Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е . А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000.-704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Організаційні та майнові договориЦивільно-правові договори поділяються на майнові та організаційні. До майнових відносяться всі договори, безпосередньо оформляють акти товарообміну їх учасників та спрямовані на передачу або отримання майна (матеріальних та інших благ). Організаційні договори спрямовані не на товарообмін, а на його організацію, тобто на встановлення взаємозв'язків учасників майбутнього товарообміну. Такий, наприклад, попередній договір, в силу якого його сторони зобов'язуються укласти в майбутньому основний (майновий) договір на умовах, встановлених попереднім договором (п. 1 ст. 429 ЦК).
1 Що також свідчить про штучність спроб відокремлення "підприємницького права" навіть у сфері договірних відносин
Типовою різновидом даного договору є традиційно відомий російському праву договір запродажи, за яким сторони зобов'язуються у визначений ними термін укласти договір купівлі-продажу (наприклад, щодо речі, якої поки немає у продавця або щодо якої він не має права власності або воно обтяжене правами інших осіб).
Попередній договір містить умови, по-перше, що відносяться до його змісту і, по-друге, які стосуються змісту основного договору. З числа перших слід насамперед назвати термін, протягом якого сторони зобов'язуються укласти основний договір (за його відсутності згідно з правилом абз. 2 п. 4 ст. 429 ЦК застосовується річний строк). Крім того, попередній договір необхідно належним чином оформити (як правило, письмово) під страхом його нікчемності. До другої групи належать умова про предмет та інші істотні умови основного договору, відсутність яких перетворює попередній договір в юридично необов'язкове угоду про наміри.
Попередній договір відрізняється від договору, вчиненого під умовою (умовної угоди), оскільки породжує безумовну обов'язок у встановлений термін укласти передбачений ним основний договір під загрозою судового примусу до його укладення. Остання істотно відрізняє розглянутий договір від звичайних договорів, що укладаються за вільним розсуд сторін.
За своєю юридичною природою до попередніми договорами дуже близькі укладаються у сфері підприємницької діяльності так звані генеральні договори , на підставі та на виконання яких сторони потім укладають цілий ряд конкретних однотипних (локальних) договорів. Це, наприклад, спрямовані на організацію перевезень вантажів річні та аналогічні їм договори перевізників з вантажовідправниками, що служать підставою для подальшого укладення договорів перевезення конкретних вантажів; двосторонні угоди (договори) учасників міжбанківських відносин про організацію їх взаємних розрахунків по конкретних майбутнім угодам купівлі-продажу валюти або цінних паперів (типу "розрахункових форвардних контрактів") і т. п. Від попередніх договорів вони відрізняються не тільки особливим суб'єктним складом і множинністю укладаються на їх основі "локальних" договорів, але насамперед відсутністю примусово здійснюваної обов'язку укладення останніх.
До числа організаційних відносяться також багатосторонні Договори - установчий договір про створення юридичної особи і договір простого товариства (про спільну діяльність), що визначають організацію взаємовідносин сторін у зв'язку з їх майбутнім участю в цивільному обороті. Попередні, генеральні та багатосторонні договори можна розглядати в якості основних типів організаційних договорів.
У свою чергу, майнові договори в літературі запропоновано розділяти на зобов'язальні та вещние1 . До останніх відносять договори, в силу яких передача речі контрагенту і виникнення у нього речового права відбувається "на стадії виникнення договору, а не його виконання", наприклад при даруванні речі. Виходить, що такі договори (угоди) про відчуження речей не породжують договірних зобов'язань. Насправді йдеться про ситуації, коли момент укладення договору (угоди) збігається з моментом виконання договірного зобов'язання, що складається виключно у передачі речі (що породжує в силу п. 1 ст. 223 ЦК виникнення права власності на річ у набувача), що характерно для деяких реальних угод (наприклад, в роздрібної купівлі-продажу). Але "речові елементи" таких правовідносин вичерпуються переходом права власності (абз. 1 п. 2 ст. 218 ЦК), а "близька" до віндикаційним позовом можливість витребування індивідуально-визначеної речі (ст. 398 ЦК) характерна для "зобов'язальних", а не "речових договорів". У зв'язку з цим виділення останніх видається необгрунтованим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2. Організаційні та майнові договори "
 1. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  організаційно не торкнулася. Зміни відбулися тільки в їх судочинстві: суперечки мали розглядатися на основі Статуту Цивільного Судочинства від 20 листопада 18б4 року, введеного в дію стосовно загальним судам і містить правила збирання та оцінки доказів. Судові статути 18б4 року, що включали в себе процесуальні норми стосовно діяльності загальних і
 2. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  організаційно не торкнулася. Зміни відбулися тільки в їх судочинстві: суперечки мали розглядатися на основі Статуту Цивільного Судочинства від 20 листопада 1864 року, введеного в дію стосовно загальним судам і містить правила збирання й оцінки доказів. Судові статути 1864 року, що включали в себе процесуальні норми стосовно діяльності загальних і
 3. 36. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки: поняття і структура.
  організаційного характеру) у разі відмови від виконання юридичних обов'язків або несумлінного виконання їх, що йде врозріз з вимогами правової норми (наприклад, обов'язок боржника сплатити неустойку за невиконання умов договору). І суб'єктивне юридичне право, і суб'єктивну юридичну обов'язок об'єднує те, що вони: - випливають із юридичних норм; - забезпечуються
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Організаційно-правових форм. Законом РФ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" повноваження з реєстрації підприємницької діяльності надані також районної, міської та районної у місті адміністрації. Дозвільний спосіб виникнення юридичних осіб є засобом контролю за належним їх освітою, який дозволяє здійснювати
 5. 8. Поняття і види цивільних правовідносинах.
  Організаційні та ін Оскільки в основу класифікації правовідносин покладено різні ознаки, то одне і те ж правовідношення може бути одночасно охарактеризоване з різних сторін. Наприклад, правовідносини власності є майновими, абсолютними, речовими, регулятивними тощо Правовідносини, що виникли з договору позики, є майновими, відносними,
 6. 21. Держава Україна та адміністративно - територіальні одиниці як суб'єкти цивільного права.
  Організаційно-правових формах, передбачених чинним законодавством. Безпосередня участь держави у цивільному обороті здійснюється шляхом вступу у правовідносини органів державної влади, що діють при цьому не як відособлені юридичні особи, а як особливі представники держави. Від імені держави в цивільному обороті можуть виступати як представницькі,
 7. 23. Поняття та ознаки юридичної особи.
  Організаційна єдність, - наявність відокремленого майна - виступ у цивільному обороті від свого імені, - здатність приймати на себе зобов'язання і відповідати по ним, - бути позивачами і відповідачами в судових органах. Зупинимося на характеристиці цих ознак докладніше. 1) Організаційна єдність виражається у визначенні цілей і завдань юридичної особи, у встановленні його внутрішньої
 8. 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
  організаційно-правової форми неможливі без установчих документів. Ст. 8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів: статут і рішення одного або кількох власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо власників або органів два і більше, таким рішенням є установчий договір).
 9. 58. Форми спільної інвестиційної діяльності
  організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. Такі підприємства створюються і діють у формах, передбачених законодавством
 10. Місце фінансового права в Системі права Украіни
  організаційні форми управління фінансово-кредитною системою, систему і структуру фінансових органів, регулюють відносини, що виникають у процесі мобілізації, розподілу і використання фондів грошових коштів державою в особі її органів. Фінансове право має також зв'язок і з цивільним правом. Так, предметом цивільного права є майнові
© 2014-2022  ibib.ltd.ua