Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні
СОДЕРЖАНИЕ:
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998

У виданні в популярній формі розглядається концепція функцій прокуратури, її роль і місце в системі державних органів, історія становлення, правове регулювання прокурорського нагляду, а також інших функцій, передбачених Конституцією України.
Обґрунтовується підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, а також здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
1203150000-1 1998
Для викладачів і студентів юридичних вузів та факультетів, а також усіх, хто цікавиться питаннями роботи прокуратури.

ВСТУП
ГЛАВА I. ПРОКУРАТУРА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
§1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі
§2. Історія розвитку і становлення функцій прокуратури
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
Прокуратура за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918)
Директорія. Відновлення Прокураторі! (грудень 1918 - березень 1921)
ГЛАВА II. СУТЬ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ
§1. Теоретичне визначення функцій прокуратури
нова концепція щодо місця прокуратури в системі державних органів.
ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ, ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН.
§2. Основні риси прокурорської системи
Система норм про прокурорський нагляд
Системні якості прокурорського нагляду
Принципи прокурорського нагляду
принцип централізації прокурорського нагляду
Принцип єдиноначальності в прокурорському нагляді
Принцип незалежності
Принцип зв'язку з громадськістю.
§3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
ГЛАВА III. ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
§1. Проблеми організаційного і правового забезпечення підтримання державного обвинувачення
Обсяг повноважень судів апеляційної та касаційної інстанцій
ефективних засобів удосконалення підготовки державних обвинувачів
взаємодія прокуратури як певної влади з судовою владою
Характер суспільної небезпеки - це якісна властивість небезпеки злочину.
§2. Проблема участі прокурора в судовому засіданні
Допит підсудного, потерпілого, свідків, експертів, участь у впізнанні, огляді і т.п
порядок ведення судового слідства
Складання прокурором обвинувальних висновків
Зміст судових дебатів
Промова прокурора в суді
Право принесення апеляційного протесту на вироки
ГЛАВА IV. ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ У ВИПАДКАХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ
§1. Проблеми представництва прокурора в суді
Прокурор в позовній заяві повинен вказати:
Порушення прокурором цивільного процесу в суді
Процесуальна правосуб'єктність прокурора
§2. Проблеми реалізації окремих функцій загального нагляду через представництво прокурором в суді інтересів держави і громадян
Правове регулювання діяльності прокуратури щодо забезпечення законності в Україні
§3. Проблеми використання прокурором права на позов
Підготовка позовних матеріалів з урахуванням закріплених за працівниками прокуратури ділянок наглядової діяльності
Прокурор може просити:
Органи державної статистики
Складовою частиною організації роботи прокурора щодо пред'явлення позовів
Обсяг підготовки позову, а також коло дій, що вчиняються прокурором,
Право регресної вимоги до особи, в інтересах якої прокурор мав намір пред'явити позов,
ГЛАВА V. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО
§1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
порушення вимог закону про своєчасну, повну і правильну реєстрацію заяв
Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
Перевірка достовірності повідомлень про злочини
§2. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності
Старший прокурор і прокурори відділу (відділення):
«Стаття 9і. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності.
«Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ.
§3. Прокурор у стадії дізнання і досудового слідства
Здійснюючи нагляд за розслідуванням, прокурор має право
ГЛАВА VI. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН
§1. Загальні положення. Суть і завдання нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі та при виконанні інших примусових заходів, винесених судами
§2. Письмові акти прокуратури при здійсненні нагляду за дотриманням законності в місцях позбавлення волі
§3. Загальні положення реформування пенітенціарної системи
Зміст
Прокурорський нагляд в Україні:
  1. Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011 - 2011 год
  2. Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с. - 1998 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua