Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПраводоговірне право → 
« Попередня Наступна »
Рожкова М.А., Єлісєєв Н.Г., Скворцов О.Ю. . Договірне право. М.: Статут. - 525 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття та правова кваліфікація мирової угоди 1.1. Співвідношення понять "світова угода" і "мирову угоду"

У сучасній юридичній літературі поняття "світова угода" і "мирову угоду" іноді розглядаються як тотожні, синонімічні. Іноді ж, навпаки, трактуються як серйозно різняться. Однак кожна з цих точок зору невірна, і цьому є пояснення.

У російської дореволюційної доктрині світова угода традиційно розглядалася як цивільно-правовий договір (Д.І. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, К.П. Побєдоносцев, І.М. Тютрюмов, В.І . Синайський тощо) і, отже, як і всякий договір, ставилася до області матеріального, але не процесуального права. Вітчизняними правознавцями визнавалося, що сторони цивільних правовідносин мають право укладати мирову угоду відповідно до загальних положень цивільного права, при цьому всі правила, встановлені для договорів, повністю застосовні до світових операціях. Не допускалися лише світові угоди щодо предметів, за якими взагалі договори неможливі: щодо невідчужуваних прав, прав стану, особистих прав.

224

Продовжуючи традиції римського права, вітчизняні цивілісти підкреслювали підставу для укладення світової угоди - невизначеність (неясність або сумнівність) у правовідносинах. Кілька далі йшов В.І. Синайський, различавший два види світової угоди: світову угоду, спрямовану на те, щоб спірне ставлення шляхом взаємних поступок вважати безперечним; світову угоду, націлену на те, щоб шляхом взаємних поступок здійснити право хоча б і безперечне, але в здійсненності якого існують сумніви <1 >.

(1) Див: Синайський В.І. Російське громадянське право. М.: Статут, 2002. С. 365 - 366.

Важливо відзначити, що дореволюційний законодавство допускало вчинення як позасудової світової угоди, так і судової світової угоди, причому остання передбачала провадження справи в суді, наявність спору між тяжущіміся (1) (тобто була світовим угодою в сучасному його розумінні).

(1) Див: Гуляєв А.М. Російське громадянське право: Огляд чинного законодавства і проекту Цивільного уложення. Київ, 1907. С. 254.

І тут треба спеціально підкреслити, що в дореволюційній літературі термін "мирову угоду" практично не зустрічався, а використовувалися саме терміни "позасудова світова угода" і "судова світова угода". При цьому поняття "позасудова світова угода" і "судова світова угода" розмежовувалися більшістю правознавців (у тому числі Є.В. Васьковський, І.Є. Енгельманна, Е.А. Нефедьева, Д. Азаревіч).

У літературі зазначалося, що безпосередньо в суді світова угода укладається рідко; зазвичай сторони укладають її поза судового процесу, а потім представляють прохання про припинення справи. У тому випадку, якщо світова угода все ж не була укладена, взаємні поступки, які сторони припускали зробити один одному, не мають для них обов'язкової сили (ст. 1365 Статуту цивільного судочинства).

Визнавалося, що відповідно до ст. 1359 Статуту цивільного судочинства зробити світову угоду сторони могли явочним порядком - у нотаріуса, а за відсутності нотаріальних контор - у мирового судді, а потім представити в суд прохання припинити справу (за допомогою запису); або обидві сторони подавали в суд світове прохання, засвідчене у нотаріуса або у мирового судді (подачею світового прохання); або сторони заявляли суду словесно про бажання припинити справу світової угодою (складанням світового протоколу). До речі, правила про необхідність посвідчувати також і позасудові світові угоди визнавалися деякими вченими не цілком відповідними положенням цивільного права (1).

(1) Див: Енгельман І.Є. Курс російського цивільного судочинства. Юр'єв, 1912. С. 449.

Як вказував В.А. Рязановский, "судова світова угода по суті не відрізняється від позасудової: вона є тільки більш міцно оформленої, значення ж і тієї й іншої поза процесом" (1). Тобто основне значення якої світової угоди (позасудової та судової)-завжди матеріально-правову.

(1) Рязановский В.А. Єдність процесу: Посібник. М.: Городець, 1996. С. 74.

Відмінності ж позасудової світової угоди від судової світової угоди вчені того періоду бачили насамперед у тому, що:

1) судова світова угода стосується спірного правовідносини, що став предметом судового процесу;

2) судова світова угода відбувається в присутності суду та за його участю;

3) для судової світової угоди встановлені особливі форми укладання (1).

(1) Див: Васьковський Є.В. Підручник цивільного процесу. М.: Изд. бр. Башмакових, 1914. С. 457; Тютрюмов І.М. Статут цивільного судочинства з законодавчими мотивами, роз'ясненнями Урядового Сенату і коментарями російських юристів. У 2 т. Т. 2. Пг.: Законознавством, 1916. С. 2030.

Але найбільш опукло різниця між позасудової світової угодою і судової світової угодою виявлялася стосовно можливості їх примусового виконання.

Справа в тому, що і позасудова, і судова світові угоди припускають подальше добровільне виконання. У разі ж невиконання боржником обов'язків зі світової угоди за кредитором визнавалося право звернутися з новим позовом, заснованим на світовий

225

угоді (тобто в загальному порядку) . Іншими словами, примус боржника до виконання всяких світових угод (і судових, та позасудових) мало на увазі під собою пред'явлення нового позову і збудження нового позовного провадження. Такий висновок випливав з положень Статуту цивільного судочинства, в якому були відсутні норми, що регулюють порядок виконання судової світової угоди.

Відсутність у Статуті цивільного судочинства положення про примусове виконання судових світових угод (за допомогою видачі виконавчого листа) тягло за собою виникнення відомих проблем у правозастосовчій практиці.

У 1867 р. Псковський окружний суд на підставі судової світової угоди видав виконавчий лист. Але в 1869 р. Касаційний департамент Урядового Сенату постановив, що на підставі світових угод не може видаватися виконавчий лист і що виконання світової угоди дає підставу для нового позову.

Назване рішення Урядового сенату мало дуже широкий резонанс в науковій літературі. Одні з вчених вважали таку позицію прямо суперечить волі законодавця, придавшего судовим рішенням та судової світової угоді рівну законної сили (згідно ст. 1364 Статуту цивільного судочинства судова світова угода визнавалася равносильной судовим рішенням, що набрало законної сили і не підлягає оскарженню). Інші, підкреслюючи договірну природу всякої (судового і позасудового) світової угоди, визнавали таке рішення Касаційного департаменту Урядового сенату єдино вірним.

Відзначаючи згубність змішання понять позасудової та судової світових угод, І.Є. Енгельман підкреслював, що позасудова мирова угода є договір, який "має властивість і дія якого договору: у разі невиконання вона може бути здійснена позовною порядком" (1).

На відміну від позасудової світової угоди судова світова угода не тільки припиняє назавжди суперечка і унеможливлює позов до того ж особі, з того ж предмета і на тій же підставі, але і дає право вимагати примусового її виконання . Іншими словами, на думку І.Є. Енгельмана, полемізував з К.П. Побєдоносцевим, для примусового виконання позасудової світової угоди було необхідне судове рішення; для примусового виконання судової світової угоди, затвердженої судом, повинен видаватися виконавчий лист.

(1) Енгельман І.Є. Указ. соч. С. 447.

Аналогічну думку висловлювалося Є.В. Васьковський, К.І. Малишевим, але справедливості заради треба відзначити, що далеко не всі правознавці поділяли їхні погляди. Навпаки, панівним стало протилежну думку, відповідно до якого судова світова угода прирівнювалася до судового рішення тільки в тому сенсі, що "сторони не мають права ні скаржитися, ні відновлювати справи на тих же підставах ... але у всіх інших відносинах мирова угода не має нічого спільного з рішенням "(1).

(1) Ісаченко В.Л. Російське громадянське судочинство: Практичний посібник для студентів і початківців юристів. Т. 1. Пг., 1915. С. 281.

В силу сказаного примусове виконання судової світової угоди тривалий час визнавалося неможливим, а невиконання судової світової угоди, на думку більшості процесуалістів, давало підстави для нового позову, за результатами розгляду якого (на підставі подальшого судового рішення) видавався виконавчий лист. Цієї позиції дотримувалися, зокрема, К.Н. Анненков, В.Л. Ісаченко, Т.М. Яблочков, Е.А. Нефедьєв, Д.І. Азаревіч.

Необхідно відзначити, що критика позиції недопущення примусового виконання світової угоди все ж здобула свою дію. Її наслідком стало внесення до Статуту цивільного судочинства змін, відповідно до яких найбільш прості світові угоди могли виконуватися за допомогою порушення виконавчого провадження. До таких світовим операціях ставилися угоди, за якими відповідач брав на себе одностороннє зобов'язання грошового платежу, або повернення грошового майна, або юридичної очищення і ін Таке виконання здійснювалося за правилами провадження у справах про безспірне стягнення (1).

(1) Докладніше про це див, наприклад: Дем'яненко Ф. Мирова угода в російському праві (середина XIX - початок XX століття) / / Законодавство і економіка. 2002. N 5. С. 68; Ясеновець І.А. Мирова угода в арбітражному процесі: актуальні проблеми теорії та практики: Дис. ... к.ю.н. М., 2002. С. 55.

226

В умовах побудови соціалістичного суспільства інтерес до світової угоді як цивільно-правовому інституту практично згас, і цивілістичні дослідження в цій області фактично не проводилися (1). При майже повній відсутності інтересу до інституту світової угоди з боку цивілістів його дослідженням зайнялися представники процесуальної науки, що, власне, і визначило його подальшу трактування як інститути не матеріального, а процесуального права.

(1) Серед рідкісних цивилистических робіт радянського періоду можна згадати, зокрема, роботу: Рясенцев В. Світові угоди (угоди) / / Соціалістична законність. 1984. N 12. С. 26.

У післяреволюційний період у вітчизняному праві не було твердо усталеного терміна, але найбільш поширеним було позначення подібних угод як світових. Наприклад, розд. 2 ЦПК РРФСР 1923 р. (ст. ст. 433 - 439) іменувався "Про світових угодах". У Постанові Пленуму Верховного Суду РРФСР від 5 березня 1928 (прот. N 6) (1) передбачалося, що "сторони, незважаючи на звернення їх до суду, має право в будь-який момент покінчити справу миром з тим, однак, щоб ця СВІТОВА УГОДА (виділено мною. - М.Р.) не вислизнула від контролю суду і їм перевірялася ". Крім того, у названому Постанові говорилося про те, що "примирення сторін повинно допускатися в будь-якій стадії виробництва, бо присудження це ще не є повне стягнення і іноді позивачу вигідніше отримати хоча б і деяку суму, але реальну, ніж мати виконавчий лист на повну суму і нічого не отримати ". При цьому передбачалося, що "угоди, пов'язані з відмовою від присудженого за рішенням суду, можуть підлягати засвідченню органів, що мають право засвідчення здійснення актів нарівні з іншими договорами".

(1) Постатейні матеріали до статті 2 / / Цивільний процесуальний кодекс РРФСР 1923 року (з постатейними матеріалами). М., 1961. С. 149 - 150.

У юридичній літературі того часу зазначалося існування відмінностей між позасудовими та судовими світовими угодами. Наприклад, Л.І. Фішман визначав світову угоду як угоду сторін про закінчення справи світом і припинення внаслідок цієї справи, посилаючись на відмінності, виявлені циркуляром Верховного Суду РРФСР від 7 грудня 1923 N 70 "Про позасудових та судових світових угодах". Згідно з цим циркуляру позасудові світові угоди розглядалися як звичайне письмовий доказ; їх достовірність та доказовість визначалися судом залежно від змісту документа, способу його засвідчення, обставин справи. Відносно ж судової світової угоди було встановлено, що вона "прирівнюється до безперечних документам, на підставі яких може бути видано судовий наказ" (1). Після того як була скасована гл. 24 ЦПК РРФСР, містить також і ст. 210, яка передбачала видачу судового наказу на підставі мирової угоди, "досконалої судовим порядком", в ст. 188 ЦПК РРФСР були внесені зміни, згідно з якими для приведення у виконання судової світової угоди на прохання сторони видавався виконавчий лист.

 (1) Фішман Л.І. Рух цивільного процесу. Харків: Юрид. вид-во НКЮ УРСР, 1926. С. 141 - 142. Подібні відмінності між світовими угодами, вчиненими поза судом, і судовими світовими угодами згодом відзначалися і К. Анохіним (див.: Анохін К. Судові світові угоди / / Радянська юстиція. 1959. N 9. С. 52). 

 Як писав І.М. П'ятилєтов, після прийняття Цивільного процесуального кодексу РРФСР 1964 р. в теорії процесуального права від використання терміну "світова угода" відмовилися і "міцно утвердився термін" мирову угоду "(1). І таким чином, судові світові угоди стали іменуватися з того часу світовими угодами . У Великій радянській енциклопедії, випущеної в 1969 - 1978 рр.., вказувалося на те, що по "радянським законодавством м. з. (Мирова угода) відрізняється від світової угоди, яка полягає сперечалися сторонами поза судом і йому на затвердження не представляється "(2). 

 (1) П'ятилєтов І.М. Мирова угода як спосіб вирішення спору про право без винесення судового рішення / / Актуальні проблеми захисту суб'єктивних прав громадян і організацій: Зб. науч. тр. М.: ВЮЗІ, 1985. С. 55. Вчений зазначав, що деякі автори називають світовою угодою позасудове угоду, яка припинила суперечка до звернення до суду, інші автори ототожнюють мирову угоду з угодою, укладеною після звернення до суду, але поза судом.

 На думку І.М. Пятілетова, під позасудовим мировою угодою слід було розуміти тільки угода, яка припинила суперечка до звернення до суду; 

 227 

 під судовим мировою угодою - мирова угода, затверджена судом. У законі мировою угодою, підкреслював він, називається судове мирову угоду (див.: П'ятилєтов І.М. Указ. Соч. С. 54 - 55; Цивільне процесуальне право Росії / Під ред. М.С. Шакарян. М.: Билина, 1998. С. 169). 

 (2) http://encycl.yandex.ru/dict/bse/article/00048/44600.htm. 

 Процесуальна наука ставила завданням вивчення процедури укладення судової світової угоди (мирової угоди) та її значущості для процесу. Проведені в цій стезі наукові дослідження спричинили остаточне визначення статусу судової світової угоди як процесуального договору, мета якого полягає у припиненні судового процесу. Даний висновок був оформлений, зокрема, в роботі Р.Є. Гукасяна, який стверджував: "Процесуально-правове значення мирових угод полягає в тому, що вони є актами вирішення цивільно-правового спору. В цьому подібність їх змісту з утриманням судового рішення. Одночасно мирову угоду служить однією з підстав (у сукупності з визначенням суду) припинення провадження у справі "(1). При цьому їм висувався теза про те, що волевиявлення на укладення світової угоди є процесуальні дії, а не цивільно-правові. 

 (1) Гукасян Р.Є. Проблема інтересу в радянському цивільному процесуальному праві. Саратов: Приволзькому книжкове вид-во, 1970. С. 131. 

 Подібна точка зору поділялася не всіма вченими. Зокрема, М.А. Гурвич відрізняв мирову угоду від світової угоди, яка "фактично (господарсько) лежить в його основі" (1). Полемізуючи з Р.Е. Гукасяном, М.А. Гурвич вказував, що мирова угода є "не процесуальним договором, а юридичним складом більш складним, в який входять договір, в сенсі угоди цивільного права, і ряд елементів процесуального значення" (2). 

 (1) Гурвич М.А. Цивільні процесуальні правовідносини та процесуальні дії / / Праці ВЮЗИ. Т. III: Питання цивільного процесуального, цивільного та трудового права. М., 1965. С. 105 (цит. за: Гукасян Р.Є. Проблема інтересу в радянському цивільному процесуальному праві. С. 132). М. Тупичів писав, що світова угода має тільки матеріально-правовий зміст, тоді як мирову угоду, будучи більш широким поняттям, включає в себе і матеріально-правове, і процесуальне зміст (див.: Тупичів М. Відмова від позову та мирова угода як підставу припинення провадження у справі / / Радянська юстиція. 1963. N 23. С. 

 10). 

 (2) Радянський цивільний процес / За ред. М.А. Гурвича. М.: Вища школа, 1975. С. 125 (прим.). 

 Разом з тим не можна не визнати, що на довгі роки чільної в російському праві стала позиція, згідно з якою мирова угода є "акт вирішення спору", що тягне процесуальні наслідки - припинення провадження у справі. Водночас матеріально-правова суть мирової угоди була віддана забуттю, в результаті чого в літературі з'являються висловлювання на кшталт того, що "не може бути якихось світових угод, які б не були світовими угодами ... мирову угоду ми розглядаємо як примирливу форму дозволу правових спорів і конфліктів, застосовувану в цивільному та арбітражному процесах (можливо, і в кримінальному процесі), у третейському, арбітражному розгляді "(1). 

 (1) Брижінскій А.А. Альтернативне вирішення правових спорів і конфліктів в Росії. Дис. ... к.ю.н. Саранськ, 2005. С. 131. 

 Таке трактування істоти мирової угоди, ігнорує теоретичні основи світової угоди, сформовані дореволюційними правознавцями, істотно обмежує сферу проведених досліджень і знижує їх значущість, малопродуктивна в науковому плані і надзвичайно шкідлива для практики (про це буде говоритися далі). Подібний підхід до розуміння мирової угоди (виключно з процесуальних позицій), що передбачає ізолювання мирової угоди від світової угоди, привів до створення правових конструкцій, відірваних від базису - цивилистической теорії світової угоди. Він перешкоджає розумінню та використанню на практиці світовий угоди (як судової, так і позасудового - мирової угоди), не дозволяє формуватися законодавству, що регулює світову угоду. Таке положення, безперечно, потребує зміни. 

 Резюмуючи вищесказане, слід підкреслити, що поняття "світова угода" не можна протиставляти або ототожнювати з поняттям "мирову угоду". Поняття "світова 

 228 

 угода "є родовим по відношенню до видовим поняттям" позасудова мирова угода "і" мирова угода "(" судова світова угода ") (1). 

 (1) Детальніше про це див: Рожкова М.А. Світова угода: використання в комерційному обороті. М.: Статут, 2005. 

 Позасудова світова угода укладається тоді, коли між сторонами цивільних правовідносин намічається або вже виник спір про право (або виявилася інша правова невизначеність). Сторони можуть врегулювати виниклі між ними розбіжності самостійно - шляхом укладення позасудової світової угоди (договору). 

 У тому випадку, якщо сторони звернулися за дозволом цивільно-правового спору до суду, вони володіють правом у будь-який час укласти договір, завершальний виник спір або ліквідує наявну невизначеність, - договір, який у процесуальному законодавстві традиційно позначається терміном "мирову угоду" (маються на увазі справи, по яких укладення мирової угоди припустимо). 

 Таким чином, мирова угода - це світова угода (взаємна возмездная цивільно-правова угода), яка укладається сторонами судового процесу (або процедури виконання), вступає в дію після її затвердження судом, породжує для її учасників цивільно-правові наслідки та у передбачених законом випадках підлягає примусовому виконанню. 

 В основі своїй і позасудова світова угода, і мирова угода - це цивільно-правові угоди, внаслідок чого розглядати мирову угоду виключно як процесуальний інститут невірно. Проте не можна не враховувати і того, що позасудова світова угода і мирову угоду при названому єдності їх правової природи мають значні відмінності: друге відрізняє передбачена законом форма, обов'язковість затвердження судом, можливість примусового виконання за правилами виконання судового акта і т.д., чому буде приділено увагу далі. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття та правова кваліфікація мирової угоди 1.1. Співвідношення понять "світова угода" і "мирову угоду" "
 1. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
    поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М.: Наука, 1991. С. 105 - 131. Аналіз історичного розвитку руху до уніфікації дозволяє виділити кілька періодів. Шмиттгофф виділяє три стадії розвитку права міжнародної торгівлі. Перша стадія охоплює середні віки - період, протягом якого виникла міжнародна торгівля та інструмент її
 2. 3. Сфера застосування третейської угоди
    понять "компетентний суд" і "підвідомчість справи" / / Журнал російського права. 2006. N 1. С. 25 - 27; Скворцов О.Ю. Проблеми третейського розгляду підприємницьких спорів у Росії: Автореф. дис. ... д.ю.н. СПб., 2006. 127 У тому випадку, якщо є підстави стверджувати, що суперечки арбітрабельність, це крім іншого означає і те, що третейська угода, яке полягало у відношенні
 3. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    понятійному апараті юридичної свідомості? Саме ці питання і складають серцевину теми про форму права. Нагадаю, що коли обговорювалося походження права, вже розглядався процес появи первинних юридичних письмових джерел (окремих законів, кодексів, священних агрокалендарях, інших актів), що мали своїм призначенням регулювання складаються нових суспільних відносин
 4. 1.1.1. Зайнятість як економічна категорія
    поняття «зайнятість населення. Коли був прийнятий Закон РФ «Про зайнятість населення»? Розкрийте принципи державної політики в галузі зайнятості. Хто належить до зайнятих особам згідно з російським законодавством? Хто належить до зайнятих особам згідно з міжнародними вимогами? Кого вважають найманим працівником? Які види зайнятості Ви знаєте? Як Ви їх розумієте? У чому виражається економічне
 5. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
    поняття англійського права, як "істотне і просте умова договору", "зустрічне задоволення", "істотне порушення договору", "марність договору"; таке поняття французького права, як "підстава договору", або німецької, як "mise en demeure або nachfrist ", неоднакове ставлення до неустойку в континентальному праві і в загальному праві і т.д. Третім правовим чинником, що зумовив
 6. 1.2. Примирення в зарубіжному законодавстві і міжнародне приватне право
    поняттям процедури можна розділити на два основних види: 1) арбітраж; Термін "арбітраж" використовують у кількох значеннях, позначаючи їм (1) орган, створений для розгляду спорів, - суд і (2) власне процедуру вирішення спорів. 2) примирення. Таким чином, поняття ADR включає в себе не тільки процедури вирішення правових спорів у арбітражі, а й примирні процедури,
 7. 1.3. Особи, які здійснюють примирення (примиритель, посередник, медіатор)
    поняття "посередник" як відповідає вітчизняним правовим традиціям. Російська газета. 2005. 7 червня. С. 10. Носирєва Є.І., Стернин І.А. "Посередництво" або "медіація": до питання про термінологію / / Третейський суд. 2007. N 1. С. 10. Тим часом використання у вітчизняному законодавстві терміну "посередник" вимагає певної обережності, що пояснюється наступним. Термін "посередник"
 8. 2.1. Види договорів у примирної процедури. Співвідношення понять "примирительная процедура" і "мирову угоду"
    поняттям "уведомительная претензія". У рамках аналізу пред'явлення такого роду повідомних претензій (претензій, що пред'являються в відсутність встановленого законом або узгодженого сторонами претензійного порядку) важливим є наступне. Відсутність як встановленої законом обов'язковості використання претензійного порядку, так і угоди про претензійному порядку виключає можливість
 9. 1.4. Характерні риси мирової угоди
    поняття оплатне і безоплатність (в літературі підкреслюється, що "поняття оплатне і безоплатність вживаються як само собою зрозумілі, без будь-яких пояснень"). Відсутність чіткого критерію, за яким можна було б розрізняти поняття оплатне і безоплатність, негативно позначається на формуванні судової практики: при затвердженні мирових угод суди нерідко
 10. 3. Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача
    понять предмета і підстави позову випливає, що якщо вимога про визнання угоди недійсною замінюється вимогою про розірвання договору та наводяться інші підстави цієї зміни, то має місце зміна предмета і підстави позову. Одночасна зміна предмета і підстави позову АПК не допускає. Під збільшенням розміру позовних вимог слід розуміти збільшення суми позову по
© 2014-2021  ibib.ltd.ua