Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності


Правове регулювання створення та діяльності суб'єктів підприємницької діяльності в Україні здійснюється відповідно до норм Цивільного кодексу та деякими спеціальними законами.
Законодавство не дає узагальненого поняття "суб'єкт підприємницької діяльності".
У Законі України "Про підприємництво" зазначено, що суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:
громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності ;
юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність".
Суб'єкт підприємницької діяльності - це фіаіческое або юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність легітимно.
Підприємницькою діяльністю в Україні мають право займатися як фізичні особи, які є індивідуальними підприємцями, так і юридичні особи - це, в основному, комерційні юридичні особи, основною метою діяльності яких є отримання прибутку.
До першої групи суб'єктів відносяться фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Це найбільш проста форма підприємництва, що здійснюється від свого імені, на свій ризик громадянами, які відповідають всім майном, що належить їм на праві приватної власності, за своїми зобов'язаннями в сфері підприємництва (за винятком майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення). Вимоги кредиторів фізичної особи - суб'єкта підприємництва задовольняються за рахунок належного йому майна, на яке може бути звернено стягнення.
Другу групу суб'єктів підприємницької діяльності становлять юридичні особи. Підприємницькою діяльністю має право займатися юридичні особи - комерційні і некомерційні організації, причому некомерційні організації здійснюють її в обмежених межах як епізодичні учасники підприємництва.
В основному, підприємницькою діяльністю займаються комерційні юридичні особи, основною метою діяльності яких є отримання прибутку. Отже, будь-яка комерційна організація є суб'єктом підприємницької діяльності, в той час як не всякий суб'єкт підприємництва є комерційною організацією.
Комерційні юридичні особи можна класифікувати за різними підставами. Якщо критерієм класифікації обрати вид речового права на належне йому майно, то комерційні юридичні особи поділяються на: а) юридичні особи, що володіють правом власності на майно (наприклад, господарські товариства), б) юридичні особи, що володіють правом повного господарського відання на майно (наприклад , державні підприємства), в) юридичні особи, що володіють правом оперативного управління на майно (наприклад, казенні підприємства).
Якщо обраним критерієм розмежування комерційних юридичних осіб є права їх засновників (учасників) щодо майна юридичних осіб, то можна розрізняти: а) юридичні особи, учасники яких мають зобов'язальні права щодо них (господарські товариства) , б) юридичні особи, щодо майна яких їх засновники (учасники) мають право власності або інше речове право (наприклад, державні підприємства).
Найбільш поширеною є класифікація комерційних юридичних осіб за організаційно-правовій формі на: господарські товариства (акціонерні, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні товариства), державні та комунальні підприємства, а також виробничі кооперативи. У законодавстві України немає вичерпного переліку організаційно-правових форм комерційних юридичних осіб.
Організаційно-правова форма - це форма юридичної особи - суб'єкта підприємництва, яка характеризує специфіку його створення, майнового статусу, характеру його прав і прав засновників (учасників) на майно та особливості їх відповідальності за зобов'язаннями суб'єкта.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності "
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 3. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 4. ЗМІСТ
  види 51 Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних процесуальних правовідносин 68 Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного
 5. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 6. 2. Поняття підвідомчості, її види
  види підвідомчості. Як правило, це проводиться за трьома підставами: залежно від виду органів, до відання яких віднесено дозвіл тих чи інших справ, виділяють підвідомчість справ судам, адміністративним органам, третейським судам і т. д.; залежно від характеру справ - підвідомчість цивільних, сімейних, трудових, земельних та інших справ; - залежно від характеру норм,
 7. 4. Поняття підсудності, її види
  суб'єктів Російської Федерації. Загальний принцип розмежування родової підсудності, закріплений у ч. 1 ст. 34 АПК РФ, можна визначити наступним чином: справи, підвідомчі арбітражним судам, підсудні арбітражним судам суб'єктів Російської Федерації, за винятком справ, підсудних виключно Вищому Арбітражному Суду РФ. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації розглядає як
 8. Явище організованої злочинності.
  Поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група у складі трьох або більше осіб Існуюча в перебігу певного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, з тим щоб отримати прямо або
 9. 34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
  поняття цінних паперів складається із сукупності різних функцій, які вони виконують у цивільному і торговому обороті. Зокрема, цінні папери: * перерозподіляють грошові кошти між галузями і сферами економіки, між територіями і країнами, між групами і верствами населення і т.д. ; * надають певні додаткові права її власникам, крім права на капітал.
 10. 1. Поняття і види підприємницької діяльності
  поняття підприємництва має не тільки важливе теоретичне, а й практичне значення, оскільки ряд норм законодавства застосовні лише до такого роду діяльності. Особливу значимість це набуває при застосуванні імперативних норм, у тому числі регламентують санкції за порушення законодавства про підприємництво. При визначенні поняття "підприємництво" необхідно виходити
© 2014-2022  ibib.ltd.ua