Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

У яких випадках право на страйк обмежується?Забороняється проведення страйку за умови, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу
життю і здоров'ю людей, довкіллю або пре-'
пятствует запобіганню стихійного лиха, аварій,
катастроф, епідемій і епізоотії або ліквідації їх
наслідків.

Забороняється проведення страйку працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів
прокуратури, суду. Збройних Сил України, органів
державної влади, безпеки та правопорядку.

У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент України можуть
заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує одного місяця. Подальший заборона повинна бути
схвалений спільним актом Верховної Ради України
та Президента України. У разі оголошення військового
положення автоматично настає заборона проведення
страйків до моменту його відміни.

У період проведення страйку сторони зобов'язані
продовжити дозвіл колективного трудового спору шляхом проведення різних примирних процедур.

328
Для забезпечення в період страйку громадського порядку, збереження майна виробництва і фізичних осіб, а також роботи машин і устаткування,
зупинка яких представляє безпосередню загрозу життю і здоров'ю людей, роботодавець, органи виконавчої влади та орган, який очолює страйк, зобов'язані вжити для цього-залежних від них заходів.

У тих організаціях, філіях, представництвах, робота яких пов'язана з безпекою людей, забезпеченням їх здоров'я і життєво важливих інтересів суспільства (наприклад, швидка допомога, лікарні, водопостачання,
транспорт і т. п.), при проведенні страйку має
бути забезпечений мінімум необхідних для населення робіт (послуг). Цей мінімум визначається угодою
сторін спільно з органами виконавчої влади або
органом місцевого самоврядування в 5-денний термін з моменту прийняття рішення про оголошення страйку.

А якщо така угода не досягнуто, то цей мінімум необхідних робіт (послуг) встановлюється органом виконавчої влади або органом місцевого
самоврядування. У разі незабезпечення мінімуму
необхідних робіт (послуг) страйк може бути
визнана незаконною.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У яких випадках право на страйк обмежується? "
 1. § 3. Позовна давність
  Поняття і значення терміну позовної давності. Під терміном захисту цивільних прав розуміється строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати примусового здійснення або захисту свого права. Оскільки основним засобом захисту порушеного цивільного права є позов, зазначений термін отримав найменування терміну позовної давності. Слід, однак, пам'ятати, що в
 2. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  Первісне суспільство. Влада в первісному суспільстві, організація та форми її здійснення. Перехід від присвоює до виробляє економіці («неолітична революція») як фактор соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку.
 3. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  Однією з найбільш укорінених догм в історичній науці була ленінська періодизація визвольного руху. Десятки років покоління радянських людей сприймали ленінську схему, що характеризується насамперед двома тезами: 1) визвольний рух - це революційний рух, 2) воно проходить три етапи-дворянський (1825-1861 рр..), Разночинский (18611895 рр..) І пролетарський (1895 -1917 рр..) в
 4. відзиву на позовну заяву
  Порядок розгляду справ позовного провадження регулюється розділом II АПК РФ 2002 року. Згідно ст. 125 АПК РФ позовна заява подається до арбітражного суду в письмовій формі. Позовна заява підписується позивачем або його представником. У позовній заяві мають бути зазначені: найменування арбітражного суду, до якого подається позовна заява; найменування позивача, його місце знаходження; якщо
 5. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  Принцип здійснення правосуддя тільки судом являє собою таке правило, за яким реалізація повноважень, віднесених до відання органів судової влади, може здійснюватися тільки судами, створеними відповідно до закону. Даний принцип характеризує місце органів судової влади в системі поділу влади, коли (у найбільш узагальненому вигляді) органи законодавчої влади мають
 6. 17. Основ-ні соціально-економічні права і свободи.
  Конституції та інші норми конституційного (державно-ного) права зарубіжних країн проголошують права і свободи самого різного характеру і змісту. Основні права і свободи можна поділити на три групи залежно від характеру відносин, що виникають між індивідуумом і державою, а також між самими індивідуумами. По-перше, особистість як член громадянського суспільства наділяється
 7. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  Одним з основних напрямків діяльності щодо реформування армії та підпорядкування інтересам громадянського суспільства є встановлення громадянського контролю за її формуванням і функціонуванням. Тривалий час, перебуваючи в певних історичних умовах, Росія була змушена виділяти армію як особливий інститут держави. Як у дореволюційній Росії, так і в Радянській Росії армія мала
 8. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 9. § 1. Загальні зауваження
  Суспільна небезпека злочинного діяння являє собою найважливіший ознака злочину. Однак соціальна сутність суспільної небезпеки і її структура в кримінально-правовій науці ще не досліджені з достатньою полнотой1. Н. Д. Дурманов, характеризуючи поняття злочину, констатує, що це - дія, вчинена людиною під контролем свідомості, і що суспільна небезпека
 10. § 1. Поняття злочину
  Одна з давніх традицій російського правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua