Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних країн . В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Наука конституційного права за кордоном

Конституційно-правова наука порівняно молода. Її відбруньковування від філософії, соціології та інших наук відбулося лише в першій половині XIX століття, тобто значно пізніше інших юридичних наук (цивільного, кримінального, процесуального права).

У період боротьби проти феодалізму ідеологи демократії Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Ш. Монтеск'є, Д. Локк, Ж.-Ж . Руссо та інші висунули і обгрунтували найважливіші концепції конституційного права: конституціоналізм, народний суверенітет, народне представництво, поділ влади, природні невідчужувані права людини. Ці теорії служили ідеологічним обгрунтуванням ліквідації феодалізму як суспільного ладу, заснованого на деспотизмі і свавіллі, сприяли досягненню організаційної єдності антифеодальних політичних сил. У період антифеодальних революцій почали формуватися і конституційний лад, і оформляє його конституційне право, що надавало юридичну форму виробленим теоретиками демократичним ідеям. Надалі вчені-юристи приділили велику увагу коментуванню нових конституційно-правових норм та інститутів. Прикладом можуть служити праці відомого англійського юриста У. Блекстона, який жив у XVIII-XIX століттях, який видав «Коментарі до англійських законів» у чотирьох томах. У цей період і зароджується фактично наука конституційного права.

У XIX столітті з'являються численні праці правознавців- конституціоналістів. У. Беджгот, Т. Мей, А. Дайсі, Д. Мілль у Великобританії, А. Есмен, А. де Токвіль у Франції, У. Віллоубі в США, В. Лабанд, Р. Гнейст в Німеччині у своїх фундаментальних роботах створили класичні теорії конституційного права, включаючи такі конституційно-правові доктрини, як парламентаризм, правова, соціальна і демократична держава.

На рубежі і на початку XX століття серйозний внесок у розвиток теорії конституційного права внесли Л. Дюгі , М. Ориу (Франція), В. Орландо (Італія), Д. Брайс, С. Лоу (Великобританія), Г. Еллінек (Німеччина). В їх правових поглядах поряд з ідеями внеклассовой демократії, солідарності з'являються судження про необхідність обмежити роль парламентів, посилити участь урядів в законодавстві, ідеї «сильної влади» і т.п.

Найбільшими представниками сучасної західної науки конституційного права є Ж. Бюрдо, М. Дюверже, М. Пріло, Ж. Ведель , М. Лесаж у Франції, А. Дженнінгс, X. Філліпс, Д. Маккінтош, Д. Маршалл, П. Бромхеда у Великобританії, Р. Паунд, Е. Корвін, Г. Кельзен, К. Левенштейн, Л. трайб в США , Т. Маунц, Г. Навяскі, К. Хессе, К. фон Байме, К. Штерн у Німеччині. В їхніх працях розробляються доктрини, обумовлені сучасним етапом розвитку суспільства, зокрема впливом на суспільне життя досягнень науково-технічного прогресу. Можна в цьому зв'язку назвати теорії плюралістичної демократії, правлячої еліти, технократії та ін

Названими прізвищами, зрозуміло, не вичерпується навіть в зазначених країнах коло авторів, що розробляють проблеми конституційного права. Західна наука конституційного права характеризується множинністю шкіл, підшкіл, що обумовлено впливом різних філософських течій, а також національними та історичними особливостями розвитку окремих країн. Підчас наука конституційного права зрощується з політологією, що цілком природно, якщо врахувати, що предметом політології є політичні відносини в суспільстві, які, як зазначалося, являють собою дійсний або можливий предмет регулювання конституційним правом.

Що стосується зарубіжних соціалістичних країн, то встановлення в цих країнах диктатури комуністичних партій і тоталітарних політичних режимів усунуло яку можливість легального розвитку справжньої конституційно-правової науки. Для неї, як і для інших наук про суспільство, стали обов'язковими визнані в тій чи іншій країні догми марксизму-ленінізму (у Китаї також ідеї Мао Цзедуна, в КНДР ідеї чучхе - корейського варіанту марксизму-ленінізму і т.п.). Лише на базі цих догм допускалося розвиток якихось теоретичних поглядів. Як і в нашій країні, про що йдеться нижче, в цих країнах до цього періоду не можна говорити про існування науки конституційного права, бо наука в таких умовах існувати не може. Мова може йти лише про літературу, містить інформацію, яка часом становить інтерес для науки.

Тільки тепер, коли в більшості цих країн взяли верх антитоталітарні революції, відкрилися і використовуються можливості для відновлення і розвитку справжніх наук про суспільство, включаючи і науку конституційного права . У числі сучасних дослідників-конституціоналістів у східноєвропейських країнах (претендуючи, зрозуміло, на повноту переліку) можна назвати Войчеха Соколевіча, Януша Тщіньского, Здзіслава Яроша, Марту Крук, Адама Лопатку в Польщі, Антала Адама, Андраша Брадьову, Марту Деже в Угорщині, Іржі Гроспіча, Карела Свободу, Карела Климу в Чехії, Павле Ніколіча, Ратко Марковича в Югославії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Наука конституційного права за кордоном"
 1. Розділ 1 РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК Суб'єкта КОНТРОЛЬНО- Наглядової ВЛАДІ
  наука мати свою, ВЛАСНА точку зору на Цю проблему! Найважлівішім є ті, что даже за умови повної реорганізації прокурорської системи України відповідно до констітуційної МОДЕЛІ рівень ее неповторності НЕ позбав НЕ зменшіть, альо й Набуда новіх рис. Як відомо, ст. 121 конституції України містіть вічерпній ПЕРЕЛІК функцій прокуратури, что є властівім такоже констітуціям БІЛОРУСІЇ, Молдавії, Литви,
 2. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  наука досі не встановила, а от релігійне обгрунтування міститься ще в Біблії. Зрозуміло, теологічна теорія виходить з релігійних поглядів, не є науковою, але відображає окремі реальні процеси, дійсно мали місце в процесах становлення держав (теократичних). Патріархальна теорія розглядає виникнення держави безпосередньо з розрослася сім'ї,
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  наука, поступово долає методологічний криза, пов'язаний в загальною кризою марксистської концепції суспільного розвитку, може запропонувати більш глибоке і досить обгрунтоване розуміння форми правління як однієї з основних характеристик устрою держави, дати більш зважену класифікацію цих форм, намітити більш реальний прогноз їхнього розвитку. Годі й говорити, як це
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  науках поняття російської державності. Це поняття виявляється вкрай необхідним на сучасному етапі наукового знання, коли виникає завдання теоретичного осмислення тривалої історії державно-правової організації російського суспільства. Але при цьому під поняттям російської державності слід розуміти не синонім Російської держави, як це часто зустрічається в підручниках,
 5. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  наука виділяють і фігуру підданого. Це соціальна характеристика особистості, яка перебуває, як правило, у відносинах «підпорядкування - влади» з певним типом держави, головним чином імперією. Виникнувши в далекі часи завоювань і підкоренні одних народів іншими, коли головною формою відносин особи і держави був збір і сплата данини, фігура підданого характеризувала, як правило,
 6. Література
  конституційних прав і свобод у країнах Західної Європи. М.: ИНИОН АН СРСР - Всесоюзний межведомств. центр наук про людину, 1991. Про свободу. Антологія західноєвропейської класичної ліберальної думки. М.: Наука, 1995. Права людини і міжнаціональні відносини. М.: ІДП РАН, 1994. Ебзеев Б.С. Конституція. Демократія. Права людини. М.: Пул,
 7. 1. Поняття і соціальна функція
  конституційний лад взагалі неможливий. Суд - це останній бастіон, останній рубіж демократії; якщо він підпорядкований «телефонному праву» (неважливо, чиїм вказівкам він слухає - партійного лідера, президента країни або пахана злочинного співтовариства) або якщо судові рішення можуть безкарно ігноруватися, в такій країні немає конституційного ладу, а конституція якщо і є, то не варто тієї
 8. Література
  конституційних досліджень, 1999. Овсепян Ж. І. Судовий конституційний контроль в зарубіжних країнах. Правовий захист конституцій. Ростов-Дон: Літера-Д, 1992. Решетніков Ф.М. Правові системи країн світу. Довідник. М.: ЮЛ, 1993. Судові системи західних держав. М.: Наука, 1991. Фрідмен Л. Введення в американське право. М.: Прогресс-Універс, 1993. Харрел М.Е., Андерсон Б.
 9. Петро Великий
  конституційних демократів. У 1892 р. він опублікував роботу «Державне господарство Росії в першій чверті XVIII століття і реформа Петра Великого». Як і В. О. Ключевський, П.Н.Милюков вважав, що головною причиною реформ стала Північна війна і пов'язані з нею фінансові труднощі. Ніякого єдиного плану перетворень у царя, на думку цього автора, не було. Більше того, багато реформ
 10. 7. З історії російського лібералізму
  конституційним формам державного управління. Більш докладно, конкретно і чітко ліберальні ідеї викладені у М. М. Сперанського в його «Запровадження до укладенню Державних законів» (1809 р.). М. М. Сперанський вважав за необхідне законодавче закріплення громадянських свобод, встановлення міцної конституційно-правової основи державної влади і створення правової держави, яке
© 2014-2021  ibib.ltd.ua