Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальностіЗагальновідомим постулатом кримінального законодавства будь-якої країни є положення про те, що особа, яка вчинила злочин, зобов'язана перетерпіти заходи державно-примусового впливу у формі позбавлень особистого, організаційного або майнового порядку. При цьому, як писав Ч. Беккаріа, одне з найбільш дієвих засобів, що стримують злочини, полягає не в жорстокості покарань, а в їх неминучості. Разом з тим у ряді випадків, спеціально передбачених у законі, особа, яка вчинила злочин, може бути звільнена від кримінальної відповідальності.
Досудове припинення кримінальних справ за нереабілітуючих підстав відомо з давніх часів і притаманне законодавству не тільки нашої держави, а й багатьох інших країн. Як показав аналіз основних тенденцій світової кримінальної політики, проведений ООН, відмінною рисою сучасних систем правосуддя є "процес убування" кримінальних справ у зв'язку з їх припиненням ще в досудовому виробництві. При цьому, незважаючи на різну процедуру здійснення даного інституту в різних країнах, юридична сутність залишається скрізь однієї і тієї ж - припинення кримінальної справи за наявності факту вчинення злочину. Державний примус - вимушений, крайній захід впливу на осіб, що переступили кримінальний закон. Основним напрямком світової кримінальної політики, виходячи з принципів гуманізму, диференціації та індивідуалізації відповідальності, є виправлення злочинця (якщо для цього є реальна можливість) без реалізації заходів кримінально-примусового впливу.
Як справедливо зауважив С. Н. Сабанін, звільнення від кримінальної відповідальності тоді можна визнати обосно-
ванним і справедливим, коли воно не перешкоджає охороні прав і свобод особистості, всього правопорядку від злочинних посягань і разом з тим сприяє виправленню винної особи, запобігання вчиненню нових злочинів, іншими словами, коли воно відповідає завданням кримінального законодавства і дозволяє досягти цілей покарання без його реального застосування.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що першою підставою звільнення від кримінальної відповідальності є вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості. Введення до Кримінального кодексу положень про категорії злочинів внесло визначеність для слідчо-судової практики у вирішенні даного питання. Нагадаємо, що згідно ст. 15 КК злочинами невеликої тяжкості зізнаються навмисні і необережні діяння, скоєння яких максимальне покарання, передбачене кримінальним законом, не перевищує двох років, а злочинами середньої тяжкості - навмисні і необережні діяння, максимальне покарання за які не перевищує п'яти років позбавлення волі.
Друга підстава - відсутність або невеликий ступінь суспільної небезпеки особи, яка вчинила злочин. На відміну від першої дана категорія носить абстрактний характер. При визначенні ступеня суспільної небезпеки особистості злочинця кримінально-правова наука і слідчо-судова практика виходять насамперед з характеру і тяжкості вчиненого злочину, а також обставин, що характеризують поведінку (особа) винного до і після вчинення злочину. Коло ці ^ обставин настільки різноманітний, що вичерпний перелік їх дати неможливо. Разом з тим деякі з них прямо вказані в тексті закону і мають обов'язкове значення. Це: вчинення злочину вперше; добровільна явка з повинною; сприяння розкриттю злочину; відшкодування заподіяної шкоди; загладжування шкоди, заподіяної внаслідок злочину; примирення з потерпілим; зміна обстановки. Лише наявність одного або декількох зазначених обставин у поєднанні із злочином невеликої або середньої тяжкості можуть стати гарантією того, що злочинець виправиться без реалізації кримінальної відповідальності (ст. 75, 76, 77 КК).
І нарешті, третім підставою є недоцільність залучення винного до кримінальної відповідальності. Дане підставу (стосовно видам, передбачений-
дана 16. Звільнення від кримінальної відповідальності 417
: у ст. 75, 76 КК) є в деякій мірі виробниц- : від перших двох. Цілком закономірно, що у випадку зі-ершенние злочини невеликої або середньої тяжкості іцом, які не представляють великої суспільної небезпеки, бо взагалі не небезпечним для суспільства, реалізація інституту головний відповідальності може виявитися недоцільний-ою з точки зору принципів справедливості та гуманності головного законодавства в цілому.
Що ж стосується звільнення від кримінальної відповідаль-ості у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 78 КК), то дя нього категорія скоєного злочину байдужа. ро розсуд суду уникнути кримінальної відповідальності наслідок закінчення термінів давності може навіть особа, з-ершівшее злочин, який карається смертною карою або ожізненним позбавленням волі. Не потрібно для примі-ення ст. 78 КК і вчинення винним будь-яких дію-ий, що свідчать про втрату ним суспільної небез-ості (явки з повинною, примирення з потерпілим і т. д.). лавное тут - саме недоцільність притягнення 1ца до кримінальної відповідальності після закінчення вказано-«IX у законі строків (хоча й тут особа може перестати дть суспільно небезпечним, а діяння, яке воно вчини-е, ставитися до категорії невеликої або середньої тяжкості). Недоцільність в поєднанні з обставинами, харак-[Еріза відсутність або невеликий ступінь гро-рй небезпеки особи лежить в основі спеціальних видів рвобожденія від кримінальної відповідальності, передбачений-l статтями Особливої частини КК РФ. Право прийняття рішення про звільнення від кримінальної етственності належить суду, прокурору, а також сле-ователю і органу дізнання за згодою прокурора. При цьому, їли обставини, що виключають провадження по уголов-ому справі, виявляються в стадії судового разбіратель-ва, суд постановляє виправдувальний вирок. Прекра-ение справи за закінченням строків давності або внаслідок та амністії не допускається, якщо обвинувачений проти цього зражает. У цьому випадку провадження у справі продовжаться в звичайному порядку.
Звільнення від кримінальної ответствейності - і право, 'обов'язок правоприменителя. Якщо мова йде про це в в'язі з дійовим каяттям, примиренням з потерпілим, зміною обстановки, звільненням від кримінальної тветственності неповнолітніх - це право суду. Вживання слів "може бути звільнено" безперечно
свідчить про те, що за наявності зазначених у законі обставин органи слідства і суду мають право, а не зобов'язані звільнити особу від кримінальної відповідальності. Якщо мова йде про закінчення строків давності, а також за наявності спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності - це обов'язок правоприменителя, за вилученням злочинів, які караються стратою або довічним позбавленням волі. Тут знову вирішення питання про можливість звільнення особи законодавець передає на розсуд органів правосуддя.
Звільнення від кримінальної відповідальності автоматично тягне за собою звільнення від кримінального покарання. При цьому початковий момент звільнення від кримінальної відповідальності - стадія попереднього розслідування, кінцевий - судового розгляду, але до винесення обвинувального вироку. Після цього мова може йти про звільнення тільки від кримінального покарання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності "
 1. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  поняттям рівності на со-рок років після правління якобінців ». Так, не відмовиш цим видатним діячам народництва в майстерності передбачення! Не раз і нерідко саркастично критикував марксизм і Н.К. Михайлівський, виступаючи проти прямолінійного марксистського детермінізму економіки в зміні формацій, проти перебільшення ролі класової боротьби як двигуна історії, проти ставлення до селян, як до
 2. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  поняття «статус», яке підтверджує зроблене в главі 2.1. визначення, що права і свободи, а також обов'язки і відповідальність військовослужбовців повинні бути встановлена і гарантована державними законами та іншими нормативними актами. Т. е. вона підтверджує необхідність опрацювання і затвердження всього кола прав і обов'язків військовослужбовців та відповідальності держави і
 3. ЗМІСТ
  кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінального справи.
 4. ВСТУП
  поняття вікової осудності. Введення в КК РФ норми, яка регламентує цю вікову осудність, відповідає вимогам низки міжнародно-правових документів. До них відноситься Декларація про права розумово відсталих осіб, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.12.1971 р. У ст. 6 цього документа вказується, що "у випадку судового переслідування у зв'язку з будь-яким діянням воно (тобто особа,
 5. Поняття вікової неосудності.
  Понятійного; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій, подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і
 6. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  зрозуміле як відступ від гуманістичної ідеї, втіленої в ст. 20.3 КК РФ. Судовий порядок звільнення від кримінальної відповідальності був би можливий, якби в Росії були створені ювенальні суди з їх широкою компетенцією в плані профілактики правопорушень неповнолітніх та можливістю позапроцесуального прийняття виховних заходів до неповнолітніх. Відносно звільнення
 7. § 5. Суспільна небезпека злочинного діяння і суспільна небезпека особистості
  понять суспільної небезпеки діяння і суспільної небезпеки особистості має важливе теоретичне і практичне значення. Термін «суспільна небезпека особистості» ні в законі, ні в літературі не отримав більш-менш чіткого тлумачення. Тому виникає питання, як визначити, яка особа ми можемо визнати суспільно небезпечним, а яке не може бути віднесено до суспільно небезпечним. Якщо в
 8. ЗМІСТ
  поняття, цілі, система, види 412 § 1. Поняття покарання 412 § 2. Цілі покарання 417 § 3. Система і види покарань 425 § 4. Штраф 429 § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 434 § 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород 439 § 7. Обов'язкові роботи 441 § 8. Виправні роботи 442 § 9.
 9. § 2. Поняття кримінального права Росії
  звільнення (за наявності законних на те підстав) від кримінальної відповідальності. Безперечним у цьому зв'язку є твердження, що норми кримінального права встановлюються тільки державою в особі її законодавчого органу. Таким чином, кримінальне право є самостійна галузь єдиної правової системи, що представляє собою сукупність однорідних норм вищого органу державної
 10. § 3. Система кримінального права
  поняття злочину, вини, осудності, неосудності, стадій вчинення злочину, співучасті, давності, обставин, що виключають злочинність діяння. Дана система покарань, загальні та спеціальні підстави призначення покарання і звільнення від нього та ін Особлива частина кримінального права конкретизує обсяг і зміст кримінальної відповідальності стосовно кожного складу злочину.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua