Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

41. Кредитний договір


Кредитний договір - це договір, за яким одна сторона (кредитор) зобов'язується надати кредит іншій стороні (позичальникові) на передбачених умовах та розмірі, а позичальник зобов'язується у встановлений термін повернути кредит кредитору і сплатити за нього відсотки.
Відповідно до Положення "Про кредитування" кредитні взаємовідносини між банком і суб'єктом підприємницької діяльності регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін.
Відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" кредитування господарюючих суб'єктів здійснює комерційний банк "а не його структурні одиниці (відділення, філії). Отже, якщо це передбачено відповідними повноваженнями структурної одиниці (положення, статут, довіреність), остання має право укладати кредитні договори від імені банку. Стороною за договором у таких випадках є банк;
а не його структурна одиниця. Якщо структурна одиниця банку (відділення, філія) одержала від банку належним чином оформлені повноваження на укладення кредитних договорів від імені банку, відсутність в тексті договору посилання на те, що такий договір укладений від імені банку за наданими повноваженнями не може бути підставою для визнання договору недійсним . За цих обставин слід вважати, що договір укладений від імені байка. Якщо структурна одиниця банку не отримала відповідних повноважень і уклала кредитний договір від імені банку, а останній у подальшому письмово схвалив цю угоду, то в таких випадках слід керуватися ст. 63 Цивільного кодексу України (п. 2 роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України <0 деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладенням та виконанням кредитних договорів "від 06.10.94 р. № 02-5/706).
Кредитний договір може бути укладений як шляхом складання одного документа, підписаного кредитором і позичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх направляє.
Комерційні банки можуть надавати кредити всім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статуту, форм власності у разі наявності у них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати процентів (комісійних) за користування кредитом.
Для отримання Кредиту позичальник звертається в банк. Форма звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки, заяви. У документах зазначається необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення. Якщо поточний рахунок позичальника відкритий в іншому банку, то він представляє у банк установчі документи з зазначенням юридичної адреси, картку із зразками підписів, завірену банком, та довідку банку про залишки коштів на рахунках і наявності заборгованості за позиками.
Розмір процентних ставок і порядок їх сплати встановлюються банком і визначаються в кредитному договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки та інших факторів.
Згідно з роз'ясненням Президії Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням і виконанням кредитних договорів" від 06.10.94 р. № 02-5/706, внесення змін до кредитного договору , зокрема щодо розміру процентної ставки, може здійснюватися, у тому числі в разі зміни облікової ставки Національним банком України, тільки в порядку, / передбаченому ст. 11 Арбітражного процесуального
/ кодексу України. Якщо сторони не досягли угоди щодо розміру ставки за кредит, у арбітражного суду відсутні підстави для встановлення цього розміру, оскільки відповідна умова є істотним для кредитних договорів і вимагає угоди сторін, в тому числі в разі його зміни Національним банком України.
Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням. При цьому банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контакти з позичальником, зобов'язаний проводити перевірки стану збереження заставного майна, що повинно бути передбачено кредитним договором. У разі виявлення фактів використання кредиту не за цільовим призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів у межах зобов'язань позичальника за кредитним договором у встановленому чинним законодавством порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41. Кредитний договір "
 1. СУТНІСТЬ кредитних операцій. Документальне оформлення відачі кредиту.
  Кредитно-Депозитні Операції. У кредитних відносінах банк может буті як кредитором, так и позичальником. Тому кредити, надані іншім банком, обліковуються на активних Рахунка 15 розділу "Кошти в других банках", а кредити, одержані від других банків, - на Пасивная Рахунка 13 Кошти национального банку України и 16 розділів Кошти других банкі. На Рахунка іншого класу планом рахунків обліковуються
 2. 4. Погашення кредит} 7.
  Кредитним договорі. Погашення кредиту может здійснюватісь одноразово и в розстрочку (частково). Одноразовими Погашення позички передбачає его повернення в повній сумі в установлений у кредитному договорі строк. При погашенні позички в розстрочку передбачається періодічне Погашення суми Боргу, пов'язане з надходження Виручка від реалізації ПРОДУКЦІЇ (проведення робіт, Надання послуг) та других
 3. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  кредитному договорі); фінансовим агентом - у договорі фінансування під відступлення грошової вимоги; банком - у договорі банківського вкладу (депозиту) і договорі банківського рахунку; зберігачем - у договорі зберігання; страховиком - у договорі страхування; повіреним - у договорі доручення; комісіонером - у договорі комісії; агентом - в агентському договорі; правовласником - у договорі
 4. § 1. Особливості кріміналістічної характеристики и Розслідування злочінів, вчинения путем кредитно-фінансових операцій
  кредитно-фінансова діяльність є однією з найважлівішіх у сфере ЕКОНОМІКИ. Особливая роль у Цій ДІЯЛЬНОСТІ відіграє одна з основних функцій банку - кредитування суб'єктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ та громадян. Крім банків, кредиторами могут віступаті Інші кредитно-фінансові встанови - фонди, асоціації, Ломбарді та ін. Кредитно-банківська діяльність регулюється законодавчо актами, основної з якіх
 5. 65. Договір факторингу.
  Кредитним договорі. ВРАХОВУЮЧИ, что сферою! Застосування факторингу є, зазвічай, коло підпріємніцькіх відносін, а такоже спрямованість на Усунення недостатності оборотних коштів, договір факторингу такоже має и окремі РІСД кредитного договору. Юридичні ознакой договором: Взаємний, консенсуальний, відплатний. Сторонами договору є фактор и клієнт (ст. 1079 ЦК). Фактором может буті банк або фінансова
 6. 70. Кредитний договір: Поняття, зміст, порядок Укладання, суттєві умови.
  Кредитним договором банк або Інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надаті Грошові кошти (кредит) Позичальникові у розмірі та на умів, встановленного договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та Сплатити проценти (ст .1054 ЦК). Правове регулювання договору кредиту здійснюється гл.71 ЦК, ЗУ "Про банки и банківську діяльність", "Про іпотеку" ТОЩО. Юридичні ознакой
 7. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
  кредитна операція визначається як договір про надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора і позичальника. Суб'єктами кредитних правовідносин є кредитор і позичальник, Кредит - це позиковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості,
 8. 40. Кредитування в іноземній валюті
  кредитних коштів у гривню на міжбанківському валютному ринку України або в іншу іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України або на міжнародних валютних ринках згідно з умовами укладених кредитних договорів. Можливе отримання резідентатп кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів. Відповідно до п. 3 ст. 25 Закону України "Про підприємства в Україні" підприємство
 9. 42. Способи забезпечення кредитних зобов'язань
  кредитних зобов'язань) - це спеціальні заходи, які не мають загального значення і призначаються за домовленістю сторін або за вказівкою закону. Самостійне існування способів забезпечення виконання зобов'язань неможливо. Якщо недійсне саме кредитне зобов'язання, то недійсним є і спосіб його забезпечення. Виконання зобов'язань з повернення кредиту та сплати відсотків за
 10. 17. Умови здійснення філіями комерційних банків банківських операцій
  кредитного договору. Починати здійснення банківських операцій, на які отримано дозвіл головного банку, філії мають право з дати узгодження територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням філії виданого комерційним банком
© 2014-2022  ibib.ltd.ua