Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І . Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Становлення кримінального права РосіїІсторична дійсність протягом багатьох століть створювала кримінально-правовий механізм, заснований на обліку не тільки вікових (історичних, національних, етнічних, територіальних, культурних і т. д.) традицій, але і професійних стильових відтінків проблем кримінального характеру, що виникають у кожному історичному зрізі. З окремих фрагментів звичайного (неписаного) права і права писаного болісно, але неухильно формувалася стійка правова галузь, що включає різнорідні (що було специфічно для ранніх епох) за змістом і водночас однозначні за своїми функціональними цілям приписи.
Як відомо, спочатку кримінально-правові норми не виділялися із загальної маси правових дефініцій. Давні джерела права в більшості своїй містили певний набір статей, сукупність яких сприяла необхідно достатньої урегульованості всього масиву відносин між людьми в певний історичний період.
Проте з часом все розширюється і зростаюча в своїй динаміці кримінальна сфера суспільного життя поставила на порядок денний необхідність створення специфічної галузі, яка могла б лише їй притаманними способами (прийомами) "втихомирювати", "гасити", "згладжувати" навмисно або спонтанно виникають конфлікти саме злочинного характеру. У силу цих та інших обставин поступово виникла система норм, в сукупності що позначила змістовні та функціональні особливості кримінально-правового регулятора.
Наведені положення не можна недооцінювати, бо цей регулятор виступає об'єктивною передумовою потреби в такій галузі, як кримінальне право. І тому не з'явитися і не сформуватися вона не могла. Потреба челове-
чесна в кримінально-правовому регуляторі - це свого роду вирок долі, рок, бо злочини (так само як і злочинність) з'явилися задовго до того, як чітко окреслилася відповідна на них реакція.
Однак, якщо поява кримінального права було об'єктивно неминуче, то його формування несло в собі скоріше суб'єктивне прагнення офіційного "месника" (в широкому сенсі цього слова) протиставити злочинним проявам цілу систему захисних заходів кримінально-правового характеру . Але в міру того, як удосконалювалася суспільство у своєму світорозумінні, розширювалися горизонти його правосвідомості, зазначена система наповнювалася не тільки елементами помсти злочинцю (а нерідко не йому одному), а й гуманістичними положеннями, що вносять дух цівіле-ності в суворі лабіринти храму Феміди. І там, де цей цивільний дух став нормою, законодавець почав серйозно міркувати над створенням такої сукупності кримінально-правових заходів, яка, за словами Ж. Марата, здатна не порушувати ні справедливості, ні свободи та узгодити м'якість покарання з їх дієвістю, а гуманізм - з безпекою суспільства. Однак для законодавців багатьох країн (Росія не виняток) і сьогодні це положення залишається лише мрією.
Становлення кримінального права в Росії - невід'ємної частини досягнень світової цивілізації - пройшло через три якісних етапи.
Суть першого етапу полягає в тому, що на початкових стадіях розвитку державності (Давня Русь) кримінально-правові форми боротьби з злочинними проявами були як би розчинені в різноманітних за технікою виконання заходи приватного "месника", кожен раз реагував на образу (злочин) тим арсеналом засобів, який був завжди "під рукою". Такий месник (індивідуальний чи колективний) творив і застосовував кримінальне право (якщо на ті часи його можна так назвати) в рамках звичаїв і традицій, які в силу природної до них звички на перших порах не потребували якомусь письмовому оформленні. Кримінальне право того періоду в своїх аморфних, зародкових проявах було правом факту і конкретного месника.
На другому етапі воно втілилося у двох основних, паралельно існуючих системах в колишніх - неписаних (звичайна кримінальна право) і в писаних нормах. У деяких випадках ці системи "працювали" локально, кожна
тільки зі "своїм" типом злочинця-або зі "своїм" видом злочину: потім вони стали зближуватися, тим самим значно посилюючи страхітливі атрибути покарання, діючи за принципом: "Кожному злочинцеві вчинити таке покарання, щоб іншим неповадно було". Саме цей етап припадає на саме "криваве" раннефеодальное кримінальне законодавство.
Третій етап, який триває і в даний час, - етап виключно писаного кримінального права, закріпленого в переважній більшості випадків у кодифікованому законодавстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Становлення кримінального права Росії "
 1. ЗМІСТ
  Введення 4Раздел 1. Кримінально-правове регулювання: зміст і форми прояву 7Глава 1. Кримінальне право як основний інструмент кримінально-правового регулювання 7 § 1. Становлення кримінального права Росії 7 § 2. Поняття кримінального права Росії 9 § 3. Система кримінального права 13 § 4. Кримінальне право в системі інших галузей 16 § 5. Механізм кримінально-правового регулювання 19 § 6. Функції
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 3. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  Реальна картина суспільно-політичному житті Росії 60-90-х років XIX в. була до невпізнання перекручена і в історичній науці, і в шкільних підручниках, і в громадській думці. Це відбувалося від того, що революційний рух, революційна боротьба показувалися, по-перше, єдино вірним напрямком суспільно-політичного життя, а, по-друге, превалюючим над іншими напрямками,
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 5. § 4. Кримінальне право в системі інших галузей
  Відомий постулат, що будь-яке посягання на охоронювані законом соціальні блага представляє для суспільства небезпеку. Разом з тим зрозуміло інше: ступінь цієї небезпеки може бути різною, в зв'язку з чим різняться і методи захисту. Таким чином, з'ясування, заходи впливу якій галузі права застосовні до даного правопорушника, залежить від сфери суспільних відносин, яким заподіюється
 6. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  Умовне засудження. Ідея про умовне засудження, в результаті якого вирок, що набрав законної сили, не міг бути негайно приведений у виконання або коли виконувався зовсім, була відома ще раннього законодавством багатьох держав, серед яких Росія - не виняток. Суть умовності невиконання вироку суду спочатку полягала або в наданні засудженим доказів
 7. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 8. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  Однією з центральних проблем вітчизняної історіографії залишається історія селянства і в цілому аграрна історія Росії, в розгляді яких намітився ряд нетрадиційних підходів. У 70-ті роки Дж. Скотт, вивчаючи організацію та функціонування селянської економіки, природу селянства як соціального явища, ввів поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок
 9. 4.Питання вивчення народних рухів
  Увага до вивчення боротьби народних мас проти феодального гніту - одна з традицій радянської історіографічної науки. І воно виправдане історично. Народно-демократичні традиції, що йдуть корінням в далеке минуле, вплив релігійних інститутів, а пізніше зародження станового представництва в особі земських соборів в чому обмежили і «облагородили» всевладдя правителів, зіграли
 10. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  Особистість і діяльність царя Івана IV Грозного викликала і донині викликає в істориків вкрай суперечливі оцінки. Багато в чому це пояснюється складністю самого історичного матеріалу. Правління Івана Васильовича (1547-1584) вмістило в себе розвиток російської централізованої держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським
© 2014-2022  ibib.ltd.ua