Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Виконання договору підрядуВідповідно до ст. 702 ГК основним обов'язком підрядника є виконання за завданням замовника певної роботи і здача йому результату виконаної роботи.
Підрядник виконує передбачені договором роботи за свій ризик. У зв'язку з цим у ст. 705 ГК спеціально врегульовано питання про розподіл між сторонами ризиків, що виникають в ході виконання договору підряду.
Ризик, тобто тягар майнових втрат, покладених на певну особу, що виникли випадково (при відсутності протиправності в діях сторін договору, а у відповідних випадках за відсутності їх вини у настанні несприятливих майнових наслідків), відноситься:
1. по-перше, до майна, необхідного для здійснення передбачених договором підряду робіт;
- по-друге, до предмета підряду.
Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, необхідного для здійснення передбачених договором підряду робіт, належить:
1. до матеріалів та обладнання, наданими для виробництва, переробки або обробки речі;
- до переданої для переробки (обробки) речі;
- до іншого використовуваному для виконання договору майну .
Згідно ст. 705 ГК ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого використовуваного для виконання договору майна несе надала їх сторона. Враховуючи, що за загальним правилом робота за договором підряду виконується утриманням замовника, тобто з його матеріалів, його силами і середовищ-
ствами (ст. 704 ЦК), саме він у більшості випадків схильний ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, необхідного для здійснення передбачених договором підряду робіт. Разом з тим при наданні замовником матеріалів і устаткування, а також при передачі їм для переробки або обробки своєї речі зазначений ризик їх випадкової загибелі або псування буде нести замовник. Положення ст. 705 ГК про покладання ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого використовуваного для виконання договору майна на надала їх сторону повністю відповідає встановленому ст. 211 ГК загальним правилом про те, що ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна несе його власник, якщо інше не передбачено законом або договором.
Що стосується ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження предмета підряду, то до приймання замовником результату виконаної роботи його несе підрядник. До моменту прийняття виконаної роботи замовник не може розглядатися в якості власника нової речі або іншого матеріалізованої результату, оскільки згідно ст. 223 ЦК право власності у набувача речі за договором, якщо інше не встановлено законом або договором, виникає з моменту її передачі. Завершення приймання виконаних робіт в підрядних відносинах як раз і є моментом передачі права власності на отриманий результат підрядником замовнику.
Слід мати на увазі, що розподіл ризиків між сторонами договору підряду врегульовано диспозитивної нормою; отже, ці правила діють, якщо інше не передбачено ГК, іншими законами або договором підряду. Так, згідно з п. 2 ст. 705 ЦК при простроченні передачі або приймання результату роботи зазначені ризики несе сторона, яка допустила прострочення.
Оскільки за загальним правилом виконання роботи здійснюється коштом підрядника, він несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалів та устаткування, обтяжених правами третіх осіб (п. 2 ст. 704 ЦК). Згідно п. 5 ст. 723 ГК підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості. Отже, замовник має право скористатися будь-який з можливостей, наданих покупцю ст. 475 ГК.
Якщо ж підрядник виконує передбачені договором підряду роботи з використанням матеріалу замовника, то згідно зі ст. 713 ГК він зобов'язаний використовувати наданий замовником матеріал економно та ощадливо. Після закінчення роботи підрядник повинен представити замовникові звіт про ізрасходова-ванні матеріалу, а також повернути його залишок або за згодою замовника зменшити ціну роботи з урахуванням вартості залишається у підрядника невикористаного матеріалу.
Відповідно до ст. 714 ГК підрядник несе відповідальність за незбереження наданих замовником матеріалу, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна, що опинилося у його володінні у зв'язку з виконанням договору підряду.
Згідно ст. 716 ГК підрядник зобов'язаний негайно попередити замовника і до отримання від нього вказівок припинити роботу, якщо їм будуть виявлені:
1. або непридатність або недоброякісність наданих замовником матеріалу, устаткування, технічної документами або переданої для переробки (обробки) речі;
2. або можливі несприятливі для замовника наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;
3. або інші, не залежні від підрядника обставини, які загрожують міцності або придатності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.
Підрядник, не попередив замовника про ці обставини або продовжив роботу, не чекаючи закінчення зазначеного в договорі терміну, а при його відсутності - розумного строку для відповіді на попередження або незважаючи на своєчасне вказівка замовника про припинення роботи, не вправі при пред'явленні до нього або їм до замовника відповідних вимог посилатися на зазначені обставини.
У свою чергу, якщо замовник, незважаючи на своєчасне і обгрунтоване попередження з боку підрядника про зазначені обставини, в розумний строк не замінить непридатні або недоброякісні матеріали, обладнання, технічну документацію або передану для переробки (обробки) річ, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не прийме інших необхідних заходів для усунення обставин, що загрожують її придатності, підрядник має право відмовитися від виконання договору підряду та вимагати відшкодування завданих його припиненням збитків.
Відповідно до п. 2 і 3 ст. 713 ГК підрядник зберігає право вимагати оплати виконаної ним роботи, навіть якщо результат роботи не було досягнуто або досягнутий результат виявився з недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в договорі підряду використання, а за відсутності в договорі відповідної умови - непридатним для звичайного використання, якщо причиною цього є недоліки наданого замовником матеріалу. Це право підрядник може здійснити в тому випадку, якщо доведе, що недоліки матеріалу не могли бути ним виявлені при належній його приймання.
Як зазначалося раніше, якість виконаної роботи представляє собою найважливішу характеристику предмета договору підряду. У зв'язку з цим у випадках, коли робота виконана підрядником з відступами від договору підряду, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в договорі використання, або за відсутності в договорі відповідної умови непридатності для звичайного використання, замовнику надається ряд можливостей, які забезпечують належну якість виконаних робіт.
Згідно ст. 723 ГК1 в цих випадках замовник має право, якщо інше не встановлено законом або договором, за своїм вибором вимагати від підрядника:
- або безоплатного усунення недоліків в розумний строк;
- або відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;
1. або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі підряду.
Підряднику надається можливість замість усунення недоліків, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові завданих простроченням виконання збитків. У цьому випадку замовник зобов'язаний повернути раніше переданий йому результат роботи підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.
Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки результату роботи у встановлений замовником розумний строк не були усунуті або є істотні-
1 Представляється, що назва ст 723 ГК "Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи" не цілком точно відображає її зміст, оскільки мова в ній йде не тільки про відповідальність підрядника за неналежну якість виконаних робіт, а й про інші заходи впливу, зокрема про заходи оперативного впливу
ми1, замовник має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків.
Таким чином, наслідки неналежної якості результату виконаних робіт розрізняються залежно від характеру виявлених недоліків. У тому випадку, коли недоліки не є суттєвими (прості недоліки), закон надає замовнику право скористатися одним із заходів оперативного впливу, перерахованих в п. 1 ст. 723 ГК. Однак якщо замовник виявляє суттєві недоліки, то йому надається право на відшкодування завданих збитків, тобто можливість застосування до підрядника заходів майнової відповідальності. При цьому відповідно до ст. 728 ЦК, якщо замовник розриває договір підряду, підрядник зобов'язаний повернути надані замовником матеріали, обладнання, передану для переробки (обробки) річ і інше майно або передати їх вказаною замовнику особі, а якщо це виявилося неможливим - відшкодувати вартість матеріалів, обладнання та іншого майна.
Враховуючи принцип свободи договору, закон визнає можливість узгодження сторонами договору підряду умов про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки. Однак наявність таких умов у договорі підряду відповідно до п. 4 ст. 723 ЦК не звільняє його від відповідальності, якщо доведено, що ці недоліки виникли внаслідок винних дій чи бездіяльності підрядника.
Згідно ст. 724 ГК замовник має право пред'явити вимоги, пов'язані з неналежною якістю результату роботи, за умови, що воно виявлено у встановлені даною нормою терміни, якщо інше не встановлено законом або договором підряду. Тривалість строків для пред'явлення замовником вимог, пов'язаних з неналежним якістю результату роботи, ставиться в залежність від виду встановлених гарантій.
У випадку, коли на результат роботи не встановлено гарантійний строк (законна гарантія), вимоги, пов'язані з недоліками результату роботи, можуть бути пред'явлені замовником за
1 Досить повне уявлення про зміст поняття істотний недолік дається в преамбулі Закону про захист прав споживачів Під істотним розуміється недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до його цільового призначення, або який не може бути усунутий, або який проявляється знову після усунення, або для усунення якого потрібні великі витрати, або внаслідок якого споживач значною мірою позбавляється того, на що він має право розраховувати при укладенні договору
умови, що вони були виявлені в розумний строк, але в межах
двох років з дня передачі результату роботи, якщо інші терміни не встановлені законом, договором або звичаями ділового обороту.
За наявності договірної гарантії замовник має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками результату роботи, виявленими протягом гарантійного терміну, встановленого підрядником. При цьому, якщо інше не передбачено договором підряду, гарантійний строк починає текти з моменту, коли результат виконаної роботи був прийнятий або повинен був бути прийнятий замовником, К обчислення гарантійного строку за договором підряду застосовуються правила, що містяться в п. 2 і 4 ст. 471 ЦК, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, угодою сторін або не випливає з особливостей договору підряду.
 Якщо передбачений договором гарантійний термін складає менше двох років і недоліки результату роботи виявлені замовником після закінчення гарантійного терміну, але в межах двох років з моменту, коли результат виконаної роботи був прийнятий або повинен був бути прийнятий замовником, підрядник несе несприятливі наслідки, якщо замовник доведе, що недоліки виникли до передачі результату роботи замовнику або з причин, які існували до цього моменту.
 У ст. 725 ЦК міститься спеціальна норма про терміни давності за позовами про неналежну якість роботи. Термін позовної давності для вимог, пропонованих у зв'язку з неналежною якістю роботи, виконаної за договором підряду, становить один рік, а щодо будівель і споруд визначається відповідно до ст. 196 ГК, тобто три роки. Таким чином, для всіх видів рухомого та нерухомого майна, крім будівель і споруд, законом встановлено скорочений строк позовної давності за позовами про неналежну якість роботи.
 Особливості обчислення строку давності за позовами про неналежну якість роботи полягають в тому, що, якщо відповідно до договору підряду результат роботи прийнятий замовником по частинах, то протягом строку позовної давності починається з дня приймання результату роботи в цілому. У тому випадку, коли законом, іншими правовими актами або договором підряду встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків результату роботи було зроблено в межах гарантійного терміну, протягом строку позовної давності починається з дня заяви про недоліки.
 Підрядник у відповідності зі ст. 726 ГК поряд з передачею самого результату роботи зобов'язаний також передати замовнику інфор-
 мацію, що стосується експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або характер інформації такий, що без неї неможливе використання результату роботи для цілей, зазначених у договорі. Згідно ст. 727 ГК сторона, яка від іншої сторони завдяки виконанню свого зобов'язання за договором підряду інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі не захищаються законом, а також відомості, які можуть розглядатися як комерційна таємниця (ст. 139 ЦК), не вправі повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони. Порядок і умови користування такою інформацією визначаються угодою сторін.
 Згідно ст. 729 ЦК у разі припинення договору підряду з підстав, передбачених законом або договором, до приймання замовником результату роботи, виконаної підрядником, замовник має право вимагати передачі йому результату незавершеної роботи з компенсацією підряднику зроблених витрат.
 Основним обов'язком замовника, як це випливає із ст. 702 ГК, є необхідність прийняття результату роботи та її оплати.
 Разом з тим замовник має можливість впливати на хід виконання робіт і отриманий результат. Враховуючи, що роботи повинні виконуватися відповідно до завдання замовника, йому ст. 715 ГК надається право повсякчас перевіряти хід і якість робіт, виконуваних підрядником, не втручаючись, однак, в його діяльність.
 У зв'язку з цим якщо підрядник не приступає своєчасно до виконання договору підряду та (або) виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, то замовник набуває право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків. Відповідно до ст. 728 ГК випадках, коли замовник за цим пунктом розриває договір підряду, підрядник зобов'язаний повернути надані замовником матеріали, обладнання, передану для переробки (обробки) річ і інше майно або передати їх вказаною замовником особі, а якщо це виявилося неможливим - відшкодувати вартість матеріалів, обладнання та іншого майна.
 У тому випадку, якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові розумний термін для усунення недоліків. При невиконанні підрядчиком в призначений термін цієї вимоги замовнику також надається право відмовити-
 ся від договору підряду або доручити виправлення робіт іншій особі за рахунок підрядника, а також вимагати відшкодування збитків.
 Відповідно до ст. 718 ГК замовник зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених договором підряду, надавати підряднику сприяння у виконанні роботи. При невиконанні ним даного обов'язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, ви-кликані простоєм, або перенесенням термінів виконання роботи, або збільшенням зазначеної в договорі ціни роботи. У випадках, коли виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник зберігає право на сплату йому зазначеної в договорі ціни з урахуванням виконаної частини роботи.
 Виходячи з того, що договір підряду є двостороннім, у ст. 719 ГК спеціально обумовлюються випадки невиконання замовником зустрічних обов'язків за договором підряду. Так, підрядник має право не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення замовником своїх обов'язків за договором підряду (неподання матеріалу, обладнання, технічної документації або підлягає переробці (обробці) речі і т. д.) перешкоджає належному виконанню ним договору , а також за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено у встановлений термін. Ці положення повністю відповідають смислу ст. 328 ЦК про зустрічний виконанні зобов'язань. Крім того, за наявності зазначених обставин підрядник має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків, якщо інше не передбачено договором підряду.
 Замовнику законом традиційно надається право на односторонню відмову від виконання договору підряду (ст. 717 ЦК). Згідно з цим правилом замовник може у будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від виконання договору, сплативши підрядчикові частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до отримання повідомлення про його відмову від виконання договору, якщо інше не передбачено договором підряду. Проте якщо у підрядника виникли збитки, заподіяні припиненням договору підряду, замовник також зобов'язаний відшкодувати їх у межах різниці між ціною, визначеною за всю роботу, і частиною ціни, виплаченої за виконану роботу.
 Виконання обов'язку замовника з прийняття результату роботи, а також виконання підрядником обов'язки здати за-
 замовнику даний результат завершується прийманням виконаної роботи. Порядок приймання виконаної роботи докладно врегульовано ст. 720 ЦК, оскільки в рівній мірі важливий для обох сторін договору підряду.
 Замовник зобов'язаний у строки та в порядку, передбаченому договором підряду, за участю підрядника оглянути і прийняти результат виконаної роботи. При виявленні відступів від договору, що погіршують результат роботи, або інших недоліків у роботі він повинен негайно заявити про це підряднику.
 Замовник, що виявив недоліки в роботі в момент її приймання, має право посилатися на них тільки в тих випадках, коли в акті або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки), якщо інше не передбачено договором підряду.
 При виявленні після прийняття роботи відступів від договору підряду або інших недоліків, які не могли бути встановлені при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі таких, які були навмисне приховані підрядником, замовник зобов'язаний сповістити про це підрядника у розумний строк після їх виявлення .
 У разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-якої з сторін договору повинна бути призначена експертиза. Витрати на експертизу несе підрядник, за винятком випадків, коли експертизою встановлено відсутність порушень підрядником договору підряду або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на експертизу несе сторона, що зажадала призначення експертизи, а якщо вона призначена за угодою сторін, то витрати покладаються на обидві сторони в рівних частках.
 При ухиленні замовника від прийняття виконаної роботи підрядник має право після закінчення місяця з дня, коли згідно з договором результат роботи повинен був бути переданий замовнику, і за умови подальшого дворазового попередження замовника продати результат роботи, а виручену суму, за вирахуванням всіх належних підрядчику платежів, внести на ім'я замовника в депозит в порядку, передбаченому ст. 327 ГК. Дане правило застосовується, якщо інше не передбачено договором під-
 ряду. Якщо ухилення замовника від прийняття виконаної роботи спричинило прострочення у здачі роботи, ризик випадкової загибелі виготовленої, переробленої або обробленої речі визнається перейшло до замовника у момент, коли передача речі мала відбутися.
 Замовник зобов'язаний оплатити виконані підрядником роботи за ціною, що визначається відповідно до ст. 709 ГК. При цьому, згідно ст. 711 ЦК, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі результатів роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений термін або за згодою замовника достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу або завдатку тільки у випадках і в розмірі, зазначених у законі або договорі підряду.
 Згідно ст. 712 ЦК у разі невиконання замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право утримувати результат роботи, що належить замовнику обладнання, передану для переробки (обробки) річ, залишок невикористаного матеріалу, а також інше що опинилося у нього майно замовника до сплати замовником відповідних сум відповідно до правил, встановлених ст. 359 і 360 ГК 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Виконання договору підряду"
 1. § 4. Результати робіт. Послуга. Нематеріальні блага
    виконанні договору підряду. На цьому, до речі кажучи, грунтується одне з головних відмінностей у регулюванні відносин, пов'язаних з виконанням робіт, цивільним і трудовим правом. Якщо останнє має своїм предметом регулювання самої трудової діяльності працівників, то громадянське право виходить з того, що підрядник сам організовує свою працю і відповідає, як правило, лише за досягнення
 2. 6. Розірвання і зміна договору внаслідок односторонньої відмови від договору
    виконання договору повністю або частково, коли така відмова допускається законом або угодою сторін, договір вважається відповідно розірваним або зміненим (п 3 ст 450 ЦК) За загальним правилом одностороння відмова від виконання договору і одностороння зміна його умов не допускаються Виняток становлять лише випадки, передбачені законом Однак, якщо мова йде про договір,
 3. 2. Сторони та зміст договору підряду
    виконання своїх зобов'язань інших осіб. У цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника, а залучені ним для виконання окремих робіт особи іменуються субпідрядниками. Підрядник не має права використовувати генеральний підряд, якщо із закону або договору підряду випливає його обов'язок виконати роботу особисто. Тому підрядник, який залучив до виконання договору підряду
 4. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
    виконання повинно мати місце або мала місце на території Російської Федерації; вимога виникла із заподіяння шкоди майну дією чи іншим обставиною, що мали місце на території Російської Федерації, або при настанні шкоди на території Російської Федерації; суперечка виникла з безпідставного збагачення, що мав місце на території Російської Федерації; позивач по справі про захист
 5. 3. Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса
    виконання своїх обов'язків на строк більше одного тижня, він зобов'язаний повідомити про це управління юстиції. Приватний нотаріус може укласти угоду з іншим приватним нотаріусом про заміщення його у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, про що також повідомляє управління юстиції. Нотаріус не має права виконувати свої службові обов'язки в період виконання їх особою, яка
 6. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
    виконанню зобов'язань і т.д. В цілому, загальні положення зобов'язального права досить традиційні. Найбільш істотними можна визнати новели щодо способів забезпечення зобов'язань (виділених особливо і об'єднаних в окрему главу), а також визначення умов відповідальності за порушення зобов'язань. Якщо говорити про загальні тенденції, то слід зазначити особливу увагу
 7. 1. Контракти
    виконанням службових обов'язків. Відповідно до пануючої доктриною, підкріпленої чинним російським законодавством, поведінка працівників, пов'язане з їх посадовими обов'язками (нехай навіть останні при цьому порушені), розглядається як поведінка самої юридичної особи. Прийнявши на себе обов'язок щодо збереження конфіденційності, юридична особа повинна
 8. § 3. Прийняття виконання за зобов'язанням і структура зобов'язального суб'єктивного права
    виконання за зобов'язанням. При цьому він створює для кредитора тільки можливість задоволення інтересу, з приводу якого сторони вступили в зобов'язальне відношення. Фактичне задоволення інтересу кредитора настане лише після того, як він прийме запропоноване йому виконання. У цьому зв'язку виникає питання, чи є прийняття виконання за зобов'язанням правом чи обов'язком
 9. § 1. Поняття цивільного права
    виконання якого забезпечує підприємству їх задоволення. У таких умовах підприємство зробить все від нього залежне для випуску необхідної суспільству продукції, так як це відповідає і його економічним інтересам. При цьому не потрібно застосування до підприємства яких-небудь заходів примусового характеру з боку держави. Цивільне право тим і відрізняється від інших галузей права,
 10. § 5. Підстави цивільних правовідносин
    виконання зобов'язання, створення твору, прийняття спадщини і т.д. Необхідно мати на увазі, що подія може бути викликано не тільки силами природи, а й діями людини. Наприклад, причиною пожежі може служити і удар блискавки і підпал, здійснений правопорушником. Однак незалежно від причини пожежа-це завжди подія, так як його протягом проходить мимо волі людини. Дії ж
© 2014-2022  ibib.ltd.ua