Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

33. Поняття і принципи громадянства.Громадянство - це стійкий правовий зв'язок чел-ка з д-вою, що виражається в сукупності їх взаємних прав, обов'язків і відповідальності, засноване на визнанні та повазі гідності, прав і свобод людини.
Ознаки гр-ва:
Гр - це правове, а не фактичний стан. Гр-ном особа явл-ся не в силу проживання на території гос-ва, а в силу існування м / д обличчям і гос-вом особливих зв'язків. Крім гр-н проживають іноземці та апатриди (особи без гр-ва). Відносини м / д гр-ном і гос-вом знаходять юр оформлення, виражений. в:
загальному правовому нормуванні
в індивідуальному юр оформленні гр-ва кожної особи
Стійкість хар-ра гр-ва. Особа перебуває в цьому стані постійно, від народження до смерті, і не допускається припинення цих відносин в односторонньому порядку.
Зв'язок людини з гос-вом виражається в сукупності взаємних прав, обов'язків і відповідальності. Зв'язки ці існують як всередині д-ви, так і поза ним.
Принципи громадянства:
Гр-во РФ явл єдиним. (Громадянин не м складатися в гр-ве з др країною, викл складають угоди, напр. З Ізраїлем).
Гр-во явл рівним, незалежно від підстави його придбання.
Гр має відкритий і вільний характер.
Закріплення права гр-н інших гос-в вступати в гр-во РФ
у праві гр-на РФ вийти з гр-ва РФ
неприпустимість позбавлення гр-ва
Закріплення норми про возм-ти мати подвійне гр-во на підставу м / гос соотн або федерального закону
Збереження гр- ва за громадянами, що проживають поза межах РФ.
Принцип заперечення автоматичної зміни гр-ва при укладенні або розірванні шлюбу з особою, не належить гр-ву РФ, а також при зміні гр-ва іншим чоловіком.
Захисту і заступництва гр-н РФ за її межею.
Існування інституту почесного гр-ва. (Млжет бути предоставдено особі, яка має гр-ва РФ за особливі заслуги перед РФ указом Президента РФ).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33. Поняття і принципи громадянства. "
 1. Адміністративні стягнення
  принципи організації місцевого самоврядування "функція сіль-ських, селищних виконавчих органів здійснюється главами місць-них муніципальних утворень, якщо така посада передбачена статутом муніципального освіти та іншими виборними особами місць-ної адміністрації. підвідомчості справ про адміністративні право-порушення місцевим, сільським та селищним адміністраціям визначенні-на
 2. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з
 3. 46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
  поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. До колективних суб'єктів відносяться: - державні органи, організації, установи, підприємства; - органи місцевого
 4. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
  поняття многоструктурное. Дотримуючись двополярної системи існування світу, визначимо, що за змістом (духом), в широкому сенсі суспільство - це сукупність народонаселення, що проживає на певній території і має загальну філософію, правосвідомість, інтереси, єдину систему управління та права. У вузькому сенсі за формою (матерії) суспільство є те, що виражає його позицію у внутрішній і
 5. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  поняттям території держави. В згідно з міжнародним правом під державною територією розуміється частина земної кулі, яка належить певному державі і в межах якої воно здійснює своє територіальне верховенство. До складу державної території входять суша, води, які знаходяться під сушею і водами, надра, повітряний простір над сушею і водами.
 6. § 1. Поняття суб'єкта злочину
  поняття значно ширше, багатогранніше. У поняття суб'єкта включаються лише ознаки, зазначені у статтях кримінального закону. Особистість злочинця включає в себе все різноманіття властивостей людини (характер, схильності, темперамент, рівень освіти і т. п.). Вивченням особи злочинця займається така дисципліна, як кримінологія. Але і в сфері кримінального права окремі властивості, якості
 7. § 1. Загальні початку призначення покарання
  поняття загальних почав призначення покарання. Перша ознака - передбаченість загальних почав кримінальним законом. Нині вони сформульовані в ньому в наступному вигляді: "1. Особі, визнаній винною у вчиненні злочину, призначається справедливе покарання у межах, передбачених відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, та з урахуванням положень Загальної частини цього
 8. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 9. 13. Поняття і зміст цивільної правоздатності, її початок і кінець.
  Принципом:« дозволено те, що не заборонено
 10. 78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  принципу рівності всіх форм власності. Загальною умовою визнання громадянина власником майна є правомірність його придбання. Діють загальні правила про первинних і похідних підставах виникнення права власності та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua