Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

53. Поняття і сутність злочину.Злочин - це винне досконале товариств-небезпечне діяння, заборонене УЗ під загрозою покарання.
4 ознаки злочину:
Суспільна небезпека.
Здатність діяння заподіяти істотної шкоди товариств відносинам, охоронюваним УЗ. Товариств небезпека розкривається через характер суспільної небезпеки (кач ознака) і ступінь суспільної небезпеки (кількісний ознака). Характер суспільної небезпеки визначається об'єктом посягань. Ступінь заг Опан залежить від тяжкості злочину, який визначається розміром і хар-ром шкоди, заподіяної суб'єктом, способом вчинення злочину.
Заборонених УЗ (протиправність)
Протиріччя діяння конкретної нормі УЗ-ва.
Винність
Визначає психічне ставлення до злочину з боку особи його вчинила. Можлива у 2-х формах: умислу і необережності.
Караність
Тільки таке діяння належить до злочину, за вчинення якого закон передбачає кримінальне покарання.
Класифікація злочинів:
Залежно від хар-ра і ступеня товариств небезпеки:
Злочин невеликої тяжкості (умисне прест чи з необережності - до 2-х років позбавлення волі);
Злочин середньої тяжкості (умисно і необережний злочин - до 5 років к.с.);
Тяжкі злочини (НЕ > 10 років к.с.);
Особливо тяжкі (> 10 років тільки умисні).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 53. Поняття і сутність злочину. "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 2. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 3. Введення.
  Поняття і ознаки організованої економічної злочинності через аналіз автономних явищ економічної злочинності і організованої злочинності, це пов'язано з тим, що явище організованої економічної злочинності-явище комплексне і визначення його ознак, так само як і його поняття, на мій погляд, не можливо без розгляду й аналізу окремих явищ його складових. У роботі
 4. Явище організованої злочинності.
  Поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група у складі трьох або більше осіб Існуюча в перебігу певного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, з тим щоб отримати прямо або
 5. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  сутність, види і значення слідчого експерименту. Тактичні особливості підготовки до проведення слідчого експерименту. Тактика проведення слідчого експерименту. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту. Тема 16. Тактика пред'явлення для впізнання. Поняття, сутність, види та значення пред'явлення для впізнання. Тактичні особливості підготовки до пред'явлення для
 6. Тема 7 . Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини (габітоскопія).
  злочинів: Навчальний посібник. М., 1987. Зінін А.М. Зовнішність людини в криміналістиці (суб'єктивні зображення): Навчальний посібник / За ред. В . А. Снеткова. М., 1995. Зінін А.М., Кірсанова Л.Е. Криміналістична фотопортретна експертиза. М., 1991. ИКР-2 в практиці розкриття злочинів. М., 1981. Кісін М.В., Снєтков В.А., Фінн Е.А. Встановлення особи загиблого за черепом. М., 1973.
 7. Тема 9. Криміналістичні версії. Планово-організаційне забезпечення криміналістичної діяльності та прогнозування.
  сутність і види криміналістичних версій. Правила висунення, дослідження та перевірки криміналістичних версій. Поняття і значення планування. Роль версій у плануванні. Принципи та умови планування. Види планування. Планування окремих слідчих дій. Поняття і види криміналістичного прогнозування. Наукове та практичне прогнозування. Контрольні питання: Логічна
 8. Тема 14. Тактика слідчого експерименту.
  сутність, види і значення слідчого експерименту. Учасники слідчого експерименту і особливості його проведення. Використання спеціальних знань при провадженні слідчого експерименту. Особливості фіксації ходу і результатів слідчого експерименту. Контрольні питання: Які правові основи і тактика слідчого експерименту? Які особливості підготовки та проведення
 9. Тема 15. Тактика пред'явлення для впізнання.
  сутність, види і значення пред'явлення для впізнання. Тактичні особливості підготовки до пред'явлення для впізнання. Тактика пред'явлення для впізнання живих осіб. Тактика пред'явлення для впізнання предметів, тварин та інших об'єктів. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання. Контрольні питання: Яке слідча дія в обов'язковому порядку передує пред'явленню для
 10. Тема 16. Тактика перевірки показань на місці.
  суть і завдання перевірки показань на місці. Тактичні особливості підготовки до виробництву перевірки показань на місці. Тактика перевірки показань на місці. Фіксація ходу і результатів перевірки показань на місці. Контрольні питання: У чому полягає відмінність перевірки та уточнення показань на місці від допиту і слідчого експерименту? Які психологічні та тактичні прийоми виконання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua