Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

порушення вимог закону про своєчасну, повну і правильну реєстрацію заяв


і повідомлень про злочини прокурор може в результаті використання різних способів. До них, по-перше, слід віднести:
1) перевірку матеріалів, за якими прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи;
2) вивчення кримінальних справ чи тих заяв і повідомлень, у яких вказано про вчинення конкретного злочину;
3) отримання пояснень від відповідних осіб;
4) витребування документів з установ і організацій різних форм власності;
5) заслуховування доповідей чи звітів слідчих і осіб, що проводять дізнання;
6) розгляд скарг громадян на дії посадових осіб міліції;
7) доручення вищестоящим органам чи посадовим особам проведення перевірок діяльності міліції з питань прийому, реєстрації, обліку та вирішення заяв і повідомлень про злочини;
8) узагальнення різних видів практики.
245

Зазначимо також, шо виявлення порушень закону у вказаній діяльності міліції можливе і в ході безпосередньої участі прокурора в розслідуванні злочинів чи в процесі підтримання державного обвинувачення в суді. Використання прокурорами вказаних способів на практиці не викликає будь-яких труднощів. Вважаю доцільним конкретизувати у зв'язку з викладеним лише деякі моменти.
1. В ході вивчення заяв і повідомлень про злочини прокурор повинен з'ясувати, чи є на заяві штампи реєстрації документа, що надійшов, і запис реєстрації заяви в книзі обліку заяв і повідомлень про злочини; чи дотримуються встановлені строки перевірочних дій і видаються заявникам відповідні документи про прийом заяв.
Прокурор також повинен перевірити, чи передаються оперативними працівниками органів внутрішніх справ заяви і повідомлення про злочини в чергову частину для їх своєчасної реєстрації.
2 Вивчаючи матеріали, за якими прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, прокурор повинен перевірити не тільки законність і обгрунтованість прийнятого рішення, але й з'ясувати, чи своєчасно були прийняті, зареєстровані І обліковані заяви і повідомлення про вчинювані і підготовлю-вані злочини, чи дотриманий процесуальний порядок перевірки отриманої інформації, чи не порушені права зацікавлених осіб. 3. Вивчаючи матеріали кримінальної справи, прокурор виясняє, коли було подано і зареєстровано заяву, в який строк і які конкретно перевірочні дії проводились; через який проміжок часу після подачі заяви чи повідомлення порушено кримінальну справу.
Узагальнення практики свідчить про те, що за окремими заявами з ознаками очевидних злочинів, за які передбачені законом заходи щодо зміцнення доказів, попередження злочинів, збереження слідів злочину, ці дії своєчасно не проводились і кримінальні справи за такими заявами чи повідомленнями тривалий час не порушувались. Накінець виявити порушення закону прокурор може в результаті співставлення отриманої з підприємств і організацій інформації про вчинені там за певний період злочини із записами про ці факти в обліковій інформації міліції. У практиці нерідко мають місце випадки, коли заяви і повідомлення навмисно не реєструються, тривалий час щодо них передбачені законом перевірочні дії не проводяться. При надходженні повторних заяв за такими фактами проводиться поверхова і формальна перевірка, яка, як правило, закінчується прийняттям рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.
246

В окремих випадках в кінці місяця, кварталу, півріччя, заяви і повідомлення про злочини необгрунтовано направляються в інший орган, а потім через деякий час вони повертаються, але включаються у статистичну звітність в послідуючий звітний період.
Підбиваючи підсумки сказаному, слід підкреслити, що будь-яке надходження в міліцію заяви про злочин повинно бути негайно зареєстроване в книзі.
Яка ж методика порівняльного аналізу прокурором обліково-реєстраційної документації органів внутрішніх справ з метою виявлення порушень закону в ході прийому, реєстрації, обліку і вирішення заяв і повідомлень про злочини в міліції? Передусім, скажемо, що порівняльний аналіз обліково-реєстраційної документації міліції включає три групи дій прокурора, які можуть розглядатись як: 1) підготовчі; 2) предметно-співстав-ляючі; 3) звітно-аналітичні.
Підготовчі до порівняльного аналізу дії прокурора складаються з комплексу спеціальних дій, покликаних підготовити порівняльний аналіз, що проводиться прокурором на наступному етапі. До них відносяться:
1) витребування всіх матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи за період, що перевіряється;
2) отримання в органі внутрішніх справ обліково-реєстраційної документації;
3) виготовлення співставляючої схеми.
Про виявлені порушення закону при реєстрації, обліку і вирішенні заяв (повідомлень) про злочини прокурор проводить відповідні записи в робочому порядку. Всі отримані прокурором в процесі перевірки дані повинні бути зведені за певними критеріями в єдину цілісну систему і на цій основі отримані узагальнені кількісні показники, що характеризують стан роботи міліції з прийому, реєстрації, обліку і вирішення заяв і повідомлень про злочини. Мова йде про останній аналітичний стан діяльності прокурора, який отримує своє фіксоване відтворення в спеціально складеному документі, що називається «Кількісний аналіз виявлених у відповідному органі внутрішніх справ порушень закону при прийомі, реєстрації, облікові і вирішенні заяв і повідомлень про злочини».
Нагляд прокурора за дотриманням закону при прийомі, реєстрації, облікові і вирішенні заяв і повідомлень про злочини в міліції не повинен обмежуватись чи завершуватись порівняльним аналізом обліково-реєстраційної документації ОВС. Для забезпечення законності в даній сфері діяльності прокурор зо-
247
бов'язаний перевірити виконання ОВС законів про порядок і способи отримання матеріалів для вирішення заяв і повідомлень про злочини. Здійснювані в цьому напрямі перевірки проводяться шляхом вивчення прокурором:
а) матеріалів, за якими прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи;
б) порушених за заявами і повідомленнями про злочини кримінальних справ;
в) рапортів працівників органів внутрішніх справ, що перевіряли дані, які надійшли від засобів масової інформації.
При перевірці вказаних вище матеріалів і порушених кримінальних справ прокурор з'ясовує, чи дотримані вимоги закону щодо витребування необхідних матеріалів і отримання пояснень та іншої інформації без порушення кримінальної справи і проведення слідчих дій.
Нерідко посадові особи органів внутрішніх справ до порушення кримінальної справи з метою отримання необхідної інформації проводять допити за правилами допитів свідків, але без дати фактично проведеної слідчої дії Робиться це для того, щоб у разі порушення кримінальної справи заповнити відсутні в протоколі реквізити і таким чином імітувати своєчасність виконання даної слідчої дії. Наявність таких випадків засвідчує про фальсифікацію процесуальних актів міліції, що, природно, Не може залишатись без реагування прокурора. Передусім прокурор повинен встановити винних осіб в допущенні вказаних порушень, а також виявити причини і умови, що сприяли таким порушенням. Для досягнення цієї мети прокурор зобов'язаний відібрати пояснення як у посадових осіб міліції, так і в тих, чиї покази зафіксовані в процесуальних актах, виготовлених з порушенням закону. За підсумками перевірки прокурор повинен вжити заходів до усунення виявлених порушень закону, причин і умов, що їм сприяли, а також притягти винних в порушенні закону до встановленої законом відповідальності.
Особливу увагу прокурор повинен звертати на законність і обгрунтованість рішень про відмову в порушенні кримінальної справи. Виявлені порушення закону прокурор заносить в журнал для запису виявлених в міськрайвідділі міліції порушень законів. Прокурор зобов'язаний перевірити законність і обгрунтованість прийнятого по надійшовшій заяві чи повідомленню рішення: про порушення кримінальної справи, про відмову в порушенні справи, про передачу заяв чи повідомлень по підслідності чи підсудності. Постанова про порушення кримінальної справи є законною лише в тому разі, коли в процесі
248

провадження дотримані вимоги закону, а також коли в ній правильно застосована відповідна стаття особливої частини Кримінального кодексу.
Назва постанови буде обгрунтованою, якщо в її описовій частині приведені достатні дані, що вказують на ознаки того злочину, за фактом вчинення якого порушено кримінальну справу.
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи також повинна бути законною і обгрунтованою. Тому прокурор перевіряє, чи дотримані при провадженні перевірки вимоги кримінально-процесуального законодавства, а також інших норм закону.
Прокурор повинен перевірити законність і обгрунтованість направлення заяви чи повідомлення по підсудності чи підслідності, вивчивши додані до неї матеріали.
За всіма виявленими порушеннями законів при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини в органах внутрішніх справ прокурор повинен вжити заходів щодо їх усунення, покарання винних посадових осіб і попередження порушень в майбутньому, використовуючи для цього надані йому повноваження. Залежно від характеру виявлених порушень закону прокурор вживає відповідних заходів правового реагування. Прокурор виносить різного роду постанови, дає відповідні вказівки, робить офіційні застереження і вносить подання. Прокурор приймає рішення про скасування постанови про порушення кримінальної справи і відмову в порушенні справи чи про закриття кримінальної справи; про відміну постанови про відмову в порушенні кримінальної справи і порушення кримінальної справи; про усунення особи, що проводить дізнання чи слідство, від подальшого ведення дізнання чи слідства, якщо нею допущено порушення закону при розслідуванні справи; про вилучення справи від органу дізнання і передачу її слідчому, а також про передачу справи від одного слідчого іншому; про повернення кримінальної справи органу дізнання чи слідчому із своїми письмовими вказівками про проведення додаткового розслідування.
Прокурор вправі також давати вказівки про проведення дізнання і попереднього слідства, про обрання чи зміну відносно підозрюваного і обвинуваченого міри запобіжного заходу, про притягнення як обвинуваченого, прокваліфікацію злочину і обсягу обвинувачення, про направлення справи, а також про проведення окремих слідчих дій і розшуку злочинця, що зник.
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що в процесі здійснення нагляду за виконанням законів про прийом, реєстра-
249
г
цію, облік і вирішення заяв і повідомлень про злочини органами внутрішніх справ прокурор зобов'язаний вживати всі передбачені законом заходи щодо усунення виявлених порушень закону. Однак прокурор не може обмежитись тільки усуненням порушень закону. Він зобов'язаний також вжити заходів до притягнення винних посадових осіб органів внутрішніх справ за допущені порушення закону до встановленої законом відповідальності, а також до усунення причин і умов, що цьому сприяли.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "порушення вимог закону про своєчасну, повну і правильну реєстрацію заяв"
 1. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
  порушенні кримінальних справ за фактами, викладеними в заявах і повідомленнях; укриття злочинів і повідомлень від своєчасного і правильного обліку, а також ряд інших порушень закону з боку посадових осіб міліції при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв, повідомлень про злочини, що перешкоджають швидкому, повному і об'єктивному розкриттю всіх злочинів, щодо яких в органи внутрішніх справ
 2. § 4. Роль господарського суду в реалізації господарсько-правової відповідальності
  порушення законних прав і інтересів суб'єктів господарювання здійснюється господарськими судами, третейськими та судами загальної юрисдикції. Конституція України передбачає забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, рівності їх перед законом. Будь-яке обмеження прав суб'єктів господарювання щодо їх звернення за захистом порушених прав до суду є недійсним.
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  порушень прав і свобод громадян з боку виконавчої влади не тільки на етапі прийняття індивідуальних адміністративних актів, а ще й на рівні нормативної регламентації у підзакон-них актах, і особливо, як свідчить життя, у так званих "відомчих" актах (актах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади). Але можливість таких порушень значно знизилась після введення державної реєстрації
 4. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  порушенням права народів і націй на самовизначення і який представляє собою режим колоніального гноблення. Прецедентом є серія рішень, прийнятих у період 1965-1979 років Радою Безпеки і Генеральної Асамблеєю ООН щодо расистського режиму в Південній Родезії. Слід мати на увазі, що участь у багатосторонніх договорах держав і урядів, що взаємно не визнають один одного - повсякденне явище. Але для
 5. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  порушення прав і свобод, за захистом яких спрямоване звернення до суду, чи невиконання зобов'язань або інші підстави щодо задоволення позову; статтю, її частину, абзац, пункт, підпункт закону, за яким вирішено справу, норми процесуального закону, яким суд керувався; висновок суду про задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівки на розподіл судових витрат, строк і
 6. 2. Порушення справи у господарському суді.
  порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. Крім того, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності. Господарський суд порушує справи за позовними заявами: - підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
 7. Приватизація
  порушення зазначеного строку проект плану приватизації вважається розглянутим і передається комісією на затвердження в орган приватизації. У разі незгоди з проектом плану приватизації трудовий колектив має право в десятиденний строк з дня одержання проекту підготувати альтернативний план приватизації підприємства і подати його в орган приватизації. Діяльність комісії припиняється за рішенням
 8. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  порушень та запобігання їм у подальшому. Державний контроль здійснюється у формі ревізій і перевірок. Ревізія - це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних
 9. §1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі
  порушень громадського порядку та інших фактів беззаконня. Все це загострює соціальну напругу, наносить моральну й матеріальну шкоду суспільству, спричиняє недовіру значної частини населення чинності закону. На стан законності та правопорядку негативно впливає також відсутність чіткого механізму виконання законів, шо поряд з халатністю, безвідповідальністю та низькою дисципліною створює сприятливе
 10. §1. Теоретичне визначення функцій прокуратури
  порушень закону в матеріалах, які надходять до прокуратури від контролюючих, інших органів, посадових осіб і громадян; притягнення винних до встановленої законом відповідальності, 'Див. Бачило І.Л. Функції органів управління (правові проблеми оформлення і реалізації).М.,1976 р., с.32. 2Див. Аверьянов В. П. Апарат державного управління. К.,1985, с.48. 32 виявлення причин і умов, що сприяють
© 2014-2022  ibib.ltd.ua