Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Класифікація юридичних осібКонструкція юридичної особи вельми ефективний правовий спосіб організації господарської діяльності. Юридично самостійні, майново відокремлені організації становлять одну з основних груп учасників розвиненого товарного обороту. Разом з тим їх поява, функціонування і розвиток визначаються панівним в економіці типом господарського механізму, тобто прийнятою системою регуляторів (управління) економічною діяльністю - ринкової, планово-централізованої, змішаної (перехідної).
1 Див: Красавчиков О. А. Сутність юридичної особи / / СДП. 1976 № 1.
2 Див: Пугинський Б. І. Цивільно-правові засоби в господарських відносинах. М., 1984. З 161-165.
3 Jauemig О. Bilrgerliches Gesetzbuch mil Gesetz zur Regelung des Rechts der All-gemeinen GeschSftsbedingungen. Munchen, 1991. S. 4; Medicus D. Allgemeiner Teil des BOB. Bin Lehrbuch. Heidelberg. 1988. S 405.
4 Див: MUnchener Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch Bd. 1 Allgemeiner Teil. Munchen, 1993. S. 285-288; Henn H. Handbook of the law of corporations and other business enterprises. 1983. P. 149-152; Blacks law dictionary. 1990. P. 113,340,893-894.
Залежно від цього розширюється або звужується мережа юридичних осіб, з'являються або зникають ті або інші їх різновиди.
Так, в централізованій керованої одержавленої економіці статусом юридичної особи наділяється виробниче підприємство як таке, як виробничо-технічний комплекс. При цьому він одночасно є власністю держави-засновника, не будучи по-справжньому майново відокремленим, і залишається під його повним контролем. Держава ж не тільки не відповідає своїм майном за його боргами, а й забороняє іншим кредиторам звертати стягнення на його "основні фонди" (тобто на найбільш цінне майно) як на об'єкти своєї власності. Очевидно, що такий своєрідний суб'єкт обороту не може стати нормальним партнером для звичайного (приватного) власника, а у правовідносини з іншими такими ж суб'єктами (невласника) вступає в основному відповідно до вказівки адміністративно-планових актів, тобто за вказівками власника, що істотно спотворює і сам нормальний обіг.
На відміну від цього в ринковій економіці юридичними особами стають насамперед організації комерційного, а не суто виробничого характеру - різні торгові (комерційні, господарські) товариства і товариства. Перебувають у їх власності підприємства (виробничо-технічні, майнові комплекси) розглядаються як об'єкт, а не суб'єкт права 1.
Існуюча в російському правопорядок система юридичних осіб обумовлена перехідним (від централізовано керованого до ринково-організованому) характером сучасної вітчизняної економіки. У її складі зберігаються тому що переважали в плановому господарстві унітарні (державні і муніципальні) виробничі підприємства, а також деякі інші (некомерційні) організації-несобственники (установи), визнання яких юридичними особами не властиво традиційному ринкового обороту. Поряд з ними розвиваються, займаючи панівне місце, звичайні для ринкової економіки суб'єкти - акціонерні та інші господарські товариства і товариства. Названі обставини зумовлюють і деякі особливі критерії класифікації юридичних осіб в російському цивільному праві, наприклад їх поділ на власників і невласника (володарів особливих обмежених речових прав) закріпленого за ними майна.
1 Див: Цивільне та торгове право капіталістичних держав. М., 1993. С. 112-113; Кулагін М. І. Державно-монополістичний капіталізм і юридична особа. С. 21-22 та слід.
Класифікація юридичних осіб має важливе цивільно-правове значення.
По-перше, вона дає вичерпне уявлення про всі їх різновидах. Будучи закріпленої законом, вона виключає появу правосуб'єктності організацій, що не входять в який-небудь підрозділ даній класифікації, і тим самим перешкоджає появі серед учасників обороту незрозумілих, сумнівних утворень (типу різного роду "фірм", "центрів" і т. п.). Тому в інтересах усіх учасників обороту закон встановлює вичерпний, закритий перелік ("numerus clausus") видів юридичних осіб, які можуть створюватися лише в прямо передбачених ним формах. По-друге, така класифікація робить можливим чітке визначення правового статусу тієї чи іншої організації і виключає змішання різних за юридичною природою організаційно-правових форм господарської діяльності. Так, "малі підприємства", подібно середнім і великим, насправді можуть існувати не тільки у формі унітарних підприємств, а й у вигляді господарських товариств, товариств і виробничих кооперативів, а "спільні підприємства" (з іноземною участю)-лише у формі господарських товариств або товариств. Самі ж "малі" та "спільні" підприємства обгрунтовано не визнаються законом самостійними різновидами юридичних осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Класифікація юридичних осіб "
 1. § 2. Континентальна система
  класифікації юридичних осіб. Перелік цих видів являє собою струнку систему. Встановлено загальні для всіх юридичних осіб правила створення, реорганізації та ліквідації. Виникнення, зміна і припинення юридичної особи провадиться нормативно-явочним порядком і, як правило, супроводжується державною реєстрацією. Правоздатність юридичних осіб, які належать до комерційних
 2. § 3. Види юридичних осіб
  класифікацій юридичних осіб. Будучи досить складним за своєю природою правовим явищем, юридична особа може розглядатися в самих різних аспектах. Тому і різних класифікацій юридичних осіб може бути тим більше, чим ширше перелік юридичних осіб і чим значніше відмінності одних організацій від інших. Цінність будь-якої наукової класифікації полягає у систематизації знань про
 3. § 1. Загальні положення
  класифікацію юридичних осіб, норми, що регламентують правоздатність і відповідальність, порядок державної реєстрації, вимоги, що пред'являються до установчих документів, порядок реорганізації, ліквідації і т. д. У розвиток норм ГК РФ має бути прийнятий цілий ряд федеральних законів, що регулюють процеси створення і діяльності комерційних і некомерційних організацій. Так,
 4. 4. Види юридичних осіб
  класифікацією юридичних осіб тут також є їх поділ на юридичні особи приватного та публічного права. До останніх відносяться юридичні особи, створені на основі акта публічної влади і володіють владними повноваженнями (зокрема, державні органи). У російському правопорядок відповідні організації виступають або як державні чи муніципальні установи, або як
 5. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  класифікації особистих інтересів стосовно кожної революційної епохи, встановлення їх ієрархії », реального змісту і варіантів протиборства. Враховується й те, що число людей, які заздалегідь знають, що їм потрібно у революції, відносно невелике. Що ж приводить в рух суспільство в цілому? Гостра незадоволеність своїм становищем, обстановка очікування змін, обстановка надій і
 6. Елементи позову
  класифікації
 7. Види позовів
  класифікація позовів побудована за змістом позову, тобто по виду необхідної позивачем судового захисту. За процесуально-правовим критерієм позови класифікуються на позови про визнання, про присудження, перетворюючі позови. Позов про визнання має на меті захистити інтереси позивача, який вважає, що у нього є певне суб'єктивне право, але воно оскаржується іншою особою, наприклад позов про визнання права
 8. Поняття і класифікація доказів
  юридичних фактів. Тому суду для з'ясування спірних правовідносин треба спочатку встановити, які юридичні факти відбувалися в дійсності. Для цього використовуються судові докази, отримані та досліджені в ході арбітражного процесу. Ніякі відомості та повідомлення про факти, отримані поза процесом, не за допомогою доказів, не можуть бути використані судом (наприклад,
 9. Інші документи та матеріали
  класифікації) при розгляді цивільних і арбітражних справ. Ці різні точки зору навів і проаналізував у своїй статті П. Зайцев. Висновки, зроблені П. Зайцевим, заслуговують на увагу, хоча і не в усьому збігаються З нашими пропозиціями щодо коригування цієї норми АПК РФ (про що буде сказано нижче). Однак перш необхідно зупинитися на розгляді різних точок зору. Так, по
 10. відзиву на позовну заяву
  класифікація передумов та їх склад. До загальних передумов права на пред'явлення позову раніше відносили: 1) процесуальну правоздатність; 2) під-ведомственность справи суду; 3) відсутність судового рішення, раніше винесеного по тій же справі; 4) відсутність між сторонами договору про передачу даного спору на вирішення третейського суду . Наявність або відсутність необхідних передумов перевірялося
© 2014-2022  ibib.ltd.ua