Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Попередній контроль

застосовують до проведення (виконання) господарської операції з метою запобігання незаконним або неправильним діям з боку певних працівників підприємства. Він здійснюється шляхом попередньої-перевірки планів, договорів, кошторисів, завдань та документів. Попередній контроль належить до компетенції всіх органів державної влади та управління, а також власників. Наприклад, Міністерство фінансів України при плануванні видатків з бюджету на фінансування капітальних вкладень за будь-яким проектом попередньо визначає економічну ефективність проекту та доцільність витрачання коштів. Власники підприємств застосовують попередній контроль для перевірки витрачання коштів на стадії випуску та реалізації продукції, визначення та зниження її собівартості тощо. Перед складанням документів по тій чи іншій господарській операції, яка потребує витрат коштів, бухгалтерія підприємства перевіряє доцільність цих витрат, відповідність їх нормам та розцінкам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Попередній контроль"
 1. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
  попередній, поточний і наступний. Попередній контроль здійснюється на стадії розробки прогнозних розрахунків бюджетів, фінансових планів, кошторисів витрат. Він проводиться до здійснення фінансових і господарських операцій і має велике значення для попередження економічних прорахунків. Поточний контроль застосовують у ході виконання прогнозних і планових передбачень, в процесі виконання бюджетів,
 2. 71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
  попередній, поточний і наступний. Попередній контроль здійснюється на стадії розробки прогнозних розрахунків бюджетів, фінансових планів, кошторисів витрат. Він проводиться до здійснення фінансових і господарських операцій і має велике значення для попередження економічних прорахунків. Поточний контроль застосовують у ході виконання прогнозних і планових передбачень, в процесі виконання бюджетів,
 3. § 3. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
  попередній) контроль за законністю набуття, зміни чи припинення підприємницької правосуб'єктності . Положення про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 № 740. Варто зазначити, що 15 травня 2003 р. було ухвалено Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Саме
 4. Попередній контроль
  попередній контроль повинен носити профілактичний характер. Деякі автори пов'язують дії попереднього контролю з проміжком часу між прийняттям рішення і настанням терміну його виконання. У зв'язку з цим вони вважають, що такого проміжку часу може взагалі не бути, а отже, попередній контроль не завжди є
 5. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  попередній, поточний (оперативний) і наступ ний; - організаційних взаємозв'язків контролюючого і підконтрольно го об'єкту: зовнішній (парламентський, президентський, судовий) і внутрішній, - за обсягом спостереження, аналізу і перевірки діяльності: за гальний і спеціальний; - організаційної підпорядкованості між контролюючим і підконт рольним: відомчий (галузевий) і надвідомчий. Парламентський
 6. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  попередній відбір кандидатів на посаду цих заступників Міністра здійснював керівний орган управління державною службою (за спеціальною процедурою, що має бути законодавче унормована). Зазначені заступники Міністра керують роботою міністерства за відповідними функціональними чи галузевими напрямами і в їх підпорядкуванні перебувають відповідні основні структурні підрозділи міністерства. 3.
 7. 14. Визнання держав і урядів.
  попередні або проміжні (визнання націй, сторони, що повстала або воює, організації опору й урядів в еміграції /вигнанні/). Як уже відзначалося, визнання держав має місце, коли на міжнародну арену виходить нова незалежна держава, що виникла в результаті революції, війни, об'єднання або поділу держав і т.д. Основним критерієм визнання в даному випадку виступає незалежність визнаної держави і
 8. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  попередній характер при вчиненні нотаріальних дій, коли відсутній спір про право та немає правопорушення, на відміну від судового наступного контролю, за допомогою якого в процесі вирішення спору визначається правопорушник, до якого застосовуються заходи впливу. Місце нотаріального процесу в правовій системі України визначається законодавством України. Цивільним кодексом та іншими нормативними
 9. 5. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  попередній роботі або пішли на пенсію. Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, а також особи, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з виконанням службових обов'язків, у разі порушення ними таємниці вчинюваних нотаріальних дій несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України. Закон України "Про нотаріат" (статті 21, 27) передбачає,
 10. 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин.
  контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства; ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства; з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу; й) встановлення
© 2014-2021  ibib.ltd.ua