Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Виконання договору продажу підприємстваВиконання договору продажу підприємства можна звести до трьох найбільш важливим діям сторін:
1. повідомлення кредиторів за зобов'язаннями, включеним до складу підприємства;
- передача підприємства продавцем покупцеві;
- оплата покупцем вартості підприємства.
Повідомлення кредиторів за зобов'язаннями, включеним до складу підприємства, здійснюється за домовленістю між сторонами однієї з них в порядку, передбаченому ст. 562 ГК. Повідомлення кредиторів за зобов'язаннями, включеним до складу підприємства, має бути зроблено у письмовій формі до передачі підприємства продавцем покупцеві. При цьому слід мати на увазі, що повідомленням кредитору фактично робиться пропозиція про переведення боргу з продавця підприємства на його покупця. Тому відповідно до п. 2 ст. 391 ЦК та п. 1 ст. 389 ЦК відповідь кредитора буде вважатися належним чином оформленим, якщо йому буде надана письмова форма.
Кредитор, сповіщений належним чином, має право в письмовій формі повідомити продавцеві про свою згоду на переведення боргу. При цьому слід мати на увазі, що кредитор, сповіщений належним чином, може, не повідомляючи нічого продавцю, вимагати протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення або припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування продавцем завданих цим збитків, або визнання договору продажу підприємства недійсним повністю або у відповідній частині (п. 2 ст. 562 ЦК). Зазначений
вище тримісячний строк за своєю природою є скороченим терміном позовної давності.
Якщо кредитор, сповіщений належним чином, або нічого не повідомить продавця, або не заявить одне з перерахованих вимог, то він вважатиметься кредитором, не дала згоди на переведення боргу з продавця на покупця підприємства Внаслідок цього стороною за такими зобов'язаннями залишається продавець підприємства. Однак якщо зобов'язання буде виконано покупцем підприємства, то кредитор відповідно до п. 1 ст. 313 ЦК буде зобов'язаний прийняти таке виконання. Більше того, обов'язок покупця виконати кредиторам продавця зобов'язання, включені до складу підприємства, може бути внесена до договір продажу підприємства. Кредитор же зберігає право дати згоду на переведення боргу До тих пір поки кредитор не дасть такої згоди або зобов'язання не будуть належним чином виконані, продавець і покупець несуть перед кредитором солідарну відповідальність (п. 4 ст. 562 ЦК) 1.
У тих випадках, коли кредитор не був належним чином повідомлений про продаж підприємства, він має право протягом року з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про передачу підприємства продавцем покупцеві, заявити одне з наступних вимог:
а) про припинення або дострокове виконання зобов'язань та відшкодування продавцем завданих цим збитків,
б) про визнання договору продажу підприємства недійсним повністю або у відповідній частині
Зазначений річний термін є позовною.
Якщо до складу підприємства, переданого покупцем продавцю, будуть включені зобов'язання (борги), які були переведені на покупця без згоди кредитора, то перед таким кредитором продавець і покупець несуть солідарну відповідальність.
Відповідно до п 1 ст. 563 ГК передача підприємства боржником здійснюється за передавальним актом, в якому зазначаються дані про склад підприємства і про повідомлення кредиторів про продаж підприємства, а також відомості про виявлені недоліки переданого майна та перелік майна, обов'язки з передачі якого не виконані продавцем зважаючи на його
1 См Коментар до ДК РФ (Частини другий) / Под ред О Н Садикова М, 1996 С 139 (автор коментаря-Г Е Авілов)
втрати. Підготовка підприємства до передачі, включаючи складання та подання на підписання передавального акта, є обов'язком продавця і здійснюється за його рахунок, якщо інше не передбачено договором.
Підприємство вважається переданим з дня підписання передавального акта обома сторонами. З цього моменту на покупця переходить ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна у складі підприємства У зв'язку з переходом на покупця зазначеного ризику до нього переходить і право на використання майна, що увійшов до складу підприємства, в підприємницьких цілях. Виниклі в результаті цього майнові прирощення увійдуть до складу переданого підприємства Останнє положення логічно випливає з правила п. 3 ст. 564 ЦК, згідно з яким у випадках, коли договором передбачено збереження за продавцем прав власності на передане покупцеві підприємство до оплати підприємства або до настання інших обставин, покупець вправі до переходу до нього права власності розпоряджатися майном і правами, що входять до складу переданого підприємства в тій мірі , в якій це необхідно для цілей, для яких підприємство було придбано.
Як видно із закону, мета придбання підприємства, зазвичай не входить до складу істотних умов договору, у разі, коли покупець використовує право обмеженого розпорядження переданим йому підприємством до державної реєстрації переходу права власності на підприємство, набуває характеру істотної умови, необхідного для договорів даного виду. Визначення для таких випадків цілей придбання покупцем підприємства потрібно щоб уникнути взаємних претензій сторін, а також для запобігання можливості нанесення шкоди діловій репутації підприємства
Якщо яка-небудь із сторін договору продажу підприємства ухилятиметься від підписання акта передачі підприємства , то це буде вважатися відмовою відповідно продавця - від виконання зобов'язання з передачі підприємства, а покупця - від зобов'язання прийняти підприємство (п. 1 ст. 556 ЦК).
Передача підприємства як цілісного майнового комплексу передбачає вчинення продавцем і покупцем маси різних угод, спрямованих на фактичне відчуження окремих елементів підприємства покупцеві. Тому на базі договору продажу підприємства можуть бути укладені різні
договори1 Очевидно, що особисті права, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи, послуги, виняткові права на об'єкти творчої діяльності можуть бути передані покупцеві тільки за договорами, укладеними відповідно до вимог авторського, патентного законодавства, законодавства про товарні знаки і знаки обслуговування і т. п., зокрема з вимогами до договорів про відступлення зазначених прав, до ліцензійними угодами з їх приводу і т. п. При вирішенні питання про передачу в якості елементів підприємства нерухомого майна необхідно вчинення правочинів щодо відчуження нерухомого майна та дій щодо державної реєстрації прав на вказане нерухоме майно. Великий комплекс юридично значимих дій необхідно буде здійснити сторонам договору продажу підприємства з метою переведення на покупця прав з використання природних ресурсів
Право власності на підприємство переходить до покупця з моменту державної реєстрації цього права. Якщо інше не передбачено договором продажу підприємства, право власності на підприємство переходить до покупця і підлягає державній реєстрації безпосередньо після передачі підприємства покупцеві (п 1, 2 ст. 564 ЦК). Тут виникає питання про природу права продавця та правомочностей покупця на майно, передане в складі підприємства, з моменту передачі підприємства до моменту державної реєстрації права власності на нього.
Передавши в складі підприємства речові елементи, продавець вичерпує своє право розпорядження ними, але зберігає право власності на них до моменту реєстрації права власності покупця на підприємство У цьому випадку права продавця підприємства аналогічні правам продавця нежитлової нерухомості. Відносно зобов'язальних прав вимог продавець продовжує залишатися їх суб'єктом. Останнє не узгоджується з тим, що покупець, який прийняв підприємство, не ставши
1В літературі давно було відзначено, що "за договором про відчуження підприємства," як цілого "повинні слідувати ті різні правові дії, які справді перенесуть на набувача окремі елементи підприємства І чим повніше угода відчуження, чим більше число тих елементів підприємства, які переходять до набувача, тим більше відповідних правових дій має піти за договором про відчуження підприємства При цьому деякими з таких дій може виявитися, в свою чергу, висновок договорів "(Флей-Шіц Е А Торгово-промислове підприємство в праві західно-європейському та РРФСР Л, 1924 З 39)
його власником, може нести відповідальність за боргами підприємства, власником якого як і раніше є продавець Так, згідно п 4 ст. 562 ГК покупець після передачі підприємства несе солідарну з продавцем відповідальність по включених до складу переданого підприємства боргах, які були переведені на покупця без згоди кредитора. Внаслідок зазначеного очевидно, що в договорі продажу підприємства вимагає ретельного врегулювання питання про момент переходу прав вимог від продавця до покупця.
Після передачі підприємства продавцем у покупця виникає певна можливість розпоряджатися підприємством. Це випливає з п. 3 ст. 564 ЦК, згідно з яким у випадках, коли договором передбачено збереження за продавцем права власності на підприємство, передане покупцеві, до оплати підприємства або до настання інших обставин, покупець вправі до переходу до нього права власності розпоряджатися майном і правами, що входять до складу переданого підприємства, в тій мірі, в якій це необхідно для цілей, для яких підприємство було придбано.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Виконання договору продажу підприємства "
 1. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  виконанні оних, про скарги на рішення комерційних суден і про апеляцію, про судові витрати з провадження справ у комерційному суді), що включали в себе 470 статей і Тимчасові правила про порядок виробництва справ неспроможність з 28 статей. Судова реформа 18б4 року в Росії комерційних судів організаційно не торкнулася. Зміни відбулися тільки в їх судочинстві: суперечки повинні були
 2. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  виконанні оних, про скарги на рішення комерційних суден і про апеляцію, про судові витрати з провадження справ у комерційному суді), що включали в себе 470 статей і Тимчасові правила про порядок виробництва справ неспроможність з 28 статей. Судова реформа 1864 року в Росії комерційних судів організаційно не торкнулася. Зміни відбулися тільки в їх судочинстві: суперечки повинні були
 3. 2.1 Особливості підприємств громадського харчування
  виконання попереднього замовлення, при виявленні недоліків споживач має право вимагати за своїм вибором: призначити новий термін виконання послуги; зажадати зменшення ціни за послугу; зажадати безоплатного усунення недоліків; відмовитися від послуги; повного відшкодування збитків. Споживач має право в будь-який час відмовитися від замовленої їм послуги за умови оплати виконавцю
 4. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Виконанню зобов'язань і т.д. В цілому, загальні положення зобов'язального права досить традиційні. Найбільш істотними можна визнати новели щодо способів забезпечення зобов'язань (виділених особливо і об'єднаних в окрему главу), а також визначення умов відповідальності за порушення зобов'язань. Якщо говорити про загальні тенденції, то слід зазначити особливу увагу
 5. 11. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Наслідки неналежного здійснення права.
  Виконанням обов'язків іншими особами. Так, при здійсненні права за допомогою активних дій, наприклад, власника речі, всі навколишні (всі інші особи) зобов'язані не заважати йому користуватися речами, розпоряджатися ними і т.п. У зобов'язальних відносинах праву кредитора вимагати певної поведінки від боржника відповідає обов'язок останнього виконати ці вимоги, здійснити
 6. 39. Форма угод.
    виконання. Звичайно мова йде про угоди, які здійснюються на невелику суму чи з приводу яких рідко виникають суперечки. Це угоди громадян між собою на суму, що не перевищує трикратний розмір мінімальної заробітної плати; угоди з будь-яким суб'єктним складом і незалежно від суми, але виконуються при самому їх скоєнні, як, наприклад, договір купівлі-продажу за готівку. У цьому випадку
 7. 58. Форма угод, правові наслідки недотримання форми угод.
    виконання. Звичайно мова йде про угоди, які здійснюються на невелику суму чи з приводу яких рідко виникають суперечки. Це угоди громадян між собою на суму, що не перевищує трикратний розмір мінімальної заробітної плати; угоди з будь-яким суб'єктним складом і незалежно від суми, але виконуються при самому їх скоєнні, як, наприклад, договір купівлі-продажу за готівку. У цьому випадку
 8. 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
    виконання обов'язків за інвестиційним договором, тобто реалізацію інвестицій, які можуть опосредоваться різної договір-но-правовою формою і тягнуть створення об'єкта інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність підрозділяється в Законі на наступні види залежно від того, на підставі чого вона здійснюється: - інвестування, здійснюване громадянами, недержавними
 9. 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД
    виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом) (ст.1 Закону про ЗЕД). Суттєвою ознакою ЗЕД є територіальна ознака, тобто можливість здійснення господарської діяльності за межами України. З іншого боку, ЗЕД може здійснюватися на території України. Так, наприклад, експорт не обов'язково пов'язаний з вивезенням товарів за межі України.
 10. 13. Відповідальність сторін у контракті
    виконання або невиконання договору, які не менш, а за певних обставин навіть більш руйнівні для порушника договірних зобов'язань. Наприклад, крім штрафів, у тексті контракту можна передбачити право покупця укласти, у разі невиконання продавцем своїх зобов'язань, договір з третьою особою, стягуючи при цьому з першого продавця витрати по укладенню нового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua