Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

6.3. Основні організаційні механізми

Або основні елементи самоорганізації систем - тема найбільш об'ємної глави III.

Людина у своїй організуючою діяльності є, за припущенням Богданова, тільки учнем і наслідувачем великого й загального організатора - природи. Тому методи людства, повторюючи почасти методи природи, представляють по відношенню до них лише окремі випадки. Ці приватні випадки більш близькі до знайомих нам, і тому, вивчаючи їх, можемо перейти до більш загальних і потім загальним шляхах організації в природі. Так, помічено й встановлено, що вся діяльність людини - в практиці і мисленні - зводиться до двох основних операцій: з'єднання і розділення. Досліджуючи стихійні процеси природи, можна помітити в них ці ж елементи самоорганізації. При цьому операція з'єднання є основним елементом формування систем і первинним актом, що породжує «зміна, виникнення, руйнування, розвиток організаційних форм». Цей акт був названий «кон'югацією» - «терміном, узятим з біології, більш глибоким за змістом», як вважав Богданов, і «міжнародним із застосування» [там же, с. 144].

У ході з'єднання відповідних комплексів відбувається; як нам вже відомо, додавання актинії-опорів. Результати складання залежно від обставин можуть бути різними. При цьому можливі три випадки. Перший, коли активності обох комплексів з'єднуються без «втрат», тобто не перетворюються на опору. Це - граничний і ідеальний позитивний результат. Практично «втрати» ніколи не бувають рівними нулю. Другий, коли активності одного комплексу стають цілком опорами для активностей іншого, повністю знищують їх або знищуються ними, тобто випадок також граничний, хоча і протилежний, але не ідеальний, а реальний. Третій - найбільш звичайний, коли активності частково складаються, частково виявляються взаємними опорами, тобто організаційно віднімаються, або знищуються.

Відносно аналітичної суми активностей, отриманої в результаті кон'югації, Богданов водить застереження, що вона буде дорівнювати арифметичній лише в першому, ідеальному випадку, у всіх інших - менше її. Перевищення ж суми активностей може бути досягнуто лин у результаті подальших структурних змін в ході розвитку, поштовхом до якого стала кон'югація.

Результатом кон'югації є і ланцюгові зв'язку, які в разі однорідних комплексів виявляються симетричними або, у разі неоднорідних - асиметричними. Ясно, що ланцюги найчастіше бувають другого типу. Разом з тим два з'єднуються ланки будь ланцюга вимагають введення третьої ланки, як особливої зв'язки, яку Богданов назвав «ІНГРЕСС», як метод «ввідних» або «посередніх комплексів». Так як в будь зв'язки двох комплексів можна виділити «зв'язку», як особливе, третя ланка між ними, то всю комбінацію він називає також інгресії, а останню - «загальною формою ланцюгової зв'язку».

Операцію, протилежну кон'югації, яка полягає в поділі комплексів системи з руйнуванням зв'язки-інгресії, тобто у виникненні дезорганізації, розпаду, Богданов називає «дезін-Гресс», як операцію, заперечливу інгрсссію. Але цю ж операцію він тут же називає «негативною інгсрссіей», Можемо помітити, що тут складається суперечлива ситуація. Так, з одного боку ін-герссія є зв'язка, і є пе інакше, як елементом структурної зв'язку системи, а з іншого - це операція, частина процесу самоорганізації, протилежна дезінгерссіі, що ніяк пе може бути.

Аналогічна плутанина стосовно поняття «дезінгерссія». Дійсно, під цим поняттям мається на увазі з одного боку операція, як частина процесу, з іншого - як результат операції, продукт процесу, коли йдеться про «часткової» або «повної» дезінгерссіі. Від цієї суперечливості в описі справжніх організаційних процесів можна позбутися, спростивши сам опис так, як це зробив A. JI. Тахтаджян [30, с. 240-242], про що буде сказано нижче.

Що ж відбувається насправді в результаті розриву зв'язку між комплексами? У розрив зв'язку проникають елементи середовища і між комплексами проходить «тектологіческій» межа. В результаті виникає «окремість». З цього приводу у Богданов випливає ще один висновок: «всякий без винятку розрив у досвіді може бути зрозумілий як результат дезінгрессіі безперервним. Оп є епізод в русі безперервного потоку всесвіту - потоку активностей опорів »

Розрив текгологіческой кордону між двома комплексами є результат початку кон'югації або момент, з якого вони перестають бути тим, чим вони були - тектологіческій отдельносіямі, і утворюють нову систему. Явище це називають організаційним «кризою» даних комплексів. У тектологии цей тип криз позначається як «криза С» («кон'югаційний криза»). Освіта ж тектологіческій кордону, що створює з нової системи нові окремо, так само є криза, яка позначається як «криза Д» («диз'юнктивний криза»). На підставі попереднього очевидно, що з них первинними є кризи С: всяке розділення обумовлюється попередніми кон'югації.

Про світової інгрсссіі. Область практичної організації речей завжди обмежена, але зростає з розширенням і розвитком техніки. Похідною від неї є пізнавальна організація, але не самих речей, а їх символів - понять. «Символи, організовувані пізнанням, або поняття, самі належать до соціальної природи як ідеологічні елементи. Тому, оперуючи з ними, пізнання може розвивати свою організаційну функцію незрівнянно ширше, ніж це технічно вдається праці з реальними речами; і ми вже бачили, що багато чого, неорганізоване практично, може бути організовано пізнавально, тобто в символах: де немає інгресії речей, можлива інгресії понять про них. Тут інгресії стає універсальною, всеосяжною.

Світова інгресії в сучасній науці виражається як принцип безперервності. Він визначається різна; текгологіческі ж його формулювання проста і очевидна:

Між всякими двома комплексами всесвіту, при достатньому дослідженні встановлюються проміжні ланки, що вводять їх в один ланцюг інгресії »[там же, с. 188].

Кон'югація, зв'язка-інгресії, дезінгрессія, кордон, кризи З, кризи Д - все це основні поняття для формуючого тектологіческій механізму; вони послужать нам для дослідження різних випадків утворення організаційних форм, комплексів, систем. На черзі питання про долі виникають формувань - про їх збереження, закріпленні, поширенні або їх занепаді, загибелі. Це вже питання про регулюючому механізмі, чому присвячена друга частина глави.

Богданов тут починає з підстановки: все що виникає «має свою долю. Бе перший, найпростіше вираження зводиться до дилеми: збереження або знищення ». Вирішується це операцією (процесом), яка в біології отримала назву «природний відбір».

Визначення «природний» їм відкидається, так як для тектологии відмінність «природних» і «штучних» процесів не є принциповим, а «відбір» названий «підбором». Поняття відбору стало універсальним і знайшло своє застосування в ряді різних теорії - наукових та філософських.

Механізм відбору розкладається на три елементи: 1) об'єкт відбору - те, що йому піддається, 2) діяч, або фактор відбору - те, що діє на об'єкт, зберігаючи або руйнуючи його, 3) основа або базис відбору - та сторона об'єкта, від якої залежить його збереження або усунення.

Зауважимо, що при такому визначенні процесу відбору Богданов опускає ще один важливий елемент - «конкуренцію», а також пов'язане з ним поняття «конкурентоспроможність», як основну властивість об'єкта відбору. При цьому роль Р. Мальтуса і Ч. Дарвіна, як основоположників конкурентного природного відбору з причини обмеженості засобів існування трактується їм дуже помилково, про що докладніше будемо говорити нижче.

Схему відбору, в якій справа йде тільки про збереження організаційних форм об'єкта або їх незбереження, можна позначити терміном «консервативний відбір». Однак вся справа в тому, що активності об'єкта проводять зміни. Тому не може бути мови про простий і чистому «збереженні» форм, такому, яке було б справжнім відсутністю змін. Збереження є всього лише результатом того, що кожне з виникаючих змін врівноважується тут же іншим, йому протилежним, і це є рухлива рівновага змін [там же, с. 197].

Організм у своїй життєдіяльності постійно витрачає, втрачає% віддаючи довкіллю, свої активності у вигляді речовини своїх тканин. Це не заважає йому зберігатися, хоча б приблизно. Так як замість втраченого він бере, засвоює з навколишнього середовища елементи її активностей у вигляді їжі. Це і є процес рухомого рівноваги обміну речовин між живим або неживим комплексом і його середовищем. Хоча раніше його вважали особливістю лише живих тіл. Тому біологи дали двом утворюючим потокам речовин (з організму і в організм) назви асиміляції і дезассіміляціі. Рухлива рівновага ніколи не є абсолютно точним: поступові зміни вага ж накопичуються. Вже це одне робить схему консервативного відбору науково недостатньою. Тому Богданов встановлює другу схему відбору, названу ним прогресивним відбором. Це вже нове розуміння відбору, засноване на ідеї рухомого рівноваги і відхилень від нього. Схема тут ширше і «глибше; вона охоплює і прогресивний розвиток комплексів, і їх відносний занепад; вона розкладає процеси збереження і руйнування їх на елементи». При зростанні суми активностей комплексу, тобто перевазі асиміляції над дезассіміляціей, відбір буде прогресивним позитивним. При зменшенні суми активностей, тобто переважанні дезассіміляціі - негативним [там же, с. 202].

І останнє зауваження. Самі елементарні акти відбору розкладаються на різні процеси кон'югації і дезінгрессіі, які постійно йдуть поруч. Тому регулюючий механізм відбору не є щось окреме від формують тсктологнчсскіх механізмів (елементів формування систем), а тільки певна їх комбінація.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3. Основні організаційні механізми "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  основному зерно). Експорт здійснювався за рахунок недоспоживання, а не надлишку сільськогосподарської продукції. Таким чином виріс рід капіталізму, вигодуваний за рахунок селян, в результаті прямого втручання держави, його протекціоністської політики, широкого використання іноземних капіталів. Етапи складання великого виробництва виявилися зміщені (спочатку важка, потім легка
 2. Види міжнародного комерційного арбітражу. Інституційний арбітраж у Франції, Швеції і Великобританії.
  Організаційну структуру і механізм його функціонування . Суд складається з Голови, заступників Голови, Генерального секретаря, а також членів. Члени Суду призначаються на три роки Радою МТП за пропозицією Національних комітетів. Кожен Національний комітет представлений одним членом (ст. 3 Статуту). Основною функцією Суду є забезпечення належного застосування примирних і
 3. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  основні методи регулювання правового статусу та порядку діяльності політичних партій - зовнішній і внутріш-ний. Зовнішній метод регулювання здійснюється за допомогою прийняття консти-туцій, звичайних парламентських законів і винесення судових рішень. У ряді констатує-цій, прийнятих після другої світової війни, містяться положення, що стосують-ся політичних партій. Ступінь деталіза-ції і
 4. 52. Система відносин органів місцевого управління та центральною владою
  організаційні справи. Будь вказівки урядових органів з питань, які розглядаються як делеговані муніципалітетам справи загального-жавного значення, є для муніципальних властей обов'язковими. Проте втручання центру поширюється і на чисто місцеві справи. Одним із способів такого втручання служить дача муніципалітетам рекомендацій, які зазвичай приймаються
 5. 30. класифікація актів управління.
  основні - мають самостійну юр силу залежні За змістом поставленої цілі: встановлюють регулятивні контролюючі За маштабам дії: стратегічні тактичні За формою: офіційні - письмові не формальні - усні За причинно слідчому ознакою: інніціатівние акти вимушені настанням юридичних фактів Нормативно правові - основний вид актів управління не тільки
 6. Введення.
  основних економічних злочинів, викладаються юридичні та економічні аспекти контролю над організованою економічною злочинністю та забезпечення безпеки економічної діяльності. У зв'язку з тим, що організована економічна злочинність являє собою складне і багатогранне явище, в роботі зроблена спроба проаналізувати спочатку організовану і економічну
 7. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
    основну злочинну діяльність. Даний вид організованої злочинності позначається в кримінологічної літературі також терміном "гангстерська злочинність" 2. Сіндікалізірованная організована злочинність (злочинний синдикат). Основна мета - перманентне отримання максимального прибутку шляхом незаконного виробництва товарів і послуг та здійснення економічних злочинів з
 8. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
    основної частини ресурсів направлено на страхування кримінальних ризиків. Розглянемо основні форми і методи побудови і функціонування злочинних організацій. Вони є продуктом багатовікового вдосконалення кримінальної практики і виконують найважливішу функцію - зниження ризиків кримінальної економічної діяльності та забезпечення життєстійкості організації. Механізми життєстійкості
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу
 10. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
    основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура і інформаційний зміст криміналістичної характеристики. Структура приватноїкриміналістичної методики. Форми і зміст даних спеціальних наук в методиці розслідування. Тема 21. Розслідування злочинів проти життя і здоров'я (вбивства, заподіяння шкоди здоров'ю).
 11. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
    основної частини реформируемого і підгонкою до неї інших частин, тим більше втрат якості реформируемого. Вирішуючи вищевикладену проблему скорочення військ, треба було, виходячи з військової доктрини, бойових завдань військ на даному ТВД, прийняти рішення про скорочення якихось частин і з'єднань повністю, про порядок розподілу офіцерів і прапорщиків, солдатів і сержантів, техніки і озброєння з інших
 12. 1.3. Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації
    основні підходи до цієї проблеми, що визначаються, в основному, політичними поглядами опонентів. Перший полягав у тому, що наша прославлена і непереможна Армія (розгромила Китай, Японію, Фінляндію, Німеччину) не вимагає реорганізації, а необхідно тільки підсилити, зміцнити діючу ідеологію, принципи будівництва і військову дисципліну. Другий полягав у тому, що Армія хороша, але необхідно її
 13. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
    основних причин низької ефективності реформи ЗС РФ є відсутність комплексного, злагодженого механізму забезпечення їх проведення. Хоча участь у реформуванні армії беруть багато органів і організації законодавчої та виконавчої гілок влади, відпрацювання механізму правового регулювання їх діяльності, невстановлення сфер компетенції та регламентації повноважень цих органів, відсутність
 14. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
    основні положення деяких нормативних актів, що регулюють найбільш важливі сфери правовідносини держава-військовослужбовець: федеральні закони «Про статус військовослужбовців», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Положення про Офіцерському зборах ЗС РФ» і їх відповідність Конституції РФ, цілям і принципам проведеної реформи ЗС РФ. Стаття 59 Конституції РФ, будучи відсильною статтею,
 15. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    основні права і обов'язки суб'єктів правовідносин або посилання, нечітко регламентують правомочні акти; - враховуючи многосуб'ектной правовідносин, договори повинні бути багатоваріантних; представляється доцільним розробити такі види (форми) договорів, що встановлюють різні рівні правовідносин (залежно від значущості в системі категорії суб'єкта), певні
 16. Список літератури
    основні гарантії виборчих прав громадян РФ: Федеральний Закон від 6 грудня 1994 р. / / Російська газета. 1994. 10 грудня. Про оборону: Федеральний Закон від 31 травня 1996 / / Збори законодавства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. Про громадські об'єднання: Федеральний Закон від 19 травня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. Про оперативно-розшукову діяльність:
 17. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
    основні типи: за функціями маркетингової діяльності; по продукту; по регіонах; за групами споживачів (ринкова). В організаціях функціональних маркетингових підрозділів кожен відділ або сектор розробляє одну або ряд певних функцій маркетингової діяльності (відділ вивчення ринку, відділ реклами і стимулювання збуту, відділ каналів товароруху і т.д.). Таку структуру зазвичай
© 2014-2022  ibib.ltd.ua