Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття обмеженого речового праваКатегорія речових прав, як уже зазначалося, включає не тільки право власності, але й інші речові права. Право власності є найбільш широким за змістом речовим правом. На відміну від цього обмежене речове право являє собою право на чужу річ (jura in re aliena), вже присвоєну іншою особою - власником. Класичним прикладом даного права є сервітуту - права користування чужою нерухомої річчю в певному, суворо обмеженому відношенні, наприклад право проходу або проїзду через чужу земельну ділянку. Надані таким речовим правом можливості завжди обмежені за змістом і тому є набагато більш вузькими, ніж правомочності власника (зокрема, в більшості випадків виключають можливість відчуження майна без згоди власника). У російському цивільному праві все обмежені речові права (за винятком застави та права утримання) мають об'єктом нерухоме майно (речі).
Поряд з зазначав раніше загальними властивостями всіх речових прав важливою юридичною особливістю обмежених речових прав стає їх збереження навіть у випадку зміни власника відповідного майна. Інакше кажучи, ці права зберігаються і при зміні права власності на таке майно (наприклад, у разі його продажу, переходу у спадок і т. д.), як би обтяжуючи його, тобто завжди слідують за річчю, а не за власником . Таке право слідування є характерною ознакою речових прав.
Тим самим вони як би "стискають", обмежують права власника на його майно, бо він в цьому випадку зазвичай позбавляється можливостей вільного користування своїм майном (але, як правило, зберігає можливості розпорядження їм, наприклад відчуження за допомогою договорів купівлі-продажу або міни). З цієї точки зору наявність обмежених речових прав на майно є відомим обмеженням правомочностей власника. Більш того, суб'єкти цих прав можуть вдаватися до їх позовної захисту від неправомірних посягань будь-яких третіх осіб, включаючи і власника речі. При припиненні обмежених речових прав право власності "відновлюється" у первісному обсязі без будь-яких додаткових умов, в чому проявляється, як говорили ще дореволюційні юристи, "еластичність", пружність права власності1.
З цього випливає також така властивість обмежених речових прав, як їх производность, залежність від права власності як основного речового права. При відсутності або припинення права власності на річ неможливо встановити або зберегти на неї обмежене речове право (наприклад, щодо безхазяйного майна).
Однак і перераховані ознаки не завжди дають можливість чітко розмежувати речові і зобов'язальні права. Так, права орендаря чужого майна на перший погляд відповідають більшості зазначених вище ознак речових прав. Вони, зокрема, не припиняються в зв'язку зі зміною власника-орендодавця і захищаються від будь-яких осіб як права титульного власника. Разом з тим права орендаря, звичайно, носять зобов'язально-правовий, а не речовий характер (хоча суперечки про їх юридичною природою велися ще в дореволюційній російській літературі). Справа в тому, що вони завжди виникають в силу договору з власником орендованого майна, та їх зміст, включаючи і різні можливості розпорядження орендованим майном аж до його відчуження, визначається виключно умовами конкретного орендного договору (відповідно до яких обсяг прав орендаря всякий раз може бути різним). Для речових прав такий стан неможливо.
Характер і зміст обмежених речових прав визначається безпосередньо законом, а не договором, та й їх виникнення нерідко відбувається поза волею власника. Тому закон повинен сам встановити всі їх різновиди і визначити складові їх конкретні правомочності (зміст).
1 Але навіть "неповна власність", т е право власності, обтяжене речовими правами або іншими обмеженнями, як зазначав У М Хвостов, "не втрачає свого значення загального панування над річчю, в порівнянні з яким всі інші права на ту ж річ установляет тільки приватне панування "Обумовлене цим положенням" властивість власності стягати назад всі забрала у власника правомочності, лише тільки припиниться підстава, примушувало позбавляти його якого-небудь правомочності "є ще одним свідченням неможливості відомості права власності до суми окремих правомочностей (см Хвоє-товВ М Система римського права Підручник М, 1996 С 225)
Як відомо, в зобов'язальних відносинах, в більшості випадків виникають на основі договору, учасники значною мірою вільні у визначенні їх змісту та умов, включаючи встановлення умов угод, хоч і не визначених законом, але не суперечать йому, що виключає закритий (вичерпний) перелік видів договорів. У речових відносинах, що виникають аж ніяк не тільки з волі їх учасників, останні не вправі самостійно визначати їх зміст. Тому закон закріплює вичерпний перелік (numerus clausus) обмежених речових прав 1. Таким чином,
під обмеженим речовим правом слід розуміти право в тому чи іншому обмеженому, точно визначеному законом відношенні використовувати чуже, як правило, нерухоме майно в своїх інтересах без посередництва його власника (в тому числі і крім його волі).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття обмеженого речового права "
 1. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 2. 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності
  поняття" суб'єкт підприємницької діяльності ". У Законі України" Про підприємництво "зазначено, що суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути: громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України" Про власність ". Суб'єкт
 3. 52. Поняття і види договорів.
  обмежене строком володіння на основі речового права, що дає набувачеві найширше коло правомочностей. Ними оформляються: розн і опт торгівля, ВТ, угоди на товарних і фондових біржах, аукціонах і конкурсах, поставки мат цінностей, продаж, обмін та дарування приватизованих квартир.? Майно переходить до одержувача у володіння і користування не назавжди, а на певний термін, після закінчення
 4. § 2. Склад та загальна характеристика елементів суб'єктивного цивільного права
  поняття суб'єктивного цивільного
 5. § 2. Континентальна система
  поняття континентального цивільного права є римськими, а багато інститутів регламентуються так само, як і дві тисячі років тому в Римі. В основі навчання також лежить римське право. Для континентального права характерно чіткий розподіл права на приватне і публічне. Незважаючи на безліч існуючих концепцій, що пояснюють такий розподіл, можна з упевненістю сказати, що в основі його лежать
 6. § 1. Поняття та ознаки речового права
  поняття визначають надмірно широко. З даного вище визначення речового права не випливає, ніби речове право зводиться до того, що закріплює ставлення особи до речі. Якщо б так було, то речове право на роль права взагалі не могло б претендувати. Антитеза речових і зобов'язальних прав полягає в тому, що в області речових прав вирішальне значення для задоволення інтересів уповноваженої
 7. § 2. Види речових прав та їх місце в системі законодавства і курсу цивільного права
  поняттям права власності як абсолютного речового права. В умовах же вітчизняної правової системи, яка тяжіє до континентальних зразкам і не знає поділу на загальне право і право справедливості, ця конструкція просто-напросто не буде працювати. Схоже, що в новому ЦК законодавець повернувся до тієї моделі довірчого управління, яка передбачалася в проекті Закону, прийнятого в
 8. § 1. Власність і право власності
  понять, навколо яких протягом багатьох століть схрещуються кращі розуми людства. Однак боротьбою в теоретичному плані справа не обмежується. Соціальні потрясіння, від яких часом здригається весь світ, однією з головних своїх причин мають, у кінцевому рахунку, спроби змінити сформовані відносини власності, затвердити новий лад цих відносин. В одних випадках ці спроби приводили до
 9. 1. Ознаки юридичної особи
  поняттям статутного капіталу або "статутного фонду" (в товариствах - "складеного капіталу", в кооперативах - "пайового фонду"), розмір якого відображається в її установчих документах. 1 Докладніше про установчому договорі, його змісті та юридичною природою див.: Козлова Н. В. Установчий договір про створення комерційних товариств і товариств. М, 1994. 2 Спроби довести можливість
 10. 1. Підстави і способи набуття права власності
  понять "підстави виникнення права власності "(тобто титулів власності, або правопо-що народжують юридичних фактів) і" способи набуття права власності "(тобто правовідносин, що виникли на основі відповідних юридичних фактів). Багато способи виникнення права власності можуть використовуватися будь-якими суб'єктами цивільного права. Тому вони називаються загальними або
© 2014-2021  ibib.ltd.ua