Чорнобильській АЕС; 

 - Військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори і залучених до виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, незалежно від місця дислокації і виконувалися робіт, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, що проходили (проходять) службу в зоні відчуження; 

 - Громадян, евакуйованих із зони відчуження і переселених із зони відселення або виїхали в добровільному порядку із зазначених зон після прийняття рішення про евакуацію; 

 - Громадян, які віддали кістковий мозок для порятунку життя людей, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, незалежно від часу, що пройшов з моменту трансплантації кісткового мозку, і часу розвитку у них в цьому зв'язку інвалідності; 

 в) громадяни (у тому числі тимчасово направлені або відряджені), що брали в 1986-1987 роках участь у роботах з ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи в межах зони відчуження або зайняті в цей період на роботах, пов'язаних з евакуацією населення, матеріальних цінностей, сільськогосподарських тварин, і на експлуатації або інших роботах на Чорнобильській АЕС; 

 г) військовослужбовці та військовозобов'язані, призвані на спеціальні збори і залучені в цей період для виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, в межах зони відчуження, включаючи льотно-підйомний, інженерно-технічний склади цивільної авіації, незалежно від місця дислокації і виконувалися робіт ; 

 д) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, що проходили в 1986-1987 роках службу в зоні відчуження; 

 е) громадяни, у тому числі військовослужбовці та військовозобов'язані, призвані на військові збори і брали участь у 1988-1990 роках у роботах по об'єкту «Укриття»; 

 ж) молодший і середній медичний персонал, лікарі та інші працівники лікувальних установ (за винятком осіб, чия професійна діяльність пов'язана з роботою з будь-якими видами джерел іонізуючих випромінювань в умовах радіаційної обстановки на їх робочому місці, що відповідає профілю проведеної роботи), що одержали наднормативні дози опромінення при наданні медичної допомоги та обслуговуванні в період з 26 квітня по 30 червня 1986 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і що були джерелом іонізуючих випромінювань; 

 з) робітники і службовці, а також військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які отримали професійні захворювання, пов'язані з променевим впливом на роботах у зоні відчуження; 

 і) громадяни, евакуйовані (у тому числі виїхавши добровільно) у 1986 році із зони відчуження, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку; 

 к) діти і підлітки, які страждають хворобами (внаслідок чорнобильської катастрофи або обумовленими генетичними наслідками радіоактивного опромінення їх батьків), а також наступні покоління дітей у разі розвитку у них захворювань внаслідок Чорнобильської катастрофи чи обумовлених генетичними наслідками радіоактивного опромінення їх батьків. 

 Підставою для надання пільги є посвідчення учасника ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС або спеціальне посвідчення інваліда; 

 4) громадяни, постраждалі від радіаційних впливів. До числа таких осіб відносяться: 

 а) громадяни, які отримали або перенесли променеву хворобу або стали інвалідами внаслідок радіаційних аварій та їх наслідків на інших (крім Чорнобильської АЕС) атомних об'єктах цивільного або військового призначення, в результаті випробувань, навчань та інших робіт, пов'язаних з будь-якими видами ядерних установок, включаючи ядерну зброю і космічну техніку; 

 б) громадяни з числа льотно-підйомного, інженерно-технічного складу цивільної авіації та службових пасажирів, що виконували у складі екіпажів повітряних суден та їх службових пасажирів у період з 1958 по 1990 роки польоти з метою радіаційної розвідки з моменту ядерного викиду (вибуху) з подальшим перетином і супроводом радіоактивної хмари, його дослідженнями, реєстрацією потужності доз в епіцентрі вибухів (аварій) і по ядерно-радіаційному сліду при випробуваннях ядерної зброї, ліквідації наслідків ядерних і радіаційних аварій на об'єктах цивільного і військового призначення. 

 Підставою для надання пільг громадянам, переліченим у цьому підпункті, є посвідчення встановленого зразка та посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986-1987 роках зі штампом (надпечаткой) «льотно-підйомний склад, який брав участь у ядерних випробуваннях», що видаються у порядку, визначеному Міністерством Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, за погодженням з Міністерством праці Російської Федерації, Міністерством транспорту Російської Федерації, Міністерством Російської Федерації з атомної енергії; 

 5) Громадяни, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, мають право на цю пільгу відповідно до Федерального закону «Про соціальний захист громадян Російської Федерації, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії в 1957 на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча ». До таких громадян відносяться: 

 а) громадяни, які стали інвалідами або отримали променеву хворобу, інші захворювання, включені до переліку захворювань, виникнення або загострення яких обумовлені впливом радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча з числа: 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1957-1958 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1949-1956 роках; 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1959-1961 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1957-1962 роках; 

 - Громадян, евакуйованих (переселених), а також добровільно виїхали з населених пунктів (у тому числі евакуйованих (переселених) в межах населених пунктів, де евакуація (переселення) проводилася частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк »та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації (переселення) перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, а також - військовослужбовців, вільнонайманий склад військових частин і спецконтингент, евакуйованих в 1957 році із зони радіоактивного забруднення . 

 До добровільно виїхали громадян ставляться громадяни, які виїхали з 29 вересня 1957 року по 31 грудня 1960 включно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також виїхавши з 1949 року по 1962 рік включно з населених пунктів (у тому числі переселилися в межах населених пунктів, де переселення вироблялося частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча; 

 - Громадян, які проживають у населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0,1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 7 сЗв (бер), але не більше 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, добровільно виїхали на нове місце проживання з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна, доза опромінення становить нині понад 1м3в (0 , 1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості).

 б) громадяни (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1957-1958 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадяни, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів Цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1949-1956 роках; 

 в) громадяни, евакуйовані (переселені), а також добровільно виїхали з населених пунктів (у тому числі евакуйовані (переселені) в межах населених пунктів, де евакуація (переселення) проводилася частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні « Маяк »та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації (переселення) перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, а також - військовослужбовці, вільнонайманий склад військових частин і спецконтингент, евакуйовані в 1957 році із зони радіоактивного забруднення. 

 До добровільно виїхали громадян ставляться громадяни, які виїхали з 29 вересня 1957 року по 31 грудня 1960 включно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також виїхавши з 1949 року по 1962 рік включно з населених пунктів (у тому числі переселилися в межах населених пунктів, де переселення вироблялося частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча; 

 г) діти першого і другого покоління, які страждають захворюваннями внаслідок впливу радіації на їх батьків з числа: 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1957-1958 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1949-1956 роках; -

 громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1959-1961 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів і реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1957-1962 роках; 

 - Громадян, евакуйованих (переселених), а також добровільно виїхали з населених пунктів (у тому числі евакуйованих (переселених) в межах населених пунктів, де евакуація (переселення) проводилася частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк »та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації (переселення) перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, а також - військовослужбовців, вільнонайманий склад військових частин і спецконтингент, евакуйованих в 1957 році із зони радіоактивного забруднення . 

 До добровільно виїхали громадян ставляться громадяни, які виїхали з 29 вересня 1957 року по 31 грудня 1960 включно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також виїхавши з 1949 року по 1962 рік включно з населених пунктів (у тому числі переселилися в межах населених пунктів, де переселення вироблялося частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча; 

 - Громадян, які проживають у населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0,1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 7 сЗв (бер), але не більше 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, добровільно виїхали на нове місце проживання з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0 , 1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості). 

 Підставою для надання пільг громадянам, переліченим у цьому підпункті, є посвідчення єдиного зразка, що видається в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації. 

 6) відповідно до Федерального закону «Про соціальний захист громадян, які зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні» громадяни, які проживали в 1949-1963 роках в населених пунктах Російської Федерації і за її межами, включених в затверджувані Урядом Російської Федерації переліки населених пунктів , що зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні, що отримали в періоди радіаційного впливу сумарну (накопичену) ефективну дозу опромінення, що перевищує 25 сЗв (бер). 

 Підставою для надання пільги є посвідчення єдиного зразка, що видається в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації; 

 7) відповідно до постанови Верховної Ради Російської Федерації від 27 грудня 1991 р. № 2123-1 «Про поширення дії Закону РРФСР« Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС »на громадян з підрозділів особливого ризику» громадяни, які брали безпосередню участь у складі підрозділів особливого ризику в випробуваннях ядерного і термоядерного зброї, ліквідації аварій ядерних установок на засобах озброєнь і військових об'єктах. 

 До громадян з підрозділів особливого ризику належать особи з числа військовослужбовців та вільнонайманого складу Збройних Сил Російської Федерації, військ і органів ФСБ, внутрішніх військ, залізничних військ та інших військових формувань, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: 

 - Безпосередні учасники випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин і навчань із застосуванням такої зброї до дати фактичного припинення таких випробувань і навчань; 

 - Безпосередні учасники підземних випробувань ядерної зброї в умовах нештатних радіаційних ситуацій та дії інших вражаючих факторів ядерної зброї; 

 - Безпосередні учасники ліквідації радіаційних аварій на ядерних установках надводних і підводних кораблів та ін військових об'єктах; 

 - Особовий склад окремих підрозділів зі складання ядерних зарядів з числа військовослужбовців; 

 - Безпосередні учасники підземних випробувань ядерної зброї, проведення та забезпечення робіт по збору та захоронення радіоактивних речовин. 

 Підставою для надання пільги є посвідчення, видане Комітетом ветеранів підрозділів особливого ризику Російської Федерації на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії; 

 8) позивачі - за позовами про стягнення заробітної плати (грошового утримання) і іншим вимогам, що випливають із трудових правовідносин; 

 9) позивачі - по спорах про авторство, автори - за позовами, що випливають із авторського права, з права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, а також з інших прав на інтелектуальну власність; 

 10) позивачі - за позовами про стягнення аліментів; 

 11) позивачі - за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника; 

 12) органи соціального страхування - за регресними позовами про стягнення з заподіювача шкоди сум допомог, виплачених потерпілому або членам його сім'ї; 

 13) позивачі - за позовами про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином; 

 14) юридичні особи та громадяни - за видачу їм документів у зв'язку з кримінальними справами або справами про стягнення аліментів; 

 15) сторони - з касаційних скарг у справах про розірвання шлюбу; 

 16) органи внутрішніх справ, що виступають в якості позивачів, - у справах про стягнення витрат по розшуку осіб, які ухиляються від сплати аліментів та інших платежів, а також у справах про відшкодування додаткових витрат, пов'язаних з припиненням втечі утримуються під вартою підозрюваних або обвинувачених, їх розшуком, а одно лікуванням у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю; 

 17) податкові, фінансові, митні органи та органи з валютного та експортного контролю, що виступають в якості позивачів і відповідачів, за позовами про стягнення податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів до бюджету та повернення їх з бюджету, а також у справах окремого провадження ; 

 18) федеральний орган виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, його територіальні органи, підприємства, установи та організації системи державного резерву - за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав; 

 19) органи управління та підрозділи Державної протипожежної служби Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації при здійсненні своїх функцій, встановлених законодавством Російської Федерації, - за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав; 

 20) органи державної влади, органи місцевого самоврядування й інші органи, які звертаються у випадках, передбачених законом, на захист державних та громадських інтересів, а також юридичні особи та громадяни, які звертаються у випадках, передбачених законом, на захист охоронюваних законом прав та інтересів інших осіб ; 

 21) громадські організації інвалідів, їх установи, навчально-виробничі організації та об'єднання - за всіма позовами; 

 22) позивачі - за позовами про витребування майна, що має історичну, художню або іншу цінність, з незаконного володіння; 

 23) юридичні особи та громадяни - при подачі в суд заяв про відстрочку або про розстрочку виконання рішень, про зміну способу і порядку виконання рішень, про поворот виконання рішення, відновлення пропущених строків, перегляд рішення, ухвали або постанови суду за нововиявленими обставинами; про перегляд заочного рішення судом, який виніс це рішення; скарг на дії судового виконавця, а також скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення, винесених уповноваженими на те органами приватних скарг на ухвали суду, в тому числі про забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим , про припинення або призупинення справи, про відмову в додаванні або зменшення розміру штрафу, накладеного судом; 

 24) громадяни - з касаційних скарг у кримінальних справах, в яких оспорюється правильність стягнення матеріальної шкоди, заподіяної злочином; 

 25) прокурор - за позовами, що подаються в інтересах юридичних осіб і громадян; 

 26) Пенсійний фонд Російської Федерації та його органи - за позовами, про стягнення з громадян обов'язкових платежів; 

 27) споживачі - за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав; 

 28) сторони - із спорів, пов'язаних з відшкодуванням матеріального збитку, заподіяного громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням як запобіжного заходу взяття під варту чи незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту; 

 29) реабілітовані особи та особи, визнані потерпілими від політичних репресій, - при зверненні з питань, що виникають у зв'язку із застосуванням Закону Російської Федерації «Про реабілітацію жертв політичних репресій», за винятком спорів між цими особами та їх спадкоємцями; 

 30) вимушені переселенці та біженці - за скаргами на відмову в реєстрації клопотання про визнання їх вимушеними переселенцями або біженцями; 

 31) ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани бойових дій на територіях інших держав, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судів, ветерани праці, які звертаються за захистом своїх прав, встановлених Федеральним законом «Про ветеранів»; 

 32) федеральний антимонопольний орган (його територіальні органи), а також федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють контроль за якістю та безпекою для споживача товарів (робіт, послуг), органи місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів, громадські організації споживачів (їх асоціації, спілки) - за позовами, які висуваються в інтересах споживача, групи споживачів, невизначеного кола споживачів; 

 33) ліквідаційні комісії - по іскам.о стягнення прострочених заборгованостей до дебіторів боржника на користь споживачів; 

 34) громадяни - при зверненні до суду з позовами про відшкодування збитків, пов'язаних з неповерненням у терміни, передбачені договорами або установчими документами, грошових або майнових внесків, внесених в акціонерні товариства, товариства, банки та інші комерційні організації. 

 35) громадяни - при подачі в суд заяв про встановлення усиновлення (удочеріння) дитини. 

 36) установи та органи кримінально-ісполнітельнрй системи - за позовами про відшкодування додаткових витрат, пов'язаних з припиненням втечі утримуються під вартою підозрюваних або обвинувачених, а одно засуджених до обмеження волі, арешту або позбавлення волі, їх розшуком, а також лікуванням у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю; 

 37) позивачі - при розгляді в судах справ про захист прав і законних інтересів дитини. 

 28. Суд або суддя, виходячи з майнового стану громадянина, вправі звільнити його від сплати державного мита, а також відстрочити або розстрочити однієї або обом сторонам сплату державного мита або зменшити її розмір. 

 V. Державне мито по справах, що розглядаються в арбітражних судах 

 29. Державне мито справляється у справах, що розглядаються в арбітражних судах, до подачі відповідної заяви, апеляційної чи касаційної скарг, у таких розмірах: 

  1) із позовних заяв майнового характеру при ціні позову: 

  до 10 млн. рублів 

  5% від ціни позову, але не менше мінімального розміру оплати праці 

  понад 10 млн. рублів до 50 млн. рублів 

  500 тис. рублів + 4% від суми понад 10 млн. рублів 

  понад 50 млн. рублів до 100 млн. рублів 

  2 млн. 100 тис. рублів + 3% від суми понад 50 млн. рублів 

  понад 100 млн. рублів до 500 млн. рублів 

  3 млн. 600 тис. рублів + 2% від суми понад 100 млн. рублів 

  понад 500 млн. рублів до 1 млрд.рублей 

  11 млн; 600 тис. рублів + 1% від суми понад 500 млн. рублів 

  понад 1 млрд. рублів 

  16 млн. 600 тис. рублів + 0,5% від суми понад 1 млрд. рублів, але не понад тисячократного розміру мінімального розміру оплати праці 

  Примітка: відповідно до статті 92 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації ціна позову визначається: 

 за позовами про стягнення грошових коштів виходячи з стягуваної суми; 

 за позовами про визнання не підлягає виконанню виконавчого або іншого документа, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку, виходячи з оспорюваної суми; 

 за позовами про витребування майна виходячи з вартості майна; 

 за позовами про витребування земельної ділянки виходячи з вартості земельної ділянки за встановленою ціною, а за її відсутності - за ринковою ціною; 

  2) із позовних заяв у спорах, що виникають при укладенні, зміні або розірванні договорів, і по спорам про визнання угод недійсними 

  двадцятикратний розмір мінімального розміру оплати праці 

  3) із позовних заяв про визнання 20% від мінімального розміру оплати праці-для 

 недійсними (повністю або громадян; десятикратний розмір мінімального 

 частково) ненормативних актів розміру оплати праці - для організацій 

 державних органів, органів місцевого 

 самоврядування та інших органів 

  4) з інших позовних заяв десятикратний розмір мінімального 

 немайнового характеру, в тому числі розміру оплати праці 

 із заяв про визнання права, про 

 присудження до виконання обов'язку в 

 натурі 

  5) із заяв про визнання організацій десятикратний розмір мінімального розміру 

 і індивідуальних підприємців оплати праці 

 неспроможними (банкрутами) 

  6) з заяв про встановлення фактів, п'ятикратний розмір мінімального розміру 

 мають юридичне значення оплати праці 

  7) із заяв про вступ у справу третіх за розміром державного мита, 

 осіб, що заявляють самостійні вимоги стягується при подачі позовної заяви 

 на предмет спору немайнового характеру, а по спорах 

 майнового характеру - за розміром 

 державного мита, обчисленої 

 виходячи з оспорюваної третьою особою суми 

  8) із заяв про видачу виконавчого листа - п'ятикратний розмір мінімального розміру 

 на примусове виконання рішення оплати праці 

 третейського суду 

  9) із апеляційних і касаційних 50% від розміру державного мита, 

 скарг на рішення та постанови арбітражного стягується при подачі позовної 

 суду, а також на визначення про припинення заяви немайнового характеру 

 провадження у справі, про залишення позову без (підпункти 2-8 цього пункту), а по 

 розгляду, про накладення судових штрафів, спорів майнового характеру - від 

 про видачу виконавчого листа на примусове розміру державного мита, 

 виконання рішень третейського суду обчисленої виходячи з оспорюваної 

 і про відмову у видачі виконавчого листа заявником суми 

 30. За позовні заяви, що містять одночасно вимоги майнового і немайнового характеру, стягується одночасно державне мито, встановлена для позовних заяв майнового характеру і для позовних заяв немайнового характеру. 

 31. Ціна позову визначається позивачем. У разі неправильного зазначення ціни позову вона визначається арбітражним судом. У ціну позову включаються вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені). 

 При збільшенні позовних вимог відсутня сума держмита стягується при прийнятті рішення згідно із збільшеною ціною позову, а при зменшенні - сплачена мито не повертається. 

 Ціна позову, що складається з кількох самостійних вимог, визначається сумою всіх вимог. 

 32. Державне мито, від сплати якого в установленому порядку позивач був звільнений, стягується з відповідача в дохід федерального бюджету пропорційно розміру задоволених позовних вимог, якщо відповідач звільнений від сплати мита. 

 33. При подачі позовних заяв (заяв), апеляційних та касаційних скарг іноземні організації, міжнародні організації і здійснюють підприємницьку діяльність іноземні громадяни, особи без громадянства сплачують держмито на загальних підставах. 

 34. Від сплати державного мита у справах, що розглядаються в арбітражних судах, звільняються: 

 1) прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування й інші органи, які звертаються у випадках, передбачених законом, на захист державних та громадських інтересів. 

 При цьому слід мати на увазі, що витрати по сплаті держмита та арбітражні витрати при задоволенні позовних вимог, що пред'являються до податкових, фінансових, митним органам, органам з валютного та експортного контролю і іншим державним органам, які фінансуються з федерального бюджету, слід відшкодовувати за рахунок коштів федерального бюджету; 

 2) громадські організації інвалідів, їх установи, навчально-виробничі організації та об'єднання; 

 3) федеральний антимонопольний орган (його територіальні органи) - за позовами про стягнення штрафів з господарюючих суб'єктів за невиконання ними приписів зазначених органів, даних в межах їх компетенції; 

 4) органи управління та підрозділи Державної протипожежної служби Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації при здійсненні своїх функцій, встановлених законодавством Російської Федерації, - за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав, за винятком випадків, коли зазначені органи є стороною, не на користь якої відбулося рішення ; 

 5) податкові, фінансові, митні органи та органи з валютного та експортного контролю, що виступають в якості позивачів і відповідачів, - за позовами про стягнення податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів до відповідного бюджету і повернення їх з відповідного бюджету, за винятком випадків , коли зазначені органи є стороною, не на користь якої відбулося рішення; 

 6) державні установи, що фінансуються з федерального бюджету, що виступають в якості позивачів і відповідачів. 

 У справах про неспроможність (банкрутство) від сплати державного мита звільняються: 

 7) Герої Радянського Союзу, Герої Російської Федерації, повні кавалери ордена Слави. 

 Підставою для надання пільги є книжка Героя Радянського Союзу або Російської Федерації, орденська книжка; 

 8) учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни. Підставою для надання пільги є посвідчення учасника чи інваліда Великої Вітчизняної війни; 

 9) особи, які мають право на цю пільгу відповідно до Закону Російської Федерації «Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС», в тому числі переселилися з території України, Республіки Білорусь та інших держав на територію Російської Федерації для постійного проживання незалежно від того, чи є вони її громадянами відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації. До них відносяться: 

 а) громадяни, які отримали або перенесли променеву хворобу й інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок чорнобильської катастрофи або з роботами по ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; 

 б) інваліди внаслідок чорнобильської катастрофи з числа: 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), що брали участь у ліквідації наслідків катастрофи в межах зони відчуження або зайнятих на експлуатації або інших роботах на Чорнобильській АЕС; 

 - Військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори і залучених до виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, незалежно від місця дислокації і виконувалися робіт, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, що проходили (проходять) службу в зоні відчуження; 

 - Громадян, евакуйованих із зони відчуження і переселених із зони відселення або виїхали в добровільному порядку із зазначених зон після прийняття рішення про евакуацію; 

 - Громадян, які віддали кістковий мозок для порятунку життя людей, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, незалежно від часу пройшов з моменту трансплантації кісткового мозку, і часу розвитку у них в цьому зв'язку інвалідності; 

 в) громадяни (у тому числі тимчасово направлені або відряджені), що брали в 1986-1987 роках участь у роботах з ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи в межах зони відчуження або зайняті в цей період на роботах, пов'язаних з евакуацією населення, матеріальних цінностей, сільськогосподарських тварин, і на експлуатації або інших роботах на Чорнобильській АЕС; 

 г) військовослужбовці та військовозобов'язані, призвані на спеціальні збори і залучені в цей період для виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, в межах зони відчуження, включаючи льотно-підйомний, інженерно-технічний склади цивільної авіації, незалежно від місця дислокації і виконувалися робіт ; 

 д) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, що проходили в 1986-1987 роках службу в зоні відчуження; 

 е) громадяни, у тому числі військовослужбовці та військовозобов'язані, призвані на військові збори і брали участь у 1988-1990 роках у роботах по об'єкту «Укриття»; 

 ж) молодший і середній медичний персонал, лікарі та інші працівники лікувальних установ (за винятком осіб, чия професійна діяльність пов'язана з роботою з будь-якими видами джерел іонізуючих випромінювань в умовах радіаційної обстановки на їх робочому місці, що відповідає профілю проведеної роботи), що одержали наднормативні дози опромінення при наданні медичної допомоги та обслуговуванні в період з 26 квітня по 30 червня 1986 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і що були джерелом іонізуючих випромінювань; 

 з) робітники і службовці, а також військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які отримали професійні захворювання, пов'язані з променевим впливом на роботах у зоні відчуження; 

 і) громадяни, евакуйовані (у тому числі виїхавши добровільно) у 1986 році із зони відчуження, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку; 

 к) діти і підлітки, які страждають хворобами (внаслідок чорнобильської катастрофи або обумовленими генетичними наслідками радіоактивного опромінення їх батьків), а також наступні покоління дітей у разі розвитку у них захворювань внаслідок Чорнобильської катастрофи чи обумовлених генетичними наслідками радіоактивного опромінення їх батьків. 

 Підставою для надання пільги є посвідчення учасника ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС або спеціальне посвідчення інваліда; 

 10) громадяни, постраждалі від радіаційних впливів. До числа таких осіб відносяться: 

 а) громадяни, які отримали або перенесли променеву хворобу або ставлять інвалідами внаслідок радіаційних аварій та їх наслідків на інших (крім Чорнобильської АЕС) атомних об'єктах цивільного або військового призначення в результаті випробувань, навчань та інших робіт, пов'язаних з будь-якими видами ядерних установок, включаючи ядерну зброю і космічну техніку; 

 б) громадяни з числа льотно-підйомного, інженерно-технічного складу цивільної авіації та службових пасажирів, що виконували у складі екіпажів повітряних суден та їх службових пасажирів у період з 1958 по 1990 роки польоти з метою радіаційної розвідки з моменту ядерного викиду (вибуху) з подальшим перетином і супроводом радіоактивної хмари, його дослідженнями, реєстрацією потужності доз в епіцентрі вибухів (аварій) і по ядерно-радіаційному сліду при випробуваннях ядерної зброї, ліквідації наслідків ядерних і радіаційних аварій на об'єктах цивільного і військового призначення. 

 Підставою для надання пільг громадянам, переліченим у цьому підпункті, є посвідчення встановленого зразка та посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986-1987 роках зі штампом (надпечаткой) «льотно-підйомний склад, який брав участь у ядерних випробуваннях», що видаються у порядку, визначеному Міністерством Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, за погодженням з Міністерством праці Російської Федерації, Міністерством транспорту Російської Федерації, Міністерством Російської Федерації з атомної енергії; 

 11) Громадяни, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, мають право на цю пільгу відповідно до Федеральному закону «Про соціальний захист громадян Російської Федерації, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії в 1957 на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча ». До таких громадян відносяться: 

 а) громадяни, які стали інвалідами або отримали променеву хворобу, інші захворювання, включені до переліку захворювань, виникнення або загострення яких обумовлені впливом радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча з числа: 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1957-1958 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1949-1956 роках; 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1959-1961 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1957-1962 роках; 

 - Громадян, евакуйованих (переселених), а також добровільно виїхали з населених пунктів (у тому числі евакуйованих (переселених) в межах населених пунктів, де евакуація (переселення) проводилася частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк »та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації (переселення) перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, а також - військовослужбовців, вільнонайманий склад військових частин і спецконтингент, евакуйованих в 1957 році із зони радіоактивного забруднення . 

 До добровільно виїхали громадян ставляться громадяни, які виїхали з 29 вересня 1957 року по 31 грудня 1960 включно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також виїхавши з 1949 року по 1962 рік включно з населених пунктів (у тому числі переселилися в межах населених пунктів, де переселення вироблялося частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча; 

 - Громадян, які проживають у населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0,1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 7 сЗв (бер), але не більше 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, добровільно виїхали на нове місце проживання з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна, доза опромінення становить нині понад 1м3в (0 , 1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості).

 б) громадяни (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1957-1958 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадяни, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1949-1956 роках; 

 в) громадяни, евакуйовані (переселені), а також добровільно виїхали з населених пунктів (у тому числі евакуйовані (переселені) в межах населених пунктів, де евакуація (переселення) проводилася частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні « Маяк »та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації (переселення) перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, а також - військовослужбовці, вільнонайманий склад військових частин і спецконтингент, евакуйовані в 1957 році із зони радіоактивного забруднення. 

 До добровільно виїхали громадян ставляться громадяни, які виїхали з 29 вересня 1957 року по 31 грудня 1960 включно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також виїхавши з 1949 року по 1962 рік включно з населених пунктів (у тому числі переселилися в межах населених пунктів, де переселення вироблялося частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча; 

 г) діти першого і другого покоління, які страждають захворюваннями внаслідок впливу радіації на їх батьків з числа: 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1957-1958 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1949-1956 роках; 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1959-1961 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1957-1962 роках; 

 - Громадян, евакуйованих (переселених), а також добровільно виїхали з населених пунктів (у тому числі евакуйованих (переселених) в межах населених пунктів, де евакуація (переселення) проводилася частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк »та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації (переселення) перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, а також - військовослужбовців, вільнонайманий склад військових частин і спецконтингент, евакуйованих в 1957 році із зони радіоактивного забруднення . 

 До добровільно виїхали громадян ставляться громадяни, які виїхали з 29 вересня 1957 року по 31 грудня 1960 включно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також виїхавши з 1949 року по 1962 рік включно з населених пунктів (у тому числі переселилися в межах населених пунктів, де переселення вироблялося частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча; 

 - Громадян, які проживають у населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0,1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 7 сЗв (бер), але не більше 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, добровільно виїхали на нове місце проживання з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0 , 1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості). 

 Підставою для надання пільг громадянам, переліченим у цьому підпункті, є посвідчення єдиного зразка, що видається в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації. 

 12) відповідно до Федерального закону «Про соціальний захист громадян, які зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні» громадяни, які проживали в 1949-1963 роках в населених пунктах Російської Федерації і за її межами, включених в затверджувані Урядом Російської Федерації переліки населених пунктів , що зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні, що отримали в періоди радіаційного впливу сумарну (накопичену) ефективну дозу опромінення, що перевищує 25 сЗв (бер). 

 Підставою для надання пільги є посвідчення єдиного зразка, що видається в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації; 

 13) відповідно до постанови Верховної Ради Російської Федерації від 27 грудня 1991 р. № 2123-1 «Про поширення дії Закону РРФСР« Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС »на громадян з підрозділів особливого ризику» громадяни, які брали безпосередню участь у складі підрозділів особливого ризику в випробуваннях ядерного і термоядерного зброї, ліквідації аварій ядерних установок на засобах озброєнь і військових об'єктах. 

 До громадян з підрозділів особливого ризику належать особи з числа військовослужбовців та вільнонайманого складу Збройних Сил Російської Федерації, військ і органів ФСБ, внутрішніх військ, залізничних військ та інших військових формувань, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: 

 - Безпосередні учасники випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин і навчань із застосуванням такої зброї до дати фактичного припинення таких випробувань і навчань; 

 - Безпосередні учасники підземних випробувань ядерної зброї в умовах нештатних радіаційних ситуацій та дії інших вражаючих факторів ядерної зброї; 

 - Безпосередні учасники ліквідації радіаційних аварій на ядерних установках надводних і підводних кораблів та ін військових об'єктах; 

 - Особовий склад окремих підрозділів зі складання ядерних зарядів з числа військовослужбовців; -

 безпосередні учасники підземних випробувань ядерної зброї, проведення та забезпечення робіт по збору та захоронення радіоактивних речовин. 

 Підставою для надання пільги є посвідчення, видане Комітетом ветеранів підрозділів особливого ризику Російської Федерації на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії. 

 14) позивачі - за позовами, пов'язаними з порушенням прав і законних інтересів дитини. 

 35. Арбітражний суд, з майнового стану сторін, може відстрочити або розстрочити сплату державного мита або зменшити її розмір. 

 VI. Державне мито по справах, що розглядаються Конституційним Судом Російської Федерації 

 36. У справах, що розглядаються Конституційним Судом Російської Федерації, державне мито сплачується до подання відповідних запиту, клопотання, скарги у таких розмірах: 

  1) з запиту або клопотання 

  2)

 з скарги юридичної особи 

 3) з скарги громадянина 

  п'ятнадцятикратне розмір мінімального розміру оплати праці 

 п'ятнадцятикратне розмір мінімального розміру оплати праці 

 одноразовий розмір мінімального розміру оплати праці 

  37. Державне мито не стягується з запитів судів, з запитів про тлумачення Конституції Російської Федерації, з клопотань Президента Російської Федерації по спорах про компетенцію, коли він у цих суперечках не є стороною, з запитів про надання висновку про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення Президента Російської Федерації в державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину. 

 38. Від сплати держмита по справах, що розглядаються в Конституційному Суді Російської Федерації, звільняються: 

 1) Герої Радянського Союзу, Герої Російської Федерації, повні кавалери ордена Слави. 

 Підставою для надання пільги є книжка Героя Радянського Союзу або Російської Федерації, орденська книжка; 

 2) учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни. Підставою для надання пільги є посвідчення учасника чи інваліда Великої Вітчизняної війни; 

 3) особи, які мають право на цю пільгу відповідно до Закону Російської Федерації «Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС», в тому числі переселилися з території України, Республіки Білорусь та інших держав на територію Російської Федерації для постійного проживання незалежно від того, чи є вони її громадянами відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації. До них відносяться: 

 а) громадяни, які отримали або перенесли променеву хворобу й інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок чорнобильської катастрофи або з роботами по ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; 

 6) інваліди внаслідок чорнобильської катастрофи з числа: 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), що брали участь у ліквідації наслідків катастрофи в межах зони відчуження або зайнятих в експлуатації або інших роботах на Чорнобильській АЕС; 

 - Військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори і залучених до виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, незалежно від місця дислокації і виконувалися робіт, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, що проходили (проходять) службу в зоні відчуження; 

 - Громадян, евакуйованих із зони відчуження і переселених із зони відселення або виїхали в добровільному порядку із зазначених зон після прийняття рішення про евакуацію; 

 - Громадян, які віддали кістковий мозок для порятунку життя людей, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, незалежно від часу, що пройшов з моменту трансплантації кісткового мозку, і часу розвитку у них в цьому зв'язку інвалідності; 

 в) громадяни (у тому числі тимчасово направлені або відряджені), що брали в 1986-1987 роках участь у роботах з ліквідації, наслідків чорнобильської катастрофи в межах зони відчуження або зайняті в цей період на роботах, пов'язаних з евакуацією населення,. матеріальних цінностей, сільськогосподарських тварин, і на експлуатації або інших, роботах на Чорнобильській АЕС; 

 г) військовослужбовці та військовозобов'язані, призвані на спеціальні збори і залучені в цей період для виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, в межах зони відчуження, включаючи льотно-підйомний, інженерно-технічний склади цивільної авіації, незалежно від місця дислокації і виконувалися робіт ; 

 д) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, що проходили в 1986-1987 роках службу в зоні відчуження; 

 е) громадяни, у тому числі військовослужбовці та військовозобов'язані, призвані на військові збори і брали участь у 1988-1990 роках у роботах по об'єкту «Укриття»; 

 ж) молодший і середній медичний персонал, лікарі та інші працівники лікувальних установ (за винятком осіб, чия професійна діяльність пов'язана з роботою з будь-якими видами джерел іонізуючих випромінювань в умовах радіаційної обстановки на їх робочому місці, що відповідає профілю проведеної роботи), що одержали наднормативні дози опромінення при наданні медичної допомоги та обслуговуванні в період з 28 квітня по 30 червня 1986 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і що були джерелом іонізуючих випромінювань; 

 3) робітники і службовці, а також військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які отримали професійні захворювання, пов'язані з променевим впливом на роботах у зоні відчуження; 

 і) громадяни, евакуйовані (у тому числі виїхавши добровільно) в 1986.году з. зони відчуження, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку; 

 к) діти і підлітки, які страждають хворобами (внаслідок чорнобильської катастрофи або обумовленими генетичними наслідками радіоактивного опромінення їх батьків), а також наступні покоління дітей у разі розвитку у них захворювань внаслідок Чорнобильської катастрофи чи обумовлених генетичними наслідками радіоактивного опромінення їх батьків. . 

 Підставою для надання пільги є посвідчення учасника ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС або спеціальне посвідчення інваліда; 

 4) громадяни, постраждалі від радіаційних впливів. До числа таких осіб відносяться: 

 а) громадяни, які отримали або перенесли променеву хворобу або стали інвалідами внаслідок радіаційних аварій та їх наслідків на інших (крім Чорнобильської АЕС) атомних об'єктах цивільного або військового призначення в результаті випробувань, навчань та інших робіт, пов'язаних з будь-якими видами ядерних установок, включаючи ядерну зброю і космічну техніку; 

 б) громадяни з числа льотно-підйомного, інженерно-технічного складу цивільної авіації та службових пасажирів, що виконували у складі »екіпажів повітряних суден та їх службових пасажирів у період з 1958 по 1990 роки польоти з метою радіаційної розвідки з моменту ядерного викиду (вибуху) з подальшим перетином і супроводом радіоактивної хмари, його дослідженнями, реєстрацією потужності доз в епіцентрі вибухів (аварій) і по ядерно-радіаційному сліду при випробуваннях ядерної зброї, ліквідації наслідків ядерних і радіаційних аварій на об'єктах цивільного і військового призначення. 

 Підставою для надання пільг громадянам, переліченим у цьому підпункті, є посвідчення встановленого зразка та посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986-1987 роках зі штампом (надпечаткой) «льотно-підйомний склад, який брав участь у ядерних випробуваннях», що видаються у порядку, визначеному Міністерством Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, за погодженням з Міністерством праці Російської Федерації, Міністерством транспорту Російської Федерації, Міністерством Російської Федерації з атомної енергії; 

 5) Громадяни, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, мають право на цю пільгу відповідно до Федерального закону «Про соціальний захист громадян Російської Федерації, які зазнали, впливу радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча ». До таких громадян відносяться: 

 а) громадяни, які стали інвалідами або отримали променеву хворобу, інші захворювання, включені до переліку захворювань, виникнення або загострення яких обумовлені впливом радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча з числа: 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1957-1958 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча В1949-1956 роках; 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1959-1961 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1957-1962 роках; 

 - Громадян, евакуйованих (переселених), а також добровільно виїхали з населених пунктів (у тому числі евакуйованих (переселених) в межах населених пунктів, де евакуація (переселення) проводилася частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк »та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації (переселення) перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, а також - військовослужбовців, вільнонайманий склад військових частин і спецконтингент, евакуйованих в 1957 році із зони радіоактивного забруднення . 

 До добровільно виїхали громадян ставляться громадяни, які виїхали з 29 вересня 1957 року по 31 грудня 1960 включно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також виїхавши з 1949 року по 1962 рік включно з населених пунктів (у тому числі переселилися в межах населених пунктів, де переселення вироблялося частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча; 

 - Громадян, які проживають у населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0,1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 7 сЗв (бер), але не більше 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, добровільно виїхали на нове місце проживання з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна, доза опромінення становить нині понад 1м3в (0 , 1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості). 

 б) громадяни (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1957-1958 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадяни, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1949-1956 роках; 

 в) громадяни, евакуйовані (переселені), а також добровільно виїхали з. населених пунктів (у тому числі евакуйовані (переселені) в межах населених пунктів, де евакуація (переселення) проводилася частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи дітей, в тому числі дітей, які у момент евакуації (переселення) перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, а також - військовослужбовці, вільнонайманий склад військових частин і спецконтингент, евакуйовані в 1957 році із зони радіоактивного забруднення. 

 До добровільно виїхали громадян ставляться громадяни, які виїхали з 29 вересня 1957 року по 31 грудня I960 року включно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також виїхавши з 1949 року по 1962 рік включно з населених пунктів (у тому числі переселилися в межах населених пунктів, де переселення вироблялося частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча; 

 г) діти першого і другого покоління, які страждають захворюваннями внаслідок впливу радіації на їх батьків з числа: 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1957-1958 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1949-1956 роках; 

 - Громадян (у тому числі тимчасово направлених або відряджених), включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, що приймали в 1959-1961 роках безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також громадян, включаючи військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони, зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1957-1962 роках; 

 - Громадян, евакуйованих (переселених), а також добровільно виїхали з населених пунктів (у тому числі евакуйованих (переселених) в межах населених пунктів, де евакуація (переселення) проводилася частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк »та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи дітей, у тому числі дітей, які у момент евакуації (переселення) перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, а також - військовослужбовців, вільнонайманий склад військових частин і спецконтингент, евакуйованих в 1957 році із зони радіоактивного забруднення . 

 До добровільно виїхали громадян ставляться громадяни, які виїхали з 29 вересня 1957 року по 31 грудня 1960 включно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк», а також виїхавши з 1949 року по 1962 рік включно з населених пунктів (у тому числі переселилися в межах населених пунктів, де переселення вироблялося частково), що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча; 

 - Громадян, які проживають у населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0,1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, що проживали в 1949-1956 роках в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча, і отримали накопичену ефективну дозу опромінення понад 7 сЗв (бер), але не більше 35 сЗв (бер); 

 - Громадян, добровільно виїхали на нове місце проживання з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні «Маяк» та скидів радіоактивних відходів у річку Теча, де середня річна ефективна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0 , 1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості). 

 Підставою для надання пільг громадянам, переліченим у цьому підпункті, є посвідчення єдиного зразка, що видається в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації. 

 6) відповідно до Федерального закону «Про соціальний захист громадян, які зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні» громадяни, які проживали в 1949-1963 роках в населених пунктах Російської Федерації і за її межами, включених в затверджувані Урядом Російської Федерації переліки населених пунктів , що зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні, що отримали в періоди радіаційного впливу сумарну (накопичену) ефективну дозу опромінення, що перевищує 25 сЗв (бер). 

 Підставою для надання пільги є посвідчення, єдиного зразка, що видається в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації; 

 7) відповідно до постанови Верховної Ради Російської Федерації від 27 грудня 1991 р. № 2123-1 «Про поширення дії Закону РРФСР« Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС »на громадян з підрозділів особливого ризику» громадяни, які брали безпосередню участь у складі підрозділів особливого ризику в випробуваннях ядерного і термоядерного зброї, ліквідації аварій ядерних установок на засобах озброєнь і військових об'єктах. 

 До громадян з підрозділів особливого ризику належать особи з числа військовослужбовців та вільнонайманого складу Збройних Сил Російської Федерації, військ і органів ФСБ, внутрішніх військ, залізничних військ та інших військових формувань, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: 

 - Безпосередні учасники випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин і навчань із застосуванням такої зброї до дати фактичного припинення таких випробувань і навчань; 

 - Безпосередні учасники підземних випробувань ядерної зброї в умовах нештатних радіаційних ситуацій та дії інших вражаючих факторів ядерної зброї; 

 - Безпосередні учасники ліквідації радіаційних аварій на ядерних установках надводних і підводних кораблів та ін військових об'єктах; 

 - Особовий склад окремих підрозділів зі складання ядерних зарядів з числа військовослужбовців; 

 - Безпосередні учасники підземних випробувань ядерної зброї, проведення та забезпечення робіт по збору та захоронення радіоактивних речовин. 

 Підставою для надання пільги є посвідчення, видане Комітетом ветеранів підрозділів особливого ризику Російської Федерації на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії. 

 39. Конституційний Суд Російської Федерації своїм рішенням може звільнити громадянина з урахуванням його майнового стану від сплати державного мита або зменшити її розмір. 

 Зареєстровано в Мін'юсті РФ 28 червня 1996 Реєстраційний № 1115 

 Додаток до інструкції Державної податкової служби РФ від 15 травня 1996 р. № 42 

 Порядок заповнення платіжного доручення 

 Платіжне доручення має містити: 

 - По рядку «Платник» - ідентифікаційний номер організації, найменування організації або прізвище та ініціали громадянина, який звертається до арбітражного суду з позовною заявою, апеляційною чи касаційною скаргою; 

 - По рядку «Банк платника» - найменування та реквізити банку, що обслуговує платника за місцем його перебування; 

 - По рядку «Одержувач» - ідентифікаційний номер одержувача, доходи федерального бюджету розділ 11, параграф 1, символ 31 (якщо власником рахунку є податкові органи); доходи федерального бюджету символ 99 (якщо власником рахунку є органи федерального казначейства); 

 - По рядку «Банк отримувача» - найменування та реквізити банку, що обслуговує власника рахунку доходів федерального бюджету за місцем знаходження платника (власником зазначеного рахунку є органи федерального казначейства, а там, де вони не створені, - податкові органи); 

 - По рядку «Призначення платежу» - реквізит «Державне мито», за позовом до якої організації або за які дії сплачується держмито, ціна позову або оскаржується сума. У разі, якщо держмито перераховується через органи федерального казначейства, в цій графі зазначаються також «розділ 10701» Бюджетної класифікації Російської Федерації. 

 При виникненні спорів, що підлягають розгляду в арбітражних судах Російської Федерації, за участю іноземних організацій і громадян платіжні документи на сплату держмита оформляються в аналогічному порядку, тільки в рядку «Банк отримувача» необхідно вказати найменування та реквізити банку, що обслуговує власника рахунку федерального бюджету за місцем знаходження арбітражного суду, до якого подається позовна чи інша заява, апеляційна або касаційна скарга. 

 При виконанні платіжних доручень по перерахуванню сум державного мита відповідальний виконавець установи банку на лицьовому або зворотному боці примірника платіжного доручення, що видається платнику, зобов'язаний зробити напис такого змісту: 

 «Перераховано в дохід бюджету _ руб. (Прописом) ». Ця відмітка повинна бути завірена головним бухгалтером установи банку або його заступником та скріплена відбитком круглої печатки установи банку. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "24. Інструкції Державної податкової служби РФ від 15 травня 1996 р. № 42 «З ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ« Про державне мито »(зі змінами від 7 жовтня 1996 р., 6 липня 1998, 19 лютого, 16 листопада 1999 р.) (витяг)."
 1. Тема XIV. АДВОКАТ У цивільному судочинстві
    маясь підготовкою проекту позовної заяви, адвокат повинен встановити правильне і повне найменування судової інстанції - адресата позовної заяви та вказати його на початку заяви. Далі в позовній заяві зазначаються повне і точне найменування позивача і відповідача, третіх осіб (за їх наявності), як з самостійними позовними вимогами, так і без самостійних позовних
 2. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
    Травень 1996 № 42 «По застосуванню Закону Російської Федерації« Про державне мито ». Постанови Конституційного Суду РФ, судова практика та роз'яснення, акти Вищого Арбітражного Суду РФ. Джерелом права в сучасних умовах стають судові прецеденти, виражені у формі постанов Конституційного Суду РФ, Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, пленумів Вищого Арбітражного
 3. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
    Травень 1996 № 42 «По застосуванню Закону Російської Феде-рації" Про державне мито "». Постанови Конституційного Суду РФ, судова практика та роз'яснення, акти Вищого Арбітражного Суду РФ. Джерелом права в сучасних умовах стають судові прецеденти, виражені у формі постанов Конституційного Суду РФ, Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, пленумів Вищого
 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    інструкції по взаємодії правоохоронних органів Російської Федерації при розслідуванні та розкритті злочинів, пов'язаних з посяганнями на культурні цінності Росії: наказ Генпрокуратури РФ № 69, МВС РФ № 777, ФСБ РФ № 425, ГТК РФ № 700 від 25.11.1997. Барсуков, А.В. Службові собаки / А.В. Барсуков. - М., 2006. - 80 с. Єгоров, П.В. Використання службових собак у діяльності
 5. § 1. Цивільне законодавство та його система
    Травень 1991 і мали увійти в дію з 1 січня 1992 р. Проте до 1 січня 1992 СРСР, на території якого повинні були вступити в дію Основи цивільного законодавства 1991 р., розпався на ряд незалежних держав. Тому на території Російської Федерації Основи цивільного законодавства 1991 р. не діяли до 3 серпня 1992 р., поки Верховна Рада Російської
 6. § 2. Умови дійсності угод
    Травень 1996 введена обов'язкова реєстрація переходу права власності та інших актів, спрямованих на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків щодо музейних предметів і музейних колекцій, включених до складу Музейного фонду Російської Федерації. Угоди з музейними предметами підлягають реєстрації в Державному каталозі Музейного фонду Російської
 7. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
    інструкцією Міністерства фінансів СРСР від 19 грудня 1984 № 185 про порядок застосування цього Положення, постановою Пленуму Верховного Суду СРСР від 29 вересня 1953 № 7 "Про судову практику по застосуванню конфіскації майна" та іншими нормативними актами. Зазначені акти підлягають застосуванню в частині, що не суперечить наведеним вище нормам ЦК, а також іншим правовим актам Російської
 8. § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права
    інструкцій і положень. Нормативні акти міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади Російської Федерації набувають чинності з моменту їх офіційного опублікування в газеті "Российские вести". Органи влади та управління суб'єктів Російської Федерації, а також муніципальні освіти не має права видавати нормативні акти, які містять норми цивільного права. Перехід до ринкових
 9. 2. Цивільне законодавство
    інструкцій, яке, однак, втратило силу з введенням в дію другої частини ГК РФ). Перевагою консолідації є можливість деякої "розчищення" законодавства при його об'єднанні шляхом скасування (пропуску) або заміни явно застарілих чи повторюваних норм, однак без внесення змін в їх зміст. При великій кількості змін (новел), внесених до закону або інший нормативний
 10. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
    інструкції тощо При цьому дотримання етапності підготовки таких актів з урахуванням специфіки діяльності органу залишається також важливою вимогою, що забезпечує якість нормативно-правового акту. У цю сферу XX століття додав два нових вимоги: дотримання формату, реквізитів нормативно-правового акта для його обліку і зберігання в інформаційних системах, що використовують електронно-обчислювальну
 11. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    інструкцій і т.п. Видаються при тому правозастосовні акти мають індивідуальний, а не загальний характер, вони ніби «нагинають під ярмо закону» тих конкретних громадян, які не хочуть добровільно і самостійно дотримуватися, виконувати право, а також тих учасників суспільних відносин, на яких падає вибір конкретного правоприменителя для організації відповідного порядку, стабільності,
 12. 2. Основні джерела цивільного права
    інструкцій, директив. (Іноді законодавець взагалі позбавляє федеральні органи виконавчої влади видавати нормативні акти. Так, Закон «Про захист прав споживачів» не допускає регулювання захисту прав споживачів відомчими нормативними актами). Однак неодмінною умовою їх дії є реєстрація в Міністерстві юстиції РФ. При відмові в реєстрації акт не може бути оприлюднений і
 13. 5.7. Рекомендації Міжнародної торгової палати для комерційних агентських контрактів
    інструкції, проспекти, каталоги, фото-і друкарські репродукції або будь-які інші рекламні матеріали це має бути в явно вираженій формі визначено в договорі. Зокрема, сторони можуть уточнити, чи входить в обов'язки принципала постачання агента зразками, моделями, іншими рекламними матеріалами, яка зі сторін несе витрати по рекламі, з оплати митних зборів для вивезення і ввезення. Також
 14. 7.2. Розвиток виборчого законодавства. Його сучасне стан
    інструкцій та роз'яснень, причому в деяких з них (як було продемонстровано в ході федеральних виборчих кампаній у 1999 та 2000 роках) істотно змінювалося зміст норм федеральних законів. Таким чином, загальним підсумком розвитку федерального виборчого законодавства стало переважно кількісне накопичення нормативного матеріалу. Відбувалося це часом на шкоду
© 2014-2021  ibib.ltd.ua