Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Право принесення апеляційного протесту на вироки


, ухвали і постанови судів, що не набрали законної сили, надається Генеральному прокурору України та його заступникам, прокурору Автономної Республіки Крим, прокурорам областей, міст Києва і Севастополя, прирівняним до них прокурорам, їх заступникам в межах їх повноважень, прокурорам районів та прирівняним до них.
Право принесення касаційного протесту на вироки, ухвали і постанови судів першої і апеляційної інстанцій, що не набрали законної сили, надається Генеральному прокурору України, прокурору Автономної Республіки Крим, прокурорам областей, міст Києва і Севастополя і прирівняним до них прокурорам, їх заступникам в межах їх повноважень незалежно від їх участі у розгляді справи судом першої або апеляційної інстанції.
Прокурор, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, має право принесення касаційного протесту.
Право принесення протесту на судові рішення, що набрали законної сили в порядку виключного провадження, надається Генеральному прокурору і його заступникам на судові рішення у справах, розглянутих будь-яким судом; прокурору Автономної Республіки Крим, прокурорам областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів, Військово-Морських сил та прирівняним до них прокурорам і їх заступникам - у справах, розглянутих відповідно Верховним Судом Автономної Республіки Крим, обласним, Київським і Севастопольським міським, військовими судами регіону і Військово-Морських сил, міжрайонним, районним (міським) судом, військовим судом гарнізону.
Протест на вирок, ухвалу, постанову суду може бути доповнений, змінений або відкликаний прокурором, який приніс протест, а також доповнений, змінений вищестоящим прокурором або його заступником до початку розгляду справи судом.
Протест прокурора про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження може бути доповнений або змінений прокурором, який його вніс, або вищестоящим прокурором чи його заступником.
Прокурор або його заступник мають право в межах своєї компетенції витребувати із суду будь-яку справу чи категорію справ, з яких рішення набрали законної сили. За наявності підстав для перегляду справи прокурор зобов'язаний опротестовувати незаконні або необгрунтовані судові рішення.
Генеральний прокурор України і його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурори областей, міст Києва
177
і Севастополя та прирівняні до них прокурори при наявності достатніх підстав, що свідчать про суттєве порушення закону, мають право одночасно з витребуванням кримінальної справи, з якої рішення вступило в законну силу, внести подання до суду вищого рівня про зупинення виконання вироку, ухвали, постанови суду до їх опротестування строком не більше як на три місяці до розгляду протесту в суді.
Прокурор, який підтримує державне обвинувачення в суді, з метою захисту інтересів держави, а також громадянина, який за станом здоров'я та з інших поважних причин не може захистити свої права, заявляє і підтримує цивільний позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином.
Якраз цій проблемі присвячено слідуючу главу нашого дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Право принесення апеляційного протесту на вироки"
 1. Складання прокурором обвинувальних висновків
  правосвідомість». Проект кодексу повинен бути уніфікованим актом і не мати ніяких неузгодженос-тей. Безпідставно із змісту повноважень прокурора виключені фактичні дані, докази, конкретні життєві ситуації, що мають оцінюватись прокурором. Тому пропонуємо таку редакцію: «Свої повноваження прокурор здійснює незалежно від будь-яких органів і посадових осіб, керуючись законом, неуперед-женою оцінкою
 2. 2.2. Учасники стадії
  правою направляє прокуроруобласті; г) якщо брав участь у судовому розгляді справи, то подає клопотання до касаційного суду про перегляд судових рішень у зв'язкуз виявленням неправильного застосування кримінального законута істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону. Прокурор області: а) вносить до апеляційного суду подання про перегляд рішеннямісцевого суду в порядку виключного
 3. 2.4. Етапи стадії
  право розглядати кримінальні справи. Оскільки кримінально-процесуальним законом процедуру перегляду судових рішень у порядку виключного провадження врегульовано не досить повно і ґрунтовно, заступник Голови Верховного Суду України 16 липня 2001 р. видав розпорядження про порядок проходження клопотань про перегляд судових рішень в порядку виключного провадження в судовій палаті з кримінальних
 4. порядок ведення судового слідства
  право давати показання суду, а не обов'язок. Необхідно підкреслити, що єдиної стандартної схеми судового слідства для кожної справи взагалі не існує, тому суд кожного разу запитує думку сторін. Не може бути і типового висновку прокурора, він повинен відтворювати конкретні, характерні особливості кожної справи і відповіді підсудного щодо того, чи визнає він себе винним повністю або частково.
 5. Промова прокурора в суді
  правоти. Лише ці факти, ці дані, тобто отримані в результаті допитів, оглядів, оголошень, документів і т.д. на судовому слідстві, можуть і повинні бути покладені в основу обвинувальної промови. Тому без користі було б продовжувати давній спір, що для прокурора важливіше - участь його в судовому слідстві чи в судових дебатах. Тільки активна й цілеспрямована діяльність на протязі всього судового
 6. 4.3. ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОКУРАТУРОЮ ТА СУДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
  правової реформи, що передусім пов'язано з інституціоналізаціею судів як елементу незалежної судової гілки державної влади, а суддів - як носіїв судової влади, а не як далеко не першорядних службовців рядової державної установи. У демократичному суспільстві суди реалізують властиву лише їм функцію розв'язання конфліктів на ґрунті реалізації права, в чому, власне, і полягає суть функції
 7. Виды и стадии административного права
  правонарушениях. 2. Административное расследование. 3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 4. Пересмотр постановлений. 1. Стадия производства по делам об административных правона- рушениях - это относительно самостоятельная часть производства, кото- рая наряду с общими задачами производства имеет присущие только ей за- дачи, иные особенности (круг участников производства,
 8. 16. Джерела міжнародного права.
  правому джерелі, «резервуарі правових норм» (С.С. Алексеев). Джерелом міжнародного права прийнято вважати форму вираження міжнародно-правової норми. Слід мати на увазі, що жодний із документів міжнародного права не містить вичерпного переліку його джерела. Деякі учені вважають, що перелік джерел сучасного міжнародного права міститься в ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, прийнятого 26 червня
 9. 47. Правовий стан іноземців
  правовий стан іноземців, як і правовий стан власних громадян і апатридів, встановлюється державою, на території якої вони знаходяться, але з урахуванням відповідних загальновизнаних норм загального міжнародного права, зокрема, що стосуються можливості захисту їх прав, і державою їхньої національної приналежності. Іноземцями називаються особи, які, проживаючи на території певної держави, не є її
 10. 7. Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами.
  правове положення, згідно з яким розгляд кримінальних справ у всіх судах(місцевих, апеляційних, касаційних) є відкритим. Пункт 7 ч. З ст. 129 Конституції України; статті 20, 87-1 КПК. У кримінальному процесі цей загально правовий принцип виявляється через такі положення: - ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про часі місце розгляду своєї справи. Призначивши кримінальну справу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua