Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

У яких випадках можлива колективна (бригадна) матеріальна відповідальність?Різновидом повну матеріальну відповідальність за договором є колективна (бригадна)
матеріальна відповідальність. Бригадна матеріальна
відповідальність встановлюється, якщо:

передбачені Переліком роботи, при виконанні яких може вводитися бригадна матеріальна
відповідальність, виконуються працівниками спільно
і розмежувати матеріальну відповідальність кожного
працівника, уклавши з ним договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, неможливо;

власником або уповноваженим ним органом
створені працівникам умови, необхідні для ^ нормаль-/
ної роботи і забезпечення повного збереження переданих їм цінностей.

Перелік робіт, при виконанні яких може вводитися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування, а також Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність затверджені наказом Міністерства праці
Україна (зараз це Міністерство праці та соціальної політики України) від 12 травня 1996 р № 43.

Відповідно до ст. 1352 КЗпП України колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється власником або уповноваженим ним
органом за погодженням з профспілковим комітетом
підприємства, установи, організації. Письмовий
договір про таку відповідальність укладається між
підприємством, установою, організацією і всіма членами колективу (бригади).

Комплектування бригад матеріально відповідальних
осіб здійснюється на основі принципу добровільно-'
и сти. Зарахування до в бригаду нових працівників вироб
'247

диться за згодою колективу (бригади). У разі відмови працівника від укладення договору про колективну
(бригадної) матеріальної відповідальності керівник підприємства зобов'язаний запропонувати працівникові іншу
роботу, відповідну його кваліфікації. При відсутності такої роботи або відмові працівника від запропонованої йому іншої роботи він може бути звільнений у порядку, встановленому чинним законодавством про
працю (п. 6 Типового договору).

Договір про колективну (бригадну) матеріальну
відповідальності не може бути укладений з неповнолітніми, а також з особами, робота яких не вклю-,
чена до Переліку робіт, при виконанні яких може
вводитися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

Керівник колективу (бригади) призначається наказом (розпорядженням) керівника підприємства.
При цьому повинно прийматися до уваги думку колективу (бригади).

'У разі зміни керівника колективу (бригади) або виходу з колективу більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений.

Якщо ж зі складу бригади вибувають окремі працівники або приймаються нові, то в цих випадках договір не переоформляється, а проти підпису вибулого члена вказується дата його вибуття і новоприйнятий працівник підписує договір із зазначенням дати
вступу в колектив (бригаду).

Члени колективу (бригади) звільняються від відшкодування шкоди: а) якщо встановлено, що збитки завдано не з їхньої вини; б) якщо відомі конкретні винуватці заподіяної шкоди з числа членів даного колективу (бригади).

*
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У яких випадках можлива колективна (бригадна) матеріальна відповідальність? "
 1. Депутатська недоторканність.
  Яких випадках і на яких підстави Верховна Рада має право давати згоду на його зняття, а в яких ні; ч. 1 ст. 80 основного Закону можна викласти так: "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність під час здійснення ними своїх повноважень" 1; щодо підстав, при яких Верховна Рада не має права давати згоду не притягнення народного депутата як
 2. 3 . Засоби захисту права авторства
  яких би то не було заходів був би дією занадто м'яким по відношенню до порушника і несправедливим по відношенню до правовласника. Такі способи захисту, як відновлення становища, яке існувало до порушення права і припинення дій, що порушують це право, можуть попередити заподіяння збитків у майбутньому, але залишають вже отриману порушником прибуток у нього і не надають ніякої
 3. 6. Майнові права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
  яких-або інших цілях, крім тих, для яких вони створювалися Зокрема, для того щоб така запис виконання була передана в ефір або повідомлена для загального відома по кабелю, необхідно отримати згоду виконавця. Зацікавленість виконавця в тому, щоб дане питання вирішувалося з його участю, досить очевидна. Запис виконання, зроблена не для комерційних цілей, як
 4. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  будь-яких суб'єктивних прав, законом визнається за ним лише абстрактна можливість їх придбання в результаті яких-небудь дій або подій - юридичних фактів. Так, громадянин може потенційно бути власником житлового будинку, але для того, щоб реалізувати цю можливість, необхідно побудувати, купити, успадкувати або якимсь іншим способом придбати якийсь житловий будинок. Лише тоді його
 5. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  яких інших чинників. Однак одні із згаданих факторів не мають значення для юридичної відповідальності і тому не роблять зв'язок протиправної поведінки особи із збитками непрямої (опосередкованої). Інші ж-впливають на юридичну відповідальність і тому опосередковують зв'язок між протиправною поведінкою особи і наступившим результатом (збитками). За шкоду, заподіяну малолітніми,
 6. 1. Права і роль профспілок у Російської Федерації
  яких-небудь ще громадських структур. Профспілки, їх органи та організації в своїх діях залежні тільки від закону (якщо, звичайно, не враховувати конкретних умов, в яких діє дана організація, в кожний певний момент певним чином впливають на її можливості досягти якихось результатів у процесі переговорів з органами представницької та виконавчої влади,
 7. У яких випадках передбачена повна матеріальна відповідальність?
  яких-д або разових операцій (наприклад, отримання товару та його доставка на підприємство). 242; Разова довіреність або інші разові документи для здійснення операцій з матеріальними цінно, стями можуть бути видані тільки особам, які працюють в даній організації. Відмова працівника від отримання матеріальних цінностей за разовими документами для здійснення операцій, що не входять в коло його
 8. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  яких методів і прийомів. Справа в тому, що методологія лю-бій науки також не є довільно придуманим, привнесеним ззовні набором способів і прийомів вивчення. Методологія є об'єктивно обумовленою предметом вивчення, що випливає з загальних концептуальних підходів, рівня наукового знання, частиною кожної науки, її істотним елементом. Методологія являє собою систему методів,
 9. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Тільки після вивчення форми, тобто устрою держави, можна стверджувати, що зроблено ще один крок на шляху осягнення такого складного соціального інституту, яким є держава. Але як краще це зробити? Як вивчати форму держави? Традиційно вітчизняна
 10. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  яких формах Росії знову виступить «збирачем» або «хранителем» цієї державності, залежить і те, як новий технологічний уклад зі своєю серцевиною - інформатикою та іншими новаціями сучасної науки - надасть себе в житті країни в XXI столітті. А не навпаки! Не тільки технологічний рівень, а й геополітика забезпечують життя етносу, його процвітання. Специфічним для Росії, мають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua