Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В . М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

Дослідження самооцінки за методикою Т. Дембо - С. Я. Рубінштейн

Методика запропонована С. Я. Рубінштейн (1970) для дослідження самооцінки. У ній використано прийом Т. БетЬо, за допомогою якого виявлялися уявлення обстежуваного про своє щастя. С. Я. Рубінштейн значно змінила цю методику, розширила її, ввела замість однієї шкали відліку чотири (здоров'я, розумовий розвиток, характер і щастя). Слід зауважити, що використання шкали відліку для характеристики будь-якого особистісного властивості значно більше сприяє виявленню позиції обстежуваного, ніж застосування альтернативних методик типу профілю полярностей і листа прикметників, коли випробуваному пропонують набір визначень (впевнений - боязкий, здоровий - хворий) і просять позначити своє стан (Н. Нейпапп, 1967). У методиці Т. Дембо - С. Я. Рубінштейн обстежуваному представляється можливість визначити свій стан по обраним для самооцінки шкалами з урахуванням ряду нюансів, що відображають ступінь вираженості того чи іншого особистісного властивості.

Методика відрізняється крайньою простотою. На аркуші паперу проводиться вертикальна риса, про яку обстежуваному кажуть, що вона позначає щастя, причому верхній полюс відповідає стану повного щастя, а нижній займають самі нещасливі люди. Обстежуваного просять позначити на цій лінії рисою або кружечком своє місце. Такі ж вертикальні лінії проводяться і для вираження самооцінки хворого за шкалами здоров'я, розумового розвитку, характеру.

Потім приступають до бесіди з хворим, в якій з'ясовують його уявлення про щастя і нещастя, здоров'я і нездоров'я, хороше і погане характері і т. д. З'ясовується, чому хворий зробив відмітку в певному місці шкали для позначення своїх особливостей. Наприклад, що спонукало його поставити позначку в даному місці шкали здоров'я, чи вважає він себе здоровим або хворим, якщо хворим, то якою хворобою, кого він вважає хворими.

Своєрідний варіант методики описаний Т. М. Габріял (1972) з використанням кожної з шкал з сімома категоріями, наприклад: найболючіше, вельми хворий, більш-менш хворий, середньо хворий, більш-менш здоровий , вельми здоровий, самий здоровий. Використання шкал з такою градацією, за спостереженням автора, забезпечує більш тонкі відмінності у виявленні позиції обстежуваних.

Залежно від конкретного завдання, що стоїть перед исследующим, в методику можна вводити і інші шкали. Так, при обстеженні хворих на алкоголізм ми користуємося шкалами настрою, родинного благополуччя і службових досягнень. При обстеженні хворих у депресивному стані вводяться шкали настрою, уявлення про майбутнє (оптимістичного або песимістичного), тривоги, впевненості в собі і т. п.

В аналізі отриманих результатів С. Я. Рубінштейн приділяється основна увага не так розташуванню відміток на шкалах, скільки обговорення цих позначок.

Психічно здоровим людям, за спостереженнями С. Я. Рубінштейн, притаманна тенденція визначати своє місце за всіма шкалами точкою «трохи вище середини». У психічно хворих відзначається тенденція відносити точки відміток до полюсів ліній і зникає «позиційне» ставлення до студіює, що грає, на думку С. Я. Рубінштейн, важливу роль у визначенні свого місця на лініях шкал психічно здоровими, незалежно від їх самооцінки і реальної життєвої ситуації .

Отримувані за допомогою цієї методики дані набувають особливий інтерес при зіставленні з результатами обстеження у даного хворого особливостей мислення та емоційно-вольової сфери. При цьому можуть бути виявлені порушення критичності до себе, депресивна самооцінка, ейфо-ричности. Зіставлення даних про самооцінку з об'єктивними показниками по ряду експериментально-психологічних методик певною мірою дозволяє судити про властиві хворому рівні домагань, ступеня його адекватності. Можна думати, що самооцінка при деяких психічних захворюваннях не залишається постійною і характер її залежить не тільки від специфічності психопатологічних проявів, а й від стадії хвороби.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дослідження самооцінки за методикою Т. Дембо - С. Я. Рубінштейн "
 1. Методи і методика дослідження
  досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків , оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди,
 2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО криміналістики.
  Дослідження слідів людини (АНТРОПОСКОПИЯ). 5. Мікрооб'єкти і сліди запаху людини як джерела криміналістичної ідентифікації. 6. Криміналістичне дослідження слідів транспортних засобів. 7. Наукові основи судового почерковедения. Ідентифікаційні і неидентификационного дослідження почерку. 8. Наукові основи техніко-криміналістичного дослідження документів. Ідентифікаційне
 3. II. Методи (методики) патопсихологического дослідження
  дослідження
 4. Методика Мюнстерберга
  дослідження вибірковості зорового сприйняття на буквеному матеріалі (фігура-фонових відносин). Для виконання методики потрібні спеціальні бланки, секундомір і олівець (ручка). На бланку у випадковому порядку надруковані літери російського алфавіту, серед яких приховано 24 слова різної складності. Всі приховані слова - імена іменники в однині називного відмінка.
 5. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
  Методики розслідування окремих видів злочинів. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура приватноїкриміналістичної методики. Контрольні питання: Яка наступність і взаємозв'язок існує між криміналістичною технікою, тактикою і методикою розслідування окремих видів
 6. Погодинна тематичних планів КУРСУ
  Кількість годин Найменування теми Лекції Практичні Всього заняття 1. Предмет і завдання курсу «Методика пре 4 квітня подавання філософії» 2. Гуманітаризація освіти і препо-4 квітня давание філософії 3. Викладання філософії як вид про 4 квітня фессиональной діяльності 4. Побудова освітнього простору 4 4 8 ства в процесі викладання філософії 5. Державний
 7. ЛІТЕРАТУРА
  досліджень / Рук. деп. під ВНІІМІ МОЗ СРСР № 20.506 від 21.09.1990. - 49 с. 10. Єрмолаєв О.Ю., Марютина Т.М., Мєшкова Т.А. Увага школяра. - М., 1987. - 80 с. 11. Вивчення особистості школяра. - Кіров, 1991. - 93 с. 1 лютому. Контрольні завдання з психології. - М., 2000. - 96 с. 13. Леонтьєв А.Н. Лекції з загальної психології. - М., 2000. - 511 с. 14. Лурія А.Р. Увага
 8. Лабораторія судово-автотехнічніх ДОСЛІДЖЕНЬ
  методики розв'язання сітуаційніх завдань, что вінікають на місцях дорожньо-транспортних подій. Розробляє основи транспортної трасології; веде розробки програм для автоматізації методик автотехнічної
 9. лабораторію судово-автотехнічніх ДОСЛІДЖЕНЬ
  дослідження дорожньо-транспортної пригоди ". У лабораторії впроваджено методику Виконання експертиз помощью Розроблення програм для ЕОМ. Комп'ютерне моделювання дорожньо-транспортної обстановки з місця події є однією з ВАЖЛИВО наукових проблем, что розробляються в
 10. Лабораторія біологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ
  методики експертного Дослідження синтетичного волокна, шерсті тварин, рослини волокна та виробів з них. Лабораторія обладнан сучасности технічними засобой Дослідження наркотічної сировина. Запропонована методика Дослідження зерна и зернопродуктів, методика Дослідження грунтів лісостепу України, что дозволяє за невеликим ОБСЯГИ грунту з місця події, Наприклад, взуття підозрюваного, візначіті
 11. 4. Вимоги до фахівців-непсіхологам 4.1.
  методик можуть виступати фахівці в суміжних з психологією областях: вчителі, лікарі, соціологи, економісти та ін 4.2. Фахівці-непсіхологі мають право використовувати тільки деякі, добре теоретично і психометрически обгрунтовані методики, які не потребують спеціальних знань при інтерпретації результатів (наприклад, тести навчальних досягнень або професійної вмілості). Методики, що не
© 2014-2022  ibib.ltd.ua