Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Смоленський М.Б.. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп. -Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д: Видавничий центр «Март». - 288 с. , 2003 - перейти до змісту підручника

13. Конституційні реформи 1989-1993 рр.. Необхідність прийняття нової конституції

Життєдіяльність суспільства і держави обумовлює постійне

конституційний розвиток. За певних обставин воно отримує вид

конституційної реформи.

Конституційна реформа полягає в послідовності політико-правових рішень і

дій державної влади, спрямованих на приведення писаних норм

юридичного вищого закону країни у відповідність з тією реальною ситуацією,

яка диктується потребами суспільного розвитку і правосвідомості. В

російських умовах реформа має завданням становлення і розвиток основ, норм і

практики конституціоналізму, нової системи Конституції і галузі

конституційного права .

До особливостей конституційної реформи можна віднести наступне:

1. Зміст її передбачає створення або видозміна основних інститутів конституційного ладу, перевлаштування державних органів, розвиток конституційного законодавства.

2. Закріплюються і здійснювані нововведення спрямовані на забезпечення розвитку суспільства. Конституційна реформа виступає як прояв властивою суспільного життя загальної тенденції до прогресу.

3. Конституційна реформа покликана мати характер поетапного процесу, що протистоїть революційному і радикальному зламу інститутів і норм преутвореного ладу. Вона не знищує позитивних цінностей існуючої соціальної системи, але серйозно перетворює і удосконалює як структуру в цілому, так і окремі інститути.

4. За масштабом дії розрізняють повні та часткові реформи. У першому випадку мова йде не про просте удосконалення законодавства, а про якісний розвиток правових органів.

Серед об'єктивних причин конституційних реформ можна виділити наступні:

1. Внутрішньополітична причина. Зміна форми правління чи політичного режиму викликає необхідність реформування основ ладу і окремих державно-правових інститутів, обмеження неадекватною влади певного органу чи партії, встановлення поділу влади з необхідними витратами і противагами.

2. Перехід до нової форми державно-територіального устрою, тобто перехід від РРФСР, перш побудованої на автономізації

національно-державних і національно-територіальних утворень, в нову федерацію республік, країв, областей.

3. Масштабне зміна «політичної карти» суспільства, прихід до влади опозиційної сили. Перемогла партія прагне закріпити шляхом перегляду Конституції свої уявлення про соціально-економічному ладі.

4. Еволюційної причиною часткового перегляду конституційних норм виступає реформа правової системи, обумовлена прагненням піти від втрати Конституцією її фактичної сили,

5. Зовнішня причина буває продиктована зміною геополітичного положення, оточення країни, проголошенням незалежності.

Після серпня 1991 р. в країні склалася нова внутрішньополітична обстановка. Розпався Союз, звалився тоталітарний режим, пішла в небуття КПРС, почалася ломка старої економічної системи суспільства.

Проте відразу не можна було знищити колишню правову систему суспільства. У ній відбувалися лише принципові зміни. Наочним свідченням цього є ті зміни і доповнення, які вносилися до Конституції РРФСР 1978 р. Зокрема, у зв'язку з новими віяннями в ст. 12 Конституції вноситься доповнення про продаж або іншому відчуженні земельних ділянок, тобто визнається приватна власність на землю, але не орну. Подібна доля спіткала багато статті Конституції, які вже не відповідали новим реаліям, що склалися в Російській Федерації.

Разом з тим в Конституції вносяться нові статті. Так, з'являються ст. 11, яка регламентує трохи інакше статус державної власності Російської Федерації; ст. 67, що закріплює за громадянами право на відшкодування державою будь-якої шкоди, заподіяної незаконними діями державних органів і

посадових осіб, і т.

д.

Але як би не оновлювалася Конституція РРФСР, вона все ж ні за структурою, ні за

змістом не могла служити юридичною базою тих корінних перетворень,

які здійснювалися або здійснюються в Російській Федерації. Був потрібен

новий основний закон держави, що відображає сформовані в країні принципово

інші суспільні відносини в порівнянні з тими, які нав'язала суспільству

Радянська владу. В результаті З'їздом народних депутатів Російської Федерації

прийнято дві постанови про підготовку проекту нової Конституції, бо стара

включала в себе всевладдя Рад, і це був той бар'єр, перед яким почали

зупинятися реформи.

Крім цього існував психологічний бар'єр у свідомості громадян, що звикли за

багато років Радянської влади до певної форми правління і погано розуміли,

навіщо її міняти. В умовах кризи економіки, що загострилися соціальних та

національних протиріч у суспільстві мирна зміна конституції виявилася

неможлива, і розвиток подій призвело до збройного протистояння в жовтні

1993 Верховна Рада РРФСР був розпущений, і 12 грудня 1993 всенародним

голосуванням була прийнята нова Конституція Росії - вперше Конституція

дійсно суверенної держави , яка покінчила з всевладдям Рад,

встановивши вперше реально демократичні засади побудови суспільства і

держави.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. Конституційні реформи 1989-1993 рр.. Необхідність прийняття нової конституції "
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Конституційного правління: «Не для мене, звичайно, не для мене - для Росії я визнав, що конституція привела б зараз країну в таке положення, як Австрію. При такій культурності народу, при наших околицях, єврейському питанні і т.д. одне самодержавство може врятувати Росію. При тому мужик конституції не зрозуміє, а зрозуміє тільки одне, що царю зв'язали руки, тоді я вас вітаю, панове ». Тільки
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  конституціоналізму, виражені в «Декларації прав і свобод російського громадянина» С. Франка, уявлення про правову державу Б. Кістяківського, міркування Н. Коркунова про співвідношення указу і закону, про роль судової практики, унікальний психологічний та соціологічний аналіз права, проведений Л. Петражицким, і навіть положення типового договору на оренду земельної ділянки, що укладається з
 3. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Конституційних почав, обмеження самодержавства, «довершення Великих реформ» Олександра II - створення народовладні органу. Тому-то вітчизняні консерватори і діяли дуже активно, намагаючись захистити необмежену монархію, обгрунтувати її як єдино можливу форму влади в Росії. І якщо росіяни ліберали багато брали у західних «братів», підкреслюючи європейське лідерство в
 4. 2. Проблеми науки і культури
  реформізм і правова державність. На відміну від А.І. Солженіцина, А. Д. Сахаров ні антирадянщиком, він вірив у можливість конвергенції капіталізму шляхом повільного зміни обох систем в процесі взаємного зближення, що видно з складеної А. Д. Сахаровим «Конституції». У цьому академік бачив гарантію збереження миру на землі і вирішення найбільш гострих екологічних проблем. Таким
 5. Білет № 5. 1.Понятие і зміст Конституції
  реформ. Згідно к. Президент наділений був чималими повноваженнями, але вирішення глобальних питань залишалося під контролем двопалатного парламенту. Недосконалість державного механізму призвело до того, що гостра боротьба між політ. силами тільки загострилася. З'їзд заважав діяльності президента. Суперечності між президентом і з'їздом наростали. Необхідність прийняття нової конституції був
 6. Білет № 5. 1.Понятие і зміст Конституції
  реформ. Згідно к. Президент наділений був чималими повноваженнями, але вирішення глобальних питань залишалося під контролем двопалатного парламенту. Недосконалість державного механізму призвело до того, що гостра боротьба між політ. силами тільки загострилася. З'їзд заважав діяльності президента. Суперечності між президентом і з'їздом наростали. Необхідність прийняття нової конституції був
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  конституційним, періоду розвитку монархії (1905-1912 рр..). А політичні, демократичні перетворення на землі, проведені в ході Лютневої революції 1917 року (передача землі тим, хто її обробляє, що почалася ліквідація великого поміщицького землеволодіння) проходять паралельно з демократичним перетвореннями у формі правління, політичному режимі Російської держави.
 8. § 1. Державно-політичний розвиток
  конституційну реформу в Російській Федерації », який з'явився неконституційною (антиконституційної)« революцією згори », що виходила не з норм права, а з логіки практичної доцільності в розумінні групи керівників країни. Цим указом припинялася діяльність З'їзду народних депутатів і Верховної Ради РФ, призначалися на грудень 1993 вибори до нового двопалатний парламент -
 9. 12. Конституція 1978 р. - остання радянська Конституція. Шляхи її еволюції
  конституційну систему СРСР мав такі риси: 1. Ухвалення всіх цих конституцій відобразило новий етап - етап «розвиненого соціалізму», який означав перетворення радянської держави з диктатури пролетаріату в загальнонародну. Попри твердження про загальнонародне характер держави, конституція не втрачала класового характеру. 2. Класовий характер конституцій підкреслювався
 10. 4. Об'єкти конституційного регулювання
  конституційного регулювання постійно розширюється. Самою загальною причиною цього є зміни в економічній, соціальній і політичного життя суспільства. Нові явища, відмирання колишніх відносин знаходять своє відображення в трансформації конституційного законодавства. Ця причина, що має матеріальний характер, доповнюється рядом інших, більш конкретних. Виникаючі проблеми регулюються за
© 2014-2022  ibib.ltd.ua