Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

4. Види юридичних осібУ розвинених правопорядках, головним чином у європейському континентальному праві, традиційним є поділ юридичних осіб на корпорації та учрежденія1. Корпорації являють собою добровільні об'єднання фізичних та (або) юридичних осіб, організовані на засадах членства їх учасників (акціонерні та інші товариства і товариства, кооперативи).
1 Важливою класифікацією юридичних осіб тут також є їх поділ на юридичні особи приватного та публічного права. До останніх відносяться юридичні особи, створені на основі акта публічної влади і володіють владними повноваженнями (зокрема, державні органи). У російському правопорядок відповідні організації виступають або як державні чи муніципальні установи, або як публічно-правові утворення - самостійний вид суб'єктів цивільного права (докладніше див гол. 8 цього підручника).
Установи - організації, створювані ("засновувані") одним або кількома особами і не мають членства (строго фіксованого участі), наприклад благодійні та інші фонди.
До числа корпоративних (членських) організацій у нас можуть бути віднесені господарські товариства, суспільства, кооперативи та асоціації (спілки) юридичних осіб. До установам могли б бути віднесені не тільки фонди, а й "унітарні підприємства". Проте в російському цивільному праві поняття установа має своє, особливе значення, відмінне від традиційного. Під ним розуміється некомерційна організація, повністю або частково фінансується засновником-власником і володіє обмеженим речовим правом на своє майно (п. 1 ст. 120, п. 1 ст. 296, ст. 298 ЦК). Тому в вітчизняному правопорядку відсутній розподіл юридичних осіб на корпорації та установи.
У чинному цивільному законодавстві всі юридичні особи залежно від характеру діяльності поділяються насамперед на комерційні та некомерційні організації. До комерційних відносяться організації, що мають в якості основної мети свій діяльності отримання прибутку (п. 1 ст. 50 ЦК). Отриманий прибуток вони надалі тим чи іншим способом розподіляють між своїми учасниками (засновниками). Це - господарські товариства і суспільства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства. Ні в яких інших організаційно-правових формах, крім названих, комерційні організації створюватися не можуть (п. 2 ст. 50 ЦК). Таким чином, законодавець навмисно обмежив перелік постійних, професійних учасників обороту. Статус комерційної організації дає можливість вельми широкого участі в цивільному обороті (зокрема, на базі загальної, а не спеціальної правоздатності, яка надається всім таким організаціям, за винятком унітарних підприємств), але тягне і пред'явлення підвищених вимог до діяльності відповідної юридичної особи (наприклад, з точки зору умов майнової відповідальності).
До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації (об'єднання), установи, фонди та інші прямо передбачені законом види юридичних осіб (наприклад, торгово-промислові палати та некомерційні партнерства). Цивільний кодекс не містить вичерпного переліку некомерційних організацій,
але передбачає можливість їх появи тільки в формах, встановлених законом (п. 3 ст. 50 ЦК). Таким чином, залишається, по суті, непоколебленним замкнутий перелік видів юридичних осіб. Некомерційні організації мають право здійснювати підприємницьку діяльність (тобто отримувати прибуток), яка повинна, однак, відповідати двом умовам: служити досягненню поставлених перед організацією некомерційних цілей і відповідати цим цілям за своїм характером (наприклад, громадська організація має право здійснювати приносить прибуток видавничу діяльність, але не має права займатися торго-во-посередницькою діяльністю). Крім того, отриманий прибуток некомерційна організація не може розподіляти між своїми учасниками (засновниками), а повинна направляти на досягнення встановлених для неї засновниками цілей.
Залежно від прав засновників (учасників) юридичної особи на його майно закон розділяє всі юридичні особи на три групи. Першу групу складають юридичні особи - власники, на майно яких їх засновники (учасники) мають лише зобов'язальні права вимоги (втрачаючи, отже, право власності на передане ними юридичній особі майно, якщо, звичайно, останнє прямо не передається створюваної організації тільки у тимчасове користування) . До них відноситься більшість комерційних організацій (за винятком унітарних підприємств - невласника), тобто товариства, суспільства та виробничі кооперативи, а з числа некомерційних - споживчі кооперативи (п. 2 ст. 48 ЦК) і некомерційні партнерства.
У другу групу включаються юридичні особи - несобственники, на майно яких засновники зберігають або право власності (унітарні підприємства та установи), або інше (обмежене) речове право (дочірні унітарні підприємства) (п. 2 ст . 48 ЦК). Існування таких юридичних осіб не властиво нормальному майновому обороту і, як зазначалося, є наслідком перехідного характеру вітчизняної економіки і заснованого на ньому правопорядку.
До третьої групи належать юридичні особи - власники, на майно яких їх засновники (учасники) зберігають ні зобов'язальних, ні речових прав. Ця більшість некомерційних організацій (за винятком споживчих кооперативів, установ і некомерційних партнерств) - громадські та релігійні об'єднання, фонди, асоціації (спілки) та ін
Різниця у статусі цих різновидів юридичних осіб проявляється, наприклад, при їх ліквідації або виході з них учасника (засновника). У першому випадку він має право вимагати передачі йому частини майна, належної на його частку (при ліквідації - частини відповідного залишку). У другому випадку власник отримує весь залишок майна юридичної особи при його ліквідації або залишається власником при його реорганізації. У третьому випадку учасник (засновник) юридичної особи не отримує жодних прав на майно ні за вихід з організації, ні при її ліквідації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Види юридичних осіб "
 1. 22. Види юридичних осіб.
  Юридичних осіб на сьогоднішній день є підприємства. Відповідно до статті 1 Закону "Про підприємства в Україні", підприємством визнається самостійний господарюючий статутний суб'єкт, що володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). У своєму складі підприємство
 2. 29. Види юридичних осіб.
  Юридичних осіб: У зв'язку з участю в освіті майна юридичної особи його засновники (учасники) можуть мати зобов'язальні права щодо цієї юридичної особи або речові права на його майно. Юридичні особи, щодо яких їх учасники мають зобов'язальні права (господарські товариства суспільства, виробничі та споживчі кооперативи). Юридичні
 3. ЗМІСТ:
  види представництва 238 § 2. Довіреність 243 § 3. Представництво без повноважень 248 Глава 13. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 250 § 1. Поняття захисту цивільних прав 250 § 2. Способи захисту цивільних прав 254 Глава 14. ТЕРМІНИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 262 § 1. Поняття, числення та види строків 262 § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків 265 §
 4. § 2. Континентальна система
  види юридичних осіб. Дуже багато уваги приділяється сутності та ознакам юридичної особи (які закріплюються законом), а також класифікації юридичних осіб. Перелік цих видів являє собою струнку систему. Встановлено загальні для всіх юридичних осіб правила створення, реорганізації та ліквідації. Виникнення, зміна і припинення юридичної особи провадиться нормативно-явочним
 5. § 3. Види юридичних осіб
  юридичних осіб. Будучи досить складним за своєю природою правовим явищем, юридична особа може розглядатися в самих різних аспектах. Тому і різних класифікацій юридичних осіб може бути тим більше, чим ширше перелік юридичних осіб і чим значніше відмінності одних організацій від інших. Цінність будь-якої наукової класифікації полягає у систематизації знань про предмет, без
 6. Право власності громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів, об'єднань юридичних осіб.
  Види юридичних осіб як суб'єктів права власності. Так, в нині скасованому Законі РФ про власність в розділі III "Право власності громадських об'єднань (організацій)" фігурувала не тільки власність зазначених об'єднань (організацій), але також власність благодійних та інших громадських фондів і власність релігійних організацій. Важливо при цьому підкреслити, що
 7. Зміст
  види) юридичних осіб 77 § 3. Правоздатність юридичних осіб 78 § 4. Органи юридичної особи. Філії та представництва 80 § 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб 82 § 6. Загальні положення про господарські товариства і товариства 90 § 7. Повне товариство і товариство 93 на вірі (командитне товариство) 93 § 8. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з
 8. § 2. Класифікація (види) юридичних осіб
  юридичних осіб: 1) права засновників (учасників) щодо юридичних осіб або їх майна; 2) цілі діяльності юридичних осіб. Відповідно до першого критерієм (п.2ст. 48 ГК РФ) засновники (учасники) юридичної особи можуть мати зобов'язальні права щодо самої юридичної особи або речові права на його майно. У першу групу входять юридичні особи, учасники яких в
 9. § 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб
  види юридичних осіб підлягають ліквідації та в інших випадках, передбачених Цивільним кодексом. Наприклад, зменшення вартості чистих активів господарського товариства нижче визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу призводить до його ліквідації. Рішення про ліквідацію юридичної особи виноситься судом за позовом державного органу або уповноваженої органу місцевого самоврядування.
 10. § 1. Поняття і види юридичних осіб
  види юридичних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua