Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття інтелектуальної діяльності та її результатуПоряд з речовим правом як одним з видів абсолютних прав, опосередковуючи статику майнових відносин, важливе значення має інший вид абсолютних прав - виняткове право на ідеальні результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції, робіт і послуг. Ці види абсолютних прав істотно розрізняються як по своїх об'єктах, так і за формами діяльності, в рамках якої вони створюються.
На відміну від фізичної праці, підсумком якого зазвичай служать речі, інтелектуальною діяльністю є розумовий (розумовий, духовний, творчий) праця людини в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва і художнього конструювання (дизайну). Усвідомлено, осмислено діють всі люди, що виконують ті чи інші трудові операції, в тому числі, наприклад, складачі друкарні, що друкує справжній підручник. Однак у цивільно-правовому розумінні інтелектуальної є не матеріально-виробнича діяльність, що завершується виготовленням книг як речей, а духовна діяльність, що закінчується, наприклад, створенням ідеальної системи понять науки цивільного права. Складачі, при всій важливості їхньої праці, лише уречевлюють ідеальні результати розумової праці авторів підручника.
Результатом інтелектуальної діяльності є виражений в об'єктивній формі її продукт, іменований в залежності від його характеру твором науки, літератури, мистецтва, винаходом або промисловим зразком. Кожному з цих результатів притаманні свої особливі умови їх охороноздатності та використання, а також здійснення та захисту прав їх авторів. Проте всі вони мають ряд загальних ознак.
По-перше, результати інтелектуальної діяльності на відміну від об'єктів речових прав мають ідеальну природу. Твори науки і техніки - це певні системи наукових і технічних понять або категорій. Літературні та художні твори представляють собою систему літературних або художніх образів. Зрозуміло, зазначені категорії і образи позначаються (виражаються у / поза) літерними, цифровими та іншими знаками, символами, образотворчими або звуковими засобами і часто існують на певних матеріальних носіях (папері, плівці, камені, полотні і т. п.). Однак від цього самі вони не перестають бути ідеальними об'єктами. Як всякі нематеріальні об'єкти, що не мають натуральної форми, результати інтелектуальної діяльності не схильні до зносу, амортизації. Вони можуть застарівати лише морально.
По-друге, право не може прямо впливати на розумові процеси, що протікають в головному мозку людини. Процеси розумової діяльності залишаються за межами дії правових норм. Проте, не маючи можливості безпосередньо впливати на створення результатів інтелектуальної діяльності, право в стані позитивно впливати на цей процес шляхом вироблення правових форм організації науково-технічної та іншої творчої діяльності та закріплення в дефінітивних нормах умов охороноздатності її результатів.
Поряд з продуктом людського інтелекту виключне право може бути встановлено на засіб індивідуалізації юридичної особи, а також індивідуалізації виконуваних робіт або послуг. Маються на увазі фірмові найменування, товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, що використовуються учасниками цивільного обороту з метою персоніфікації (ідентифікації) як самих себе, так і своєї продукції, робіт або послуг.
Засоби індивідуалізації як такі також є плодом чиєїсь розумової діяльності. Проте їх головна цінність, на відміну, скажімо, від творів науки, літератури і мистецтва, укладена не в них самих, а в сприянні з їх допомогою створення здорового конкурентного середовища шляхом розрізнення як окремих підприємців, так і виготовленої ними продукції, виконуваних робіт або послуг. Крім того, виключне право на засоби індивідуалізації закріплюється нема за їх розробниками (наприклад, художниками), а за особами, які зареєстрували їх на своє ім'я.
Ідеальна природа результатів інтелектуальної діяльності аж ніяк не свідчить про її малозначність або відірваності від виробництва необхідних людям речей та інших цінностей людського суспільства. Наука і техніка дозволяють використовувати багатства і сили природи в інтересах людини. Література, мистецтво, дизайн відіграють велику роль у формуванні його духовного світу та естетичного рівня.
В умовах ринку своєчасне і широке використання результатів розумової праці сприяє підвищенню ефективності підприємницької діяльності, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт і послуг1. Виключні права, перш за все, на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки та інші види позначень товарів є важливою складовою частиною нематеріальних активів підприємств. Поряд з іншими цінностями ці права можуть інвестуватися в підприємницьку та інші види діяльності. Майнові права на результати інтелектуальної діяльності можуть також служити внеском у майно господарського товариства або товариства (п. 6 ст. 66 ЦК).
З метою створення сприятливих умов для нарощування інтелектуального потенціалу суспільства Конституція Російської Федерації гарантує кожному свободу літературної, художньої, наукової, технічної та інших видів творчості (ч. 1 ст. 44). Оскільки правовий режим окремих результатів розумової праці ніяк не залежить від національно-територіальних особливостей, "правове регулювання інтелектуальної власності" віднесено до відання Російської Федерації (п. "о" ст. 71).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття інтелектуальної діяльності та її результату "
 1. 1. Національний характер
  поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій у житті населення СРСР на противагу вивченню національних рис і особливостей того чи іншого народу, що проживає на території цієї багатонаціональної держави. Тим часом, без пізнання та вивчення національного чинника, і насамперед - національного характеру, зрозуміти історичний процес
 2. 7. З історії російського лібералізму
  поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальних
 3. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  Поняттям «остаточної перемоги». Ці висновки, закріплені в партійно-державних документах, не могли піддаватися сумніву, тому протягом півстоліття історіографія змушена була посилено доводити за допомогою конкретних фактів теза про побудову до кінця 30-х рр.. в СРСР соціалістичного суспільства. Але подсознатель-но все більше міцніла й інша думка. Чим далі розвивалися події і
 4. 58. Поняття і призначення тлумачення права. Прийоми тлумачення права.
  Зрозуміти всього слова, який вкладав у нього законодавець. При логічному тлумаченні закони логіки використовуються самостійно, окремо від інших способів. Тут досліджується логічний зв'язок окремих положень закону з правилами логіки. Аналізу піддаються не самі по собі слова, як при граматичному тлумаченні, а позначаються ними поняття, явища і співвідношення їх між собою.
 5. Поняття вікової неосудності.
  Понятійного; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій , подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і
 6. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  понятті уго ловной відповідальності. - «Радянська держава і право», 1967, № 12, стор 41). 2 Див: С. С. Алексєєв. Загальна теорія соціалістичного права, вип. II. Свердловськ, 1964, стор 68. 107 При застосуванні кримінального закону виникає правовідношення, суб'єктами якого є держава в особі органів, відправляють правосуддя, і особа, яка вчинила злочин. Змістом кримінального
 7. § 1. Поняття злочину
  поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
 8. § 1. Поняття об'єкта злочину
  понятті. У цьому плані характерно, з одного боку, те, що протягом кількох десятиліть майже у всіх роботах, так чи інакше розглядають дане питання, одностайно проводиться думка, згідно з якою об'єктом злочину повинні визнаватися певні суспільні відносини, і лише вони. Посилаючись на законодавство і общепризнанность в літературі, багато авторів підкреслюють
 9. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  поняття не тільки кримінального права, а й психології, категоріями якої до цього оперували частіше адвокати, ніж слідчі і судді. Саме в цей період часу, доводячи важливість встановлення мотиву злочину, юристи посилаються на авторитетні думки та висловлювання з цього приводу психологів і юристів минулого, зокрема В. Д. Спасович, що порівняв кримінальну справу, в якій не встановлено
 10. § 1. Поняття та ознаки співучасті
  поняття співучасті у злочині. У ньому сформульовані основні ознаки співучасті, які відображають прийняту в Росії концепцію, вироблену російськими вченими-правознавцями ще в другій половині XIX століття. Це визначення звучить так: "Співучастю у злочині визнається умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні умисного злочину". Дане визначення і все
© 2014-2022  ibib.ltd.ua