Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Поняття договору поставкиДоговором поставки визнається такий договір купівлі-продажу, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст 506 ЦК).
Договір поставки як вид договору купівлі-продажу є консенсуальним, оплатним, двостороннім (сіналлагматічес-ким) договором.
Квалифицирующими ознаками, що відрізняють договір поставки від інших видів договору купівлі-продажу, можуть бути визнані такі особливості договору поставки.
По-перше, особливий суб'єктний склад даного договору, що характеризується тим, що в якості постачальника може виступила-
1 См Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / Под ред З Н Братуся, О Н Садикова З 297
2 См, наприклад Іоффе О С Указ соч З 231
пать тільки індивідуальний підприємець або комерційна організація. Некомерційні організації можуть бути постачальниками товарів тільки в тому випадку, якщо такого роду діяльність дозволена їх засновниками і здійснюється в рамках їх цільової правоздатності. Товари, що поставляються за договором поставки, виробляються або закуповуються постачальником. Таким чином, в якості постачальника за загальним правилом виступають комерційні організації або індивідуальні підприємці, що спеціалізуються на виробництві відповідних товарів або професійно займаються їх закупівлями.
По-друге, в силу цього договору покупцеві передаються товари для їх використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням. Отже, і в якості покупця за договором поставки повинна виступати, як правило, комерційна організація (індивідуальний підприємець).
При цьому під цілями, не пов'язаними з особовим використанням, слід розуміти в тому числі придбання покупцем товарів для забезпечення його діяльності в якості підприємця (оргтехніки, офісних меблів, транспортних засобів, матеріалів для ремонтних робіт і т . п.). Однак у випадку, якщо зазначені товари купуються у продавця, що здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, відносини сторін регулюються нормами про роздрібну купівлю-продаже1.
І все ж основним сенсом виділення договору поставки в окремий вид договору купівлі-продажу слід визнати необхідність забезпечення детальної правової регламентації відносин, що складаються між професійними учасниками майнового обороту. Найбільш оптимальний договір поставки, наприклад, для регулювання взаємовідносин між виробниками товарів і постачальниками сировини, матеріалів або комплектуючих виробів; між виробниками товарів і оптовими торговими організаціями, що спеціалізуються на реалізації зазначених товарів. Дані правовідносини повинні відрізнятися стабільністю і мати довгостроковий характер. Тому в правовому регулюванні поставних відносин преобладаю-
1 См п 5 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 жовтня 1997 р № 18 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням положень Цивільного кодексу Російської Федерації про договір поставки "/ / Вісник ВАС РФ 1998 № 3 З 23
щее значення мають не разові операції з передачі товарів, а довгострокові договірні зв'язки між постачальниками і покупцями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття договору поставки "
 1. Письмові докази.
  Письмові докази, використовувані арбітражним судом при розгляді та вирішенні спорів, різноманітні в своєму конкретному вираженні. У арбітражному процесуальному законодавстві не міститься вичерпного переліку письмових доказів. У ст. 75 АПК РФ письмові докази визначаються як акти, договори, довідки, ділова кореспонденція та інші документи і матеріали, що містять
 2. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Цивільний кодекс УРСР був прийнятий 18 липня 1963 і введений в дію з 1 січня 1964 ЦК 1963 р. складався з преамбули і восьми розділів, що включають 572 статті. Найменування розділів: І-Загальні положення; II - Право власності; III - Зобов'язальне право; IV - Авторське право; V - Право на відкриття; VI - Винахідницьке право; VII - Спадкове право; VIII - Правоздатність
 3. 53. Види строків позовної давності.
  Строки позовної давності носять загальний характер, так як поширюються на всі цивільні правовідносини, за винятком особливо обумовлених у законі. Позовна захист порушених прав здійснюється шляхом звернення до суду, арбітражного або третейського суду. Причому вищевказані суди зобов'язані за своєю ініціативою, незалежно від заяви сторін, застосовувати позовну давність (ст. 75 ЦК України). Строки позовної
 4. 68. Випадки звільнення від відповідальності.
  Як зазначалося вище, цивільно-правова відповідальність настає за наявності підстав (умов), передбачених чинним законодавством. Отже, відсутність цих умов означає, що немає і відповідальності. Проте можливі ситуації, коли за наявності формальних підстав (фактичного складу) для виникнення правовідносин відповідальності, законодавець не вважає за доцільне
 5. 103. Принципи виконання зобов'язань.
  Виконання зобов'язань полягає в здійсненні боржником на користь кредитора обумовленого дії, що становить предмет зобов'язання. Як правило, виконання зобов'язань полягає у вчиненні боржником активних дій, таких як передача майна, виконання роботи, сплата грошей, вчинення інших майнових надань. Значно рідше виконання зобов'язання полягає в утриманні
 6. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Згідно ст.179 ГК України, неустойкою визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання. Неустойка носить характер додаткового обтяження для боржника і підлягає сплаті незалежно від наявності збитків. Неустойка покликана забезпечити зобов'язання від різноманітних порушень,
 7. 9. Правове регулювання малого підприємництва
  Специфіка малого підприємництва викликає необхідність його спеціального державного регулювання та підтримки. В Україні мале підприємництво регулюється поряд із загальними законодавчими актами також низкою спеціальних нормативних актів, серед яких слід назвати: Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12.05.98 р.; Указ Президента
 8. 45 . Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
  Зовнішньоекономічна діяльність опосередковується зовнішньоекономічними договорами (контрактами). Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності (ст.1 Закону
 9. 19 . Поняття і зміст бартерного контракту
  Визначення поняття товарообмінної (бартерної) операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності дано в ст.1 Закону України "Про врегулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.98 р. (див. докладніше розділ 1, питання 50). Міжнародним договором про зустрічні поставки, або бартерним договором, іменують угоду між комерційними
 10. 23. Поняття правил ІНКОТЕРМС
  світовою економічною системою, в яку інтегрується наша держава, вироблені норми і правила, що регулюють міжнародні торговельні відносини. Оня втілені в цілому ряді документів, якими керуються бізнесмени всього світу. Найважливіші їх них - Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ("ІНКОТЕРМС"). У практиці міжнародної торгівлі склався ряд загальноприйнятих звичаїв,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua