Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяАнтологія → 
« Попередня Наступна »
Сер. Філософська спадщина;. Антологія світової філософії (в 4-х томах), Том 3, 1972 - перейти до змісту підручника

І. С. НАРСКИЙ НІМЕЦЬКЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Навчання, зараховують до цього періоду історії німецької філософсько-соціальної думки, охоплюються хронологічними рамками півтора століть, - від виступів спінозістом В. Чірнгауз, Ф. Штош, Т. Лау і II. X. Едел'мана в кінці XVII-початку XVIII в. і лейбпіце-вольфианской школи XVIII в. до революційного демократизму / '. Форстера в кінці XVIII ст. і утопічного соціалізму А. Ейнзідель і К. Фреліха початку XIX в. У другій половині цього періоду паралельно просвітницькому руху розвивалася німецька класична філософія, черпавшая з нього інспірації («докритичний» Кант), а потім поставила під його критиці (Шеллінг і Гегель), причому критика звернулася не тільки проти епігонів, на кшталт «берлінських просвітителів» X. Ф. Ніколаї і М. Мендельсонау а й проти загальної світоглядної основи цієї течії.

Характерними особливостями загалом досить строкатого і суперечливого філософського руху німецьких просвітителів були деїзм (Штош, Г. С. Реймарус), схильність до пантеїстичним побудов (Чірнгауз, Лессінг, Гердер, Гете), історизм і стихійна діалектика (Вінкельман, Лессінг, Гердер, Ейнзідель, Гете), поширення природничонаукових ідей (К.

Ф. Вольф, М. Вейкард, X. Вольф, «докритичний» Кант). Слід підкреслити підвищений інтерес до моральної проблематики і моральному тлумаченню релігії (Лессінг та ін.), а також значну роль просвітителів у розвитку німецької літератури та естетики (А. Ваумгартен, Вінкельман, Лессінг, Гете, Шиллер), причому розбуджені ними літературно-художні потенції влилися потім у рух «Бурі і натиску».

Власне матеріалістичні вчення в німецькому просвітництві НЕ домінували, але були представлені в ньому поглядами ряду мислителів-К. Л. Кнебеля, Г. Форстера, а також проповідниками атеїзму М. Кнутцено.ч, І. Г. Шульцем і К. Кно-блаухом. З середовища просвітителів виділилися, з іншого боку, його противники інтуїтивісти Гаман і Якобі, ратовавшие за «безпосереднє пізнання» (см, розділ «Ірраціоналізм»).

В даний розділ не включені роботи ранніх німецьких спінозістом, а рівно і X. Вольфа (1679-1754), твори якого значною мірою тяжіють до метафізичних побудов передувала епохи, поєднуючи в рамках своєрідної конструкції протестантської неосхоластики Декартов раціоналізм з логічною стороною онтології Лейбніца.

Розділ склав А. В. Гулига. Пояснювальні тексти І. С. Царського. Прізвища перекладачів вказані в коротких довідках про окремі мислителях.

Кнутцен

Про життя Маттіаса Кнутцена (Knutzen, рід. Близько 1645) відомо мало. Він вивчав теологію, потім виступав з проповідями і повчаннями, багато подорожував і міняв місце проживання, можливо, з міркувань безпеки. Що вийшов з народного середовища, він висловив настрої соціального протесту, зревшіе в широких низах, ставши провісником Просвітництва. В одній зі своїх листівок Кнутцен названий ватажком організації «совісних», по про останню не збереглося ніяких певних відомостей.

Листівка Кнутцена «Дружні побажання друзям від одного» («Amicus Amicis Arnica!», 1674) вперше публікується російською мовою у перекладі з латинської Е. Г. Вайсберг по її відтворенню в кн.: М . Knutzen. Flugschriften und andere zeitgenossische sozialistische Schriften. Berlin, 1965.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " І. С. Нарский НІМЕЦЬКЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ "
 1. ВІД РЕДАКЦІЇ
  німецька філософія Просвітництва, класичний німецький ідеалізм, філософи кантівського і гегелівського напрямків, німецькі матеріалісти 40-60-х років XIX в., утопічний соціалізм, позитивізм, «емпіричні метафізики», ірраціоналізм. Найбільше місце приділено витягів з творів самих значних філософів вказаного періоду, особливо тих, які зіграли важливу роль у теоретичній
 2. ВІД РЕДАКЦІЇ
  німецького мислителя і ідейну боротьбу навколо його філософського спадщини. Книга підготовлена авторським колективом, створеним Інститутом філософії АН СРСР і науковою радою АН СРСР по історії суспільної думки. В основу більшості глав книги покладені доповіді, зроблені їх авторами на VIII Міжнародному гегелівському філософському конгресі, присвяченому 200-річчю з дня народження Гегеля (серпень
 3. XIV. ФІЛОСОФІЯ КАНТА - КЛАСИЧНА СИСТЕМА суб'єкт-об'єктних. ВСЕБІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ ЯК ЇЇ КОНКРЕТНИЙ узагальнює результати
  німецький філософ Іммануїл Кант (1724-1804) - вельми яскравий і глибокий мислитель епохи Просвітництва, який, можна вважати, підводив її підсумки, відкриваючи нові шляхи для інших філософій. У 1784 р., коли філософ створював свої головні твори, в невеликій статті «Відповідь на запитання: що таке Просвітництво?» він сформулював своє розуміння епохи і людини, яким він буває і яким повинен бути в її
 4. Рекомендована література
  1. Філософія: Уч. для вузів.-Р / Д: Фенікс, 1995 (і ін роки). 2. Філософія: Уч.-М.: Російське слово, 1996 . 3. Асмус В.Ф. Іммануїл Кант.-М., 1973. 4. Гулига А. В. Кант.-М., 1981. 5. Нарский І.С. Кант.-М., 1986. 6. Биховський JI.JI. Фейєрбах.-М., 1967. 7. Гулига А.В. Гегель.-М., 1970. 8. Мотрошілов Н.В. Шлях Гегеля до «Науці логіки».-М., 1984. 9. Овсяников М.Ф. Гегель.-М.,
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  1 Аросєва Т. Є., Рогова Л. Г., Сафьянова Н. Ф. Посібник з наукового стилю мовлення. Основний курс. Ч. 2. М.: "Російська мова", 1987. 2 Дарінскій А. В., Бєлоусов Б. Н., Бєлкіна І. Н. та ін Географія Росії. М.: Просвещение , 1993. 3 Скрябіна А. О., Єрофєєва І. А. Географія материків і океанів. М.: Просвещение, 1991. 4 Енциклопедичний словник юного географа-краєзнавця. М.: Педагогіка, 1981.
 6. Початок наукової історії права і держави.
  німецький філософ Г. Лейбніц у трактаті «Новий метод вивчення та навчання юриспруденції» (1667) сформулював нові завдання загального вивчення історії права: вони полягають у загальному роз'ясненні правового розвитку . Тому і за змістом історіографія права може бути різною: внутрішньою історією права (історією власне юридичних форм одного або кількох народів) і зовнішньої історією, що допомагає
 7. Протестантська релігія і філософія в Німеччині XVIII в.
  німецьких філософів, учених, поетів. Водночас антідогматізм і моралізм пієтистів поєднувався у багатьох з них з містичним відкиданням розумного, раціоналістичного початку і в такому контексті привів надалі до ворожого неприйняттю просвітницьких ідей філософів. Останні, живучи в «відсталою» Німеччини, мали ту перевагу, що могли спиратися на ідеї англійських, французьких,
 8. 16.5. Судовий процес у правовому вихованні та просвітництві громадян
  просвітництві
 9. 16.4. Питання правової просвіти громадян на стадії попереднього розслідування
  просвіти громадян на стадії попереднього
 10. ДУМКА
  німецько - і франкоязич - них) шкіл філософсько-методологічної думки. Розглянемо внесок сучасної АФ в ПФ. Для цього будемо виходити з робочого визначення: політична філософія - це нормативне мислення про соціальні та політичні інститутах, які потрібні для політичної діяльності. Спочатку проаналізуємо історію аналітичної політичної філософії (далі АПФ) XX в. Потім
 11. тема 7 XVIII століття в західноєвропейській і російській історії: модернізація і просвітництво. Особливості російської модернізації XVIII століття
  просвітництво. Особливості російської модернізації XVIII
 12. ПЕРЕДМОВА
  німецького романтизму. У першій частині аналізувалася філософія Фр. Шлегеля і Новаліса. Обох романтиків пов'язувала не тільки тісний особиста дружба, але й стійкі духовні та ідейні зв'язку, активна діяльність в Йенському і Берлінському романтичних гуртках, і В центрі справжнього дослідження знаходяться філософські погляди двох інших мислителів-романтиків, Фр. Гельдерліна і Ф. Д. Е.
 13. Історична школа права.
  Німецького правознавця Г. Гуго - пов'язується прийняте і в сучасній науці поділ історії права на зовнішню (або історію пам'яток, джерел, права) і внутрішню (або історію окремих юридичних принципів та інститутів). Абсолютизуючи внутрішнє органічний рух права, Гуго (разом з усією історичною школою) прагнув виправдати будь-які правові принципи (якщо вони з'явилися у народу,
 14. Політика «освіченого абсолютизму» Катерини П.
  освіченого абсолютизму ». Однак нова імператриця відразу дала зрозуміти, що всі перетворення вона здійснюватиме самодержавно. Панування абсолютистських порядків знайшло своє відображення в сенатської реформи: під приводом впорядкування роботи Сенату, він був розділений на шість департаментів. Тим самим, останній був істотно ослаблений як законодавчий орган, ставши лише своєрідним «сховищем»
 15. Особливості правового освіти учасників кримінального процесу
  освіченості громадян, посадових осіб, які здійснюють судочинство, інакше кажучи, педагогічних основ, на яких грунтується правопорядок в демократичній правовій
 16. Контекст
  німецько-і франкомовної). Тут теж географічна інтерпретація породжує проблеми. Наприклад, Г. Фреге, Л. Вітгенштейн і більшість членів Віденського гуртка були німцями, але зіграли значну роль в становленні АФ. А британські філософи (Д. С. Мілль, Ф. Бредлі, Р. Коллінгвуд, М. Оакшот та ін.) зазнали сильного впливу німецького романтизму та ідеалізму. Деякі сучасні англомовні
 17. Теми рефератів 1.
  Німецької
© 2014-2021  ibib.ltd.ua