Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно -розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договорів на виконання НДР і ДКРДоговори на виконання НДР і ДКР є важливими цивільно-правовими формами організації процесів як використання, так і створення багатьох науково-технічних результатів. За договором на виконання науково-дослідних робіт (НДР) виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт (ДКР) - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її.
Сторони договору на виконання НДР і ДКР іменуються, подібно сторонам у підрядних договорах, виконавцем і замовником. Подібність виявляється і в структурі договірних зв'язків. При виконанні ДКР виконавець має право самостійно, якщо інше не передбачено договором, залучати до його виконання третіх осіб. До таких відносин застосовуються правила про генерального підрядника і субпідрядників (ст. 706 ЦК). Що стосується наукових досліджень, то їх специфіка вимагає, щоб виконавець проводив їх особисто. Він має право залучати співвиконавців НДР тільки за згодою замовника (п. 1 ст. 770 ЦК).
Предметом договору на виконання НДР є проведення наукових пошуків, а договору на виконання ДКР - розробка конструктивного рішення виробу, створення зразка виробу, який втілює це рішення, або нових прийомів, операцій і методів роботи, т. е . нової технології.
У рамках договорів на виконання НДР ведуться фундаментальні та пошукові теоретичні дослідження, виявляється принципова можливість постановки та вирішення практичних завдань. Прикладні НДР впритул примикають до робіт конструкторського і технологічного характеру, але не збігаються з
ними. ОКР, на відміну від НДР, переслідують мету вирішення суто утилітарних задач1.
Особливістю предмета договорів на виконання НДР і ДКР є його обумовленість технічним завданням замовника, яке, однак, нерідко розробляється самим виконавцем. Технічне завдання є документом, що визначає напрямок науково-дослідної або конструкторської розробки. Нечіткість або необгрунтованість цього завдання може призвести до негативних наслідків для роботи в цілому або до виконання марної роботи. Тому замовник зазвичай доручає розробку технічного завдання більш обізнаній у відповідній області виконавцю, а потім погоджує його в якості основи проведення НДР та ДКР. Оскільки замовник нерідко зацікавлений у кінцевому результаті цілого комплексу робіт, договір з виконавцем може охоплювати весь їх цикл - від проведення досліджень до дослідно-конструкторських розробок і виготовлення зразка виробу.
Інші істотні умови договорів на виконання НДР і ДКР є або традиційними, властивими і іншим договорами (найменування та місце знаходження сторін, термін дії і т. п.), або притаманними тільки даному типу договорів (визначення рівня майбутніх досліджень і розробок, ціни договорів, порядку здачі та приймання результатів робіт, розрахунків за них в цілому або по етапах). Формулювання кожного з цих умов вимагає злагодженої роботи багатьох служб виконавця і замовника. Необхідно враховувати технологічний режим конкретної розробки, кліматичні чинники роботи майбутніх виробів, строки придбання наукового обладнання, приладів і реактивів, створення спеціальних випробувальних установок і стендів.
Важливою умовою будь-якого договору є рівень майбутнього дослідження або розробки. Він вирішується шляхом узгодження сторонами технічного завдання, наукових і економічних вимог замовника. Оскільки показники рівня результатів майбутніх НДР і ДКР в силу самої їхньої природи не можуть не носити елемента невизначеності, сторони при їх погодженні керуються не стільки ГОСТами, ТУ або зразками, як, наприклад, у договорі поставки товарів, скільки досягнутими в тій чи іншій галузі техніки параметрами виробів - ККД машин, їх
1 Докладніше про це див: Зенін І.А. Наука і техніка в цивільному праві. М., 1977. С. 98-99.
Потужністю, надійністю або швидкістю або запасом відповідних наукових знань.
Висока ймовірність отримання в ході виконання НДР і ДКР нових і комерційно цінних знань зумовлює включення в договір умови про забезпечення конфіденційності відомостей, що стосуються як предмета договору та ходу його виконання, так і отриманих результатів. У договорі має бути визначений обсяг відомостей, що визнаються конфіденційними. Правовий режим таких відомостей надалі буде визначатися нормами ст. 139 ЦК про службової та комерційної таємниці, тобто ноу-хау.
До традиційних умовами договорів на виконання НДР і ДКР, таким як терміни виконання робіт та їх ціна, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідно правила ст. 708, 709, 738 ГК, а до державних контрактів на виконання НДР і ДКР для державних потреб - ст. 763-768 ЦК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договорів на виконання НДР і ДКР "
 1. Адміністративні стягнення
  1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
 2. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 3. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Принцип диспозитивності. Основним рушійним початком арбітражного судочинства служить ініціатива що у справі осіб. Відповідно З принципом диспозитивності цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять з однієї стадії процесу в іншу і припиняються під впливом, головним чином, що у справі осіб. Принцип диспозитивності арбітражного
 4. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  Згідно ст. 43 АПК РФ, «здатність мати процесуальні права і нести процесуальні обов'язки (процесуальна правоздатність) визнається в рівній мірі за всіма організаціями та громадянами, що володіють відповідно до федерального закону правом на судовий захист в арбітражному суді своїх прав і законних інтересів. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права і виконувати
 5. 6. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
  В арбітражному процесі участь третіх осіб обумовлено багатосуб'єктних матеріальних правовідносин і необхідністю участі у справі самих різних суб'єктів з метою захистити їх права і законні інтереси. Наприклад, дві організації сперечаються про право власності на об'єкт нерухомості, а в справу бажає вступити інша організація або держава в особі відповідного органу з управління
 6. 18. Поняття джерела права
  Джерело права - офіційно встановлені форми вираження і закріплення правових норм. За допомогою його державна воля набуває матеріальне вираження, документально фіксується. Нормативно-правовий акт. Офіційний документ, що містить правові норми, що містить правила загального характеру, обов'язковий для невизначеного кола осіб, розраховані на багаторазове застосування,
 7. 36. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки: поняття і структура.
  Суб'єктивне право - вид і міра можливого (або дозволеного) поведінки суб'єкта права, встановлена юридичними нормами для задоволення його інтересів і забезпечувана державою. Носій суб'єктивного юридичного права - уповноважених. Ознаки суб'єктивного юридичного права: 1) можливість певної поведінки; 2) можливість, яка належить суб'єкту права - уповноваженій; 3)
 8. Компетенція приватних нотаріусів
  Компетенція нотаріальних органів - це сукупність встановлених законом прав і обов'язків (повноважень) нотаріальних органів та посадових осіб щодо здійснення покладених на них Законом задач. Наприклад, до компетенції нотаріальних органів входить посвідчення угод, а також входять всі дії, які повинен здійснити нотаріус для посвідчення цих угод: '- витребування
 9. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  Дія кримінального закону в просторі є реальне його застосування органами правосуддя на конкретній державної території. Дія закону в просторі визначається такими принципами: територіальним, громадянства, універсальним і реальним. Основоположним є територіальний принцип дії кримінального закону в просторі. Його суть викладена в ч.1 ст. II КК: "Особа,
 10. 11. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Наслідки неналежного здійснення права.
  Під здійсненням суб'єктивного права розуміється реалізація тих можливостей, які закріплені законом або договором за володарем цього права. Розглядаючи питання про здійснення цивільних прав, необхідно мати на увазі кілька принципово важливих положень. По-перше, власник права, за загальним правилом, саме вирішує здійснювати або здійснювати належне йому право, визначаючи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua