Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Виконання договору лізингуВиконання зобов'язань, що випливають з договору фінансової оренди, нерозривно пов'язане з договором купівлі-продажу предмета лізингу. На момент укладення договору орендодавець (лізингодавець) не має у власності предмета лізингу. Предмет лізингу, як і його продавець, вибирається орендарем (лізингоотримувачем). Орендодавець (лізингодавець) на основі договору купівлі-продажу набуває предмет лізингу, вибраний орендарем (лізингоотримувачем). При цьому він зобов'язаний повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі його в оренду певній особі (ст. 667 ЦК).
Вказівка особи, якій передається в оренду предмет лізингу, надзвичайно важливо, бо орендарю (лізингоодержувачу) в силу безпосередньої вказівки закону переходять права вимоги за договором купівлі-продажу. Відповідно до п. 1 ст. 670 ГК
1 У тексті Федерального закону "Про лізинг" (п. 4 ст. 15) говориться про обсяг переданих прав власності. Безглуздість цього правового припису з точки зору континентального права очевидна. До того ж Закон говорить не про істотні умови договору лізингу, а про "істотні положеннях" договору лізингу. Наведені юридичні нісенітниці - наочне підтвердження низького рівня правової культури сучасного законодавця.
Орендар має право пред'являти безпосередньо продавцеві майна, що є предметом договору фінансової оренди, вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем і орендодавцем (зокрема, щодо якості та комплектності майна, термінів його постачання і в інших випадках неналежного виконання зобов'язання продавцем). При цьому орендар має права і несе обов'язки, передбачені ЦК для покупця (крім обов'язку сплатити придбане майно), як якщо б він був стороною договору купівлі-продажу вказаного майна. Орендар також не може розірвати договір купівлі-продажу з продавцем без згоди орендодавця. У відносинах з продавцем орендар і орендодавець виступають як солідарні кредитори (п. 1 ст. 670 ЦК).
Якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, орендодавець не відповідає перед орендарем за виконання продавцем вимог, що випливають із договору купівлі-продажу, крім випадків, коли на ньому лежить відповідальність за вибір продавця. В останньому випадку орендар має право за своїм вибором пред'являти вимоги, які з договору купівлі-продажу, як безпосередньо продавцеві майна, так і орендодавцю, які несуть перед ним солідарну відповідальність (п. 2 ст. 670 ЦК).
Конкретні форми використання орендарем (лізингоотримувачем) перейшли до нього прав покупця вельми різноманітні. Так, орендар може вимагати проведення шеф-монтажу складного устаткування, що є предметом лізингу. Протягом періоду користування предметом лізингу орендар (лізингоодержувач) може перебувати з продавцем у відносинах з сервісного технічного обслуговування предмета лізингу тощо
Порядок надання предмета лізингу у користування, права та обов'язки лізингодавця і лізингоодержувача по обслуговуванню предмету лізингу визначені нормами ст. 668-669 ЦК та ст. 17 Федерального закону "Про лізинг". Предмет договору фінансової оренди передається продавцем безпосередньо орендареві в місці знаходження останнього. З моменту передачі предмета лізингу орендарю (лізингоодержувачу) на нього переходить ризик випадкової загибелі або випадкового псування предмета лізингу, якщо сторони договору не домовилися про інше (ст. 669 ЦК).
Майно, що є предметом лізингу, повинно бути передано лізингоодержувачу в стані, що відповідає умовам договору лізингу та призначенню даного майна. Предмет лізингу передається у лізинг разом з усіма його приналежності-
ностями і з усіма документами (технічним паспортом та ін.). Гарантійне обслуговування предмета лізингу може здійснюватися продавцем (постачальником). Лізингоодержувач за свій рахунок здійснює технічне обслуговування предмета лізингу та його поточний ремонт. Капітальний ремонт майна, що є предметом лізингу, здійснюється лізингодавцем, якщо інше не передбачено договором лізингу.
Доля поліпшень предмета лізингу визначається нормами п. 1-6, 9-11 ст. 17 Федерального закону "Про лізинг" в повній аналогії з правилами ст. 623 ГК, що відносяться до загальних положень про договір оренди.
Предмет лізингу може перейти у власність лізингоотримувача до закінчення терміну дії договору лізингу за умови виплати всіх лізингових платежів (п. 1 ст. 19 Федерального закону "Про лізинг") або внаслідок реалізації лізингоодержувачем права на викуп (ст. 624 ЦК), якщо інше не передбачено договором фінансового лізингу.
Важливу обов'язок орендаря (лізингоотримувача) становить здійснення лізингових платежів. Розмір лізингових платежів узгоджується лізингодавцем і лізингоодержувачем з урахуванням вимог норми п. 2 ст. 29 Федерального закону "Про лізинг" про обов'язкові складових лізингових платежів. У лізингові платежі крім плати за основні послуги (процентної винагороди) включаються:
- амортизація майна за період, що охоплюється терміном договору;
- інвестиційні витрати (витрати);
1. оплата відсотків за кредити, використані лізингодавцем на придбання майна (предмета лізингу);
2. плата за додаткові послуги лізингодавця, передбачені договором;
- податок на додану вартість;
1. страхові внески за страхування предмета лізингу, якщо воно здійснювалося лізингодавцем,
- а також податок на це майно, сплачений лізингодавцем.
Лізингодавець може використовувати контрольні права. Він має право здійснювати контроль за дотриманням лізингоодержувачем умов договору лізингу та інших супутніх договорів. Цілі і порядок інспектування обумовлюються в договорі лізингу та інших супутніх договорах між їх учасниками. Лізингоодержувач зобов'язаний забезпечити лізингодавцю безперешкодний доступ до фінансових документів і предмету лізингу.
Лізингодавець має право на фінансовий контроль за діяльністю лізингоодержувача в тій її частині, яка відноситься до предмету лізингу, формуванням фінансових результатів діяльності лізингоодержувача і виконанням лізингоодержувачем зобов'язань за договором лізингу. Мета і порядок фінансового контролю передбачаються договором лізингу. Лізингодавець має право направляти лізингоодержувачу у письмовій формі запити про надання інформації, необхідної для здійснення фінансового контролю, а лізингоодержувач зобов'язаний задовольняти такі запити. У разі порушення лізингоодержувачем своїх зобов'язань за лізинговими платежами для з'ясування причин таких порушень та їх запобігання лізингодавець має право призначати аудиторські перевірки фінансового стану лізингоодержувача (ст. 38 Федерального закону "Про лізинг").
Як видно з усього вищесказаного, лізингодавець не має прямої зацікавленості в конкретному майні, що є предметом лізингу, за загальним правилом не відповідає за його недоліки, не несе ризик випадкового псування або загибелі предмета оренди, як звичайний орендодавець , а його головним обов'язком є фінансування покупки предмета лізингу. Саме зазначені обставини дозволяють говорити про лізинг як фінансову оренду.
Дострокове розірвання договору лізингу можливо за згодою сторін, а з ініціативи однієї зі сторін - тільки у випадках, передбачених ст. 619-620 ЦК. Спеціальне підстава для розірвання договору лізингу з ініціативи лізингоодержувача передбачено п. 2 ст. 668 ГК. Згідно з цією нормою у разі, коли предмет лізингу не передається орендареві в зазначений в договорі фінансової оренди термін (а якщо в договорі такий термін не зазначений, то в розумний строк), орендар може вимагати розірвання договору фінансової оренди та відшкодування збитків (якщо прострочення допущене за обставинами, за які відповідає лізингодавець).
При припиненні договору лізингу лізингоодержувач зобов'язаний повернути лізингодавцю предмет лізингу у стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або зносу, обус-ловлення договором лізингу. Якщо лізингоодержувач не повернув предмет лізингу або повернув його несвоєчасно, лізингодавець має право вимагати внесення платежів за час прострочення. У разі, якщо зазначена плата не покриває завданих лізингодавцю збитків, він може вимагати їх відшкодування. У разі, якщо за несвоєчасне повернення предмета лізингу чи-
зінгодателю передбачена неустойка, збитки можуть бути стягнуті з лізингоодержувача в повній сумі понад неустойки, якщо інше не передбачено договором лізингу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Виконання договору лізингу "
 1. 102. Підстави виникнення зобов'язань.
  Виконання певної роботи (оголошення конкурсу) виникає обов'язок організатора конкурсу виплатити обіцяну винагороду особі, робота якої визнана гідною винагороди. Однак, як і у випадку з договорами, підставою виникнення зобов'язань можуть бути також односторонні угоди, хоча і не передбачені законодавством, але не суперечать йому. Тому, наприклад,
 2. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
  виконані, за умови, що ці кошти не були куплені на міжбанківському валютному ринку України; д) надійшли на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами і які підлягають перерахуванню резидентам або нерезидентам. Резиденти-посередники здійснюють обов'язковий продаж лише отриманої від нерезидентів комісійної
 3. Способи забезпечення зобов'язань.
  Виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, заставою, утриманням майна боржника, поручительством, банківською гарантією, завдатком та іншими способами, передбаченими законом або договором (п. 1 ст. 329 ЦК). ГК розширив перелік способів забезпечення виконання зобов'язань, доповнивши його такими способами, як банківська гарантія та утримання майна. Правда, утримання майна
 4. § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
  виконання його обов'язку. З наведеного випливає, що зобов'язання є цивільним правовідносинами. У форму зобов'язань насамперед вдягаються відносини економічного обороту: купівля-продаж, підряд, зберігання, експедиція, перевезення і т. д. Використання правової форми зобов'язань, однак, сферою економічного обороту не обмежується: зобов'язальними є також відносини,
 5. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  виконанню зобов'язань, способам забезпечення їх належного виконання, а також загальному вченню про цивільно-правовому договорі як головної правовій формі організації товарообміну. Розділ VIII. Зобов'язання з передачі майна у власність або в інше речове право - відкриває виклад окремих видів договірних зобов'язань. Він охоплює договори купівлі-продажу у всіх їхніх різновидах
 6. Передмова
  договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір підряду Глава 37. Договори будівельного підряду та підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт Глава 38.
 7. 2. Система зобов'язального права
  виконання та припинення. В силу особливої важливості договору як головного, найбільш поширеного підстави виникнення зобов'язальних відносин сюди ж включаються і загальні положення про договір (його поняття і види, порядок укладання, зміни та розірвання і т. п.). Особлива частина зобов'язального права складається з інститутів, що охоплюють норми про окремі однотипних різновидах
 8. 3. Основні тенденції розвитку зобов'язального права
  виконання договірних зобов'язань (банківська гарантія), удосконалюються правила про порядок укладання договорів і т. д. Названі тенденції активно проявляються у розвитку законодавства про договори не тільки в Росії, але і в інших країнах-членах СНД, сприяючи формуванню між ними "єдиного правового простору" насамперед у сфері товарообміну, тобто громадянського
 9. 4. Зміна, розірвання і припинення договору позички
    виконання зобов'язань з договору позики він вважається розірваним з усіма витікаючими наслідками. Дострокове розірвання договору позички, укладеного на визначений строк, можливо в порядку та випадках, передбачених ст. 698 ГК. На вимогу ссудодателя терміновий договір позички може бути розірваний внаслідок неправомірних дій ссудополучателя, а саме коли ссудополучатель: а)
 10. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
    договір як джерело адміністра тивного права / / Держава і право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфере віконавчої власти. Наукова Доповідь / За заг. редак. проф. В.Б.Авер 'янова. К., 2000. 45. Додін Є.В. Адміністративна відповідальність у світлі Консти туції України / / Юридичний вісник. - 1997. - № 3. 46. Додін Є.В. Аміністратівно деліктологія в системі юриди чеських наук / / Рад.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua