Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 2. Поняття кримінального права Росії



Кримінальне право як самостійна галузь, природно, представляє собою сукупність однорідних норм. Причому ця однорідність в першу чергу обумовлена їх змістом. Змістовно ці норми зорієнтовані, з одного боку, на діяння, яке (згідно з чинним на даний період кримінальним законодавством) визнається злочином, а з іншого - на правоприменителя, який зобов'язаний оцінювати вчинене діяння як злочинне тільки відповідно до вимог кримінального закону і на підставі його . Крім того, однорідність норм виражається і в їх загальній функціональної спрямованості. У кінцевому рахунку ці норми призначені впливати на взаємини людей один з одним, на їх відносини з державою (в особі відповідних органів) у разі скоєння злочинного акту; запобігати подібні діяння у подальшому.
Відомо, що необхідність існування кримінального права усвідомлюється, а тим більше сприймається далеко йе усіма членами суспільства. Однак від цього воно не втрачає своєї соціальної цінності. Якраз навпаки, кримінальне право втратило б свою основну мету, якби орієнтувалося тільки на принцип добровільності виконання. Вимога тут немислимо без примусового елементу, гарантом якого виступає держава. Примусовість кримінально-правових норм має бути рівною мірою застосовна до всіх, хто вчинить злочин. Певною мірою саме цим обумовлений загальнообов'язковий характер норм кримінального права.
Общеобязательность кримінально-правових норм передбачає, з одного боку, що кожен, що зробив переступив-
ня, зобов'язаний зазнати вплив на собі кримінальної відповідальності, а з іншого - що правопріменітель в цьому випадку зобов'язаний (а не має право) використовувати кримінально-правові норми.
Примусовість норм кримінального права, сполучена з їх общеобязательностью, припускає властивість двоякого роду: по-перше, захистити потерпілого (скривдженого), тобто відновити або компенсувати його права та інтереси, порушені злочином; під -друге, напоумити злочинця (кривдника), тобто примусити його до претерпеванию тих небажаних наслідків, які він повинен (з обов'язку, добровільно на себе покладеної фактом вчинення злочину) понести. Іншими словами, механізм кримінально-правового захисту інтересів суспільства від злочинних посягань є свого роду задоволення потреб кожної людини і всіх людей разом в безпечних умовах їхнього буття. Якщо право взагалі і кримінальну в тому числі не задовольняє ці потреби (незалежно від причин), то воно як соціальний регулятор втрачає свої моральні і фактичні позиції і втрачає авторитет серед населення, перетворюючись на баласт. Задоволення ж зазначених потреб як би підключає кримінальне право до живлющим соціальним джерелам, подпітуючим й яка стверджує його як необхідний і досить ефективний державно-правовий регулятор відносин між людьми.
Самостійність кримінального права не страждає від того, що воно виявляється включеним в систему інших громадських регуляторів. Тільки в сукупному їх взаємодії кримінальне право і може проявляти свою самостійність. Поза системи воно стає зловісним придатком кримінально-правової стихії. Автономність кримінального права дозволяє встановити сукупність ознак, за допомогою яких те чи інше засуджуване діяння визнається злочинним у силу того, що загрожує нормальному розвитку або навіть існуванню тієї чи іншої сфери людського громадського або державного буття, тобто стає суспільно небезпечним.
Будь-яке посягання на суб'єкт суспільних відносин, морально схвалюваних та нормативно врегульованих, представляє певну небезпеку. Однак характер і ступінь цієї небезпеки можуть бути різними. Відповідно форми офіційної реакції повинні бути адекватні небезпеки такого посягання. В одних випадках дер-
дарство (законодавець) обмежується заходами щодо відновлення порушених законних прав потерпілого, якщо мова йде про порушення його майнових прав, здатних до відновлення (цивільно-правовий вплив); в інших до порушника можуть бути застосовані заходи дисциплінарного чи адміністративного впливу. При більш небезпечних зазіханнях діють кримінально-правові приписи, які передбачають кримінальну відповідальність.
Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що кримінальне право встановлює перш за все підставу і межі кримінальної відповідальності за ті діяння, які визнаються злочинами, і передбачає можливість застосування до винного певного покарання. Даний висновок підводить до логічного висновку про те, що кримінальне право регулює і випадки звільнення (за наявності законних на те підстав) від кримінальної відповідальності.
Безперечним у цьому зв'язку є твердження, що норми кримінального права встановлюються тільки державою в особі її законодавчого органу.
Таким чином, кримінальне право є самостійна галузь єдиної правової системи, що представляє собою сукупність однорідних норм вищого органу державної влади, які містять опис ознак, що дозволяють правоприменителю визнавати діяння злочином, і визначають основу і межі кримінальної відповідальності, а одно умови звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Поняття кримінального права Росії "
 1. ЗМІСТ
  поняття, цілі, система, види 412 § 1. Поняття покарання 412 § 2. Цілі покарання 417 § 3. Система і види покарань 425 § 4. Штраф 429 § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 434 § 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород 439 § 7. Обов'язкові роботи 441 § 8. Виправні роботи 442 § 9.
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 3. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  поняттям рівності на со-рок років після правління якобінців ». Так, не відмовиш цим видатним діячам народництва в майстерності передбачення! Не раз і нерідко саркастично критикував марксизм і Н.К. Михайлівський, виступаючи проти прямолінійного марксистського детермінізму економіки в зміні формацій, проти перебільшення ролі класової боротьби як двигуна історії, проти ставлення до селян, як до
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 5. Введення.
  Поняття і ознаки організованої економічної злочинності через аналіз автономних явищ економічної злочинності і організованої злочинності, це пов'язано з тим, що явище організованої економічної злочинності-явище комплексне і визначення його ознак, так само як і його поняття, на мій погляд, не можливо без розгляду й аналізу окремих явищ його складових. У роботі
 6. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  Поняття організованої економічної злочинності. Загальноприйнятого кримінально-правового та кримінологічного поняття "організована економічна злочинність" в даний час не вироблено, незважаючи на його широке використання в науковому обігу. 2 Мамардашвілі М. Картезіанські роздуми. - М.: Видавнича група "Прогрес", "Культура", 1993. - С. 32. Розуміння організованої економічної
 7. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  поняття «статус», яке підтверджує зроблене в главі 2.1. визначення, що права і свободи, а також обов'язки і відповідальність військовослужбовців повинні бути встановлена і гарантована державними законами та іншими нормативними актами. Т. е. вона підтверджує необхідність опрацювання і затвердження всього кола прав і обов'язків військовослужбовців та відповідальності держави і
 8. Поняття вікової неосудності.
  Понятійного; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій , подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і
 9. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Зрозуміле як відступ від гуманістичної ідеї, втіленої в ст. 20.3 КК РФ. Судовий порядок звільнення від кримінальної відповідальності був би можливий, якби в Росії були створені ювенальні суди з їх широкою компетенцією в плані профілактики правопорушень неповнолітніх та можливістю позапроцесуального прийняття виховних заходів до неповнолітніх. Відносно звільнення
 10. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  поняттям території держави. У відповідності з міжнародним правом під державною територією розуміється частина земної кулі, яка належить певному державі і в межах якої воно здійснює своє територіальне верховенство. До складу державної території входять суша, води, які знаходяться під сушею і водами, надра, повітряний простір над сушею і водами.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua