Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А. . Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Особливості історичного походження.

Давньосхідна монархія була в історії першим типом державності та першою формою монархії. Її навіть не можна характеризувати як цілком монархію в пізнішому сенсі - настільки відмінна вона по своїм зв'язкам з породив її суспільством. Вони ще дуже мало мали політичний і правовий характер, а головним чином економічно-розпорядчий, релігійний і військово-адміністративний. Такі особливості давньосхідної монархії в першу чергу були визначені історичними шляхами її формування в суспільстві.

Першим з історичних шляхів виникнення древневосточной монархії було переродження влади виборного релігійного і господарського лідера союзу громад, що утворили початкове протогосударство. Основні функції таким шляхом сталого владі правителя-монарха полягали у виконанні жрецьких обов'язків і в організації публічного господарства. Функції визначали і утримання влади: по-перше, правитель наділявся повноваженнями відправляти релігійний культ, виконувати і тлумачити волю божества, організовувати святилища, релігійні церемонії, приносити жертви і вимагати жертовних підношень; в цих межах правитель отримував права контролювати діяльність громад і навіть окремих сімей; Звідси ж виникає повноваження правителя втручатися у внутрішньородові і сімейні справи.

У другому відношенні, правитель отримував повноваження регулювати збір продуктів, які виділялися співтовариством на загальнодержавні потреби, встановлювати розміри податків або натуральних відпрацювань, розподіляти земельний (або іншої ресурсний) фонд країни, організовувати видачі продуктів нужденним або привілейованим верствам, визначати ступінь участі громад, пологів і кожного підвладного в загальнодержавних роботах. Спочатку як лідер надобщінних виборного управління, такий монарх зберігав прихильність до інститутів традиційного управління старшинства - радам жерців, старійшин, знаті.

Другим історичним шляхом виникнення древневосточной монархії було посилення (і органічне переродження) ролі та влади виборного військового вождя союзу громад або племен. Якщо нова державна влада встановлювалася цим шляхом, то функції і зміст влади такого правителя були вже: як колишній військовий вождь, правитель раніше всього наділявся повноваженнями щодо керівництва об'єднаним військом громад, бойовим командуванням, потім і по власне первісної організації державної військової сили. У цьому випадку ступінь примусових владних повноважень була значно вище: зрештою монарх знаходив право визначати долю підданого, аж до питання про життя і смерть.

Монархічна влада, що з'явилася цим шляхом, характеризується також і значними судовими повноваженнями правителя. Тоді як господарсько-розпорядча діяльність її в державі в даних умовах буде обмежуватися впливом на загальне управління і залишиться в руках головним чином жерців. Як спочатку лідер воїнів (що став таким завдяки ще й особливим особистими якостями), такий монарх пов'язаний був з інститутами колишньою умовної військової демократії - сходками, зборами. Це були інститути незрівнянно більш інертні, ніж колегії найстаріших. Тому тут монархія нерідко утворювалася шляхом узурпації влади, використання назрілих соціальних суперечностей у громадах (на протиставленні інтересів «бідної вдовиці» «людям мішка»). Рішучіше тут оформлялися поліцейські, репресивні повноваження правителя, опорою в яких для нього ставали постійні військові загони, що створювалися при ньому і раніше як при військовому вождя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості історичного походження. "
 1. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Особливого до політичному та соціальному розвитку. Державна централізація, як показав історичний досвід, є необхідним етапом поступального розвитку суспільства і внутрішньої закономірністю еволюції самої державності. Як справедливо зазначає В.М. Панеях, оптимальне співвідношення між централізацією і децентралізацією складна теоретична і практична проблема, яка, за
 2. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  особливості приєднання Сибіру і перемогу над Казанським ханством, але засуджує Івана IV за жорстокість. Більш докладне висвітлення діяльності Івана Грозного дано в працях В.М. Татіщева. Будучи послідовним прихильником абсолютної монархії, В.Н.Татищев доброзичливо характеризує все правління царя, включаючи і опричнину. На думку цього історика, опричнина зміцнила монаршеское правління і
 3. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  особливо для періоду від Х до XV ст., Надійшли в розпорядження науки в значній мірі в результаті археологічних розкопок. Їх інтерпретаторами виступали переважно самі археологи, багато з яких розглядали здобуті археологічні факти в комплексі з іншими джерелами. Вдалим прикладом залучення результатів археологічних даних з історії, культури, плануванні, побуті
 4. Новгород.
  Особливо XI - поч. XIII ст. - Найстаріші пам'ятники древненовгородского діалекту (визначено так автором, включав і псковські говори). Вивчення їх мови значно просунуло дослідження цього діалекту і походження новгородських і псковських говірок. Виявлено нові свідчення їхнього зв'язку з західнослов'янськими і южнославянскими говорами. Вперше вчений-лінгвіст без упередження поставився як до
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Особливості та витоки, кого можна назвати представниками цього напрямку суспільно-політичної і філософської думки. Під консерватизмом традиційно розуміється напрямок в політиці, що прагне до збереження існуючого державного і громадського порядку, йому приписується боротьба з демократичними силами, з прийдешніми реформами. Таким чином, консерватизм трактується за допомогою
 6. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Особливостями. Вище зазначалося, що трансактний витрати найбільш високі в умовах швидко мінливих умов і ділового ризику. Трансактной витрати кримінальної діяльності різко зростають у порівнянні з легальної у зв'язку з наявністю постійного протидії контролюючих та правоохоронних органів, високого рівня специфічного кримінального ризику. Найважливіше значення мають такі види
 7. 2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки
  особливості самих суспільних відносин, регульованих цивільним правом, у взаємодії з економічною, соціологічною, політологічної, історичної та іншими суспільними науками. Цивилистами широко вивчається закордонне цивільне право і законодавство, використовуються досягнення зарубіжної цивільно-правової думки, особливо досвід функціонування цивільного права в розвинених
 8. 2.1. Найдавніші державні утворення.
  Особливим державою, яка характерно для конкретно-історичній ситуації Греції та Риму. Більш того, античні рабовласницькі держави - це лише етап в історії державності Греції та Риму, якому передував іншої етап - первинних форм державності, що мають всі ті ж характерні риси ранньокласових країн. Отож, не рабовласницька держава була тим типовим
 9. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  особливості державності у тих чи інших народів. Знання предмета теорії держави і права дозволяє оцінювати її місце і функції в системі наук, які вивчають державу і право. Зрозуміло, кожна юридична наука має свою теоретичну частину, свою систему понять і категорій. Наприклад, наука кримінального права вивчає такі явища, як злочин і покарання, і закріплює на
 10. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  особливо іригація, привели на перших порах до незвичайним врожаям. Так, врожайність зернових у раннеземледельческімі суспільстві становила в Єгипті, Середньої Азії (I тис. до н.е.) сам-п'ятнадцять - сам-двадцять (для порівняння: Італія (II-I і. До н.е.) - сам- чотири - сам-десять, Франція-Англія (XIII-XV вн.) - сам-три - сам-чотири, Франція (XX в.) - сам-двадцять). Виробнича економіка об'єктивно
 11. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  особливо з часів Фоми Аквінського (XII-XIII ст.) Стверджується про існування вищого божественного закону і природного права, які і складають основу чинного права. Теологічна теорія спиралася у своєму поясненні походження права на релігійні книги, перш за все Біблію, де стверджувалося, що основні закони (заповіді Мойсея) були дані людству Богом. Ось як про це,
 12. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  особливо яскраво проявляється в його сопоставлен-нії з громадянським суспільством. Поняття «громадянське суспільство» - одне з основних у теоретичній спадщині класиків державно-правової думки - було довгий час забуто у вітчизняній юридичній науці і практично зведено до поняття «виробничі відносини». Насправді ж «громадянське суспільство» - категорія набагато ширша, ніж ці
© 2014-2021  ibib.ltd.ua