Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Реферовская. Гуманітарний агентство «Академічний проект», 1997 - перейти до змісту підручника

Період минулого часу

Образ часу, представлений дією у формах минулого часу - імперфекту і претерита - носить двоїстий характер. У формі імперфекта час представлено дією частково вже завершеним, частково ще відбувалися в минулому і які мали в ньому перспективний характер. Будь-яке дію, що відноситься до минулого, може розглядатися в двох аспектах: як совершавшееся в минулому і як вже вчинилося. У цьому відбивається рух часу, кожен момент якого переміщається з майбутнього, через даний, в минуле. У французькій мові форма імперфекта висловлює послідовне поєднання совершенности і вчинення дії в минулому - це її системне значення.

Але минуле дія може розглядатися як процес здійснення у відриві від завершилася частини цього процесу. Формою вираження такого подання про минулий дії служить пре-терит (частіше іменований passe simple).

Системне значення двох основних дієслівних форм минулого часу формулюється, відповідно до теорії Г.Гійома, таким чином.

Системне, тобто мовне значення претерита зводиться до позначення глобальної дії, включеного в минулому в визна-лені тимчасові рамки і висловлює воно процес «вчинення» дії в минулому.

Системне, мовне, граматичне значення імперфекту передає двоїсте уявлення про минуле дії. Воно представляє дію поза обмежують тимчасових рамок: ні початку, ні кінець дії не позначені в часі; дію представлено як совершавшееся в минулому і частково вже вчинилося (вчинення + досконалість в минулому). Вживання цих двох форм в мові відображає відмінність їх позицій в системі мови. Цим же відмінністю пояснюється і та обставина, що в мові Претер виступає в двох функціональних значеннях (глобальність і начінательний дії), а імперфект - у п'яти (незакінчена тривалість, повторність, миттєвість, звичність, не відбулася дія).

Наведу приклади мовних значень претерита і імперфекта. Основна мовна функція претерита, безпосередньо випливає з його позиції в системі мови, полягає в тому, щоб служити в оповіданні позначенню серії дій, послідовно відбувалися в минулому.

Brigante touma le dos et passa la porte en courant. Mariette referma rapidemert la porte derriere lui et touma la clef dans la serrure ... Puis elle alia se poster derriere la lucarne ... A genoux devant la source, il etait en train de laver sa blessure. 11 se redressa et elle vit la croix qu'elle venait d'inciser dans sa joue ... Brigante revint vers la resserre et s'arreta devant la lucarne. Mariette se tenait un peu a retrait. La croix sur la joue ne saignaitpvesque plus. Seulement quelques gouttes qiu gonflaientlentement ... (Vailland)

Форми претерита просувають дію, форми імперфекта - описують ситуацію. Значення граматичних форм реагує на граничний або неграничний характер дії. У наведеному уривку граничні дієслова у формі претерита представляють цілісні дії. У формі імперфекта - дієслова ненасичені, вони представляють дії, що почалися раніше, але не дійшли до свого завершення; вони перспективні і не закінчені. Ці мовні значення відповідають значенням обох форм у системі мови.

«Серія» дій, представлених у формі претерита, може складатися з повторення одного і того ж дії або з повторення чергуються дій, кожна з яких є закінченим ланкою єдиного ланцюга: ... lequel cassepresenta en tout trois fois (Chevallier).

Щоб форма претерита непредельного дієслова могла назвати цілісне, закінчене дію, необхідна присутність у реченні обставини, що вказує на відрізок часу, протягом якого дія відбувалося: Je meditai toute une soiree sur les malheurs de cette princesse (Sauerwein).

Якщо вказівка на тривалість дії відсутня, то неграничний дієслово у формі претерита отримує значення начінательний-сти. Від позначення тимчасових рамок, властивого претерита, залишається тільки вказівка на початок дії. Кінець дії залишається непозначеному, бо неграничний характер дієслова як би не дозволяє формі, без підтримки контексту, встановити його з точністю:

Cursy saisit un cor et se mit a. sonner une fanfare. Ce fut comme un signal donne par le diable. Cette assemblee en delire hurla, siffla, chanta, cria, rugit, gronda (Balzac).

Складне системне значення імперфекту визначає значне розмаїття його вживань в мові. Початкове «подвійне» значення імперфекту в поєднанні з ненасичених або граничним характером дієслова дає кілька мовних осмислень. 1)

дію в минулому, кінець і початок якого не позначені: частина скоєно йде в минуле, частина совершавшаяся (в минулому) як би проходить перед уявним поглядом спостерігача: Le temps coulait lentement. lis attendaient le juge. Mariette pensait a tout l'argent que don Cesare avait depense pour Lucienne ... (Vailland). 2)

дію, позначене граничним дієсловом, постає як триваюче невизначений відрізок часу (як це випливає з системного значення форми), причому саме воно складається з серії повторюваних і кожен раз закінчених дій (що природно для граничних дієслів): La porte s'ouvrait et se refermait sans cesse, envoyant chaque fois a Maigret un courant d'air froid (Simenon). 3)

дія, виражена граничним дієсловом у формі імперфекта і представляє його як би в розтягнутому вигляді (завдяки системному значенням форми, що не припускає часових меж перспективного дії, але, по суті, коротким і закінченим, що обумовлено граничним характером дієслова.)

Ця остання характеристика дії, що використовує лише частина системного значення форми, а саме значення «совершенности», підкреслюється, як правило, в тексті вказівкою на момент його вчинення:

Quelques minutes plus tard, un taxi s'arretait au bord du trottoir, Mre Leloup, gras et important, pay ait le chauffeur et entrait dans le bistrot (Simenon).

A sept heures, Lupin dinait et repartait. A dix heures, il arrivait au chateau de Bruggen et s'enquerait de Оепеу1еуе (Leblanc). 4)

дію, що намічалося в перспективі, але не відбулося. Це мовне значення форми імперфекта випливає з перспективного характеру системного значення «вчинення», що входить до загальне значення форми, і з відсутності вказівки на тимчасовій кінець дії, тобто на його фактичну завершеність:

J'ai ete projete au-dehors, mais suis retourne dans l'avion pour te tirer de la, quand le Dacota a commence a bruler, et j'ai reussi a te sortir.

Quelques secondes plus tard et tu у restais. Je risquais gros, еvidemment (Gary).

5) нарешті, деяка розпливчастість основний «тимчасової» характеристики, відсутність чітких часових рамок совершившегося або совершавшегося в минулому дії, привели до вживання форми імперфекта в якості форми ввічливого прохання, позбавленою будь-якого натяку на категоричність; різниця між проханням, що включає форму теперішнього часу або імперфекту - в ступені наполегливості, категоричності прохання, тобто, в ступені ввічливості: СР Je veux vous poser une question і je voulais vous poser une question.

Ще менш категорична форма - майбутнє гіпотетичне - передає ще більшу ступінь ввічливості: Je voudrais vous poser une

question.

***

Шлях до пізнання мовної системи, що перебуває постійно у свідомості людей, лежить через ретельне спостереження і глибоке осмислення способів реалізації її елементів у мові і результатів цієї реалізації як відображення розумових процесів, - стверджував Г.Гійом. Свідомість-це не тільки резервуар, що вміщає в собі мовну систему, як відображення доступного спостереженню людини реального світу, а й здатність оперувати всією сукупністю механізмів, необхідних для перекладу елементів мови в мову. Образ цих механізмів являє собою глибинну частину мовної системи, без усвідомлення якої людина не могла б конструювати мова. Він повинен знати не тільки, з нього будувати свою промову, але і як це робити. Сукупність механізмів, що здійснюють побудова мови з елементів або, вірніше, на основі елементів мови, Г.Гійом називав «сублінгвістіческой» схемою *. Сублінгвістіческая схема коштує в системі мови позаду всіх мовних елементів - дієслова, імені, словника, пропозиції і навіть стіля105. Сублінгвістіческая схема, яка перебуває у сфері імені, складається з системи відмінювання, прийменників, артиклів, роду, числа і т.д.; в сфері пропозиції - з умов його логічної структури; в сфері словника - це префікси і суфікси; в сфері стилю - способи , що дозволяють протиставляти різну ступінь експресивності думки.

Відтворення такого роду схем, відкриваючи досліднику механізми мови, що знаходиться віртуально у свідомості людини в латентному стані, дозволило б за історією мовних форм та їх функціонування відновити історію формування системи мови, структура якої визначає побудову мовної системи. Це по зводіло б давати мовним формам пояснення та визначення більш адекватні і переконливі, ніж це робить традиційна граматика, вважав Г.Гійом. Тільки при посередництві таких сублінгвістіческіх схем можливо глибоке проникнення в істоту МОВНИХ форм і їх комплексне розуміння. Воно можливе ще до їх вживання, а отже, у всій сукупності можливого їх вживання. У реальному промови форма висловлює завжди лише одне з можливих для неї значень, що виключає в кожному конкретному випадку всі інші. Помилкою традиційної граматики, - вважав Г.Гійом106, - було розбіжність між реальними значеннями граматичних форм у мові і даються їм загальними визначеннями. Причина цього полягає в тому, що в визначень сутності граматичної форми традиційна граматика, як правило, виходить з якого-небудь одного вживання форми, яке, по суті, є лише найбільш часто зустрічається, найбільш звичним, і вважає його типовим і істинним значенням форми. Але така позиція не допомагає розумінню можливості вживання даної форми у всіх інших її, найчастіше досить суперечливих, значеннях, які практично не зводяться одне до другому107. Але вони все зводиться до одного і того ж понятійному значенню в системі мови, значенню, що покриває і дозволяючим всі приватні вживання форми.

Сублінгвістіческая схема передбачає не тільки синхроническое розгляд мови, представляючи його систему в певний момент часу. Можливо діахронічне вивчення її змін у всіх дрібних деталях. Бо мовна система не є щось непорушне і раз назавжди дане, вона схильна до змін, як і все в світі. Вона може вважатися стабільною до того моменту, поки реальні вживання мовних одиниць або хоча б однієї з них не виявляють прагнення вийти за межі покриває їх понятійного змісту відповідної одиниці в системі мови. Будь-яке порушення рівноваги між понятійним системним значенням і обумовленим ним мовним вживанням форми приводить до змін не тільки в мові, а й у самій системі мови. Такі зміни відбуваються, наприклад, в результаті впливу мови переможених на мову переможців. Зміни в системі можуть відбуватися еволюційним шляхом, непомітно підводячи до переконструірованію системи. Вони можуть відбуватися у промові в силу впливу соціальних умов побутування мови, що в кінцевому рахунку також може призводити до переорієнтування елементів системи.

В одній зі своїх лекцій, прочитаних 6.1.1949 р. в Парижі, Г.Гійом привів наступне міркування з приводу будови системи французького дієслова.

Система форм індикатива має двомірне будову: по горизонталі і по вертикалі. На горизонтальній осі розташовуються форми минулого, сьогодення і майбутнього. 1. Passe

Futur 00

00

Present За вертикальної осі - поділ часових форм на два рівня: інціденцій і декаденціі відповідно з двома рівнями відрізка часу, умовно званого «справжнім» і утвореного із частинки минулого - со - і частинки майбутнього - а, - розділених миттю сьогодення.

2.

Present а

СО

рівень інціденцій рівень декаденціі рівень інціденцій рівень декаденціі а

Futur

Fut. hypoth.

Imp.

Preterit

Рівень інціденцій

Present

3.

Рівень інціденцій

Imp.

Рівень декаденціі

Рівень декаденціі

Fut. hypoth.

СО

Дія, що несе час, може бути представлено дієслівними формами або як включає обидва рівня - Інцидентне і декадентний - або як тільки Інцидентне. Останній ми умовно називаємо рівнем моменту контакту дії з часом. Важко пояснити, говорив Г.Гійом, 108 що являє собою система форм індикатива, якщо не взяти до уваги таку будову системи. Рівень інціденцій відповідає дії, як совершающемуся процесу, рівень декаденціі - як процесу вже скоєно. Форма претерита представляє процес як совершающийся в минулому; форма імперфекта - як процес, частково вже доконаний і частково ще совершающийся в минулому. Звідси, якщо ми скажемо: il vecut dix ans, це означатиме, що мається на увазі тривалість в десять років у житті даної людини. Пропозиція І vivait depuis dix ans означає, що дана людина вже жив протягом десяти років (процес совершившийся) і продовжував жити в тому ж місці (процес совершавшийся в минулому): «вчинення» слід безпосередньо за «довершеністю».

 Труднощі розмежування, а отже, і пояснення різниці в значеннях, а тому й у вживанні обох форм, полягала в тому, що обидві вони відносяться до минулого часу, розрізняючи лише своєю внутрішньою структурою, яка і визначає різницю їх вживання в мові. 

 Як розуміється тут термін «інціденцій» і «декаденція»? 

 Інціденцій в застосуванні до даної ситуації - це момент контакту названого дієсловом дії з часом його здійснення. Цей момент контакту йде в минуле і підводить, тим самим, до моменту «совершенности» дії - це - декаденція. У момент контакту дії з часом має місце «вчинення» дії, яке може бути миттєвим, але може володіти і деякої тривалістю, і інціденцій переходить в декаденцію. Перше мить контакту знаходиться в області інціденцій і являє собою одиничне дію. 

 Претер - инцидентная форма, бо вона передбачає певний момент або навіть період контакту дії з часом. Імперфект позначає, крім контакту, вихід з цього контакту і є формою декадентной. 

 У промові, в тих випадках, коли Претер повинен передати нам не миттєве дію, а дія, що володіло деякої певною тривалістю, у реченні, як правило, присутня вказівка на цю тривалість, обмежуючи її, напр.

 , Pierre vdcut longtemps. Але не можна сказати * Pierre vivait longtemps, бо слово longtemps вказує на період інціденцій, а отже, передбачає Інцидентне форму, тобто Претер, а імперфект включає інціденцій і декаденцію, тобто вихід за межі інціденцій. Тому зазвичай говорять, що Претер - це форма, що має тимчасову рамку, а імперфект такої рамки не має. 

 Рівним чином, попередні минулого дії виражаються, як, правило, формою (плюсквамперфект), що включає імперфект (тобто форму декадентную) допоміжного дієслова, а не складною з претерита допоміжного дієслова (минулий попереднє), наприклад, пропозиція, типу: II avait fini le discours et s'en alia. Але в тих випадках, коли в складному реченні підрядне вводиться вказівкою на момент часу, тобто коли має місце інціденцій, вживається складне попереднє, яке має у своєму складі Претер допоміжного дієслова: Quand il eut fini, il s'en alia; des qu'il eut fini, il s'en alia; bientot il eut fini, et s'en alia: a peine eut-il fini, qu'il s'en alia *. 

 Аналогічним чином пояснюється структура складних речень, в яких при минулому часі головного пропозиції для позначення одночасного йому дії в підрядному вживається форма імперфекта. Так, Je savais que vous aimiez cette musique відповідає російському «Я знав, що вам подобається ця музика». Подібна побудова пропозиції є факт мови, вважав Г.Гійом109, і відноситься до ситуації мовлення в момент її здійснення. Факт vous aimez cette musique мислиться одночасним фактом je savais і, щоб зберегти цю одночасність, дієслово aimer повинен «спуститися» на щабель у напрямку минулого - звідси вживання форми минулого часу. Так відбувається те, що можна назвати «синтаксичної декаденціей». 

 Схожі міркування пояснюють вживання в підрядному реченні (після форми минулого часу в головному) форми гіпотетичного майбутнього для вираження майбутньої дії: Je savais qu'il viendrait, а не: * Je savais qu'il viendra110. 

 Дієслово venir, позначаючи майбутнє по відношенню до минулого, повинен спуститися на один щабель в напрямку цього минулого. 

 Цілком очевидно, що коли в головному реченні стоїть форма справжнього, що збігається з моментом мовлення, то одночасна дія в підрядному отримає форму теперішнього ж; якщо дія придаткового є майбутнім, його форма - просте майбутнє. 

 Г.Гійом постійно нагадує, що всяке синтаксичне побудова відноситься до ситуації мовлення, до її «справжньому». Уявити підлегле пропозицію - факт синтаксису - щодо минулого, це означає перенести підпорядкування в минуле, отримавши таким чином своєрідну синтаксичну декаденцію. (Нагадую, «декаденція» позначає переміщення в минуле час або в якесь минуле стан). 

 Граматичним знаком дієслівної декаденціі (вираз «совершенности» переміщення в минуле і т.д.) є в морфології французької мови закінчення-ais,-ait ... 

 У плані майбутнього закінчення-ait служить знаком декаденціі, викликаної посиленням гіпотетичність майбутнього дії. Відомо, що всяке «майбутнє» містить якусь сему гіпотетичність. Згадаймо позицію гіпотетичного майбутнього в системі французької мови. 

 максимум мінімум 

 гіпотетичність гіпотетичність 

 Passe Н Present h Futur 

 <Зі а 

 construction du Futur 

 Майбутнє дія - це дія, певною мірою передбачуване, уявне; деяка частина гіпотетичність властива і формі простого майбутнього; але форма «гіпотетичного майбутнього» містить посилену сему предположительности. За місцем освіти (по позиції) у системі, гіпотетичне майбутнє передує формі майбутнього категоричного. Отже, заміна форми категоричного майбутнього формою гіпотетичного майбутнього являє собою декаденцію, тобто рух, спрямований назад, від наступного до попереднього. У цих випадках декаденція призводить до вживання футуральності форми з закінченням-ait. Г.Гійом зазначав, що закінчення-ait служить у французькій мові будь-якого типу декаденціі111. У вживанні форм на-ait факт семіології - один проти кількох фактів психічних, тобто психічний факт декаденціі в різних конкретних випадках виражається одним і тим же мовним знаком. 

 Такий же процес узгодження часу здійснення дії придатковогопропозиції з дією головного має місце в непрямий мовлення; в цьому випадку, вважав Г.Гійом, синтаксична декаденція поєднується з декаденціей стилістичної: En vain, І parla de la sauvagerie du pays et de la difficulte pour une femme d'y voyager: elle ne craignait rien; elle aimait par dessus tout a voyager a cheval; elle se faisait une fete de coucher au bivouac; elle menagait d'aller en Asie Mineure (Merimee) 112. 

 З позицій теорії Г.Гійома легко пояснюється і вживання дієслівних форм в умовному періоді. Між умовою і наслідком є якась ідея розумової послідовності: умова передує появі слідства. Ця «розумова» хронологія двох понять призводить до «ідеальної» декаденціі умови по відношенню до слідства. При слідстві, позначеному формою майбутнього часу, умова повинна стояти на щабель нижче, тобто у формі теперішнього часу: Si vous le faites, vous reussirez. 

 Г.Гійом називает113 цей випадок понятійної декаденціей або «розумової хронологією». Якщо слідство є можливим - vous reussiriez, то умова повинна спуститися нижче, тобто до форми, яка могла б висловити імовірно в силу своєї позиції в системі. Такою формою є імперфект, який, не маючи твердих тимчасових рамок, здатний позначати неутверждаемое категорично дію (згадаймо позначення цією формою не відбувся дії), відповідно до схеми: Incidence 

 Incidence 

 Present 

 Passe simple Ot Futur categorique  

 Imparfait CO Futur hypothetique 

 Decadence Decadence 

 (Si vous le faisiez, vous reussiriez) 

 Форми індикатива передають останній етап освіти уявлення про час [формування образу часу]. 

 Образ минає часу представлений дієслівними формами минулого часу, образ наступаючого, що приходить - формами майбутнього. Точкою розділу служить даний час. По одну сторону від теперішнього часу [що складається з частки минулого і частинки майбутнього] розташовується минулий час, що несе минулі дії, по інший - наступає, що несе дії майбутні. 

 даний минуле / а майбутнє ч \ 

 \ СО 

 f> ? 

 t Пояснюючи дивовижні на перший погляд вживання дієслівних форм французької мови, особливо форм на-ait, Г.Гійом говорить про те *, що традиційна граматика часто приходила до незадовільних їх поясненням, прагнучи пояснювати одні вживання з інших. Він нагадує, що, згідно з його теорією, будь мовна поведінка мовних форм пояснюється їх позицією в системі мови, яка одна тільки може пояснити будь-яке вживання форми в мові як дозволене загальним, понятійним її значенням. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Період минулого часу"
 1. Реалізація способу часу у формах дієслова. Теорія дієслівних времен104
    періоду - майбутнє, сьогодення, минуле (зовнішнє час). У свідомості людини образ часу набуває лінійний характер. На-passe СО a futur х \ Л 7 х ^ \ / \ / напрямок руху часу у \ у вартісне складається з частки (chronotype), що йде в минуле, і частки (chronotype), що приходить з майбутнього: Частка (chronotype) минулого, реально існуючого, удаляющегося від
 2. Період Справжнього Часу
    минулого і частинка майбутнього). Цим пояснюється, зокрема, можливість вживання форм теперішнього часу як для позначення майбутніх, так і совершившихся раніше
 3. Період майбутнього часу
    період конструювання уявлення про майбутнє часу Г.Гійом називає «гіпотетичним періодом», інтервалом Н - h, де Н - максимум гіпотетичність, h - мінімум гіпотетичність. Наступний період - категоричний період - представляє гіпотетичність зведеною до мінімуму. Він являє інтервал h - XІ. Мінімум гіпотетичність - h - визначає момент, коли формування образу майбутнього
 4. Перепідготовка керівників
    прошедшим перепідготовку, видається державний диплом про освіту встановленого зразка. Керівникам і фахівцям, що завершив курс навчання за додатковими професійними освітніми програмами, освітніми закладами підвищення кваліфікації видаються наступні документи державного зразка: посвідчення про підвищення кваліфікації для осіб, які пройшли короткострокове
 5. Методи відбору
    минулого кандидата Інформування пройшли і не пройшли кандидатів про рішення з відбору Підготовка колективу до зустрічі з новим службовцям Прийняття обов'язків посади минулим кандидатом (подання знову прийнятому / призначеному службовцю програму офіційного введення в
 6. Що таке нормативи робочого часу?
    періода.1 Такими нормативами робочого часу є: робочий день, робочий тиждень, робоча зміна, робочий місяць, робочий рік. Робочий день З це встановлена законом тривалість праці працівників протягом доби, що лежить в основі правового регулювання робочого часу. На Україні встановлений робочий день тривалістю не більше 7 годин, а в деяких галузях З 6 годин. Робоча
 7. 12. Інші строки дії авторського права
    період, що минув з дати посмертного випуску твору до 1 січня року, наступного за роком, у якому був посмертно реабілітований його автор Ще одне виключення пов'язане з творами ветеранів У разі, якщо автор працював під час Великої Вітчизняної війни або брав участь у ній, то 50 - річний термін охорони авторських прав збільшується на 4 роки, тобто на термін самої війни. Авторське
 8. § 5. Франція в 50-90-ті роки
    періоди: тимчасовий режим (1944-1946 р.), Четверта республіка (19461958 р.) і П'ята республіка (з 1958
 9. Інціденцій і Декаденція
    періоді: s'il travaille, il reussira - s'il travaillait, il reussirait. У подібних випадках діє «понятійна» декаденція, тобто абстрактна хронологія між ідеями *. В умовному складному пропозиції беруть участь умова і наслідок. Умова логічно передує слідству в часі. Якщо слідство представлено у формі гіпотетичного майбутнього, то формою умови повинна бути теж форма
 10. Основне завдання конкурсної комісії
    період входження в
 11. Періодизація історії держави і права.
    періодизація по-особливому значна в історії права. Історія держави і права найменше подієва, це історія принципів і установлень, тобто по перевазі інституційна історія. Уявити юридичний інститут досить повно і правильно можна тільки в нерухомому, статичному, його представленні - це передбачає догматичне, чисто юридичне за своїми прийомів, зображення, слідуючи
 12. Реалізація способу часу у формах дієслова Теорія аспектів
    минулого часу (participe passe). Таким чином, форма marcher до включення дії в певний часовий план дає картину дії не відбувається, а лише здатного статися. Форма marchant - дія вже вступило на шлях вчинення, рух включено, частина тривалості витрачена. Форма march6 передбачає зупинку руху після деякого пройденого шляху, тривалість
 13. 3.8. Оцінка збитків біоресурсів
    період часу проводиться за наступною формулою: N У "р2 =? [(Noi-Ni-Di) - Hi] - Kp,, 3.33, i = 1 де: Упр2 - оцінка в грошовій формі величини запобігання шкоди i-му виду або групі видів наземних хребетних тварин за звітний період часу в результаті реалізації заходів II категорії, тис.руб. / рік; No - чисельність 1-го виду або групи видів наземних хребетних тварин
 14. Американське законодавство в період між світовими війнами. Соціальний напрям і результати реалізації.
    період відносної стабільності, зростання перспективних галузей (автомобільна, технічна, хімічна) 1929-1932 - важкий спад виробництва, безробіття. Велика Депресія. "Новий курс" Рузвельта: Реформування адміністративної та частково судової влади, Економічне планування, Законодавче регулювання економіки за галузями (кодекси чесної конкуренції - розподіл ринків збуту,
 15. Образ часу в системі мови 90
    минуле »(попереднє), і« майбутнє »(майбутнє). Поступове формування поняття часу в людській свідомості супроводжується зупинками, завершальними послідовні етапи руху І подумки фиксируемими мовна позначеннями, які, в результаті і утворюють морфологічну систему дієслова. У французькому (як і в інших романських мовах) таких етапів три. Вони відзначені
 16. Теми рефератів і курсових робіт:
    період Київської Русі. Організація державного управління в Київській Русі в 9-11вв. та імперії Карла Великого. "Повість временних літ" як історичне джерело для вивчення державного та регіонального управління в Київській Русі. Співвідношення князівської влади і народного віча в Стародавній Русі. Система державної влади північно-східній Русі середини 12 - середини 13 в. і Візантійської
© 2014-2022  ibib.ltd.ua