Головна
ГоловнаПолітологіяДержавне управління. Влада → 
« Попередня Наступна »
Бек У.. Влада і її опоненти в епоху глобалізму. Нова всесвітньо-політична економія / Пер. з нім. А. Б. Григор'єва, В. Д. Сідельник; післямова В. Г. Федотової, Н. Н. Федотової. - М.: Прогресс-Традиція; Видавничий дім «Територія майбутнього» (Серія «Університетська бібліотека Олександра Погорєльського»). - 464 с., 2007 - перейти до змісту підручника

МЕТАВЛАСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автономія національної держави ставиться під сумнів не тільки метавластью всесвітньо-економічних акторів, а й метавластью глобального громадянського суспільства. В основі цього суспільства - прагнення забезпечити права людини, протиставляючи їх уявній самоочевидності національно-державного устрою, згідно з якою держави у своїх межах можуть чинити так, як їм заманеться. Але і політика прав людини має цілим арсеналом стратегій «тихої» революціоніза-ції міжнародної системи. Якщо в рамках світової економіки основи незалежності визнаних міжнародним правом держав значною мірою ставляться під сумнів або руйнуються допомогою заборон, то тут ця незалежність національної держави піддається нормативному, правовому і політичному втручанню з боку світового громадянства,. Вимога дотримуватися прав людини дозволяє не тільки НПО, а й цілій групі орієнтованих на міжнародне громадянство держав надавати через кордони вплив на авторитет і легітимацію усередині інших держав. Іншими словами, простір впливу об'єдналися космополітичних держав стрімко зростає. Режим дотримання прав людини перетворює фрагментовані по національно-державному принципом владне простір в що не визнає кордонів простір «світової внутрішньої політики» (Вайцзеккер), в якому «чужі» держави та НУО можуть втручатися у внутрішню політику інших держав і змінювати їх структуру панування. Особливо це вдається тоді, коли за допомогою режиму дотримання прав людини та відповідних регіональних конвенцій підтримуються і посилюються орієнтовані на світове громадянство групи опору або коли політика дотримання прав людини сполучається з економічними або військовими санкціями.

У цьому сенсі мова прав людини відкриває найвищою мірою легітимний, авторитетний дискурс влади, який, з одного боку, дозволяє пригнобленим і ущемленим групам відстоювати свої права легітимними засобами, користуючись (по можливості) у внутрішній боротьбі підтримкою світової громадськості, з іншого боку, завдяки цьому урядам і неурядовим організаціям надається можливість тривалого і принципового участі в дискусіях і акціях світового масштабу.

Але й тут головним є розрізнення між істинним і хибним космополітизмом. Можливість удаваної космополитизации, тобто підгонки глобального впровадження прав людини під національну місію, що представилася єдиною тепер світовій державі-США, просто кидається в очі. На противагу цьому більшість урядів Європейського союзу проводять політику дотримання прав людини швидше за все з метою додання загального і обов'язкового правового статусу міжнародних відносин, який послідовно змінює параметри національної політики в напрямку космополітичного режиму внутрішньої політики світового громадянства.

Зрозуміло, орієнтовані на світове громадянство держави Заходу мають сьогодні всіма засобами і вільним простором для використання нових владних ресурсів дотримання прав людини. Проблематика глобального громадянського суспільства постачає діючі в глобальних масштабах спільноти західних держав ідеологічною зброєю для всесвітньо-економічних і військових хрестових походів. Ця змішана форма гуманітарного самопожертви і логіки імперської влади з особливою ясністю проявляється в «гуманітарні інтервенції», які допомогли утвердитися найвищою мірою суперечливого «військовому гуманізму» (включаючи відповідне озброєння і переорієнтацію національно-транснаціональних збройних сил, що отримали повноваження для проведення подібних акцій).

Підстава ООН і заява про необхідність дотримання прав людини, а також штрафні санкції для завойовницьких війн і злочинів проти людяності виникли в результаті історичного шоку: «Аушвіц більше ніколи не повториться!» Глобальне усвідомлення правила, що права окремої особистості не можна порушувати, і в цьому випадку склалося заднім числом, на підставі досвіду, пов'язаного з непредставімо наслідками грубого порушення цих правил. Політика дотримання прав людини, що почалася після Другої світової війни і цілеспрямовано поставила в главу кута захист прав окремої особистості (а не тільки меншин), з'явилася, таким чином, відповіддю на повну неспроможність національно орієнтованого міжнародного права, який втратив свою невинність і легітимність повною катастроф історії хх століття. З катастрофічних наслідків виникло те, що Ханна Арендт назвала новим початком в політиці. «Якщо сенс політики у свободі, то це означає, що ми в цій сфері - і ні в якій іншій - дійсно можемо чекати чудес. Не тому, що ми віримо в чудеса, а тому, що люди, поки вони здатні діяти, в стані домагатися неймовірних і непередбачених речей, причому протягом довгого часу, незалежно від того, знають вони про це чи ні »(1993,15) .

Те нове, що приходить у світ, можна з повною підставою назвати повзучої революцією, бо додумати до кінця режим дотримання прав людини, який одержує пріоритет у порівнянні з правом народів на самовизначення, перекидає політичний світопорядок: так звані внутрішні справи держав стають справою всіх. Те, через що зазнав краху керівник Радянського Союзу і Варшавського договору Леонід Брежнєв, а саме бажання обмежити суверенітет держав, що входили в комуністичний блок, тобто відкрити принципову можливість для інтервенцій Радянського Союзу, вдається зробити в глобальному масштабі завдяки випереджальному втручанню в режим дотримання прав людини в умовах світового громадянства. У разі терору держави проти власних громадян допускається втручання і навіть прийняття превентивних заходів, якщо порушення державою прав людини несуть в собі потенційну загрозу космополітичному громадянському суспільству. Порушуючи права людини-громадянина світу, уряду можуть позбутися міжнародного визнання свого суверенітету. Така можливість у відносинах держав до себе і до «чужих» потенційно завжди присутній, оскільки нечиста совість в області прав людини часто є зворотною стороною національної самосвідомості. Але це означає, що всі можуть і навіть повинні завжди і всюди втручатися в чужі справи. Однак усюди втручатися можуть не всі, а тільки ті, хто має в своєму розпорядженні відповідними економічними і військовими засобами. Звідси випливає, що можливість глобального втручання при порушенні прав людини значною мірою залежить від військово-економічної могутності держав.

Оскільки універсальність індивідуальних прав людини не тільки стирає межі між державами, але і дозволяє об'єднувати і змішувати їх в стратегічному відношенні, то глобальна політика дотримання прав людини постійно відкриває простір політичної боротьби між державами і всередині держав, в яких багаті «добрі» втручаються у справи бідних «поганих». Таким чином, у сфері прав людини скасовуються правила внутрішньої і зовнішньої політики і виробляються нові правила як внутрішньої зовнішньої політики, так і зовнішньої внутрішньої політики. Сьогодні це можна спостерігати на прикладі нескінченних конфліктів між Сходом і Заходом, Північчю і Півднем, а також на прикладі постійних сутичок з приводу цінності і суті прав людини в азіатських та ісламських культурах.

Це не в останню чергу проявляється в різних внутрішньополітичних сферах, наприклад, в Європі, але і в США, де злиття прав людини з проблемами економіки стало причиною постійних конфліктів. Слід особливо відзначити, що режим дотримання прав людини надає можливість пригнобленим групам, класам, народностям, меншинам і т. д. всюди в світі, завдяки підтримці внутрішніх і зовнішніх неурядових організацій, заявити про себе світовій громадськості.

Перехід від національно-державного до космополітичному світопорядку не в останню чергу здійснюється завдяки зміні пріоритетів у міжнародному праві та правах людини, так як робляться висновки з цілеспрямованого терористичного відчуження національно-державної влади. Місце діяв у національно-державному Першому модерні принципу: «міжнародне право вище прав людини» займає не продуманий у своїх наслідках принцип Другого модерну: «права людини вище міжнародного права». Це означає, що в конфліктних випадках права космополітичної особистості будуть ставитися вище спирається на міжнародне право національно-державного суверенітету.

Сьогодні вже проявляються перші характерні революційні риси цього кроку. Руйнуються колишні, що служили опорою міжнародної системи розрізнення між внутрішньою і зовнішньою політикою, війною і миром, так як режим дотримання прав людини вступає в протиріччя з міжнародним правом, повертаючись поверх народів і держав обличчям до окремої особистості і постулюючи має обов'язкову юридичну силу суспільство світового громадянства індивідуальностей . Але воно знаходиться (хоча не завжди і не за всіх умов) в конкурентних і конфліктних відносинах з державно-грома Данський товариствами суверенних народів. Уповільнений вплив прискорюється там, де в національному та інтернаціональному просторі дотримання прав людини в обов'язковому порядку здійснюється за допомогою відповідних інструментів спостереження та контролю (наприклад, через незалежних експертів або неурядові організації) іноді всупереч опору окремих держав. Воно прискорюється в тій мірі, в якій вдається організувати активістів прав людини, об'єднати їх і створити міжнародну мережу контролю. Таким способом можна впливати на внутрішні структури панування і змінювати їх, мобілізуючи взаємозв'язку між внутрішньодержавними та зарубіжними групами акторів на основі їх тісної взаємодії із зовнішніми і внутрішніми ЗМІ, державними інститутами і всесвітньо-економічними акторами і розширюючи базу їх впливу. Вдається це і в тому випадку, якщо правлячі кола і громадськість самі (нехай навіть тільки на словах) беруть на себе зобов'язання слідувати правилам «модерну і демократії» і якщо дотримання прав людини пов'язане з економічними санкціями. Яскравим прикладом цього можуть служити колективні економічні санкції проти Південної Африки з метою покінчити з апартеїдом - санкції, до яких вдалася в 1962 році ООН і до яких у проміжку між 1970 і 1990 роками приєдналися під керівництвом США більше дюжини держав; правда, тут важливим було те , що ніхто в світі не підтримував режим апартеїду, і протидія йому вилилося в значний союз держав, неурядових організацій і НПК.

Нову главу політики сили відкрило насамперед нинішній грізне пару глобальної політики дотримання прав людини з військовими інтервенціями, скандально яке заявило про себе в 1999 році у війні в Косові, розв'язаної військовим блоком НАТО, і що показало приховані до тих пір протиріччя «військового гуманізму» і інтервенціоністський характер насадження прав людини.

Захист прав людини на чужих територіях виключно цивільними або в крайньому випадку військовими засобами здійснюється сьогодні на тлі «недостатньою інституціоналізації права світового громадянства» [Habermas 2000, 60]. При цьому центральну роль в систематичному спостереженні за порушеннями прав людини і у фіксації цих порушень в окремих державах грають НУО (в кооперації з відкритими країнами). Наприклад, «Емнесті Інтернешнл» спричиняє систему й удосконалює мережу постійного спостереження за порушеннями прав людини в усьому світі, включаючи західні країни. Одночасно ця неурядова організує ція навчилася вправно і наочно демонструвати на прикладі біографій окремих особистостей внутрішній тероризм держав, заднім числом влаштовувати впливають на світову громадськість скандали з приводу порушень прав особи і, таким чином, загострювати свідомість прав людини і тривожити світову совість. Але це не дає підстав закривати очі на те, що і «Емнесті Інтернешнл» влаштовує показові і тривалі гуманітарні інтервенції невійськовими засобами в інші держави.

Можна встановити цілий ряд паралелей між режимом прав людини і неоліберальних режимом. Той і інший функціонують за принципом здійснюють самих себе пророцтв, оскільки обидва стають акушерами нового порядку влади та легітимації. Вони намагаються зробити проникними національні держави і суспільства, в одному випадку, для потоків капіталу, кругообігу товарів і споживання, в іншому - для здійснення прав людини. Абсолютно ясно, що обидва режими можуть бути - з тієї чи іншої сторони - пов'язані між собою. Так, вже є пропозиція зробити порушення державами прав людини приводом для виділення або Неви-ділення інвестицій; таким чином, дотримання прав людини буде здійснюватися за допомогою «батога» світової економіки.

У ході нової західної політики етичної та економічної глобалізації суверенні права національно-державного модерну позбавляються свого ядра і опиняються в підпорядкуванні глобальної відповідальності. Саме тому, що збудження позовів з приводу порушення прав людини подається як щось найвищою мірою легітимне, а відповідні інтервенції, подібно Косову, як акт альтруїзму, за межами розуміння нерідко залишається те, що ці інтервенції дивовижним чином переплітаються зі старомодними цілями імперіалістичної світової політики. Але це означає, що права людини відкривають шлях помилковому космополітизму, тобто гегемоніальной інструменталізації прав людини.

 Ця нова, змішана форма гуманітарного альтруїзму з імперською логікою сили підготовляється розвитком, яке можна назвати кругообігом глобалізації: економічна, культурна і моральна глобалізація, взаємодіючи, прискорюють розпад національно-державних інститутів, що може призводити до тяжких людських трагедій і війнам, як це трапилося в 90-ті роки минулого сторіччя в Сомалі, Західній Африці, Югославії, Албанії, а також в деяких частинах Радянського Союзу. Навіть якщо ослаблення центральної влади в західних країнах і не може бути зведене до режиму прав людини, стає очевидним, що таким чином обо стряется і може вирватися назовні прихований вакуум державної влади та легітимації. Це означає, що національно-державні компроміси між етнічними групами втрачають свою сполучну силу і приховані конфлікти в кінцевому рахунку призведуть до громадянської війни. Але так як це відбувається на очах світової громадськості, тобто у сфері дії глобальної відповідальності, то разом з наміченим вибухом сили і хаосу зростає можливість «гуманітарних інтервенцій».

 У кругообігу глобалізації об'єднуються необхідність світового ринку і «добрі наміри» глобального громадянського суспільства разом з ланцюгом «небажаних побічних впливів» в глобальну громадянську, військову та гуманітарну загрозу, включаючи всі дилеми, які породжує ця загроза. Чим успішніше діють у глобальному масштабі провісники вільного світового ринку і поборники прав людини, вихолощуючи державні національні та територіальні структури, тим відчутніше стає космополітично мотивована загроза "гуманітарних інтервенцій" Заходу проти все примножується світового населення. У той же час відкрито проявляються протиріччя цього «військового гуманізму», який через відродження середньовічної доктрини «справедливої війни» ставить під сумнів розумну кантовську ідею «мирного, хоча і не завжди дружньої спільноти всіх народів землі, які можуть вступати в діяльні відносини один з одним »[Kant. Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, § 60]. У світовій системі слабких держав, яка пропагується і створюється неоліберальної світовою політикою, вже ніщо не може встати на шляху імперського зловживання космополітичної місією. 

 Це відбувається в умовах радикальної історичної неодновре-менності, тому з'єднання глобальної етики, економіки та військової сили створює і зміцнює культурну розділову лінію, яка проходить між рекордсменами нового громадянського світопорядку, тобто первісними західними країнами, і глобальними «іншими», що не задовольняють цим масштабами. Ці відокремлені від всесвітньо-цивільного порядку країни так званого другого, третього і четвертого світу вступили в політичний спадок європейського націоналізму; і багато країн вирівнюють своє нестабільне внутрішнє становище за допомогою авторитарного панування і політики етнічного відокремлення. Їм відводиться роль global underdogs15 космополітичної епохи, їх оцінюють і виокрем ляють за принципом відповідності неоліберальної політики і режиму дотримання прав людини. 

 Суперечності цієї інтервенціоністською політики прав людини лежать на поверхні. По-перше, інтервенції в світі, де права людини порушуються постійно і явно, здійснюються завжди тільки вибірково. Зважаючи ерозії державного авторитету громадянські війни, під час яких права людини, грубо кажучи, топчуть ногами, стають все найімовірніше, а інтервенції можливіші; при цьому вибірковість інтервенції сприяє і без того широко розповсюджується підозрами у створенні інструментів політики сили. По-друге, держави з чистою (щодо прав людини) совістю вплутуються в протиріччя тих, про які прислів'я каже: «Інших не суди, на себе подивись». Спостерігаючи за порушеннями прав людини іншими, вони не помічають цих порушень у себе. Тим самим у дискусіях про зміст прав людини знаходить вираз і суперечка про подвійну мораль Заходу в питанні про права людини16. 

 Одночасно починається - знову-таки в глибоко вкоріненої асиметрії між різними частинами світу - абсолютно ірреальне, парадоксальне, навіть перекручене для національно-державної свідомості реформування військової справи на принципах громадян ського суспільства. Завдання військових перепрограмовані, їх суть - сприяти подальшому встановленню глобального громадянського суспільства військовими засобами (порівняй, наприклад, Bredow von 2001). Щоб відповісти на виклики радикальної неодночасності, «озброєні сили західних країн слід грунтовно змінити. Ці далекосяжні зміни настільки глибокі, що можна говорити про абсолютно новий, поступово формується типі, про нові збройних силах »(там же). 

 Йдеться про збройні сили деескалації, завдання яких не захист своєї країни від загарбників і не завоювання чужих держав, а встановлення і зміцнення громадянського демократичного суспільства на чужій території. Ці «цивільні збройні сили» захищають вільне демократичне громадянське суспільство на землі інших держав від конфліктуючих партій, які цілеспрямовано і безцеремонно порушують права людини, причому найчастіше як одна, так і інша. Макс Вебер назвав би це політико-етичної армією, яка повинна бути підготовлена і озброєна для того, щоб в умовах чужих культур, держав і правових режимів в якості третейського судді вселяти повагу до прав людини. 

 Ці збройні сили вже не присягають на вірність своєму народові, а утворюють діючі в мультинаціональному масштабі військові з'єднання, які взяли на себе зобов'язання захищати кодекс прав людини. Внаслідок цього ключове військове поняття «перемога» (або «поразку») позбавляється аури міфотворческой романтики. Мета не в тому, щоб завойовувати і поневолювати чужі землі і країни, а в тому, щоб гасити полум'я спалахують етнічних громадянських конфліктів. Місце архаїчної завойовницької логіки займає функція військової пожежної команди. 

 Це історично нове транснаціональне злиття громадянського суспільства і військової справи виражає себе в пластичному оруеллівська мовою; голос війни користується мирними, ангельськими словесами: «місія світу», «гуманітарний втручання», «peace support operations» 17 або «military operations other than war» 18 . «Збройні сили де-ескалації б'ються з супротивником нема за перемогу; швидше, їх дії на військовому плацдармі спрямовані на те, щоб перешкодити поширенню насильства в сутичці протиборчих партій. Головна причина військового втручання не погроза власній країні, а загроза цивільному населенню в іншій країні і загроза миру у всьому світі. Першорядні мети втручання - захист населення, контроль за заходами з надання допомоги і часткове відновлення гідних людини структур влади »(там же). 

 Ця мета може бути досягнута не поодинці, а тільки при військово-цивільному співпрацю і кооперацію, в яких беруть участь не тільки збройні сили інших країн, а й (це теж головний ознака не визнає кордонів транснаціональності) гуманітарні та інші НУО, представники конфліктуючих партій, а також кореспонденти національних та міжнародних ЗМІ. Відповідно, збройні сили за своєю структурою перетворюються в космополітичний громадський експеримент en miniature. 

 Тим самим відразу застаріває весь морально-політичний космос армії. Якщо протиставлення ворога і одного в національній міфології здавалося настільки ж обов'язковим, як і культурна однорідність солдатів, то «військово-цивільні працівники» виступають за щось прямо протилежне - за транснаціональну солідарність прав людини, за мультинаціональність і цілеспрямоване співробітництво з суспільно-цивільними НУО та інстанціями заради виконання «місії миру». 

 У цьому сенсі нові збройні сили за своїми цілями і характером використання стають попередниками космополітичних збройних сил, новими андрогенними істотами «військового гуманізму»; одночасно вони стають дійсно секуляризованими «арміями порятунку». 3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "МЕТАВЛАСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА"
 1. Необхідність міжнародного співробітництва в галузі глобального природокористування
    глобальні масштаби. У зв'язку з цим виникла нагальна необхідність співпраці всіх країн з метою запобігання глобальної екологічної катастрофи.
 2. Глобальна криза надійності екологічних систем
    глобальна екологічна криза забруднення (редуцентов) і браку мінеральних ресурсів Другий антропогенний екологічна криза (продуцентів) Криза примітивного землеробства Перший антропогенний екологічна криза (консументів, перепромисла) Криза збідніння ресурсів промислу і збирання Доантропогенний екологічна криза аридизации 3 млн років тому Виникнення
 3. Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М., Алетнева В.А.. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с., 1998
    громадянському суспільстві. Під цивільним суспільством поряд з державними інститутами влади і управління розуміється сукупність соціально та економічно незалежних суб'єктів, ініціативно що здійснюють різні види діяльності у своїх інтересах та інтересах суспільства. Держава не має права втручатися в сферу життя і діяльності учасників громадянського суспільства інакше, як здійснюючи свої
 4. ДИАЛЕКТИКА глобальних і локальних ПИТАНЬ, АБО КРИЗА ЛЕГІТИМАЦІЇ НАЦИОНАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛІТИКИ
    метавласті. Вона виходить не з того, що глобалізація сама по собі насаджує загальне усвідомлення глобальності. Швидше, глобальність слід тлумачити як конфлікт метавласті, пов'язаний з визначенням глобальності. Стратегії капіталу, державні стратегії і стратегії адвокатських рухів відкривають не тільки конфліктне простір, в якому прикордонні конструкції
 5. 3.1 Глобалізація людської діяльності. Людство перед лицем глобальних проблем сучасності.
    глобального управління. Інтеграція систем Сходу і Заходу як умова глобальних соціокультурних революцій. Людина перед лицем глобальних процесів. Глобальні проблеми: їх походження, сутність, зміст, ієрархія. Глобальна екологічна криза. Глобалізація і світове населення. Проблема виживання і розвитку людства в біоекологічна і духовно-практичному аспектах.
 6. 2.14.11. Висновок
    глобальної, трансформационная'одновременно і внутрісоціорних і глобальною. Таким чином, в будь-якому випадку зміна стадій розвитку носить всесвітньо-історичний, глобальний характер, а самі стадії виступають як всесвітньо-історичні, глобальні. Тому дане розуміння історії можна з повним правом називати глобально-стадіальних. Довести правильність такого підходу до всесвітньої історії
 7. 31. Громадянське суспільство і правова держава
    громадянське суспільство, від спроб кого б то не було вдатися до неконституційних методів здійснення влади. Правова держава - це високий рівень авторитету державності, реальний режим панування права, що забезпечує всі права людини і громадянина в економічній і духовній сферах. Поняття правової держави многомерно, воно включає все те, що вкладається в поняття
 8. Теми для рефератів 1.
    глобальної освіти. 2. Міжособистісну взаємодію в соціально-освітньому середовищі. 3. Педагогічна діяльність в сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 9. Космополітичних РЕАЛІЗМ
    метавласті економічних акторів двозначна. Вона може означати, що економіка в свою чергу стає політикою, економічна діяльність перетворюється в політичну. Але тут не це мається на увазі, а скоріше те, що світова економічна діяльність, судячи з того як вона сама подає себе, залишається діяльністю економічної, тобто неполітичною. Однак це породжує феномени
 10. ЛІТЕРАТУРА
    глобального свідомості. М., 1990. 16. Програма дій. Порядок денний на 21 століття та інші документи конференції в Ріо-де-Жанейро. М., 1993. 17. Методологічні аспекти дослідження біосфери. M.,
 11. Зміст
    громадянського суспільства 12 Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини 12 Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства 18 Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації 26 Глава 2. Формування конституційно-правової системи управління
 12. 5.3.7. Сучасний ортокапіталізм і глобальні проблеми екології
    глобальну катастрофу, забезпечити стійке майбутнє. М., 1994). Висновки вкрай невтішні: майже нічого не змінилося в кращу сторону, зате багато чого - в гіршу. У результаті Д. Медоуз робить, на жаль, досить аргументований висновок, що людство вже зараз знаходиться за межами зростання і світ наближається до глобальної катастрофи. Наростає забруднення середовища, в результаті
 13. § 11. Перспективи розвитку Російської держави
    громадянського суспільства і демократичної правової соціальної держави. Суспільство тому і називається громадянським, що головним і постійно функціонуючим його елементом, живим його уособленням є справді вільний, впевнений у собі і своїх правах, що піклується про процвітання суспільства громадянин. Зрозуміло, громадянин не вільний від неухильного виконання лежачих на ньому
 14.  Розділ Глобальні, регіональні та локальні проблеми біосфери
    Розділ Глобальні, регіональні та локальні проблеми
 15.  Модуль 6 "Основи неоекології" - Глобальні проблеми життя.
    Модуль 6 "Основи неоекології" - Глобальні проблеми
 16. М.П. Бузьке. Суб'єктна основа буття і регулювання суспільства. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 248 с., 2002
    глобальних закономірностей громадської
© 2014-2021  ibib.ltd.ua