Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Корисливі зловживання при переоцінці товарів у підприємствах торгівлі


Механізм їх скоєння полягає в тому, що при підвищенні роздрібних цін частина товарів не включається в опис переоцінки, і навпаки, при зниженні роздрібних цін в описи переоцінки включаються і ті товари, які раніше були продані за готівку. При цьому матеріально відповідальні особи створюють сумарні лишки товарів за рахунок різниць у цінах.
146
Такі корисливі зловживання викриваються шляхом проведення повторної інвентаризації зразу після переоцінки товарів (до відкриття магазину). У випадку проведення таких заходів після відкриття магазину оперативний співробітник повинен забезпечити участь у них представників громадськості. Крім того, необхідно застосовувати методику документування, яка наведена в пункті другому даного параграфу.
Розкрадання товарів та грошових коштів шляхом неправильного визначення розміру природних втрат
Такі корисливі зловживання з боку матеріально відповідальних осіб найчастіше здійснюються в процесі визначення результатів інвентаризації, коли встановлено нестачі товарів, а також коли безпідставно або неправильно проведено розрахунок розміру природних втрат товарів, за рахунок норм природних втрат на відповідні товари.
Для виявлення таких корисливих зловживань аналізуються такі документи:
- документи інвентаризації (інвентаризаційні описи, порівняльна відомість, акт інвентаризації);
- розрахунки сум природних втрат;
- затверджені норми природних втрат;
- прибутково-видаткові документи;
- звіти матеріальних осіб.
Перевіряється правильність застосування норм природних втрат з урахуванням періоду року, терміну та умов зберігання товарів, а також правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку міжінвентаризаційних різ-ниць. Крім того, доцільно застосовувати методи контрольного зіставлення залишків товарів та відновлення кількісного обліку. При наявності підстав призначається ревізія за ініціативою органів внутрішніх справ.
У діяльності торговельних підприємств бувають ситуації, коли протягом певного звітного періоду за рахунок забезпечення оптимальних умов зберігання товарів утворюється економія природних втрат (тобто лишки товарів). Безумовно, такі ситуації необхідно розцінювати як позитивне явище, але тільки за умови, що суми економії природних втрат товарів оприбутковуються і відновлюються під звіт матеріально відповідальних осіб. На практиці часто ці суми опиняються в неоприбуткованих лишках і привласнюються матеріально відповідальними особами.
Документування таких протиправних дій з боку матеріально відповідальних осіб здійснюється насамперед за допомогою оперативно-розшукових заходів.
147
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Корисливі зловживання при переоцінці товарів у підприємствах торгівлі"
 1. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  корисливі злочини проти приватної власності» Пленум Верховного Суду України зазначив, що «суди допускають помилки при кваліфікації дій винних осіб, відмежуванні одних злочинів від інших, вирішенні питань про наявність або відсутність кваліфікуючих ознак та призначенні мір кримінальних покарань».' У Постанові від 28 червня 1991 р. № 3 «Про судову практику в справах про хуліганство» Пленум
 2. За призначенням бухгалтерські документа поділяються на розпорядчі, виконавчі, комбіновані.
  корисливі зловживання необхідно мати на увазі, що документи, які мають різне призначення, але стосуються однієї господарської операції, тісно пов'язані між собою. Відсутність розпорядчого документа при наявності виконавчого ставить під сумнів законність і вірогідність здійснення господарської операції. За джерелами виникнення документи поділяються на первинні та зведені. Первинні документи*
 3. Метод взаємного контролю
  корисливі злочини, які в даних бухгалтерського обліку не відображені. У таких випадках допомагають викрити протизаконні господарські операції методи фактичного контролю, які передбачають перевірку матеріальних цінностей у натурі. Одним із основних методів фактичного контролю є інвентаризація, за допомогою якої встановлюються фактичні залишки матеріальних цінностей у місцях їх зберігання (див. §
 4. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
  корисливі злочини, обираються головою, членом правління кооперативу або призначаються на посаду, пов'язану із матеріальною відповідальністю. Діяльність багатьох кооперативів, малих та спільних підприємств не відповідає виробничій спрямованості, визначеній їх статутами, або профілю підприємств і організацій, при яких вони створені. На практиці мають місце випадки, коли кооперативи здійснюють
 5. Інкасо
  зловживань, а саме: підроблення кредитних авізо або чеків, неоприбуткування коштів вкладників, привласнювання частки облігацій державної позики при купівлі їх від населення, неправильне нарахування відсотків по вкладах клієнтів. Розглянемо ці способи скоєння злочинів детальніше. Корисливі зловживання, що скоюються шляхом використання підроблених кредитних авізо 185 Здійснення цих злочинів
 6. § 6. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  зловживання службовим становищем. Під час розслідування злочинів, пов'язаних з випуском неврахованої продукції, виникає необхідність в огляді певних ділянок місцевості та приміщень, які не є місцем події в криміналістичному значенні, однак є об'єктами, що своїм розташуванням, призначенням, станом, наявністю або відсутністю змін у матеріальній обстановці викликають необхідність безпосереднього
 7. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  зловживань з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Одним з важливих елементів криміналістичної характеристики даних видів злочинів є система способів їх вчинення. Спосіб 1. Неповернення валютної виручки за послуги або товари, що експортуються, полягає в тому, що підприємство-резидент України здійснює продаж товарів (надає послуги) іноземному партнеру, за які воно має отримати сплату в
 8. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. Акціонерне
 9. § 1. Поняття адміністративно-господарських санкцій. Їх види
  зловживання монопольним (домінуючим) становищем, невиконання рішень органів Антимонопольного комітету або їх виконання не в повному обсязі - в розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (робіт, послуг) за останній звітній період, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять
 10. § 3. Особливості правового статусу офшорних компаній
  зловживань і створюють умови для скоєння фінансових злочинів, так званого "відмивання" незаконних доходів. Офшорні зони, залежно від виду та обсягу пільг, що надаються при реєстрації суб'єктам-нерезидентам, поділяють на три групи. Перша група - це країни "податкової гавані", такі, що повністю звільняють компанії від сплати будь-яких податків, за умови, що управління компанією здійснюється за
© 2014-2022  ibib.ltd.ua